cơ năng con lắc đơn

Bạn đang xem: cơ năng con lắc đơn

Trên đó là công thức tính cơ năng, động năng, thế năng của con cái nhấp lên xuống đơn. Và chúng ta hãy chú ý: Cơ năng là 1 đại lượng được bảo toàn. Dưới đó là  một số ví dụ với điều giải cụ thể và những bài xích tập dượt trắc nghiệm với đáp án  giúp chúng ta luyện kỹ năng.

5. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái nhấp lên xuống đơn với \(l=1m\) , xê dịch điều tiết bên trên điểm với g = 10m/s2 và góc chéo cực lớn là 90. Chọn gốc thế bên trên địa điểm cân đối. Giá trị của véc tơ vận tốc tức thời con cái nhấp lên xuống bên trên địa điểm động năng Vậy nên năng là từng nào ?

Giải: Năng lượng xê dịch của con cái nhấp lên xuống đơn là:\(W=\frac{mgl{\alpha _{0}}^{2}}{2}\)

Khi động năng Vậy nên năng (tính véc tơ vận tốc tức thời nên lưu giữ quy về Động năng nhé) tớ có:

 \(W_{d}=W_{t};W_{d}+W_{t}=W\Rightarrow 2W_{d}=W\Leftrightarrow 2.\frac{mv^{2}}{2}=mgl\frac{{\alpha _{0}}^{2}}{2}\)

 \(\Rightarrow v=\alpha _{0}\sqrt{\frac{gl}{2}}=9.\frac{\pi }{180}.\sqrt{\frac{10.1}{2}}=0,35 (m/s)\)

Ví dụ 2: Một con cái nhấp lên xuống đơn bao gồm một ngược cầu với lượng 500g treo vào trong 1 sợi chão miếng, lâu năm 60cm. Khi con cái nhấp lên xuống đang được ở địa điểm cân đối thì cung ứng mang lại nó một tích điện 0,015J, khi bại liệt con cái nhấp lên xuống xê dịch điều tiết. Tính biên chừng xê dịch của con cái nhấp lên xuống. Lấy g = 10m/s2.

Giải: Biên chừng góc xê dịch của con cái nhấp lên xuống được xem kể từ phương trình của năng lượng:

Xem thêm: bài tập xác suất thống kê có lời giải

 \(W=\frac{mgl{\alpha _{0}}^{2}}{2}\Rightarrow \alpha _{0}=\sqrt{\frac{2W}{mgl}}=\sqrt{\frac{2.0,015}{0,5.10.0,6}}=0,1(rad)\)

6.Trắc nghiệm:

Câu 1: Một con cái lắc đơn DĐĐH với biên độ góc \(\alpha _{0}\)  nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân nặng bằng. Khi con cái lắc chuyển động nhanh chóng dần theo gót chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc  của con cái lắc bằng?

    A. \(\frac{\alpha _{0}}{\sqrt{3}}\)                        B. - \(\frac{\alpha _{0}}{\sqrt{3}}\)                      C. \(\frac{\alpha _{0}}{\sqrt{2}}\)                        D. - \(\frac{\alpha _{0}}{\sqrt{2}}\)

Câu 2: Con nhấp lên xuống đơn với dây tương đối dài l = 50cm, lượng m = 100g xê dịch bên trên điểm g = 9,8m/s2. Chọn gốc thế năng bên trên địa điểm cân đối. Tỷ số trương lực cực lớn và đặc biệt đái của chão treo vì thế 4. Cơ năng của con cái nhấp lên xuống là?

    A.  1,225J                  B.  2,45J                    C.  0,1225J                D.  0,245J

Câu 3: Một con cái lắc đơn có chão treo dài 1 m và vật có khối lượng 1 kilogam dao động với biên độ góc 0,1 rad)  Chọn gốc thế năng tại vị trí cân nặng bằng của vật, lấy g = 10 m/s2. Tính cơ năng toàn phần của con cái lắc?

Xem thêm: một vài máy tính lớn khác

    A.  0,05 J                   B.  0,02 J                   C.  0,24 J                   D.  0,64 J

Bạn hiểu vận tải ăm ắp  đủ  file gắn kèm cặp bên trên đây: 

Tất cả nội dung nội dung bài viết. Các em hãy coi tăng và vận tải tệp tin cụ thể bên dưới đây: