chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Câu hỏi:

21/05/2020 37,716

Bạn đang xem: chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

C. CH3COOC2H5

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

CH3COOC2H5 là este nên đem nhiệt độ chừng sôi thấp nhất.

Lưu ý: Nhiệt chừng sôi hạn chế dần dần theo dõi mặt hàng sau:

Axit >  ancol >  amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây Lúc thuộc tính với hỗn hợp NaOH mang đến thành phầm là 1 muối hạt cơ học và 2 ancol ?

A. CH2COOC2H52

B. C2H5COO2C2H4

C. CH3COOC2H4OOCH

D. CH3OOC-COOC2H5

Câu 2:

Số đồng phân của phù hợp hóa học cơ học đem CTPT C3H6O2 có thể tác vấp được với hỗn hợp NaOH tuy nhiên ko thuộc tính được với sắt kẽm kim loại Na là 

A. 3

B. 2

C. 4

D .5

Câu 3:

Chất này tại đây Lúc thuỷ phân vô môi trường xung quanh axit tạo nên trở thành thành phầm đem kĩ năng tham gia phản xạ tráng bạc ?

A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

Xem thêm: công thức tìm x lớp 5

C. CH3COOC2H5

D. CH3COOCH2CH=CH2

Câu 4:

Este này tại đây Lúc bị thủy phân đã cho ra một muối hạt có một không hai và một ancol

A.  HO-CH2CH2COOCH2CH2COOCH3          

B. CH3COOC6H5

C. CH3COOCH2COOCH3

D. CH3COOCH2OOCC2H5

Câu 5:

Hai hóa học cơ học X và Y đều phải có lượng phân tử vì thế 60. Chất X đem kĩ năng phản xạ với Na, NaOH và Na2CO3 Chất Y phản xạ được với hỗn hợp NaOH (đun nóng) tuy nhiên ko phản xạ với Na. CTCT của X và Y theo lần lượt là

A. CH3COOH, CH3COOCH3

B. CH32CHOH, HCOOCH3

C. HCOOCH3, CH3COOH.

D. CH3COOH, HCOOCH3

Câu 6:

Một loại hóa học lớn chỉ bao gồm panmitin và stearin. Đun nóng  42,82 kilogam hóa học lớn bên trên với NaOH, lượng glixerol nhận được 4,6 kilogam. % theo dõi lượng của nhì trieste vô hóa học lớn bên trên là:

A. 40% và 60%  

B. 36,55% và 63.45%

C. 42,15% và 57,85%.

D. 37,65% và 62,35%.

Xem thêm: tính phân cực của nước là do

TÀI LIỆU VIP VIETJACK