chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Câu hỏi:

18/06/2019 120,611

B. chân ko.

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ ví với chân không.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo tấp tểnh luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mày bằng.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào lượt thì góc khúc xạ tăng từng ấy lượt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ không gian vô môi trường thiên nhiên đem phân tách suất n, sao mang đến tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo dõi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng vô không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài không gian với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 toán 5

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì như thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước vì như thế 4/3, của benzen vì như thế 1,5, của thủy tinh ma flin là 1 trong những,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ma flin.

Xem thêm: bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ma flin.