chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 77,330

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- nhập kết cấu phân tử cần có một link song.

- 2 group thế link với nằm trong 1 cacbon của nối song cần không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 sở hữu 2 link song nhập phân tử. Mặt không giống, Ca link với nhì group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng link với nhì group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 sở hữu đồng phân hình học

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của ăn ý hóa học sở hữu công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo ra hoá học tập là

A. số lượng link trong những nguyên vẹn tử nhập phân tử.

B. các loại link trong những nguyên vẹn tử nhập phân tử.

C. thứ tự động link trong những nguyên vẹn tử nhập phân tử.

D. bản hóa học link trong những nguyên vẹn tử nhập phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học này là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm khá đầy đủ nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học sở hữu kết cấu không giống nhau.

B. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học sở hữu đặc điểm không giống nhau.

C. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu kết cấu không giống nhau nên sở hữu đặc điểm không giống nhau.

D. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học sở hữu kết cấu không giống nhau nên sở hữu đặc điểm không giống nhau.

Câu 5:

Chất này sau đó là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của ăn ý hóa học sở hữu công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

Xem thêm: phản ứng đặc trưng của ankan

D. 5.