cấu trúc so sánh bằng

So sánh vì thế nhập giờ Anh dùng để làm đối chiếu nhì người, sự vật, vấn đề đem tính tương đương. Ví dụ, câu “tôi cao vì thế bạn” nhập giờ Việt đó là đối chiếu vì thế. Với giờ Việt, chúng ta chỉ việc tăng kể từ “bằng” hoặc “như” là được. Thử vận dụng cách sử dụng này nhập giờ Anh, tất cả chúng ta đem câu: “I’m high as you”? Nghe có vẻ như không được đích lắm nhỉ. Vậy, cấu hình này mới nhất là đúng? Mời chúng ta nằm trong FLYER thám thính câu vấn đáp nhập nội dung bài viết sau đây nhé.

1. So sánh vì thế là gì?

So sánh vì thế nhập giờ Anh là gì?
So sánh vì thế nhập giờ Anh là gì?

Cấu trúc đối chiếu bằng đối chiếu nhì đối tượng người dùng (người, sự vật, sự việc) đem Đặc điểm tương đương. Các Đặc điểm này thông thường xuất hiện nay nhập câu như 1 tính kể từ, trạng kể từ hoặc danh kể từ.

Bạn đang xem: cấu trúc so sánh bằng

Ví dụ:

 • Tính từ: large (lớn), bitter (đắng), sweet (ngọt),…
 • Trạng từ: quickly (nhanh), fast (nhanh), early (sớm)…

Riêng so với danh kể từ, tất cả chúng ta tiếp tục tăng những kể từ hạn ấn định chỉ con số “much/many/little/few” ở đằng trước. 

Ví dụ:

 • much money (nhiều tiền)
 • much sugar (nhiều đường)
 • many students (nhiều học tập sinh)…

Bạn đem vướng mắc lúc nào thì sử dụng “many” hoặc “much? Khi này thì sử dụng trạng kể từ, tính kể từ hoặc danh kể từ không? FLYER tiếp tục trả lời những thắc mắc này trong số phần tiếp sau nhé!

2. Cấu trúc đối chiếu vì thế nhập giờ Anh

2.1. So sánh vì thế với “AS… AS

Đây là cấu hình giản dị và đơn giản và thông dụng nhất của đối chiếu vì thế nhập giờ Anh. Ba loại kể từ thông thường xuất hiện nay nhập cấu hình này là tính kể từ, trạng kể từ và danh kể từ.

2.1.1. Đối với tính từ

Cấu trúc:

Khẳng định: S + to-be + as + adj + as + O 

Phủ định: S + to-be + not + as + adj + as + O 

Nghi vấn: To-be + S + (not) + as + adj + as + O

Trong đó:

S – subject: Chủ ngữ

To-be – Động kể từ to tát be: am, is, are

adj – adjective: Tính từ

O – tân ngữ: cũng có thể là 1 trong những danh từ/ cụm danh kể từ, đại kể từ thay cho thế thông thường là những đại kể từ sở hữu), hoặc một mệnh đề

Ví dụ:

 • My house is as large as your house = My house is as large as yours.

Nhà của tôi rộng lớn vì thế căn nhà của chúng ta.

-> Chủ ngữ “my house”, động kể từ tobe “is”, cấu trúc so sánh bằng “as large as” và cụm danh kể từ “your house”. Ta cũng hoàn toàn có thể thay cho thế tân ngữ “your house” vì thế đại kể từ chiếm hữu “yours”.

 • This camera is as good as it was before.

Cái máy hình họa này vẫn đảm bảo chất lượng như ngày ấy.

-> Trong câu này, tân ngữ là 1 trong những mệnh đề phụ thuộc: “It was before”.

Ví dụ câu nghi kị vấn:

 • This cake is as good as that cake.

Cái bánh này ngon như cái bánh bại liệt.

=> Is this cake as good as that cake?

Cái bánh này còn có ngon vì thế cái bánh bại liệt không?

Cấu trúc AS…AS với tính từ
Cấu trúc AS…AS với tính từ

Chú ý: Trong cấu hình “As + adj + as”, nếu như đại kể từ thay cho thế là đại kể từ nhân xưng: I, we, they, he, she thì đứng sau nó cần là 1 trong những động kể từ to tát be. quý khách hàng hãy tuân hành quy tắc này trong số bài bác đánh giá hoặc nhập văn viết lách nhằm tách mất mặt điểm “oan uổng” nhé.

Ví dụ:

 • I’m not as tall as she is = I’m not as tall as her.

Tôi không đảm bảo vì thế chúng ta.

Không dùng: I’m not as tall as she.  (X)

Tips hay: Với cấu hình phủ ấn định của đối chiếu vì thế, chúng ta có thể thay cho kể từ “as” đứng sau “not” vì thế “so”. Nhưng chúng ta cảnh báo, ko được dùng ở dạng xác định hao hao ở những cấu hình không giống nhé.

Ví dụ:

 • This dress is not as long as that dress = This dress is not ví long as that dress.

Chiếc váy này sẽ không lâu năm vì thế cái váy bại liệt.

Không dùng: This dress is so long as that dress.  (X)

2.1.2. Đối với trạng từ

Cấu trúc:

Khẳng định: S + V + as + adv + as + O

Phủ định: S + V + not + as + adv + as + O

Nghi vấn: Aux. + S + (not) + as + adv + as + O

Trong đó:

V – verb: Động từ

adv – adverb: Trạng kể từ (hay phó từ)

Aux. – auxiliary verb: Trợ động từ

Cấu trúc “AS…AS” với trạng từ
Cấu trúc “AS…AS” với trạng từ

Chú ý: Đối với cấu hình “As + adv + as”, nếu như đại kể từ thay cho thế là 1 trong những đại kể từ nhân xưng: I, we, they, he, she, ở phía đằng sau nó cần kèm theo một trợ động kể từ (auxiliary verbs). Trợ động kể từ này sẽ tiến hành phân chia dựa trên thì của động kể từ chủ yếu và đại kể từ được kể.

Ví dụ:

 • He drives as quickly as me = He drives as quickly as I do.

Anh ấy tài xế nhanh chóng rộng lớn tôi.

-> Chủ ngữ “He”, động kể từ chủ yếu “drives”, cấu trúc so sánh bằng “as quickly as”, tân ngữ là đại kể từ thay cho thế “me” hoặc mệnh đề “I do”. Trong số đó, trợ động kể từ “do” được phân chia theo đuổi “drives” ở thì thời điểm hiện tại đơn.

 • I get up not as early as my sister.

Tôi dậy sớm như chị tôi.

 • Do you get up as early as your sister?

Bạn đem dậy sớm như chị gái chúng ta không?

Xem thêm: cấu trúc this is the first time

2.1.3. Đối với danh từ

Cấu trúc:

Khẳng định: S + V + as + much/many/little/few + N + as + O

Phủ định: S + V + not + as + much/many/little/few + N + as + O

Nghi vấn: Aux. + S + V + (not) + as + much/ many/ little/ few + N + as + O

Trong bại liệt, “much/ many/ little/ few” được gọi công cộng là kể từ hạn ấn định về con số. 

 • much: chuồn với danh kể từ ko điểm được.
 • many: chuồn với danh kể từ số nhiều điểm được.
 • little: chuồn với danh kể từ ko điểm được.
 • few: chuồn với danh kể từ số nhiều điểm được.

Ví dụ: 

 • Nam earns as much money as his wife.

Nam thám thính nhiều chi phí như là phu nhân anh ấy.

-> “money” là định nghĩa đem tính tóm lại, là danh kể từ ko điểm được.

 • She drinks as little water as má.

Cô ấy hấp thụ nước không nhiều như là tôi.

 • My father reads as few books as my brother does.

Bố tôi gọi không nhiều sách tương tự anh trai tôi vậy.

Ví dụ dạng nghi kị vấn:

 • Does anyone score as many points as Long?

Có ai ghi điểm nhiều vì thế Long không?

 • Does Nam’s wife earn as much money as Nam?

Vợ của Nam đem thám thính nhiều chi phí vì thế anh ấy không?

Cấu trúc “AS… AS” với danh từ
Cấu trúc “AS… AS” với danh từ

Tips hay: Danh kể từ số nhiều điểm được thông thường đem đuôi “s/es”. quý khách hàng hãy xem xét cho tới điều này Lúc thực hiện bài bác luyện nhé.

Ví dụ:

 • No one eats as many hamburgers as Long.

Không ai Hamburger nhiều hơn nữa Long.

-> “hamburgers” là danh kể từ điểm được số nhiều đem “s”.

Mời chúng ta coi video clip sau đây nhằm ôn lại về cấu hình “AS… AS” nhé!

Tìm hiểu tăng những cách sử dụng hoặc không giống của cấu hình “As…as”

Vừa rồi là cấu hình “AS…. AS” của đối chiếu vì thế nhập giờ Anh. Rất giản dị và đơn giản cần ko nào? Nhưng chúng ta đem vướng mắc rằng, ngoài cơ hội trình bày bên trên thì còn cơ hội này không giống nhằm đối chiếu sự tương đương hoặc không? Câu vấn đáp là: Có! 

Mời chúng ta cho tới với phần tiếp đến nhằm tò mò coi cấu hình này đó là gì nhé!

2.2. So sánh vì thế với “THE SAME…AS

Bên cạnh “as…as”, “the same” cũng tức là “bằng, như, giống”. Đây cũng chính là cấu trúc so sánh bằng nhập giờ Anh.

Cấu trúc:

Khẳng định: S + V + the same + (N) + as + O

Phủ định: S + V + not + the same + (N) + as + O

Ví dụ:

 • He is the same age as her.

Anh ấy vì thế tuổi tác cô ấy.

2.3. Cách quy đổi thân ái cấu hình “AS…AS” và “THE SAME…AS”

Để thay đổi kể từ cấu hình “AS… AS” với tính kể từ sang trọng cấu hình “THE SAME… AS”, chúng ta chỉ việc thay cho thế kể từ “as” thứ nhất trở thành “the same”, thay đổi tính kể từ nên danh kể từ và không thay đổi những phần còn sót lại.

Ví dụ:

Her house is the same width as mine.
Độ rộng lớn căn nhà cô ấy rộng lớn vì thế phạm vi căn nhà tôi.
Her house is as wide as mine.
Nhà cô ấy rộng lớn vì thế căn nhà tôi.
The price of a guitar is the same as the price of a cello.
Giá của một cái guitar vì thế giá bán của một cái dương nuốm.
The price of a guitar is as expensive as the price of a cello.
Giá của một cái guitar giắt vì thế giá bán của một cái dương nuốm.
Cấu trúc đối chiếu vì thế “THE SAME… AS”
Cấu trúc đối chiếu vì thế “THE SAME… AS”

Một số tính kể từ nhập cấu hình “AS…AS” fake sang trọng danh kể từ nhập cấu hình “THE SAME…AS:

AS… ASTHE SAME… AS
as high asthe same height as
as wide asthe same width as
as long asthe same length as
as old asthe same age as
as expensive asthe same price as

3. Kiến thức không ngừng mở rộng của đối chiếu bằng: “Not different from”

“Different from” tức là “khác với”, thông thường dùng để làm đối chiếu sự khác lạ thân ái nhì đối tượng người dùng. Trái lại, dạng phủ định của chính nó hoàn toàn có thể dùng nhằm đối chiếu vì thế.

Cấu trúc:

S + to tát be + NOT + different from + O

Trong bại liệt, tân ngữ (O) hoàn toàn có thể là danh kể từ, đại kể từ hoặc mệnh đề. 

Ví dụ:

The coffee you made is not different from the coffee I made.The coffee you made is the same as the coffee I made.
Cà phê em trộn ko không giống gì coffe anh pha.Cà phê em trộn tương tự coffe anh trộn.

Xem thêm: Cấu trúc “Different from”

Vậy là tất cả chúng ta đang được cầm được đa số những phần cần thiết về đối chiếu vì thế nhập giờ Anh rồi. Để gia tăng lại toàn bộ kiến thức và kỹ năng vừa phải học tập, mời mọc chúng ta cho tới với phần rèn luyện nhé.

4. Bài luyện đối chiếu bằng

5. Tổng kết

Có thể thấy, kiến thức và kỹ năng về đối chiếu vì thế nhập giờ Anh tuy rằng giản dị và đơn giản tuy nhiên lại khá dễ dàng lầm lẫn cần không? Chỉ với nhì cấu hình “AS… AS”, “THE SAME….AS” và một số trong những kiến thức và kỹ năng không ngừng mở rộng như bên trên, các bạn sẽ “cân” được từng dạng bài bác luyện tương quan cho tới đối chiếu vì thế. Hãy lưu giữ trở về nhằm ôn luyện thông thường xuyên và thực hiện nhiều bài bác luyện nhằm không xẩy ra quên kiến thức và kỹ năng cần thiết chúng ta nhé.

Ba u ước muốn con cái rinh chứng từ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo tức thì gói luyện đua giờ Anh bên trên Phòng đua ảo FLYER – Con xuất sắc giờ Anh ngẫu nhiên, ko gượng gập ép!

✅ Truy cập 1700+ đề đua demo & bài bác luyện tập từng Lever Cambridge, TOEFL, IOE, đua nhập chuyênm,,,

Học hiệu suất cao tuy nhiên vui với tác dụng tế bào phỏng game rất dị như thách đấu bằng hữu, games kể từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa trị bài bác luyện Nói cụ thể với AI Speaking

Xem thêm: nam định cách hà nội bao nhiêu km

Theo sát tiến trình học của con cái với bài bác đánh giá chuyên môn lịch, report học hành, phầm mềm bố mẹ riêng

Tặng con cái môi trường thiên nhiên luyện đua giờ Anh ảo, chuẩn chỉnh phiên bản ngữ chỉ không đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

 • Các loại đối chiếu nhập giờ Anh vừa đủ nhất
 • So sánh rộng lớn nhập giờ Anh
 • So sánh xoàng xĩnh nhập giờ Anh