công thức enough

Cấu trúc enough thông thường xuất hiện tại vô tiếp xúc và những bài xích thi đua giờ Anh. Để đoạt được bài xích tập luyện cấu hình enough, hãy nằm trong ELSA Speak xem thêm nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: công thức enough

Enough là gì?

Enough /ɪˈnʌf/ 

Enough vô giờ Anh tức là “đủ” nhằm làm những gì tê liệt. Tuy nhiên, tùy nằm trong vô văn cảnh và mục tiêu dùng tuy nhiên “enough” tiếp tục đem ý nghĩa sâu sắc không giống nhau. 

Kiểm tra vạc âm với bài xích tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

Trong một trong những tình huống, “enough” rất có thể được dùng nhằm chỉ con số hoặc độ dài rộng của một sự vật ví dụ. 

Enough vô giờ Anh là gì? Enough tức là đầy đủ nhằm làm những gì đó

Ví dụ:

 • I don’t have enough money to tướng buy that dress. (Tôi không tồn tại đầy đủ chi phí để sở hữ cái váy đó)
 • She is intelligent enough to tướng understand the problem. (Cô ấy đầy đủ mưu trí nhằm nắm chắc vấn đề)

>> cũng có thể chúng ta quan lại tâm:

 • Cách dùng cấu hình Spend
 • Cấu trúc After
 • Cấu trúc prefer

Cấu trúc enough vô giờ Anh

Cấu trúc enough vô giờ Anh: dạng xác minh, dạng phủ ấn định, dạng với danh từ

1. Cấu trúc enough dạng khẳng định

 • Đối với tính kể từ (Adj)

Cấu trúc: S + am/is/are + adj + enough + (for sb) + to tướng V

Ví dụ:

– These oranges are ripe enough for us to tướng eat. (Những trái khoáy táo này đầy đủ chín nhằm tất cả chúng ta rất có thể ăn.)

– I am tall enough to tướng play basketball. (Tôi đầy đủ cao nhằm nghịch ngợm bóng rổ.)

 • Đối với trạng kể từ (Adv)

Cấu trúc: S + V + adv + enough + (for sb) + to tướng V

Ví dụ:

– She explained it clearly enough for bủ to tướng understand. (Cô ấy lý giải đầy đủ rõ nét nhằm tôi rất có thể nắm chắc.)

– She drove slowly enough that I could keep up with her. (Cô ấy tài xế đầy đủ đủng đỉnh nhằm tôi rất có thể theo kịp.)

2. Cấu trúc enough dạng phủ định

Ở thể phủ ấn định của cấu hình enough, các bạn hãy tăng “not” vào sau cùng động kể từ To Be, hoặc tăng trợ động kể từ phủ ấn định vô trước động kể từ thông thường. Tuy nhiên, cần thiết phù phù hợp với căn nhà ngữ và thì của câu. 

 • Đối với tinh ranh kể từ (Adj)

Cấu trúc: S + am/is/are + not + adj + enough + (for sb) + to tướng V

Ví dụ:

– He’s not tall enough to be a model. (Anh ấy ko đầy đủ cao nhằm trở nên chân dài.)

– She is not trustworthy enough for bủ to tướng tell her all my secrets. (Cô ấy ko đầy đủ tin cẩn nhằm tôi rất có thể kể không còn những kín đáo của tôi.)

 • Đối với trạng kể từ (Adv)

Cấu trúc: S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for sb) + to tướng V

Ví dụ:

– I didn’t get up early enough to tướng see the sunrise. (Tôi dậy ko đầy đủ sớm nhằm rất có thể nom rạng đông.)

– He didn’t speak slowly enough for bủ to tướng listen. (Anh ấy phát biểu ko đầy đủ đủng đỉnh nhằm tôi rất có thể nghe được.)

3. Cấu trúc enough với danh từ

Nếu “enough” kết phù hợp với danh kể từ thì –> “enough” đứng trước danh kể từ.

 • Đối với danh kể từ (noun) thể khẳng định

Cấu trúc: S + V + enough + Noun + (for sb) + to tướng V

Ví dụ:

– I have enough time to tướng bởi my homework. (Tôi với đầy đủ thời hạn nhằm thực hiện bài xích tập luyện về căn nhà.)

– This siêu xe doesn’t have enough seats for 10 people. (Chiếc xe pháo này sẽ không đầy đủ địa điểm cho tới 10 người.)

 • Đối với danh kể từ (noun) thể phủ định

Cấu trúc: S + Trợ động kể từ + Not + V + Enough + Noun + (for sb) + to tướng V

Ví dụ:

– She doesn’t have enough money to tướng buy a siêu xe. (Cô ấy ko đầy đủ chi phí để sở hữ xe hơi.)

– My house does not have enough room for you to tướng stay overnight. (Nhà của tôi ko đầy đủ chống nhằm bạn cũng có thể tá túc qua quýt tối.)

 • Đối với danh kể từ (noun) thể nghi ngại vấn

Cấu trúc: Trợ động từ + S + V + Enough + Noun + (for sb) + to tướng V?

Ví dụ:

Will they have enough evidence to tướng prove John is a thief?  (Liệu chúng ta với đầy đủ minh chứng nhằm chứng tỏ John là trộm không?)

Will he be sincere enough to convince his wife? (Liệu anh ấy với đầy đủ thực lòng nhằm thuyết phục phu nhân bản thân không?)

Cách sử dụng enough nhằm nối câu và quy tắc cần thiết nắm

Cách sử dụng & quy tắc: 1.Lược bỏ: to tướng, so sánh,... ở trước tính từ/trạng từ; much, many,.. ở trước danh kể từ..

Khi dùng “enough” nhằm nối câu, bạn phải chú ý những quy tắc sau: 

Quy tắc 1: Lược quăng quật : Too, so sánh, very, quite, extremely… ở trước tính từ/trạng từ; Much, many, a lot of, lots of… ở trước danh từ

Ví dụ:

 • She is very intelligent. She can become the winner of the competition.

  = She is very intelligent enough to tướng become the winner of the competition. 

  → Cô ấy đầy đủ mưu trí nhằm trở nên người thành công cuộc thi

 • I have a lot of candy. I can share them with the kids. 

  = I have enough a lot of candy to share with the kids.

  → Tôi với đầy đủ kẹo nhằm phân chia cho tới con trẻ.

Quy tắc 2: Lược quăng quật “for sb” hâu phương cấu hình enough nếu như căn nhà ngữ 2 vế câu như là nhau

Ví dụ:

 • Hoa is very intelligent. She could become a genius. 

  = Hoa is intelligent enough to tướng become a genius.

  → Hoa với đầy đủ sự mưu trí nhằm trở nên một nhân tài.

 • He is short. He can’t take that book off the shelf.

  = He isn’t tall enough to tướng take that book on the shelf.

  Anh ấy ko đầy đủ cao nhằm lấy cuốn sách bên trên kệ.

Xem thêm: hiện tượng phản xạ toàn phần

Quy tắc 3: Lược quăng quật tân ngữ câu thứ hai nếu như căn nhà ngữ của câu loại nhất và tân ngữ của câu loại nhị nằm trong nói đến việc một đối tượng người dùng.

Ví dụ:

 • This shirt is too expensive. I can’t buy it.

  = This shirt isn’t cheap enough for bủ to tướng buy.

  → Chiếc áo này sẽ không đầy đủ rẻ rúng nhằm tôi rất có thể mua sắm.

 • This dress is too tight. I can’t wear it.

  = This dress is not big enough for bủ to tướng wear it.

  → Chiếc váy này sẽ không đầy đủ rộng lớn nhằm tôi đem vừa vặn.

Cấu trúc enough và too/to

Trái ngược với cấu hình enough (đủ nhằm thực hiện gì) là cấu hình too/to (quá nhằm thực hiện gì)

Cấu trúc enoughCấu trúc too/to
Cấu trúcS + V/to be  + adj/adv + enough + (for sb) + to tướng VS +V/be+ (not) + too + adj + (for somebody) + to tướng V
Cách dùngDiễn mô tả đầy đủ hay là không đầy đủ nhằm làm những gì.Diễn mô tả vượt lên trên … cho tới nỗi ko thể
Ví dụI ran fast enough to tướng reach the finish line first.

–> Tôi chạy đầy đủ thời gian nhanh nhằm về đích nhanh nhất.

The weather is too bad for us to tướng go to tướng the beach.

–>Thời tiết vượt lên trên xấu xa cho tới nỗi đến mức độ Shop chúng tôi ko thể rời khỏi bãi tắm biển.

>> Xem thêm:

 • Cấu trúc although
 • Cấu trúc as soon as vô giờ Anh
 • Cấu trúc as as

Bài tập luyện cấu hình enough vô giờ Anh [Có đáp án chi tiết]

Bài tập luyện 1: Chuyển những câu đơn trở thành câu ghép dùng cấu hình Enough

1. The movie is interesting. We can watch it.

2. There isn’t enough time. We can’t complete our homework on time.

3. She isn’t strong. She can’t lift this box.

4. This shirt is big. I can wear it.

5. The sea isn’t warm. We can’t swim now.

6. The water wasn’t clean. We couldn’t swim in it.

7. He wasn’t experienced. He can’t bởi that job.

8. I don’t have any money. I can’t lend you some.

9. He is hungry. He can eat 3 sandwiches.

10. Peter isn’t tired. He can’t stay at trang chính alone.

Bài tập luyện 2: Sử dụng cấu hình Enough và chọn một tính từ/danh kể từ cho tới trước thích hợp nhằm hoàn thiện câu

  warm        cups       time      big      old      room         people           qualifications

1. Are you ………………….. ? Or shall I swish on the heating?

2. Do you think I’ve got ………………………………………. to tướng apply for the job?

3. There weren’t ………………….. for everybody to tướng have coffee at the same time.

4. I didn’t answer all the questions in the exam. I didn’t have ………………….

5. It’s only a small siêu xe. There isn’t ………………….. for all of you.

Bài tập luyện 3: Chọn đáp án đúng

Câu hỏi Đáp án
1Mike doesn’t have __________ to tướng meet her.A. Time enough

B. Enough time

2Do you think she is __________ to tướng win the race?A. Fast enough

B. Enough fast

3Please remember to tướng drink _________A. Water enough

B. Enough water

4I don’t think you are ___________ to tướng lift this table.A. Strong enough

B. Enough strong

5His joke wasn’t _________ to tướng make bủ laugh.A. Funny enough

B. Enough funny

Bài tập luyện áp dụng cấu hình enough với đáp án

ĐÁP ÁN

Bài tập luyện 1: 

1. The movie is interesting enough for us to tướng watch.

2. There isn’t enough time for us to tướng complete our homework on time.

3. She isn’t strong enough to tướng lift this box.

4. This shirt is big enough for bủ to tướng wear.

5. The sea isn’t warm enough for us to tướng swim in now.

6, The water wasn’t clean enough for us to tướng swim in.

7. He wasn’t experienced enough to tướng bởi that job.

8. I don’t have enough money to tướng lend you some.

9. He is hungry enough to tướng eat 3 sandwiches.

10. Peter isn’t tired enough to tướng stay at trang chính alone.

Bài tập luyện 2:

1. Warm enough 2. Enough qualifications3. Enough cups
4. Enough time5. Enough room

Bài tập luyện 3:

1. B2. A3. B4. A5. A

Cấu trúc enough là phần ngữ pháp cần thiết tuy nhiên bạn phải cầm có thể nhằm áp dụng vô bài xích thi đua. Hy vọng những vấn đề hữu ích tuy nhiên ELSA Speak share rất có thể khiến cho bạn giới hạn “mắc bẫy” khi thực hiện bài xích tập luyện. Hình như, nhằm nâng lên chuyên môn giờ Anh trọn vẹn, các bạn hãy ĐK ELSA Pro và rèn luyện thường ngày nhé.

Xem thêm: dàn ý đây thôn vĩ dạ