công thức hiện tại hoàn thành

Trong nội dung bài viết này, VUS sẽ hỗ trợ cho tới chúng ta toàn cỗ những kiến thức và kỹ năng về thì hiện bên trên trả thành như định nghĩa, công thức, cách sử dụng, tín hiệu phân biệt và cỗ bài bác tập luyện về “Present Perfect” với kèm cặp đáp án nhằm vận dụng. Nếu các bạn đang được ko thỏa sức tự tin với những nắm rõ của tôi, hãy theo đòi dõi ngay lập tức nội dung bài viết sau đây nhằm chuẩn bị cho bản thân mình những kiến thức và kỹ năng giờ đồng hồ Anh chất lượng tốt nhất

Tổng hợp ý toàn cỗ lý thuyết cần thiết về thì hiện bên trên trả thành

Thì thời điểm hiện tại trả thành là gì?

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện (Present Perfect) là thì dùng làm thao diễn miêu tả một hành vi chính thức xẩy ra vô vượt lên trên khứ, kéo dãn cho tới thời gian thưa thời điểm hiện tại. Người thưa ko nói đến thời hạn rõ ràng nhưng mà vụ việc ra mắt.

Bạn đang xem: công thức hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

 • We have lived here for five years. (Chúng tôi đang được sinh sống ở trên đây trong tầm 5 năm)
 • We have known each other since childhood. (Chúng tôi đang được biết nhau kể từ thời thơ ấu)
 • Lan has studied English for a long time. (Lan đang được học tập giờ đồng hồ Anh được một thời hạn dài)

Ở những ví dụ bên trên đã cho chúng ta biết những hành vi cho dù đang được xẩy ra ở vượt lên trên khứ vẫn kéo dãn cho tới thời gian thời điểm hiện tại và vẫn còn đó được ra mắt.

Công thức thì thời điểm hiện tại trả thành 

Để làm rõ rộng lớn về thì rưa rứa rất có thể giải thuần thục những bài bác tập luyện tương quan, chúng ta cần thiết nắm rõ công thức về cấu hình thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. 

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu căn vặn với WH
S + have/has + V3/ed + O

S + have/has + not + V3/ed + O

→ have not = haven’t

→ has not = hasn’t

Have/Has + S + V3/ed + O?

→ Yes, S + have/has

→ No, S + have/has not

Wh + have/has + S +  V3/ed…?
He has read that book before He has not read that book before Has he read that book before? What have you accomplished so far?

He/She/It/Tên riêng biệt (thuộc group danh kể từ số ít) + has

I/You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + have

Hiện bên trên trả thành

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại trả thành 

Ngoài việc nắm rõ công thức hiện tại hoàn thành, chúng ta cũng nên biết tăng về những tín hiệu phân biệt và địa điểm của những trạng kể từ vô câu. Dưới đấy là những tín hiệu đặc thù, phổ cập của thì này.

Cùng mái ấm đề: Cẩm nang bài bác tập luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và đáp án chi tiết

Các kể từ nhận biết

Các kể từ nhận biết Ý nghĩa
Before Trước đây
Ever Đã từng
Never Chưa từng, ko bao giờ
For + quãng thời gian Trong khoảng tầm thời gian
Since + mốc thời gian Từ khi
Yet Chưa (từ này thông thường được sử dụng vô câu phủ tấp tểnh và câu nghi ngại vấn)
The first/ second time Lần đầu tiên/ loại nhị.
Just, recently, lately Gần trên đây, vừa vặn mới
Already Rồi
Until now, up đồ sộ the present, up đồ sộ now, sánh far Cho cho tới bây giờ

Vị trí của trạng kể từ vô “Present Perfect”

Trạng từ Vị trí Ví dụ
Never, ever, just – Sau “have/has” và đứng trước “V3/ed”. – She has never traveled đồ sộ Europe. 
(Cô ấy ko lúc nào lên đường phượt cho tới châu Âu)
Already – Sau “have/has” và đứng trứng “V3/ed”.- cũng có thể đứng ở cuối câu. – She has already finished her work. 
(Cô ấy đang được hoàn thiện việc làm rồi)
– She has finished her work already
(Cô ấy đang được hoàn thiện việc làm rồi)
Yet – Đứng ở cuối câu. – She hasn’t finished her work yet
(Cô ấy ko hoàn thiện công việc)
Recently, lately, up đồ sộ present, up đồ sộ this moment, sánh far, – Đứng ở đầu câu hoặc cuối câu đều được. – They have attended three workshops so far
(Họ đang được nhập cuộc tía buổi hội thảo chiến lược cho tới thời gian hiện tại tại)
In/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian – Đứng ở đầu câu hoặc cuối câu đều được. – She has attended three conferences in the last six months
(Cô ấy đang được nhập cuộc tía hội thảo chiến lược vô sáu mon qua)

Cách người sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành

Ngoài cơ hội dùng làm thao diễn miêu tả một hành vi chính thức xẩy ra vô vượt lên trên khứ, kéo dãn cho tới thời gian thời điểm hiện tại thì “Present Perfect” còn tồn tại những cách sử dụng không giống được liệt kê vô bảng sau đây.

Cách dùng Ví dụ
Mô miêu tả hành vi, vụ việc xảy đi ra vô vượt lên trên khứ và kéo dãn cho tới hiện tại tại – Hung has lived in this đô thị for nine years.
(Hưng đang được sinh sống ở TP.HCM này được chín năm rồi)
→ Sự việc “sống ở TP.HCM này” được chính thức vô vượt lên trên khứ và vẫn còn đó giữ lại ở thời gian thời điểm hiện tại.
Mô miêu tả hành vi, vụ việc xảy đi ra rất nhiều lần vô vượt lên trên khứ – Lan has watched that movie four times.
(Lan đang được coi bộ phim truyền hình ê 4 lần)
Mô miêu tả hành vi, vụ việc vừa mới nhất xảy ra – My has just finished her presentation. 
(My vừa vặn mới nhất hoàn thiện bài bác thuyết trình)
Mô miêu tả hành vi, vụ việc xảy đi ra ở vượt lên trên khứ tuy nhiên cực kỳ cần thiết ở thời gian hiện tại tại – They have saved money for a long time, and now they can afford đồ sộ buy a house. 
(Họ đang được tiết kiệm chi phí chi phí một thời hạn nhiều năm, và lúc này bọn họ đầy đủ kỹ năng mua sắm 1 căn nhà)
→ Hành động tiết kiệm chi phí chi phí vô vượt lên trên khứ tác động cho tới kỹ năng mua sắm nhà tại hiện tại tại
Mô miêu tả kinh nghiệm, tuyệt hảo cho tới thời gian hiện tại tại – This is the most delicious cake Lan has ever tasted. 
(Đây là cái bánh thích hợp nhất nhưng mà Lan từng thử)
Hiện bên trên trả thành

Ứng dụng “Present Perfect” vô bài bác ganh đua IELTS

Ở phần “Speaking Part 2”, thì này dùng làm tế bào miêu tả một thực sự hoặc trở thành tựu của người nào đó

 • I would lượt thích đồ sộ talk about my friend Nami. She has won multiple awards for her research in environmental science. Over the past few years, she has made significant contributions đồ sộ our understanding of climate change. (Mô miêu tả trở thành tựu – Speaking part 2).
 • Lately, there has been a significant increase in the use of renewable energy sources worldwide. In recent years, many countries have invested heavily in solar and wind energy projects đồ sộ reduce their carbon footprint. (Mô miêu tả thực sự – Speaking part 2 ).

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá tài năng nằm trong kho tàng: Tắc quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Dùng vô “Speaking part 2/3 or Writing task 2” nhằm kể về một yếu tố không được giải quyết

 • Environmental pollution has been a pressing issue for years. Despite efforts đồ sộ reduce pollution, many areas still suffer from air and water contamination. (Kể về yếu tố không được xử lý – Writing task 2).

Bài tập luyện ôn luyện về “Present Perfect”

Để nắm rõ những kiến thức và kỹ năng về “Present Perfect”, chúng ta nên thông thường xuyên dành riêng thời hạn nhằm thực hành thực tế bài bác tập luyện và tập luyện tài năng thực hiện bài bác. Dưới đấy là cỗ bài bác tập luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên với kèm cặp đáp án cụ thể được VUS tổ hợp, kỳ vọng sẽ hỗ trợ chúng ta gia tăng kiến thức và kỹ năng về “Present Perfect”.

Bài tập luyện 1: Viết câu hoặc thắc mắc trúng dạng “Present Perfect”

 1. They / build / a new library.
 2. Your parents / sell / the house?
 3. You / ever / eat / shark?
 4. My brother / never / see / the Tower of London.
 5. Gemma / make / a new bag.
 6. Charlie / not wash / his dad’s xế hộp.

Đáp án:

1They have built a new library.
2Have your parents sold the house?
3Have you ever eaten shark?
4My brother has never seen the Tower of London.
5Gemma has made a new bag.
6Charlie has not washed his dad’s xế hộp.

Bài tập luyện 2: Chia động kể từ ở “Present Perfect”

 1. Dave __________ (write) 30 emails today.
 2. I __________ (sell) all the raffle tickets. I’ve got £100 for Hospitals in Africa.
 3. I __________ (see) a film showing the terrible conditions in the refugee camps.
 4. They __________ (do) lots of work for charities all over the world.
 5. You’re brilliant. You __________ (make) lots of money with your jumble sale.
 6. The charity __________ (give) tents, clothes and food đồ sộ the refugees.

Đáp án:

1has written
2‘ve/have sold
3‘ve/have seen
4‘ve/have done
5‘ve/have made
6has given
Hiện bên trên trả thành

Bài tập luyện 3: Hoàn trở thành thắc mắc và nối câu tuyên bố với câu hỏi

Câu trị biểu:

 1. I feel really tired.
 2. It’s Ryan’s birthday tomorrow.
 3. Katy can’t see the board.
 4. Let’s go đồ sộ the park.
 5. That was delicious.
 6. The barbecue is this afternoon.

Câu hỏi:

a. ______________ (you / buy) the meat and fish?

b. ______________  (you / do) a sponsored swim today?

c. ______________ (you / have) enough đồ sộ eat?

d. ______________ (it / stop) raining?

e. ______________ (she / lose) her glasses again?

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 4

f. ______________ (anyone / make) him a cake?

Đáp án:

1bHave you done
2fHas anyone made
3eHas she lost
4dHas it stopped
5cHave you had
6aHave you bought

Bài tập luyện 4:  Hoàn trở thành những câu với “for” hoặc “Since”

 1. My mum hasn’t worked _________ ten years.
 2. There has been a cathedral here _________ more phàn nàn five centuries.
 3. We’ve known each other _________ Christmas.
 4. Henry has wanted đồ sộ be an actor _________ he was young.
 5. They haven’t seen Kate _________ two weeks.
 6. I’ve had a headache _________  I got up this morning.

Đáp án:

1for
2for
3since
4since
5for
6since

Bài tập luyện 5: Sắp xếp những kể từ sẽ tạo trở thành câu

 1. 2010 / has / in a bookshop / My sister / since / worked
 2. since / haven’t / the fire / been / They / at school
 3. him / for / known / ages / I’ve
 4. three / had / years / Anna / a motorcycle / for / has
 5. eaten / since / She / with Harry / that awful meal / hasn’t

Đáp án:

1My sister has worked in a bookshop since 2010.
2They haven’t been at school since the fire.
3I’ve known him for ages.
4Anna has had a motorcycle for three years.
5She hasn’t eaten since that awful meal with Harry.

Bài tập luyện 6: Viết thắc mắc “How long…?” Sau ê vấn đáp bằng phương pháp dùng “for” hoặc “since”

 1. she / work for that charity? (2008)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

 1. that restaurant / be open? (two weeks)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

 1. you / have that laptop? (March)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

 1. they / know each other? (they were two)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

 1. Luis / wear glasses? (two years)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

Đáp án:

1How long has she worked for that charity?
She’s worked for that charity since 2008.
2How long has that restaurant been open?
The restaurant/ It’s been open for two weeks.
3How long have you had that laptop?
I’ve had that laptop/ it since March.
4How long have they known each other?
They’ve known each other since they were two.
5How long has Luis worn glasses?
He’s worn glasses/ them for two years.
Hiện bên trên trả thành

Bài tập luyện 7: Chia động kể từ ở dạng “Present Perfect” nhằm hoàn thiện câu

 1. I __________ (not see) my cousins since Christmas.
 2. How long __________  (you / have) your laptop?
 3. The children __________  (be) in the pool for over an hour.
 4. Mark isn’t here. He __________  (go) đồ sộ the cinema with Kim.
 5. We __________  (make) some cakes. Would you lượt thích one?
 6. It’s my birthday today but you __________  (not give) mạ a present.
 7. Your hair looks nice. __________  (you / go) đồ sộ the hairdresser’s?
 8. __________ (they / finish) their homework yet?

Đáp án:

1haven’t seen
2have you had
3‘ve / have been
4‘s / has gone
5‘ve / have made
6haven’t given
7Have you been
8Have they finished

Tiếng Anh không hề là chuyện khó khăn khi với VUS lo

Trong hành trình dài học tập giờ đồng hồ Anh, việc phân biệt kiến thức và kỹ năng này là cần thiết, kiến thức và kỹ năng này là ko quan trọng là vấn đề khá trở ngại. Nhằm tương hỗ việc tiếp thu kiến thức và thu nhận Anh ngữ một cơ hội hiệu suất cao, tiến công trúng vô những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, VUS đang được cho tới trình làng những khóa đào tạo đạt xài chuẩn chỉnh quốc tế, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của từng độ tuổi như sau:

 • Kiến thức Anh ngữ vững chãi, trở nên tân tiến nằm trong cỗ tài năng mượt hơn hẳn, khóa đào tạo Young Leaders (11-15 tuổi) giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở tạo thành chân dung của những mái ấm chỉ huy trẻ em tài năng vô sau này.
 • Đội ngũ mentor IELTS có tính chuyên nghiệp, sẵn sàng đột phá band điểm, thỏa sức tự tin đoạt được những kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh quốc tế với IELTS ExpressIELTS Expert.
 • Cùng English Hub tiếng Anh cho tất cả những người mất mặt gốc, lấy lại nền tảng Anh ngữ, chuẩn bị cỗ tài năng cần thiết nhằm tiếp thu kiến thức, thao tác và vận dụng kiến thức và kỹ năng vô cuộc sống thường ngày một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập iTalk tiếng Anh tiếp xúc, giúp cho bạn nâng lên tài năng tiếp xúc nhưng mà ko cần lo ngại về việc làm hoặc chương trình tất bật. Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi sẵn sàng cho tới hành trình dài thăng tiến bộ vô sự nghiệp ngay lập tức ngày hôm nay.

Một trong mỗi điểm nổi trội hùn VUS được hàng trăm học tập viên tin yêu tưởng và lựa lựa chọn này là những cỗ giáo trình và quãng thời gian học tập chuẩn chỉnh quốc tế được trở nên tân tiến vì thế những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thế giới như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Với chủ đề tiếp thu kiến thức nhiều dạng và thực tiễn biệt hùn học tập viên không ngừng mở rộng tầm nhìn và thu nhận kiến thức và kỹ năng Anh ngữ một cơ hội chuẩn chỉnh chỉnh về những nghành nghề phổ cập toàn thế giới như sức mạnh, sale, lối sinh sống, phượt, dạy dỗ,… mang tới nhiều sắc thái và xúc cảm vô quy trình học tập tậpChu trình học tập chuẩn chỉnh quốc tế không những hùn mày mò giờ đồng hồ Anh một cơ hội dữ thế chủ động mà còn phải xúc tiến sự say đắm, hào hứng ngẫu nhiên của học tập viên vô quy trình học tập. Dựa bên trên quy mô Trước – Trong – Sau cho từng buổi học tập, thời hạn học tập và những sinh hoạt phần mềm kiến thức và kỹ năng được phân chia một cơ hội hợp lý và phải chăng và bằng vận.

Hiện bên trên trả thành

VUS và những trở thành tựu xứng đáng kiêu hãnh vô nghành nghề giáo dục

VUS kiêu hãnh là khối hệ thống dạy dỗ và huấn luyện Anh ngữ số 1 bên trên VN với những trở thành tựu chất lượng tốt vô ngành dạy dỗ. Tnh cho tới mon 8 năm 2023, trung tâm đang được với cho tới 180.918 em học tập viên đạt những chứng từ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) – kế tiếp lưu giữ vững vàng kỷ lục là khối hệ thống Anh ngữ có không ít học tập viên nhận chứng từ quốc tế nhất VN.

Mới trên đây, VUS đã và đang thành công xuất sắc đón nhận hạ tầng loại 78 trên toàn nước, gia tăng và khẳng xác định thế rưa rứa đáng tin tưởng về một tên thương hiệu dạy dỗ Anh ngữ số 1 được 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn quốc tin yêu lựa chọn.

Tại VUS với hơn 2.700 nghề giáo và giáo viên chất lượng tốt, với trình độ chuyên môn cao và tận tâm với nghề nghiệp lớn số 1 bên trên VN. Để trở nên nghề giáo bên trên VUS những ứng cử viên cần trải trải qua không ít chống đánh giá, reviews năng lượng nghiêm nhặt.

 • Trải qua 6 vòng thách thức nhằm reviews từng kỹ năng
 • 98 tiếng tiến hành huấn luyện và đánh giá sàng thanh lọc.
 • Chiến thắng lịch sử vẻ vang với tỉ trọng chọi 1/10 hơn hết ganh đua ĐH.
 • 100% nghề giáo bên trên VUS đều đạt vì thế CN trở lên trên và vì thế giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Không chỉ tạm dừng ở ê, nghề giáo sẽ tiến hành phần tử quản lý và vận hành unique giảng dạy dỗ (100% với vì thế thạc sỹ hoặc TS vô huấn luyện ngữ điệu Anh) thông thường xuyên đánh giá, reviews lịch nhằm đáp ứng unique giảng dạy dỗ ổn định tấp tểnh và phù phù hợp với từng học tập viên.

VUS là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ đạt xài chuẩn chỉnh toàn thế giới được ghi nhận vì thế NEAS (Tổ chức song lập số 1 về reviews unique giảng dạy dỗ bên trên toàn thế giới) với 100% hạ tầng đạt ghi nhận bên trên toàn nước.

Ngoài đi ra, VUS còn là một trung tâm độc nhất vô chống đạt hạng nấc Platinum, hạng nấc tối đa của British Council – Hội đồng Anh và hạng nấc Vàng, hạng nấc tối đa của Cambridge University Press & Assessment

Xem thêm: tính phần trăm của một số

Với mong ước mang tới cho những em môi trường thiên nhiên tiếp thu kiến thức giờ đồng hồ Anh đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ phấn đấu và trở nên tân tiến, nhằm mục đích nâng lên unique cả về giảng dạy dỗ và huấn luyện. Chúng tôi khẳng định chuẩn bị cho tới học tập viên những hành trang vững chãi nhất, hùn những em bước ngay gần rộng lớn cho tới thành công xuất sắc.

Hiện bên trên trả thành

Vậy là bài học kinh nghiệm về thì thời điểm hiện tại hoàn thiện (Present Perfect) đang được kết thúc giục bên trên trên đây. Các các bạn hãy nhớ là ôn tập luyện lý thuyết và thực hành thực tế bài bác tập luyện nhằm học tập thâm thúy, lưu giữ lâu rộng lớn nhé. Theo dõi VUS nhằm cập nhập tăng nhiều cỗ tư liệu tiếp thu kiến thức hữu ích về những thì vô giờ đồng hồ Anh.

Có thể các bạn quan liêu tâm:

 • Tất tần tật về câu thụ động thời điểm hiện tại hoàn thiện nhưng mà bạn phải nắm
 • Nhận biết sự không giống nhau đằm thắm thời điểm hiện tại hoàn thiện và vượt lên trên khứ đơn
 • Phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và vượt lên trên khứ hoàn thiện vô 30 giây