chức năng chính của biểu mẫu form là

Câu hỏi:

14/01/2022 6,133

Bạn đang xem: chức năng chính của biểu mẫu form là

A. Tạo report đo đếm số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

Đáp án chủ yếu xác

C. Thực hiện nay những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Biểu kiểu (Form) canh ty tạo nên skin thuận tiện cho tới việc nhập và hiển thị vấn đề. Ví dụ ham muốn hiển thị vấn đề điểm tối đa của từng lớp nhằm dùng lâu lâu năm, nhập Access tao dùng Form

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? 

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi 

B. Thêm bạn dạng ghi mới 

C. Kết xuất báo cáo 

D. Xem dữ liệu

Câu 2:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

A. Là một đối tượng người tiêu dùng với kĩ năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng nhập một CSDL quan liêu hệ 

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có kĩ năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng nhập một CSDL quan liêu hệ 

D. Là đòi hỏi máy tiến hành mệnh lệnh gì đó

Câu 3:

Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm:

A. Khai báo độ dài rộng của trường 

Xem thêm: 300 bài toán lớp 4 có lời giải

B. Tạo links Một trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 4:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn tiến hành công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một vài bạn dạng ghi ko thoả mãn ĐK nhập CSDL

B. Thiết lập quan hệ Một trong những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê luyện con cái những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện 

D. Định vị những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu cho tới bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tao tiến hành theo thứ tự quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu này tại đây sai? 

A. Không thể dẫn đến chính sách coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng khí cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một luyện con cái những bạn dạng ghi hoặc một vài ngôi trường nhập một bảng 

C. Các hệ quản lí trị CSDL mối liên hệ được cho phép dẫn đến những biểu kiểu nhằm coi những bạn dạng ghi 

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK