cấu trúc so sánh hơn nhất

Công thức đối chiếu nhất và đối chiếu hơn là 2 điểm ngữ pháp đặc biệt cần thiết nhập giờ Anh. không chỉ xuất hiện nay ở những kỳ đua tuy nhiên 2 dạng đối chiếu này còn xuất hiện nay thật nhiều nhập tiếp xúc mỗi ngày, biết phương pháp dùng bọn chúng tiếp tục là 1 trong điểm nằm trong rộng lớn thể hiện nay chúng ta là người dân có năng lực dùng ngôn từ với những người đối lập. Bài viết lách này của giờ Anh tiếp xúc Langmaster tiếp tục giúp cho bạn cầm Chắn chắn được những dạng đối chiếu này! 

Trước không còn tất cả chúng ta nằm trong nhìn qua phần tổ hợp những cấu hình câu đối chiếu nhập giờ Anh nhé!

Bạn đang xem: cấu trúc so sánh hơn nhất

null

1. Tính kể từ ngắn ngủi và tính kể từ nhiều năm nhập cấu hình sánh sánh

1.1. Tính kể từ ngắn ngủi là gì?

Tính kể từ ngắn ngủi nhập giờ Anh là tính kể từ có duy nhất một âm tiết.

Ví dụ: 

 • Big /bɪɡ/: To lớn
 • Young /jʌŋ/ : Trẻ
 • Old /əʊld/: Già
 • Tall /tɔːl/:Cao
 • Short /ʃɔːt/: Thấp

Trường phù hợp quan trọng, đem những tính kể từ đem nhì âm tiết tuy nhiên được xem là tính kể từ ngắn ngủi Lúc kết giục vì như thế –y, –er, –et, –le và –ow.

Ví dụ:

 • Quiet /ˈkwaɪ.ət/: Yên tĩnh, yên lặng lặng
 • Easy /ˈiː.zi/: Dễ dàng

1.2. Tính kể từ nhiều năm là gì?

Tính kể từ nhiều năm nhập giờ Anh là tính kể từ đem nhì âm tiết trở lên trên, trừ những tình huống quan trọng đang được kể bên trên.

Ví dụ:  

 • Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/: Xinh đẹp
 • Attractive /əˈtræk.tɪv/: Thu hút
 • Intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/: Thông minh, thời gian nhanh trí
 • Modern /'mɔdən/: Hiện đại

Xem thêm:

=> TÍNH TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH - TRỌN BỘ KIẾN THỨC KHÔNG NÊN BỎ QUA

=> TÍNH TỪ NGẮN LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN VÀ TÍNH TỪ DÀI

2. Trạng kể từ ngắn ngủi và trạng kể từ nhiều năm nhập cấu hình sánh sánh

2.1. Trạng kể từ ngắn ngủi là gì?

Trạng kể từ ngắn ngủi nhập giờ Anh (Short adverbs) là trạng kể từ có duy nhất một âm tiết và không tồn tại hậu tố “-ly” như trạng kể từ thông thường.

Ví dụ:

 • Fast /fɑːst/: Nhanh
 • Hard /hɑːrd/: Hết mức độ cố gắng
 • Late /leɪt/: Muộn
 • Now /naʊ/: Bây giờ
 • Low /ləʊ/: Thấp

2.2. Trạng kể từ nhiều năm là gì?

Trong Lúc cơ, trạng kể từ nhiều năm nhập giờ Anh (long adverbs) là trạng kể từ đem nhì âm tiết trở lên trên và thông thường kết giục vì như thế đuôi -ly.

Ví dụ:

 • Slowly /ˈsləʊli/: Cẩn thận
 • Fluently /ˈfluːəntli/: Thành thạo
 • Generally /ˈdʒenrəli/: Thông thường
 • Carefully /ˈkeəfəli/: Cẩn thận
 • Honestly /ˈɑːnɪstli/: Thành thật

Xem thêm: 

=> CÁCH NHẬN BIẾT DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

=> TRẠNG TỪ LÀ GÌ? VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ TRONG CÂU

null

3. So sánh rộng lớn nhập giờ Anh (Comparative)

3.1. Khi này người sử dụng đối chiếu hơn

Công thức đối chiếu rộng lớn (Comparative) là cấu hình đối chiếu cơ phiên bản nhập giờ Anh, bọn chúng được dùng nhằm đối chiếu Điểm lưu ý, đặc điểm của nhì đơn vị hoặc sự vật với nhau.

3.2. Công thức đối chiếu hơn

3.2.1. So sánh rộng lớn với tính từ/ trạng kể từ ngắn

 • Công thức: 

S + lớn be + Adj + -er + than

Hoặc S + V + Adv + -er + than

 • Ví dụ 1: This year’s summer is hotter than last year’s summer. (Mùa hè trong năm này thì rét rộng lớn ngày hè năm ngoái)

Ở câu này, đối chiếu sự oi bức của “this year’s summer” và “last year’s summer”. Tính kể từ ngắn ngủi được dùng là “hot”, bởi đấy là tính kể từ ngắn ngủi kết giục vì như thế 1 phụ âm, trước cơ là một trong những nguyên vẹn âm nên cần thiết nhân song phụ âm cuối rồi thêm thắt “-er” trở nên “hotter” và thêm thắt “than” phía sau.

 • Ví dụ 2: Hoa came later than bủ. (Hoa cho tới muộn rộng lớn tôi)

Ở câu này, đối chiếu hành vi cho tới điểm của 2 đơn vị là Hoa và tôi, dùng trạng kể từ ngắn ngủi “late” nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa sâu sắc mang lại hành vi “came”. Trạng kể từ ngắn ngủi được được thêm thắt đuôi “-r” kèm cặp “than” ở sau.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ ngắn nhập công thức so sánh hơn:

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết => Thêm đuôi -er. 

- Tính từ/ trạng kể từ đem 2 âm tiết kết giục vì như thế -y => Bỏ -y và thêm thắt -ier. Ví dụ: easy → easier, lucky → luckier, tiny → tinier, crazy → crazier, sexy → sexier.

- Tính từ/ trạng kể từ đem kết giục vì như thế 1 phụ âm tuy nhiên trước cơ là một trong những nguyên vẹn âm => Nhân song phụ âm cuối rồi thêm thắt đuôi -er. Ví dụ: fat → fatter, big → bigger.

null

3.2.2. So sánh rộng lớn với tính từ/ trạng kể từ dài

 • Công thức: 

S + lớn be + more + Adj + than

Hoặc S+ V + more + Adv + than

 • Ví dụ 1: This month’s sale project is more difficult than last month’s sale project. (Dự án sale mon này khó khăn rộng lớn dự án công trình sale mon trước)

Trong câu này, dùng tính kể từ nhiều năm “difficult” nhằm đối chiếu 2 dự án công trình sale cùng nhau. Câu đối chiếu được thêm “more” nhập trước  và “than” vào sau cùng tính kể từ.

 • Ví dụ 2: He speaks Chinese more fluently than vãn his friend. (Anh ấy rằng giờ Trung trôi chảy rộng lớn chúng ta anh ấy)

Trong câu này, dùng trạng kể từ “fluently” nhằm té nghĩa mang lại hành vi “speak”, nhằm đối chiếu năng lực rằng giờ Trung của đơn vị “he” và “his friend”. Câu đối chiếu được thêm “more” nhập trước và “than” vào sau cùng trạng kể từ.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ dài nhập công thức đối chiếu hơn: Tính từ/ trạng kể từ 2 âm tiết trở lên trên, đem kết giục vì như thế -ly => Giữ nguyên vẹn đuôi -y, thêm thắt more nhập trước kể từ cơ sẽ tạo công thức đối chiếu rộng lớn. Ví dụ: boldly → more boldly, likely → more likely, coldly → more coldly, sadly → more sadly.

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 50+ CÁC BÀI TẬP SO SÁNH HƠN CÓ ĐÁP ÁN

=> ĐẦY ĐỦ CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN, SO SÁNH NHẤT, SO SÁNH BẰNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

null

3.2.3. So sánh xoàng xĩnh rộng lớn nhập giờ Anh

 • Công thức: 

S + lớn be + less + Adj + than

S + V + Less + Adv + than

Trong giờ Anh, thông thường không nhiều dùng công thức đối chiếu xoàng xĩnh rộng lớn này, tuy nhiên tiếp tục người sử dụng công thức đối chiếu rộng lớn kèm theo với những tính kể từ hoặc trạng kể từ ngược lại hoặc cấu hình not as…as hoặc so…as.

 • Ví dụ: Apples are less expensive than cherries. (Táo thì xoàng xĩnh giá thành cao hơn anh khoét.)

=> Cherries are more expensive than apples. (Anh khoét giá thành cao hơn táo.)

=> Apples are cheaper than cherries. (Táo rẻ mạt rộng lớn anh khoét.)

=> Apples are not as/so expensive as cherries. (Táo ko vướng như anh đào)

3.2.4. Một số cấu hình đối chiếu rộng lớn quan trọng khác

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn cấp theo dõi bội số: Đây là cấu hình đối chiếu rộng lớn nhằm thao diễn mô tả vật này rộng lớn vật cơ từng nào lần: gấp đôi, 3 lượt,...

 • Công thức: 

S + lớn be + số lượt + as + Adj + as …

Hoặc S + V + số lượt + as + Adv + as …

 • Ví dụ: Their garden is twice as big as ours. (Vườn căn nhà bọn họ lớn gấp hai vườn nhà đất của Cửa Hàng chúng tôi.)

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn cung cấp tiến bộ “càng…càng…”: Đây là cấu hình đối chiếu đem ý nghĩa sâu sắc cung cấp tiến bộ, thể hiện nay sự nhấn mạnh vấn đề hiện trạng đang được mong muốn rằng cho tới, càng A thì sẽ càng B.

  • Công thức: The + kể từ dạng đối chiếu rộng lớn + the + kể từ dạng đối chiếu hơn
 • Ví dụ: The more the merrier! (Càng tấp nập thì sẽ càng vui)

Ngoài rời khỏi còn nhiều dạng khác nhau đối chiếu kép không giống, chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt bên trên đây:

=> CÁCH SỬ DỤNG SO SÁNH KÉP TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP SO SÁNH KÉP HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN

3.3. 10 ví dụ đối chiếu hơn

 • Tuan is taller than bủ. (Tuấn cao hơn nữa tôi.)
 • This year’s summer is hotter than last year’s summer. (Mùa hè trong năm này thì rét rộng lớn ngày hè năm ngoái)
 • Jun learns English better than his brother. (Jun học tập giờ Anh chất lượng tốt rộng lớn anh trai của anh ý ấy)
 • My dad worked harder than the others. (Bố của tôi thao tác chịu thương chịu khó rộng lớn những người dân không giống.)
 • This pant is more comfortable than that one. (Chiếc quần này tự do thoải mái rộng lớn cái kia)
 • This problem is more difficult than vãn that others. (Vấn đề này khó khăn rộng lớn những loại không giống.)
 • He speaks Chinese more fluently than vãn his friend. (Anh ấy rằng giờ Trung trôi chảy rộng lớn chúng ta anh ấy)
 • The colder the weather is, the worse I feel. (Thời tiết càng lạnh lẽo thì tôi càng cảm nhận thấy tệ rộng lớn.)
 • The more careless he is, the more mistakes he makes. (Anh tớ càng lơ là thì anh tớ càng vướng nhiều lỗi.)
 • My sister’s hair is two times as long as mine. (Tóc chị gái tôi nhiều năm gấp hai tóc tôi.)

4. So sánh nhất nhập giờ Anh (Superlative)

4.1. Khi này người sử dụng đối chiếu nhất

Công thức đối chiếu nhất (Superlative) nhập giờ Anh là công thức đối chiếu được dùng nhằm Review đặc điểm nổi trội, điểm khác lạ của một sự vật sánh với cùng 1 group, group cơ chứa chấp tối thiểu 3 đối tượng người dùng trở lên trên. 

4.2. Công thức đối chiếu nhất

4.2.1. So sánh nhất với tính từ/trạng kể từ ngắn

 • Công thức:

S + lớn be + the + Adj + est + …

S + V + the + Adv + est + …

 • Ví dụ 1: My dad is the greatest person in the world. (Bố tôi là kẻ vĩ đại nhất thế giới)

Trong câu này, tính kể từ ngắn ngủi được dùng là “great”, ở dạng đối chiếu nhất được thay đổi trở nên “greatest” và thêm thắt “the” ở trước.

 • Ví dụ 2: Quan runs the fastest in my class. (Quân chạy nhanh nhất có thể nhập lớp tôi)

Trong câu này, trạng kể từ ngắn ngủi “fast” được thay đổi trở nên “fastest” và thêm thắt “the” ở trước.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ ngắn nhập công thức so sánh nhất:

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết => Thêm đuôi -est. Ví dụ: cold => coldest.

- Tính từ/ trạng kể từ đem tận nằm trong là e => Thêm đuôi -st. Ví dụ: dễ thương => cutest

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết, kết giục vì như thế nguyên vẹn âm + phụ âm => Nhân song phụ âm và thêm thắt đuôi -est. Ví dụ: hot => hottest, big => biggest.

- Tính từ/ trạng kể từ đem 2 âm tiết kết giục vì như thế phụ âm nó => Bỏ nó và thêm thắt -iest. Ví dụ: dry => driest, happy => happiest.

Xem thêm:

=> 50+ BÀI TẬP SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

=> TRỌN BỘ SO SÁNH BẰNG TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC, BÀI TẬP & ĐÁP ÁN

null

4.2.2. So sánh nhất với tính từ/ trạng kể từ dài

 • Công thức:

S + lớn be + the + most + Adj + …

S + V + the most + Adv + …

 • Ví dụ 1: He is the most handsome in his class. (Anh ấy là siêu mẫu trai nhất lớp)

Trong câu này, dùng tính kể từ nhiều năm là “handsome”, tớ chỉ việc thêm thắt “the most” nhập trước tính kể từ “handsome”.

 • Ví dụ 2: Of all the students, Ha does the most quickly. (Trong toàn bộ những học viên, Hà là kẻ thực hiện thời gian nhanh nhất)

Trong câu này, dùng tính kể từ nhiều năm “quickly”, tớ thêm thắt “the most” nhập trước tính kể từ “quickly”

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ dài nhập công thức so sánh nhất: Những tính từ/ trạng kể từ 2 âm tiết trở lên trên, tớ thêm thắt "the most" nhập trước kể từ đó

null

4.2.3. So sánh xoàng xĩnh nhất nhập giờ Anh

 • Công thức: 

S + lớn be + the + least + Adj

Hoặc S + V + the least + Adv

 • Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions. (Những phát minh của cô ý ấy là những khêu ý xoàng xĩnh thực tiễn nhất.)

4.3. 10 ví dụ đối chiếu nhất

Dưới đấy là 10 ví dụ đối chiếu rộng lớn nhất sẽ hỗ trợ chúng ta có thể đơn giản và dễ dàng hiểu và vận dụng được công thức này nhé:

 • Nam is the tallest boy in my class. (Nam là chàng trai tối đa nhập lớp tôi.)
 • It’s the shortest bridge I’ve ever seen. (Cây cầu này đó là cây cầu nhanh nhất tuy nhiên tôi đang được thấy.)
 • July is the tallest of the three sister. (July là kẻ tối đa nhập phụ thân bà bầu gái.)
 • July is the wettest of the year. (Tháng 7 là mon không khô ráo nhất nhập năm.)
 • This T-shirt is the cheapest in the cửa hàng. (Chiếc áo này giá khá mềm nhất bên trên cửa hàng.)
 • Sam’s ideas were the least practical suggestions. (Những phát minh của Sam là những khêu ý xoàng xĩnh thực tiễn nhất.)
 • It is the least practical plan for us. (Nó là plan xoàng xĩnh khả đua nhất mang lại bọn chúng ta)
 • It’s the most interesting novel I’ve ever read (Đó là cuốn tè thuyết hoặc nhất tuy nhiên tôi từng đọc)
 • This bag is the most expensive of all. (Chiếc túi sách này thì vướng nhất đối với toàn bộ những cái túi sót lại.)
 • Andy is the most intelligent in his class. (Andy là kẻ mưu trí nhất lớp anh ấy.)

Xem thêm thắt nội dung bài viết về cấu hình sánh sánh:

=> CÁCH SỬ DỤNG SO SÁNH KÉP TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CÁC CẤU TRÚC CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

null

5. Một số tính kể từ, trạng kể từ quan trọng nhập đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Trong công thức đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, ngoài cơ hội biến hóa dạng của tính kể từ và trạng kể từ như bên trên, một số trong những những kể từ không giống đem dạng biến hóa quan trọng như sau:

5.1. Tình kể từ bất quy tắc

Từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Nghĩa

Good/Well

Better

Best

Tốt

Bad

Worse

Worst

Tệ

Far

Farther

The farthest/ the furthest

Xa

Much/Many

More

Most

Nhiều

Little

Less

Least

Ít

Old

Older/Elder

Oldest/Eldest

Già

5.2. Tính kể từ người sử dụng được ở cả hai dạng “-er/-est” và “more/most”

Từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Xem thêm: FAQ - Tổng hợp những câu hỏi hay gặp trên CaKhia Trực Tiếp

Nghĩa

Clever

Cleverer/ More clever

The cleverest/ The most clever

Thông thái

Gentle

Gentler/ More gentle

The gentlest/ The most gentle

Nhẹ nhàng

friendly

Friendlier/ More friendly

The friendliest/ The most friendly

Thân thiện

Quiet

Quieter/ More quiet

The quietest/ The most quiet

Im lặng

simple 

Simpler/ More simple

The simplest/ The most simple

Đơn giản

Narrow

Narrower/ More narrow

The narrowest/ The most narrow

Chật hẹp

5.3. Tính kể từ vô cùng ko người sử dụng dạng sánh sánh

Ngoài những tính kể từ bên trên, mang 1 dạng cần thiết chú ý là tính kể từ vô cùng, không tồn tại dạng đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất.

Từ

Không sử dụng

Nghĩa

Wrong

Wronger/ Wrongest

Sai trái ngược, ko đúng

Unique

More unique/ Most unique

Duy nhất, đơn nhất

Blind

More blind/ Most blind

Dead

Deader/ Deadest

Đã tử vong

Fatal

More fata/ Most fatal

Gây tử vong

Final

More final/ Most final

Cuối cùng

Universal

More universal/ Most universal

Phổ phát triển thành, phổ thông

Vertical/Horizontal

More vertical/ Most vertical

Theo chiều dọc/Theo chiều ngang

Xem thêm:

=> 100+ BÀI TẬP VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN HAY VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH (ADJECTIVE): CÁCH DÙNG, VỊ TRÍ VÀ CÁCH NHẬN BIẾT

6. (Download Free PDF) Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất đem đáp án 

Để hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu những kiến thức và kỹ năng về cấu hình đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, các bạn hãy rèn luyện những bài bác tập dượt về câu đối chiếu sau đây nhé!

[DOWNLOAD FREE PDF] TẢI BÀI TẬP CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

6.1. Bài tập

Bài tập dượt 1. Chọn đáp án đích nhất của tính từ/trạng kể từ nhập câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

1. My Chinese class is _______ than vãn her Chinese class.

 1. funny
 2. funnier
 3. funniest
 4. the funny

2. This sofa is _________ than vãn the other.

 1. comfortable
 2. the comfortable
 3. more comfortable
 4. most comfortable

3. No one in his group is _______ than vãn Quan.

 1. kinder
 2. kind
 3. more kind
 4. most kind

4. Lam visits his parents ________ than vãn his sister does.

 1. little
 2. least
 3. the less
 4. less

5. If Sam had run rẩy ________ , her sister could have caught her.

 1. fast
 2. faster
 3. the fastest
 4. more faster

Bài tập dượt 2. Điền nhập khu vực rỗng tuếch tính từ/trạng kể từ nhập công thức đối chiếu rộng lớn.

 1. Dogs are ………… (intelligent) than vãn hamsters.
 2. Sam is…………… (old) than vãn Andy.
 3. US is far ………… (large) than vãn the UK.
 4. Hoa’s garden is a lot ………………. (colourful) than vãn this park.
 5. Jack is …………… (quiet) than vãn his brother.
 6. My Math class is ……………. (boring) than vãn my Geography class.
 7. Her class is …………. (big) than vãn yours.
 8. The weather this winter is even ……………… (bad) than vãn last winter.
 9. This gift is ……………… (beautiful) than vãn that one.
 10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than vãn a holiday in the sea.

Bài tập dượt 3. Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) những câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất bên dưới đây:

 1. This is the more wonderful book Linda has ever read.
 2. No mountain in the world is the biggest than vãn Everest.
 3. Jackma is the richer people in the world.
 4. The living room is biggest than vãn the kitchen one.
 5. One of the greater football players in Vietnam is Ho Van Y.

Bài tập dượt 4. Cho dạng đích của tính kể từ nhập ngoặc

 1. Her bag is _____________ (light) than vãn mine.
 2. My father’s advice is _____________ (useful) for bủ.
 3. The Autumn this year is _____________ (dry) as ever.
 4. It is _____________ (difficult) rule of all.
 5. This pencil writes _____________ (good) than vãn my previous one.
 6. This athlete is _____________ (strong) than vãn her competitor.
 7. This student is _____________ (clever) in the class.
 8. This is _____________ (old) castle in UK.
 9. Health is _____________ (important) than vãn money.
 10. This path is _____________ (narrow) than vãn the parallel one.
 11. This actor is _____________ (famous) actor from Vietnam.
 12. Kaya are _____________ (good) sprinters.
 13. Luxurious hotels are _____________ (expensive) than vãn those of economic class.
 14. My _____________ (old) brother is afraid of mice.
 15. Saturn is _____________ 2nd _____________ (large) planet in our solar system.

Bài tập dượt 5. Viết lại những câu sau theo dõi công thức đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất.

 1. Today is hotter than vãn yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

 1. No one in her team is more beautiful than vãn Dyan.

➔ Dyan is _______________________________.

 1. No building in Quan’s thành phố is higher than vãn this building.

➔ This building is ____________________________.

 1. Jack is the most intelligent in his class.

➔ No one in his class _______________________.

 1. If your son reads many science books, he will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

 1. If Linda wants lớn pass the exam easily, she will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

 1. Binh An’s house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

 1. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

 1. No producers in the world is bigger than vãn ABS.

➔ ABS is _______________________________.

 1. Sam is very intelligent but her sister is the most intelligent in her family.

➔ Sam’s sister is ________________________________________.

Bài tập dượt 6. Viết lại những câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất tuy nhiên bất biến nghĩa gốc.

 1. My sister was earning much less in her previous job than vãn she is now.

=> (more) ____________________________________ .

 1. Pork is cheaper than vãn beef.

=> (more) ____________________________________ .

 1. To my knowledge, speaking Chinese is easier than vãn writing Chinese.

=> (harder) ___________________________________ .

 1. This is the most delicious lunch he’s even had.

=> (more) ____________________________________ .

 1. There is no better doctor in this hospital than vãn Mr.Hung.

=> (best) _________________________________ .

 1. This is the fastest moving xế hộp we’ve ever driven.

=> (faster) _________________________________ .

 1. There isn’t anywhere as old as that castle.

=> (oldest) _______________________________ .

 1. Have you got any bigger pants than vãn that one?

=> (biggest) _____________________________ .

 1. I am not taller than vãn anyone in the class.

=> (Shortest) ____________________________ .

 1. The company’s revenue in August is the highest compared lớn the previous months.

=> (lower) _____________________________ .

null

6.2. Đáp án

Bài tập dượt 1.

 1. B , 2. C , 3. A , 4. D , 5. B

Bài tập dượt 2. 

1 - more intelligent

2 - older

3 - larger

4 - more colourful

5 - quieter

6 - more boring

7 - bigger

8 - worse

9 - more beautiful

10 - better

Bài tập dượt 3.

 1. more ➔ most (so sánh nhất)
 2. the biggest ➔ bigger (so sánh rộng lớn vì như thế đem than)
 3. the richer ➔ the richest (so sánh nhất vì như thế đem the)
 4. biggest ➔ bigger (so sánh rộng lớn vì như thế đem than)
 5. greater ➔ greatest (so sánh nhất vì như thế đem the)

Bài tập dượt 4.

 1. lighter
 2. the most useful
 3. the driest
 4. the most difficult
 5. better
 6. stronger
 7. the cleverest
 8. the oldest
 9. more important
 10. narrower
 11. the most famous
 12. the best
 13. more expensive
 14. oldest
 15. the...largest

Bài tập dượt 5.

 1. Yesterday wasn’t sánh as hot as today.
 2. Dyan is the most beautiful in her team.
 3. This building is the highest in Quan’s thành phố.
 4. No one in his class is more intelligent than vãn Jack.
 5. The more science books he reads, the more knowledge he will have.
 6. The more easily Linda wants lớn pass the exam, the harder she will study.
 7. The more beautiful Binh An’s house is, the more expensive it is.
 8. BJ is the greatest tennis player in the world.
 9. ABS is the biggest producer in the world.
 10. Sam’s sister is more intelligent than vãn her.

Bài tập dượt 6.

1 - My sister is earning more in her current job than vãn she was (in the past).

2 - Beef is more expensive than vãn pork.

3 - To my knowledge, writing Chinese is harder than vãn speaking Chinese fluently.

4 - He’s never had a more delicious lunch than vãn this one.

5 - Hung is the best doctor in this hospital.

6 - We have never driven faster than vãn this one.

7 - That castle is the oldest in the thành phố.

8 - Is this the biggest pant you’ve got?

9 - I am the shortest in the class.

Xem thêm: một năm nhuận có bao nhiêu ngày

10 - The company’s revenue in the previous months is lower than vãn this August.

Đăng ký ngay:

 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người cút làm
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE

Hy vọng qua loa nội dung bài viết này của giờ Anh tiếp xúc Langmaster, bạn đã sở hữu thêm thắt những kiến thức có lợi về đối chiếu nhất và đối chiếu rộng lớn nhập giờ Anh, kể từ cơ nâng lên trình độ chuyên môn dùng Anh ngữ của tớ. Đừng quên ôn luyện lý thuyết và thực hiện bài bác tập dượt thực hành thực tế thông thường xuyên nhằm đoạt được những dạng đối chiếu này nhé! Chúc bàn sinh hoạt tập dượt thiệt hiệu suất cao.