come up with nghĩa là gì

Cụm động kể từ Come up with thông thường được xuất hiện tại rộng thoải mái vô tiếp xúc Tiếng Anh và quan trọng vô bài bác ganh đua TOEIC. Tuy nhiên, phiên bản thân thiết cụm động kể từ Come up with lại bao hàm những ý nghĩa sâu sắc không giống nhau và được dùng tuỳ vô những trường hợp, văn cảnh không giống nhau.

Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục phân tích và lý giải come up with là gì với những đường nét nghĩa không giống nhau của Come up with và cơ hội dùng nhằm người học tập đem một chiếc coi đúng mực rộng lớn về cụm động kể từ này. 

Bạn đang xem: come up with nghĩa là gì

Come up with là gì ?

Phiên âm và phân phát âm Come up with vô giờ đồng hồ Anh: / kʌm ʌp wɪð / Audio icon

Come up with là 1 cụm động kể từ (phrasal verb), thông thườn với ý tức là “nghĩ rời khỏi, nảy ra” một ý tưởng phát minh, plan này cơ.

Cách sử dụng

Come up with a plan/idea/solution

Nghĩa: thể hiện một kế tiếp hoạch/ ý tưởng/ giải pháp

Ví dụ: 

 • They came up with a plan vĩ đại increase the profit of the company for the upcoming quarter.

(Họ đã lấy rời khỏi một plan nhằm tăng lợi tức đầu tư của doanh nghiệp vô quý tiếp đây.) 

 • She comes up with a lot of ideas for the project but the leader decides not vĩ đại choose any of them.

(Cô ấy thể hiện thật nhiều ý tưởng phát minh mang đến dự án công trình tuy nhiên người chỉ huy đưa ra quyết định ko lựa chọn ngẫu nhiên ý tưởng phát minh này vô số bọn chúng.)

 • After a lot of discussions, we come up with a final idea of enjoying our holiday in Maldives.

(Sau thật nhiều cuộc thảo luận, Shop chúng tôi thể hiện ý tưởng phát minh sau cuối về sự việc tận thưởng kỳ nghỉ ngơi của tớ ở Maldives.)

 • Gavin finally came up with the idea of dividing the rooms in half vĩ đại avoid arguing with his sister once again.

(Gavin sau cuối tiếp tục suy nghĩ rời khỏi ý tưởng phát minh phân tách song những chống nhằm tách giành giật cãi với em gái một lần tiếp nữa.)

 • She has come up with some amazing scheme vĩ đại double her income.

(Cô ấy tiếp tục suy nghĩ rời khỏi một plan ấn tượng này cơ nhằm tăng gấp hai thu nhập của mình)

 • They’ve come up with a new way vĩ đại use up leftovers. (Họ suy nghĩ rời khỏi một cơ hội mới nhất nhằm dùng không còn đồ ăn quá.)

Come up with a name/title/advert

Nghĩa: suy nghĩ rời khỏi một chiếc tên/ tiêu xài đề/ khuôn mẫu quảng cáo

Ví dụ: 

 • Next you need vĩ đại come up with a title for your presentation. (Tiếp theo dõi, chúng ta cần thể hiện một title mang đến bài bác thuyết trình của khách hàng.)

 • Mommy, I came up with the name for my little sister! (Mẹ ơi, con cái vừa vặn suy nghĩ rời khỏi một chiếc thương hiệu mang đến em gái!)

 • I cannot come up with any advert for this product. (Tôi ko thể suy nghĩ rời khỏi ngẫu nhiên khuôn mẫu lăng xê này mang đến thành phầm này.) 

Come up with something (usually money)

Nghĩa: nỗ lực thám thính cách/tạo ra/ phát hành rời khỏi 1 cái gì cơ quan trọng, thông thường là tiền

Ví dụ: 

 • How long can you come up with enough money vĩ đại pay for this car?

(Bao lâu thì chúng ta cũng có thể thám thính đầy đủ chi phí để sở hữ con xe này?)

 • They gave him 30 days vĩ đại come up with the money he owed.

(Họ mang đến anh tao 30 ngày nhằm trả lại số chi phí anh tao nợ.)

 • The poor family managed to come up with the fund vĩ đại pay for the cost of the wedding.

(Gia đình nghèo nàn sẽ rất cần vật lộn để sở hữu kinh phí đầu tư chi trả mang đến việc tổ chức triển khai ăn hỏi.)

 • Police officers have come up with what may be important evidence for the case.

(Cảnh sát đã lấy rời khỏi những gì rất có thể là dẫn chứng cần thiết mang đến vụ án.)

Xem thêm:

 • Cấu trúc look forward to

 • Cấu trúc be able to

 • Cấu trúc give up.

Từ đồng nghĩa tương quan với Come up with vô giờ đồng hồ Anh

Make (something) up / trang điểm (something)

To invent something, such as an excuse or a story, often in order vĩ đại deceive (theo cambridge.org).

Dịch nghĩa: Tạo một chiếc cớ hoặc một mẩu truyện, thông thường là nhằm xí gạt.

Xem thêm: giao thông vận tải đường bộ nước ta hiện nay

Ví dụ:

 • He made up an excuse about having vĩ đại look after the kids.

(Anh ấy bịa rời khỏi một chiếc cớ về sự việc cần đỡ đần trẻ em.)

trump (something) up

to accuse someone of something they have not done in order vĩ đại have an excuse for punishing that person (theo cambridge.org).

Dịch nghĩa: để cáo buộc ai cơ về một chiếc gì này mà chúng ta đang không thực hiện để sở hữu một chiếc cớ nhằm trừng trị người cơ.

Ví dụ:

 • he was imprisoned on trumped-up corruption charges.

(Anh ấy bị vứt tù vì như thế tội tham lam nhũng ngụy tạo ra.)

cook (something) up

to invent a story, plan, etc., usually dishonestly (theo cambridge.org).

Dịch nghĩa: bịa rời khỏi một mẩu truyện, plan, v.v., thông thường là ko trung thực

Ví dụ:

 • I had vĩ đại cook up an excuse about my xe đạp breaking down.

(Tôi sẽ rất cần bịa rời khỏi một chiếc cớ về sự việc xe đạp điện của tôi bị hư đốn.)

Một số cảnh báo của cụm động kể từ Come up with

Come up with là 1 cụm động kể từ nằm trong trình độ chuyên môn B1, được dùng khá phổ cập vô cuộc sống hằng ngày và thông thường xuất hiện tại vô đề ganh đua TOEIC.

Come up with thường được theo dõi sau vị một danh từ/ cụm danh kể từ.

Cấu trúc Come up with something thì đối tượng người dùng something thông thường được dùng nhất là money → Come up with money 

Các dạng phân tách động từ của cấu tạo Come up with:

 • Dạng thời điểm hiện tại ngôi số tía số ít: Comes up with

 • Dạng quá khứ đơn/dạng phân từ cột hai: Came up with

 • Dạng phân kể từ cột ba: Come up with.

Xem thêm: Phrasal verb Come

Bài tập luyện vận dụng

Nối những vế sau sẽ tạo trở nên câu đem nghĩa:

A

B

Where am I supposed to

a. come up with a meaningful name for their new brand.

She managed to

b. come up with a thousand dollars?

They tried hard to

c. come up with a new idea for increasing sales.

Đáp án:

 1. B: Where am I supposed vĩ đại come up with a thousand dollars? (Tôi cần cút đâu nhằm thám thính một ngàn đô la?)

 2. C: She managed vĩ đại come up with a new idea for increasing sales. (Cô ấy tiếp tục nảy rời khỏi một ý tưởng phát minh mới nhất nhằm tăng lệch giá bán sản phẩm.)

 3. A: They tried hard vĩ đại come up with a meaningful name for their new brand. (Họ tiếp tục cực kỳ nỗ lực nhằm suy nghĩ rời khỏi một chiếc thương hiệu ý nghĩa sâu sắc mang đến tên thương hiệu mới nhất của mình.)

  Xem thêm: sơ đồ tư duy tây tiến

Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục phân tách kỹ về ý nghĩa sâu sắc, cơ hội dùng và bao hàm những khuôn mẫu câu ví dụ của cụm động kể từ Come up with. Tác fake kỳ vọng người học tập rất có thể sử dụng chính xác cụm động kể từ và vận dụng được vô nhiều văn cảnh, trường hợp sự khác biệt nhằm rất có thể tránh khỏi những lỗi sai về ngữ pháp.


Nguồn tham lam khảo:

Come up with. COME UP WITH | Định nghĩa vô Từ điển giờ đồng hồ Anh Cambridge. (n.d.). Retrieved July 12, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/come-up-with