cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật với toạ chừng x = 5 m. Phương trình toạ chừng của vật là

  Bạn đang xem: cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Một ngừơi chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Một ngừơi chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 20km/h. Vận tốc khoảng của ngừơi chuồn xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 •  Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe pháo chạy

   Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 40km/h. Vận tốc khoảng của xe pháo nhập xuyên suốt thời hạn chạy là:

 • Trong những đồ gia dụng thị tại đây, đồ gia dụng thị nào là với dạng của vật chuyển

  Trong những đồ gia dụng thị tại đây, đồ gia dụng thị nào là với dạng của vật vận động thẳng  đều?

 • Một vật vận động trực tiếp kh

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng đàng AB, vật chuồn nửa quãng đàng đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng đàng sau vật chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc khoảng bên trên cả quãng đàng  là:

 • Toạ chừng thuở đầu của vật là xo  = 10m.

  Xem thêm: tả đồ vật lớp 5

  Trên hình là đồ gia dụng thị tọa độ-thời gian tham của một vật fake động

  thẳng.

  Cho biết tóm lại nào là sau đó là sai?

 • Một xe pháo vận động trực tiếp khô

  Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều với véc tơ vận tốc tức thời khoảng là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường còn sót lại. Vận tốc khoảng của xe pháo bên trên cả phần đường là :

 • Phương trình của một  vật vận động trực tiếp với dạng: x = -3t

  Phương trình của một  vật vận động trực tiếp với dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận nào là tại đây đúng

 •  Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

  Xem thêm: tả đồ vật mà em yêu thích

   Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox với dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vì thế giờ).Chất điểm tê liệt khởi đầu từ điểm nào là và vận động với véc tơ vận tốc tức thời vì thế bao nhiêu  ?

 • Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đàng lâu năm 40m.  Nửa  quãng đàng đầu vật chuồn không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng đàng sau vật chuồn không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc chừng khoảng bên trên cả quãng đàng là: