công cơ học là đại lượng

Câu hỏi:

Công cơ học tập là đại lượng?

A. Véctơ

Bạn đang xem: công cơ học là đại lượng

B. Luôn dương

C. Vô hướng

D. Luôn dương

Đáp án chính C.

Công cơ học tập là đại lượng vô phía hoàn toàn có thể tế bào miêu tả là tích của lực với quãng lối dịch gửi nhưng mà nó tạo nên, và nó được gọi là công của lực, chỉ mất bộ phận của lực theo phương vận động ở điểm cơ thì mới có thể tạo nên công.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án C:

Công cơ học tập (kí hiệu A) là tích điện sinh đi ra Khi một lực F ứng dụng vô vật thực hiện vật dịch gửi được một quãng lối là s.

Chú ý: Trong những tình huống với công với học tập, tớ cần thiết lần đi ra lực nào là vẫn tiến hành công cơ.

Ví dụ: Trong tình huống đầu hỏa xa đang được kéo những toa vận động thì lực tiến hành công là lực kéo của đầu hỏa xa, hoặc vô tình huống trái khoáy táo rơi kể từ bên trên cây xuống thì lực tiến hành công là trọng tải.

Công thức tính công cơ học

A = F. s.cosα

Trong đó

A: công cơ học tập gọi tắt là công (J)

s: quãng lối dịch gửi (m)

F: sự cân đối của lực ứng dụng (N)

Xem thêm: sơ đồ tư duy đây thôn vĩ dạ

α: là góc hợp ý vày véc tơ lực và véc tơ gửi dời.

Công cơ học tập Khi lực F thực hiện vật dịch gửi một quãng lối s theo gót vị trí hướng của lực được xem vày công thức : A = F.s, vô đó:

+ A là công của lực F,

+ F là lực ứng dụng vô vật,

+ s là quãng lối vật dịch gửi.

Đơn vị của công là Jun, kí hiệu là J.

1 J = 1N.1m = 1N.m

Bội số của Jun là kilojun (kí hiệu là kJ), 1kJ=1000J1kJ=1000J.

Chú ý:

+ Chỉ vận dụng cho tới tình huống vật gửi dời theo gót phương của lực, còn Khi vật gửi dời theo gót phương vuông góc với lực thì công của lực cơ vày 0.

+ Khi vật gửi dời không tuân theo phương của lực thì công được xem vày một công thức không giống tiếp tục học tập ở lớp bên trên.

Công cơ học tập là đại lượng vô phía hoàn toàn có thể âm, dương, hoặc vày 0 tùy thuộc vào góc hợp ý vày phương của lực ứng dụng và phía gửi dời của gửi động

Xem thêm: cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

A > 0: lực sinh công dương (công vạc động)

A < 0: lực sinh công âm (công cản)

A = 0: lực ko sinh công.