cho các nhận định sau

Câu hỏi:

30/07/2019 24,366

Bạn đang xem: cho các nhận định sau

A. Dầu cấu trúc kể từ glixerol và axit béo

B. Protein cấu trúc kể từ những đơn phân là axit amin

C. Tinh bột cấu trúc kể từ những đơn phân là galactozo

Đáp án chủ yếu xác

D. Axit nucleic cấu trúc kể từ những đơn phân là nucleotit

Đáp án C

Tinh bột được cấu trúc kể từ đơn phân là lối glucôzơ. Công thức cấu trúc của tinh ma bột vì thế những gốc α-glucôzơ link cùng nhau vì như thế link α-1,4-glicôzit tạo nên mạch trực tiếp (amilôzơ) hoặc vì như thế liên kết α-1,4-glicôzit và α-1,6-glicôzit tạo nên trở thành mạch nhánh (amilôpectin).

Cho những đánh giá sau. Nhận quyết định này sai? A. Dầu cấu trúc kể từ glixerol và axit bự (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tao phụ thuộc điểm lưu ý này tại đây nhằm phân chia ARN đi ra trở thành phụ thân loại là mARN, tARN, rARN?

A. Cấu hình ko gian

B. Số loại đơn phân

C. Khối lượng và kích thước

D. Chức năng của từng loại

Câu 2:

Một đoạn phân tử ADN với 1500 nucleotit. Trong số đó, số nucleotit loại A cướp 10%. Chiều nhiều năm và số link hidro của đoạn ADN cơ là

A. 2550 Ǻ và 2100 link hidro

B. 2000 Ǻ và 1800 link hidro

C. 2150 Ǻ và 1200 link hidro

D. 2100 Ǻ và 1750 link hidro

Câu 3:

Điểm tương tự nhau về tác dụng thân ái lipit, protein và cacbohidrat là

A. Dự trữ và hỗ trợ tích điện cho tới tế bào

B. Xây dựng cấu hình màng tế bào

C. Làm tăng vận tốc và hiệu suất cao của phản xạ vô tế bào

D. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên vô và ngoài tế bào

Câu 4:

Ăn nhiều dầu, mỡ tiếp tục dễ dàng giắt căn bệnh này sau đây?

(1) Mỡ máu

(2) Xơ xi măng động mạch

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6

(3) Gút

(4) Tiểu đường

(5) Xơ gan

Số phương án vấn đáp đích là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Cho những ý sau:

(1) Chỉ bao gồm một chuỗi pôlinucleotit

(2) Cấu tạo nên bám theo lý lẽ nhiều phân

(3) Có tư loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân link bám theo lý lẽ té sung

(5) Đều với link phôtphodieste vô cấu hình phân tử

Trong những ý bên trên, với bao nhiêu ý là điểm lưu ý cấu hình cộng đồng của tất cả phụ thân loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Cho những ý sau:

(1) Cấu tạo nên bám theo lý lẽ nhiều phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan vô nước

(4) Giữa những đơn phân là link glicozit

(5) Là mối cung cấp tích điện dự trữ của tế bào

(6) Đều với cấu hình mạch thẳng

Trong những ý bên trên, với bao nhiêu ý là điểm lưu ý cộng đồng của xenlulozo, tinh ma bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK