chu vi hình chữ nhật lớp 3

Bài học tập thời điểm ngày hôm nay con cái xúc tiếp với dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật. Đây là một trong dạng khá mới nhất sẽ gây nên vô số trở ngại cho những con cái lúc học.

Để học tập chất lượng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật con cần thiết cầm vững chắc những đặc điểm của hình chữ nhật na ná công thức đo lường và tính toán chu vi hình chữ nhật. Chăm chỉ rèn luyện những bài xích luyện kể từ dễ dàng cho tới nâng lên. Sau phía trên những con cùng spettu.edu.vn tìm hiểu bài học kinh nghiệm này nhé.

Bạn đang xem: chu vi hình chữ nhật lớp 3

1. Giới thiệu chu vi hình chữ nhật

1.1 Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác sở hữu 4 góc vuông, sở hữu 2 cạnh nhiều năm đều bằng nhau và nhì cạnh cộc đều bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh nhiều năm là chiều nhiều năm, chừng nhiều năm cạnh cộc là chiều rộng lớn.

1.2 Chu vi là gì?

Chu vi là chừng nhiều năm lối xung quanh của một hình.

1.3 Chu vi hình chữ nhật là gì?

Chu vi hình chữ nhật vị chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) toàn bộ nhân 2.

Ví dụ: mang lại hình chữ nhật ABCD, sở hữu chiều nhiều năm là 5cm, chiều rộng lớn là 4cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

2. Công thức chu vi hình chữ nhật

Định nghĩa chu vi hình chữ nhật

3. Các dạng bài xích luyện toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật

3.1. Dạng 1: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật

3.1.1. Phương pháp làm:

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật: (a + b) x 2.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm 

Chiều dài

7 cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.1.3. Bài giải

Bài 1

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7cm

16m

Xem thêm: khái niệm bạo lực học đường

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.2. Dạng 2: So sánh chu vi những hình chữ nhật

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Tính chu vi của từng hình

Bước 2: Đi đối chiếu chu vi của những hình, xem xét nên nằm trong đơn vị chức năng đo

3.2.2. Bài tập

Bài 1: So sánh chu vi những hình chữ nhật

a) Cho hình chữ nhật ABCD biết chiều nhiều năm là 5cm, chiều rộng lớn là 4cm và hình chữ nhật MNPQ biết chiều nhiều năm 2dm, chiều rộng lớn 1dm.

b) Chiếc khăn hình chữ nhật biết chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng lớn là 14cm và cuốn sách hình chữ nhật biết chiều nhiều năm 17cm, chiều rộng lớn 15cm.

3.2.3. Bài giải

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

 Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(1 + 2) x 2 = 6 (dm)

Vì ko nằm trong đơn vị chức năng đo nên trước lúc đối chiếu nên trả về nằm trong đơn vị chức năng.

Đổi chu vi hình chữ nhật MNPQ 6 dm = 60cm

Vì 18cm < 60cm nên chu vi hình chữ nhật ABCD <  chu vi hình chữ nhật MNPQ.

b) Chu vi cái khăn hình chữ nhật là (18 + 14) x 2 = 64 (cm)

Chu vi cuốn sách hình chữ nhật là: ( 15 + 17) x 2 = 64 (cm)

Vậy chu vi cái khăn hình chữ nhật = chu vi cuốn sách hình chữ nhật

3.3. Dạng 3: Cho biết chu vi hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn. Tìm chừng nhiều năm cạnh còn sót lại.

3.3.1. Phương pháp làm:

Cách thăm dò chừng nhiều năm của một cạnh ko biết

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm một cạnh của hình chữ nhật

Một hình ảnh hình chữ nhật sở hữu chu vi là 10m, chiều dài 3m. Tìm chiều rộng bức giành.

Bài 2: Một loại sảnh hình chữ nhật sở hữu chu vi là 30m, biết chiều nhiều năm gấp hai chiều rộng lớn sảnh. Tìm chiều nhiều năm và chiều rộng lớn sảnh.

3.3.3. Bài giải

Bài 1

Nửa chu vi hình ảnh là:

10 : 2 = 5 (m)

Chiều rộng lớn của hình ảnh là:

5 - 3 = 2 (m)

Bài 2

Gọi chiều rộng lớn sảnh là a

Theo đề bài xích sở hữu chiều nhiều năm gấp hai chiều rộng lớn nên sở hữu chiều nhiều năm sảnh là 2 x a

Nửa chu vi hình chữ nhật là (chiều nhiều năm + chiều rộng)  = 15m

Thay chiều nhiều năm và chiều rộng lớn vô tớ có: 2 x a + a = 15

                                                                3 x a       = 15

Xem thêm: bài tập thở trên google

                                                                    a         = 5

Vậy chiều rộng lớn sảnh là 5m, chiều nhiều năm sảnh là 10m.

Ngoài dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật rời khỏi những cha mẹ rất có thể xem thêm thêm thắt những khóa đào tạo và huấn luyện toán bên trên spettu.edu.vn sẽ giúp những em gia tăng chất lượng kỹ năng, đoạt được môn toán chất lượng hơn!