chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Câu hỏi:

12/08/2019 18,711

Bạn đang xem: chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

A. tinh nghịch bột.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ĐK phù hợp glucozơ lên men tạo nên trở thành khí CO2

A. HCOOH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.

Câu 2:

Công thức này sau đấy là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 3:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

Xem thêm: viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề về công nghiệp

D. glucozơ.

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh nghịch bột đều không biến thành thủy phân Lúc đem axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo nên trở thành vô cây trái nhờ quy trình quang quẻ hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu chính là

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Amilozơ đem cấu tạo mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa vì thế H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ đem cấu tạo mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không biến thành thủy phân.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học rộng lớn, fructozo, tinh nghịch bột. Số hóa học bị thủy phân vô hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK