công nghệ giao thông vận tải xét học bạ 2022

Ngày 14/7/2022, Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải đã công tía sản phẩm xét tuyển chọn Đại học tập hệ chủ yếu quy mùa một năm 2022 theo gót công thức xét tuyển chọn học tập bạ phối kết hợp. Tổng tiêu chí mang đến công thức này là 1255 tiêu chí.

Điểm đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn tối đa là 28.5

Bạn đang xem: công nghệ giao thông vận tải xét học bạ 2022

Theo thông tin, điểm đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn tối đa là 28.5 so với group ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng và thấp nhất là trăng tròn điểm tại hạ tầng giảng dạy TP. hà Nội. Mức điểm đầy đủ ĐK với những ngành học tập bên trên hạ tầng Vĩnh Phúc và hạ tầng Thái Nguyên là 19 điểm.

> Xem thêm: Hướng dẫn ĐK xét tuyển chọn nhập Trường Đại học tập Công nghệ GTVT bên trên khối hệ thống Quốc gia

Sinh viên Trường Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải

Cách tính điểm xét tuyển chọn (ĐXT)

+ Điểm xét tuyển chọn theo gót thang điểm 30 thực hiện tròn trặn cho tới một chữ số thập phân. Điểm xét tuyển chọn được xem như sau:

ĐXT = M0 + M1+ M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó:

+ M0: Tổng điểm quy thay đổi (theo Bảng quy thay đổi điểm thang điểm 10 của toàn bộ những điều kiện).

+ M1, M2, M3: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của những môn nhập tổng hợp ĐK xét tuyển chọn.

+ Điểm chênh nghiêng trong những tổ hợp: vì chưng 0

+ Điểm ưu tiên: Bao bao gồm điểm ưu tiên điểm và điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng theo gót Quy chế tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT.

TT

Ngành/Chuyên ngành

Tổ phù hợp môn xét tuyển

Điểm đầy đủ ĐK trúng tuyển

1

Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng

A00; A01; D01; D07

28.5

2

Công nghệ thông tin

A00; A01; D01; D07

28.0

3

Thương mại năng lượng điện tử

A00; A01; D01; D07

28.0

4

Quản trị Marketing

A00; A01; D01; D07

27.0

5

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử bên trên dù tô

A00; A01; D01; D07

25.0

6

Công nghệ chuyên môn Ô tô

A00; A01; D01; D07

25.0

7

Hệ thống thông tin

A00; A01; D01; D07

25.0

8

Kế toán doanh nghiệp

A00; A01; D01; D07

25.0

9

Logistics và hạ tầng phó thông

A00; A01; D01; D07

25.0

10

Quản trị doanh nghiệp

A00; A01; D01; D07

25.0

11

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00; A01; D01; D07

24.0

12

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

A00; A01; D01; D07

24.0

13

Tài chủ yếu doanh nghiệp

A00; A01; D01; D07

24.0

14

Công nghệ chuyên môn Điện tử - viễn thông

A00; A01; D01; D07

23.0

15

Kinh tế xây dựng

A00; A01; D01; D07

23.0

16

Logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thức

A00; A01; D01; D07

22.0

17

Trí tuệ tự tạo và giao thông vận tải thông minh

A00; A01; D01; D07

22.0

18

Công nghệ sản xuất máy

A00; A01; D01; D07

21.0

19

CNKT Đầu máy -  toa xe pháo và tàu năng lượng điện Metro

A00; A01; D01; D07

Xem thêm: xét học bạ đại học thủy lợi 2023

20.0

20

Công nghệ chuyên môn Máy xây dựng

A00; A01; D01; D07

20.0

21

Công nghệ chuyên môn Tàu thủy và vũ trang nổi

A00; A01; D01; D07

20.0

22

Công nghệ chuyên môn XD Cầu đàng bộ

A00; A01; D01; D07

20.0

23

Công nghệ chuyên môn XDCT DD&CN

A00; A01; D01; D07

20.0

24

Công nghệ và quản lý và vận hành môi trường

A00; A01; D01; D07

20.0

25

Hạ tầng giao thông vận tải khu đô thị thông minh

A00; A01; D01; D07

20.0

26

Quản lý xây dựng

A00; A01; D01; D07

20.0

27

CNKT Điện tử - viễn thông (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

28

CNKT XD Cầu đường đi bộ (học bên trên Thái Nguyên)

A00; A01; D01; D07

19.0

29

Công nghệ sản xuất máy (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

30

Công nghệ chuyên môn Ô tô (học bên trên Thái Nguyên)

A00; A01; D1; D07

19.0

31

Công nghệ chuyên môn Ô tô (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

32

Công nghệ chuyên môn XD Cầu đường đi bộ (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

33

Công nghệ chuyên môn XDCT DD&CN (học bên trên Thái Nguyên)

A00; A01; D01; D07

19.0

34

Công nghệ chuyên môn XDCT DD&CN (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

35

Công nghệ vấn đề (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

36

Kế toán công ty (học bên trên Thái Nguyên)

A00; A01; D01; D07

19.0

37

Kế toán công ty (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

38

Kinh tế kiến thiết (học bên trên Thái Nguyên)

A00; A01; D01; D07

19.0

39

Kinh tế kiến thiết (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

40

Logistics và quản lý và vận hành chuỗi đáp ứng (học bên trên Vĩnh Phúc)

A00; A01; D01; D07

19.0

Bảng điểm đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn so với công thức xét học tập bạ phối kết hợp - Nguồn: HĐTS.

Tra cứu vớt sản phẩm xét tuyển

Thí sinh tra cứu vớt sản phẩm xét tuyển chọn trên Hệ thống ĐK xét tuyển chọn của ngôi trường theo gót địa chỉ: https://xettuyen.spettu.edu.vn bên trên mục Tra cứu vớt. Nguyện vọng này đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn sẽ tiến hành chú giải Trúng tuyển chọn (Xem hình dưới).

Tra cứu vớt sản phẩm trúng tuyển chọn học tập bạ 2022

Xem thêm: thống kê đề theo tuần

Phúc khảo và trả lời vướng mắc của thí sinh

Theo thông tin kể từ Hội đồng tuyển chọn sinh, sỹ tử ham muốn phúc khảo hoặc trả lời những vướng mắc tương quan cho tới nguyện vọng trúng tuyển chọn và những vấn đề ĐK tuyển chọn sinh truy vấn nhập link https://bit.ly/3PqJG8z và gửi vấn đề trước thời gian ngày 20/7/2022./. Dường như, những em sỹ tử rất có thể lần thêm thắt những vấn đề tư vấn và hỗ trợ thông qua loa Fanpage đầu tiên của Nhà ngôi trường bên trên vị trí https://facebook.com/utt.vn.

Trường ĐH Công nghệ GTVT