cho hình tam giác abc

Câu hỏi:

01/06/2020 4,617

Bạn đang xem: cho hình tam giác abc

Cho hình tam giác ABC (hình vẽ bên). Trên BC lấy điểm D sao mang lại BD = Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 18 Tiết 2 trang 63, 64 hoặc nhất bên trên VietJack DC. Nối AD. tường diện tích S tam giác ABD là 24cm2. Tính diện tích S tam giác ABC.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Vì BD = Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 18 Tiết 2 trang 63, 64 hoặc nhất bên trên VietJack DC nên diện tích S tam giác ABD = Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 18 Tiết 2 trang 63, 64 hoặc nhất bên trên VietJack diện tích tam giác ADC (do nhị tam giác sở hữu nằm trong chiều cao)
Diện tích tam giác ADC là:
   24 x 2 = 48 (cm2)
Diện tích tam giác ABC là:
   24 + 48 = 72 (cm2)
    Đáp số: 72 cm2.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem thêm: bản tường trình viết tay

Câu 1:

Một cửa hàng vô mon tư cần nộp thuế thất lạc 12 000 000 đồng (bằng 10% tổng doanh thu). Tính tổng lệch giá của cửa hàng vô mon tê liệt.

Câu 2:

Đặt tính rồi tính :
a) 52,27 + 6,5    b) 60 – 12,45    c) 4,7 x 5,5    d) 12,88 : 0,25

Câu 3:

Viết vô vị trí chấm :
a) Trong số 5,836 chữ số 3 có mức giá trị là : ………………………..
b) Trong số 45,679 chữ số 5 có mức giá trị là : ………………………
c) Trong số 87,716 chữ số 6 có mức giá trị là : ………………………

Câu 4:

Xem thêm: đuổi hình bắt chữ tiếng anh

Viết tiếp vô vị trí chấm
Tính diện tích S hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 2,3dm và độ cao 4,5dm
      Đáp số : ……………………