công dụng của dấu gạch ngang


Dấu gạch men ngang, kí hiệu (-), là một trong lốt câu của Tiếng Việt. Dấu gạch men ngang có tương đối nhiều tác dụng

1. Tác dụng của Dấu gạch ngang là gì?

Bạn đang xem: công dụng của dấu gạch ngang

Dấu gạch men ngang, kí hiệu (-), là một trong lốt câu của Tiếng Việt. Dấu gạch men ngang có tương đối nhiều tác dụng:

 Tác dụng của dấu gạch ngang

Đặt thân mật câu nhằm chỉ ranh giới của bộ phận chú mến vô câu.

Đặt đầu câu nhằm lưu lại những điều hội thoại, điều phát biểu thẳng của anh hùng.

Đặt ở đầu loại nhằm lưu lại những bộ phận liệt kê (các gạch men đầu dòng).

Đặt thân mật nhì, thân phụ, tứ thương hiệu riêng rẽ nhằm duy nhất liên danh.

Đặt thân mật nhì số lượng ghép lại nhằm duy nhất liên số hoặc một khoảng tầm số.

Để chỉ sự ngang sản phẩm vô mối liên hệ. 

2. Ví dụ minh họa

Tác dụng

Ví dụ

Đặt thân mật câu nhằm chỉ ranh giới của bộ phận chú mến vô câu.

Đó là anh thanh niên – người cô độc nhất thế gian ngoan một mình làm việc bên trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét.

Đặt đầu câu nhằm lưu lại những điều hội thoại, điều phát biểu thẳng của anh hùng.

– Anh ghi chép bài xích gì đấy?

– Tôi ghi chép bài xích Dấu gạch men ngang và Dấu gạch men nối nhằm gửi tập san Xuất phiên bản nước Việt Nam.

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

Đặt ở đầu loại nhằm lưu lại những bộ phận liệt kê (các gạch men đầu dòng).

Bài ghi chép này nói đến những yếu tố sau:

– Khái niệm gạch men ngang, gạch men nối

–  Phân biệt gạch men ngang, gạch men nối

– Lý tự tránh việc lầm lẫn thân mật gạch men ngang và gạch men nối

– Cách xử lý gạch men nối trở nên gạch men ngang và ngược lại.

Đặt thân mật nhì, thân phụ, tứ thương hiệu riêng rẽ nhằm duy nhất liên danh.

Theo plan, năm mới tết đến 2012 sẽ sở hữu được cầu truyền hình thủ đô hà nội – Huế – TP. Sài Gòn.

Đặt thân mật nhì số lượng ghép lại nhằm duy nhất liên số hoặc một khoảng tầm số.

Nhiệt chừng khoảng của việt nam là 22 – 250C, lượng mưa khoảng năm 1.500 – 2.000mm, nhiệt độ không gian 80 – 85% …

Để chỉ sự ngang sản phẩm vô mối liên hệ. 

Mối mối liên hệ láng giềng hữu hảo Việt – Lào …


Bình luận

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: simon lake drew the inspiration