câu trần thuật reported speech

Có 3 dạng cấu hình câu tường thuật thông thường bắt gặp nhất là cấu hình trần thuật thắc mắc, dạng câu kể và dạng câu rời khỏi mệnh lệnh. Trong nội dung bài viết sau đây, Langmaster tiếp tục tổ hợp những kỹ năng cần thiết về dạng câu này nhằm chúng ta đơn giản và dễ dàng ôn tập dượt và tìm hiểu thêm nhé. Cùng chính thức tức thì nào!

A. Câu trần thuật là gì?

Câu trần thuật (Reported speech) là 1 trong những loại câu nhập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, thông thường dùng làm diễn đạt vấn đề, điều rằng hoặc tâm trí của người nào cơ một cơ hội loại gián tiếp thông qua loa việc trích dẫn lại những gì người này đã rằng nhưng mà ko dùng những lốt ngoặc kép như nhập câu thẳng. 

Bạn đang xem: câu trần thuật reported speech

Khi quy đổi kể từ câu thẳng (direct speech) lịch sự câu trần thuật (reported speech), những động kể từ trần thuật thông thường thay cho thay đổi nhằm phù phù hợp với văn cảnh nhập câu trần thuật. Các thay cho thay đổi này bao hàm thì, những đại kể từ, và những kể từ chỉ thời hạn nhập câu.

Ví dụ: 

 • Câu thẳng (direct speech): "I am studying English now”, she said.
  Câu trần thuật (reported speech): She said that she was studying English then.
 • Câu thẳng (direct speech): "John said, 'I will be there on time.'"
  Câu trần thuật (reported speech): John said that he would be there on time.

Xem thêm: 

 • CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP
 • CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT

B. 3 dạng câu trần thuật thông thường bắt gặp nhất nhập Tiếng Anh

null

1. Câu trần thuật ở dạng câu kể

Câu trần thuật dạng câu kể là loại câu thông thường bắt gặp nhất trong những dạng câu tường thuật. Nó được dùng làm thuật lại nội dung điều rằng hoặc mẩu chuyện đã và đang được một người không giống rằng trước cơ. Để fake lịch sự câu trần thuật dạng câu kể, tao sử dụng cấu trúc told hoặc cấu trúc said.

Cấu trúc: S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: He said, “I lượt thích my room very much”.
 • Câu tường thuật: He said that he liked his room very much.

- S + said to tát + O -> told + O

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: Laura said to tát bủ, “I lượt thích this tuy nhiên.”
 • Câu tường thuật: Laura told bủ she liked that tuy nhiên.

- says/say to tát + O -> tells/tell + O

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: The teacher says to tát bủ ‘’The sky is blue’’ 
 • Câu tường thuật: The teacher tells bủ the sky is xanh xao.

Xem thêm: TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

2. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi 

2.1. Câu chất vấn đích thị sai (Yes/No questions)

Dạng công thức câu trần thuật dạng thắc mắc này thông thường chính thức vị động kể từ to tát be hoặc trợ động kể từ. Khi trần thuật lại dạng câu này, bạn phải fake thắc mắc lịch sự dạng xác minh, tiếp sau đó quy đổi thì, trạng kể từ thời hạn, trạng kể từ xứ sở, đại kể từ, công ty ngữ, tân ngữ, đại kể từ sở hữu… sao mang đến thích hợp. 

Cấu trúc: S + asked/wanted to tát know/wondered + if/whether + S + V

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: ”Are you upset?” he asked 
 • Câu tường thuật: He asked if/whether I was upset.

2.2. Câu chất vấn nghi vấn vấn (Wh-questions)

Đây là loại câu chính thức vị những kể từ nghi vấn vấn như Why, When, What, Who, Which… Cấu trúc câu trần thuật asked như sau: 

S + asked (+O)/wanted to tát know/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: We asked them: “Where are you going on Sunday afternoon?”
 • Câu tường thuật: We asked them where they were going on Sunday afternoon.

- says/say to tát + O  -> asks/ask + O

- said to tát + O  -> asked + O.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh

Đây là dạng cấu hình của câu trần thuật được dùng nhằm thuật lại một khẩu lệnh của những người rằng. Câu tường thuật khẩu lệnh thường dùng những động kể từ như: tell, ask, order, advise, warn, remind, instruct, ….

Cấu trúc: S + told + O + to-infinitive.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: ”Please wait for bủ here, Linda.”
 • Câu tường thuật: George said -> George told Linda to tát wait for him there.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: “Please cook a meal for bủ, Mary.” Mary’s husband said.
 • Câu tường thuật: Mary’s husband told her to tát cook a meal for him.

- Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: ”Don’t eat in class”, the teacher said to tát us. 
 • Câu tường thuật: The teacher told us not to tát eat in class.

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

C. Cách fake kể từ câu thẳng lịch sự câu tường thuật

Để fake kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta cần thiết triển khai 3 bước thay cho thay đổi về thì, đại kể từ và tăng kể từ trần thuật. Dưới đấy là chỉ dẫn ví dụ những bước cách thức câu tường thuật:

1. Cách 1: Thay thay đổi thì

 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên đơn (Simple Present), thì fake lịch sự thì vượt lên trước khứ đơn (Simple Past).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "I love this song", she said. 
 • Câu tường thuật: She said that she loved that tuy nhiên.
 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên tiếp tục (Present Continuous), thì fake lịch sự thì vượt lên trước khứ tiếp tục (Past Continuous).

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: "We are studying English", they said. 
 • Câu tường thuật: They said that they were studying English.
 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên triển khai xong (Present Perfect), thì fake lịch sự thì vượt lên trước khứ triển khai xong (Past Perfect).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "He has already eaten lunch", she said.
 • Câu tường thuật: She said that he had already eaten lunch.
 • Hiện bên trên triển khai xong tiếp tục (Present Perfect Continuous) → Quá khứ triển khai xong tiếp tục (Past Perfect Continuous).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "I have been studying English for two hours."
 • Câu tường thuật: He/She said that he/she had been studying English for two hours.
 • Tương lai đơn (Simple Future) hoặc “be going to” → Tương lai nhập vượt lên trước khứ (Future in the Past - bằng phương pháp tăng "would" hoặc "was/were going to")

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "They will arrive at 8 PM,"  she said.
  Câu tường thuật: She said that they would arrive at 8 PM.
 • Câu trực tiếp: "She is going to tát Call her friend tomorrow,”, she said.
  Câu tường thuật: She said that she was going to tát Call her friend the next day.

Xem thêm: TẤT CẢ CÁC CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT!

2. Cách 2: Thay thay đổi đại từ

null

  • Thay thay đổi những đại từ theo quy tắc sau:
  • I → He/She
  • You → He/She
  • We → They
  • They → They
  • He/She/It → They (nếu thương hiệu người/thú cưng ko xác lập trước)
  • Me → Him/Her
  • Us → Them
  • My → His/Her
  • Our → Their

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I am going to tát the store."
   Câu tường thuật: He/She said that he/she was going to tát the store.
  • Câu trực tiếp: "We have finished our project."
   Câu tường thuật: They said that they had finished their project.
  • Câu trực tiếp: "Our team won the championship."
   Câu tường thuật: They said that their team had won the championship.
  • Câu trực tiếp: "Can you help bủ with this problem?"
   Câu tường thuật: He/She asked him/her if he/she could help him/her with that problem.
  • Thay thay đổi những kể từ chỉ thời hạn, ví dụ như "today" (hôm nay) trở thành "that day" (ngày đó) hoặc "now" (bây giờ) trở thành "then" (sau đó).

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "He said, 'I'm busy now.'"
  • Câu tường thuật: He said that he was busy then.

  3. Cách 3: Thêm kể từ tường thuật

  Trong câu trần thuật, hay được sử dụng những kể từ reviews như "said", "told", "asked",...  nhằm chỉ ra rằng người rằng hoặc hành vi trần thuật.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "She said, 'I will be there.'"
  • Câu tường thuật: She said that she would be there.

  D. Câu trần thuật mang đến câu hỏi 

  Để fake câu hỏi kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật cũng dùng những kể từ reviews như "asked", "wondered", "inquired", "wanted to tát know", ... tùy nằm trong nhập văn cảnh. Để tạo nên trở thành câu trần thuật câu hỏi, tất cả chúng ta cần thiết Note những điểm sau:

  • Chuyển kể từ "Will" nhập thắc mắc trở thành "Would" hoặc "Was/Were going to" nhập câu trần thuật.
  • Chuyển thay đổi trật tự kể từ (subject) và động kể từ (verb) nhập câu nhằm phù phù hợp với câu trần thuật.

  Cấu trúc: 

  • Câu chất vấn Wh/H: kể từ trần thuật + kể từ nhằm chất vấn (Wh/H) + mệnh đề
  • Câu chất vấn Yes/No: kể từ trần thuật + if/whether + mệnh đề

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "What time is it?" she asked.
   Câu tường thuật: She asked what time it was.
  • Câu trực tiếp: "Where are you going?" he wondered.
   Câu tường thuật: He wondered where I/you/he/she/they were going.
  • Câu trực tiếp: "Why did you vì thế that?" they inquired.
   Câu tường thuật: They inquired why I/you/he/she/they had done that.
  • Câu trực tiếp: "Can I borrow your pen?" she wanted to tát know.
   Câu tường thuật: She wanted to tát know if she could borrow my/your/his/her/their pen.
  • Câu trực tiếp: "Are you coming to tát the party?" he wondered.
   Câu tường thuật: He wondered if I/you/he/she/they were coming to tát the các buổi tiệc nhỏ.

  E. Một số khuôn câu trần thuật quánh biệt

  1. Câu trần thuật cảm thán

  Để fake câu cảm nghĩ từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta hay được sử dụng những kể từ reviews như "exclaimed", "cried out", "said with excitement", “give an exclamation of”...

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "What a beautiful sunset!" she exclaimed.
   Câu tường thuật: She exclaimed that it was such a beautiful sunset.
  • Câu trực tiếp: "Wow! I can't believe it!" he cried out.
   Câu tường thuật: He cried out that he couldn't believe it.
  • Câu trực tiếp: "How delicious this cake is!" they said with excitement.
   Câu tường thuật: They said with excitement that the cake was so sánh delicious.
  • Câu trực tiếp: "Amazing! We won the championship!" the team captain cheered.
   Câu tường thuật: The team captain cheered that it was amazing they had won the championship.

  Để thuật lại một trong những câu cảm thán như: Oh!, Marvelous!, Astonishing!, Eww!,..., tao rất có thể dùng cấu trúc "give an exclamation of + N" hoặc "with an exclamation of + N, mệnh đề" nhằm trình diễn mô tả lại xúc cảm của những người rằng nhập câu trần thuật.

  • "Marvelous!" he said. ("Tuyệt vời!" Anh tao rằng.)
   → He gave an exclamation of admiration.
  • "Brilliant!" he exclaimed. ("Tuyệt vời!" Anh tao la lên.)
   → He gave an exclamation of approval.
  • "Fantastic!" he cheered as the team scored a goal. ("Tuyệt vời!" Anh tao tung hô Lúc team làm bàn thắng.)
   → With an exclamation of excitement, he cheered as the team scored a goal.
  • "Heavens!" he cried out. ("Trời ơi!" Anh tao la lên.)
   → With an exclamation of surprise, he cried out.
  • "Eww!" he grimaced at the sight of the messy room. ("Eo ôi!" Anh tao teo mặt mày trông thấy căn chống bừa bến bãi.)
   → With an exclamation of disgust, he grimaced at the sight of the messy room.

  Lưu ý một trong những khuôn câu: 

  • He said: "Sorry for the inconvenience."
   → He apologized for the inconvenience.
  • He said: “Thank you!”
   → He thanked bủ. 
  • He said: "Congratulations on your success."
   → He congratulated bủ on my success.
  • He said: "Have a great day!"
   → He wished bủ a great day.
  • He said: "I'm really sorry for what I did."
   → He expressed deep regret for his actions.
  • He said: "Goodbye and see you soon."
   → He said farewell and hoped to tát see bủ soon.
  • Minh said "Damn!".
   → Minh swore.
  • He said: “Thief!"
   → He called bủ a thief.
  • Lan said: “Good luck!”
   → Lan wished bủ luck.

  2. Chuyển câu vấn đáp Yes/No nhập câu tường thuật

  "Yes" và "No" nhập điều rằng loại gián tiếp thông thường được mô tả bằng phương pháp dùng cấu hình "Chủ ngữ + trợ động kể từ mến hợp" nhập câu trần thuật. Dưới đấy là một trong những ví dụ minh họa:

  • Câu trực tiếp: "Will you attend the meeting?" she asked.
   Câu tường thuật: She asked if I would attend the meeting.
   => "Yes" tiếp tục thành: I said I would.
  • Câu trực tiếp: "Did they arrive on time?" he asked.
   Câu tường thuật: He asked if they had arrived on time.
   => "Yes" tiếp tục thành: They said they had.
  • Câu trực tiếp: "Have you finished the project?" the quấn asked.
   Câu tường thuật: The quấn asked if I had finished the project.
   => "Yes" tiếp tục thành: I said I had.
  • Câu trực tiếp: "Can he swim?" she inquired.
   Câu tường thuật: She inquired if he could swim.
   => "No" tiếp tục thành: He said he couldn't.
  • Câu trực tiếp: "Is she coming to tát the party?" they wondered.
   Câu tường thuật: They wondered if she was coming to tát the các buổi tiệc nhỏ.
   => "No" tiếp tục thành: She said she wasn't.

  Ví dụ ăm ắp đủ:

  • Câu trực tiếp: "Are you coming to tát the party?" she asked and I said "Yes!".
  • Câu tường thuật: She asked if I was coming to tát the các buổi tiệc nhỏ and I said I was.

  3. Câu trần thuật đặc trưng dạng to tát V

  3.1. Câu trần thuật điều khuyên

  Để quy đổi điều khuyên nhủ kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "advised + S + (not) to tát V + O" hoặc "suggested + that + S + (should) V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: You should study hard for the exam," the teacher said.
   Câu tường thuật: The teacher advised bủ to tát study hard for the exam.
  • Câu trực tiếp: "Don't forget to tát Call your parents," she said.
   Câu tường thuật: She advised bủ not to tát forget to tát Call my parents.
  • Câu trực tiếp: "You'd better bring an umbrella," he said.
   Câu tường thuật: He suggested that I should bring an umbrella.
  • Câu trực tiếp: "If I were you, I wouldn't take that risk," she said.
   Câu tường thuật: She suggested that I shouldn't take that risk.
  • Câu trực tiếp: "Why don't we go for a walk?" he suggested.
   Câu tường thuật: He suggested that we should go for a walk.

  3.2. Câu trần thuật cảnh báo

  Để tạo nên trở thành câu trần thuật lưu ý, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "warned + that + S + (should) V + O" hoặc "advised + that + S + (should) V + O"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Be careful! The road is bumpy," the policeman said.
   Câu tường thuật: The policeman warned that the road was bumpy.

  null

  • Câu trực tiếp: "Be careful with that knife! It's very sharp," the chef said.
   Câu tường thuật: The chef advised that I should be careful with the knife as it was very sharp.

  3.3. Câu trần thuật mang đến phép

  Để fake câu được cho phép kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "allowed + S + to tát V + O" hoặc "gave/granted permission for + S + to tát V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You can use my máy tính xách tay," she said.
   Câu tường thuật: She allowed bủ to tát use her máy tính xách tay.
  • Câu trực tiếp: "The manager permitted us to tát leave early today," the employees said.
   Câu tường thuật: The employees said that the manager gave permission for them to tát leave early today.
  • Câu trực tiếp: "Yes, you can use my phone," he said.
   Câu tường thuật: He granted permission for bủ to tát use his phone.

  3.4. Câu trần thuật điều hứa

  Để quy đổi một lời hứa hẹn kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "promised + that + S + would + V + O" hoặc "made a promise + that + S + would + V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I promise I will help you with your project," she said.
   Câu tường thuật: She promised that she would help bủ with my project.
  • Câu trực tiếp: "We promise that we would always be there for each other," they said.
   Câu tường thuật: They made a promise that they would always be there for each other.

  3.5. Câu trần thuật điều đe doạ

  Để quy đổi điều rình rập đe dọa kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "threatened + that + S + would + V + O" hoặc "made a threat + that + S + would + V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I will hurt you if you don't vì thế what I say!" he said.
   Câu tường thuật: He threatened that he would hurt bủ if I didn't vì thế what he said.
  • Câu trực tiếp: "They will face serious consequences if they betray us," the leader warned.
   Câu tường thuật: The leader made a threat that they would face serious consequences if they betrayed us.

  3.6. Câu trần thuật điều mời

  Để quy đổi điều mời mọc kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "invited + S + to V + O" hoặc "extended an invitation + to tát + S + to tát V + O" (lịch sự, quý phái hơn). Dưới đấy là một trong những ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Would you lượt thích to tát come to tát the các buổi tiệc nhỏ with us?" they asked.
   Câu tường thuật: They invited bủ to tát come to tát the các buổi tiệc nhỏ with them.
  • Câu trực tiếp: "Do you want to tát join us for dinner?" she said.
   Câu tường thuật: She invited bủ to tát join them for dinner.
  • Câu trực tiếp: "We would be honored if you could attend our wedding," the couple said.
   Câu tường thuật: The couple extended an invitation to bủ to tát attend their wedding.
  • Câu trực tiếp: "You are welcome to tát visit us anytime," they told their friends.
   Câu tường thuật: They extended an invitation to their friends to tát visit them anytime.

  3.7. Câu trần thuật nhắc nhở

  Để quy đổi điều nhắc nhở kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "reminded + S + (that) + S + (should) V + O" hoặc "gave a reminder + (that) + S + (should) V + O".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Remember to tát submit the report by the over of the day," the manager told the team.
   Câu tường thuật: The manager reminded the team (that) they (should) submit the report by the over of the day.
  • Câu trực tiếp: "This is a friendly reminder to tát pay your bills on time," the tin nhắn stated.
   Câu tường thuật: The tin nhắn gave a reminder (that) I (should) pay my bills on time.

  3.8. Câu trần thuật điều cầu xin

  Để quy đổi điều cầu nài kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình “begged/implored + S + to tát V + O”.

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "Please, forgive bủ for my mistake," he said.
   Câu tường thuật: He begged (me) for forgiveness for his mistake.
  • Câu trực tiếp: "Please don't tell anyone about this," he pleaded with his friend.
   Câu tường thuật: He begged his friend not to tát tell anyone about that.
  • Câu trực tiếp: "I really need your help with this problem," she said to tát her teacher.
   Câu tường thuật: She implored her teacher to tát help her with this problem.

  3.9. Câu trần thuật điều động viên

  Để quy đổi điều khuyến khích kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "encouraged + S + (to) V + O" hoặc "gave encouragement + (to) S + to tát V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You can vì thế it! Keep going!" he said to tát bủ.
   Câu tường thuật: He encouraged bủ to tát keep going.
  • Câu trực tiếp: "You're doing great, keep up the good work," the coach said to tát the
   team.
   Câu tường thuật: The coach gave encouragement to tát the team to tát keep up the good work.

  3.10. Câu trần thuật điều ý kiến đề nghị hùn đỡ

  Để quy đổi điều khuyến cáo trợ giúp kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "offered + (to) V + O" hoặc "proposed + (that) + S + (should) V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "Do you need any help with your assignment?" she asked.
   Câu tường thuật: She offered to tát help bủ with my assignment.
  • Câu trực tiếp: "Let's size a study group to tát prepare for the exam," she suggested to tát her classmates.
   Câu tường thuật: She proposed that they (should) size a study group to tát prepare for the exam.

  3.11. Câu trần thuật điều đồng ý/không đồng ý

  Để quy đổi sự đồng ý và từ chối kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta dùng nhì cấu hình "agreed +  to tát V + ..." (đồng ý) hoặc "refused + (to) V + O" (từ chối).

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Yes, I will help you with the presentation," she said.
   Câu tường thuật: She agreed to tát help with the presentation.
  • Câu trực tiếp: "No, I won't lend you any money," she said.
   Câu tường thuật: She refused to tát lend any money.

  null

  4. Câu trần thuật đặc trưng dạng V-ing

  4.1. Câu trần thuật điều buộc tội

  Để quy đổi điều kết tội kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "accused + S + of + V-ing" hoặc "charged + S + with + V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You stole my money!" she said to tát him.
   Câu tường thuật: She accused him of stealing her money.
  • Câu trực tiếp: "He committed the crime," the detective said.
   Câu tường thuật: The detective charged him with committing the crime.

  4.2. Câu trần thuật điều sập lỗi

  Để quy đổi điều sập lỗi kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "blamed + S + for + V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You broke the vase!" she said to tát him.
  • Câu tường thuật: She blamed him for breaking the vase.

  4.3. Câu trần thuật điều tự thú, quá nhận

  Để quy đổi điều tự thú hoặc quá nhận kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "confessed to tát + V-ing" hoặc "admitted + V-ing/having V(p2)”.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I broke the window," he said.
   Câu tường thuật: He confessed to breaking the window.
  • Câu trực tiếp: "Yes, I made a mistake," she said.
   Câu tường thuật: She admitted making/having made a mistake.

  4.4. Câu trần thuật điều phủ nhận

  Để quy đổi điều lắc đầu kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "denied + V-ing/having V(p2)"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I didn't steal the money," he said. 
  • Câu tường thuật: He denied stealing the money.

  4.5. Câu trần thuật điều nài lỗi

  Để quy đổi điều nài lỗi kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "apologized (to sb) + (for + N/V-ing)" hoặc "said sorry + (for + N/V-ing)"

  Ví dụ

  • Câu trực tiếp: "I'm sorry for being late," she said.
   Câu tường thuật: She apologized for being late.
  • Câu trực tiếp: "I'm sorry for my mistake," he said.
   Câu tường thuật: He said sorry for his mistake.

  4.6. Câu trần thuật điều cảm ơn

  Để quy đổi điều cảm ơn kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "thanked + S + for + N/V-ing" hoặc "expressed gratitude + to tát + S + for + N/V-ing"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Thank you for helping bủ," she said.
   Câu tường thuật: She thanked bủ for helping her.
  • Câu trực tiếp: "Thank you for coming to tát the các buổi tiệc nhỏ," they said.
   Câu tường thuật: They expressed gratitude to him for coming to tát the các buổi tiệc nhỏ.

  4.7. Câu trần thuật điều ca tụng ngợi

  Để thuật lại điều ca tụng ngợi nhập câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "praised + S + for + V-ing" hoặc "complimented/congratulated + S + on + N/V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You did a great job on the project," he said.
   Câu tường thuật: He praised bủ for doing a great job on the project.
  • Câu trực tiếp: "You are an excellent leader," the team members said.
   Câu tường thuật: The team members complimented him on being an excellent leader.
  • Câu trực tiếp: "Congratulations on your new book," the publisher said.
   Câu tường thuật: The publisher congratulated the author on their new book.

  null

  4.8. Câu trần thuật sự trái ngược quyết

  Để thuật lại sự trái ngược quyết kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "insisted + on + V-ing" hoặc "was/were determined to tát + V"

  Ví dụ

  • Câu trực tiếp: "I will finish this project on time," she said.
   Câu tường thuật: She insisted on finishing the project on time.
  • Câu trực tiếp: "I want to tát join the team," she said.
   Câu tường thuật: She was determined to join the team.

  5. Câu trần thuật ước nguyện

  Để quy đổi câu ước nguyện kể từ câu thẳng lịch sự câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "wished + that + S + (would/could/might) V + O" hoặc "expressed a wish + that + S + (would/could/might) V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I wish I could travel around the world," she said.
   Câu tường thuật: She wished that she could travel around the world.
  • Câu trực tiếp: "I wish it would stop raining," he said.
   Câu tường thuật: He expressed a wish that it would stop raining.

  6. Câu trần thuật với Let

  • Ý nghĩa rời khỏi lệnh: 

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Let bủ know your decision by tomorrow," he said. 
  • Câu tường thuật: He requested (that) I let him know my decision by tomorrow.
  • Ý nghĩa đề nghị:

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Let's go to tát the beach this weekend," they said. 
  • Câu tường thuật: They suggested going to tát the beach that weekend. 
  • Ý nghĩa hờ hững, ko quan liêu tâm: 

  Ví dụ:

  Xem thêm: tiểu sử về bác hồ

  • Câu trực tiếp: The student: "Minh wants to tát skip the test." - The teacher said, “Let him".
  • Câu tường thuật: The student said that Minh wanted to tát skip the test but the teacher didn't mind. 

  7. Câu trần thuật với câu điều kiện

  Khi quy đổi kể từ lời nói thẳng sở hữu câu ĐK loại 1 lịch sự câu trần thuật, câu điều khiếu nại loại 1 tiếp tục lùi một thì và phát triển thành câu ĐK loại 2.

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "If it rains, I will bring an umbrella." 
  • Câu tường thuật: She said (that) if it rained, she would bring an umbrella.

  Trong ngôi trường hợp câu ĐK loại 2 và loại 3, tất cả chúng ta không thay đổi cấu hình của câu và ko cần thiết lùi thì. Chỉ cần thiết thay cho thay đổi công ty ngữ và tân ngữ nhằm phù phù hợp với văn cảnh của câu trần thuật.

  Ví dụ:

  • Câu ĐK loại 2: 

  Câu trực tiếp: "If I had more time, I would visit my grandparents."
  Câu tường thuật: She said (that) if she had more time, she would visit her grandparents.

  • Câu ĐK loại 3: 

  Câu trực tiếp: "If I had studied harder, I might have passed the exam."
  Câu tường thuật: He said (that) if he had studied harder, he might have passed the exam.

  Xem thêm: CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

  8. Câu trần thuật với Needn’t

  Khi câu thẳng chứa chấp kể từ "needn't", tất cả chúng ta hay được sử dụng cấu trúc "didn't have to" nhập câu trần thuật nhằm mô tả chân thành và ý nghĩa tương tự. 

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You needn't attend the meeting tomorrow," she said. 
  • Câu tường thuật: She said (that) I didn't have to tát attend the meeting tomorrow.

  F. Lưu ý Lúc fake kể từ câu thẳng lịch sự câu tường thuật

  1. Nếu động kể từ trần thuật ở thì hiện tại tại

  Trong tình huống các động kể từ trần thuật được phân chia ở group thì thời điểm hiện tại, tất cả chúng ta tiếp tục không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu, đại kể từ hướng đẫn, trạng kể từ chỉ xứ sở và trạng kể từ chỉ thời gian Lúc fake bọn chúng lịch sự cấu hình câu trần thuật.

  Ví dụ: 

  He says: “I’m going to tát Thành Phố New York next weekend.”

  Câu tường thuật: He says he is going to tát Thành Phố New York next weekend.

  2. Nếu động kể từ trần thuật ở thì vượt lên trước khứ

  Nếu động kể từ trần thuật nhập câu lại ở thì vượt lên trước khứ, thì Lúc viết lách câu trần thuật, động kể từ chủ yếu tiếp tục lùi 1 bậc về vượt lên trước khứ theo dõi phép tắc sau: 

  - Will/ shall → would/ should.

  - Am/ is/ are going to tát → was/ were going to tát.

  - Must → had to tát.

  - Can → could.

  - Thì thời điểm hiện tại đơn → thì vượt lên trước khứ đơn.

  - Thì thời điểm hiện tại tiếp tục → thì vượt lên trước khứ tiếp tục.

  - Thì vượt lên trước khứ tiếp tục → thì vượt lên trước khứ triển khai xong tiếp tục.

  - Thì thời điểm hiện tại triển khai xong → thì vượt lên trước khứ triển khai xong. 

  - Thì vượt lên trước khứ đơn → thì vượt lên trước khứ triển khai xong.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: “I’ll talk to tát your quấn,” he said.
  • Câu tường thuật: He said he would talk to tát my quấn.

  Xem thêm:

  => SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

  => THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

  3. Các động kể từ quánh biệt

  Trong những câu trần thuật thường thì, vẫn đang còn một trong những động kể từ không bao giờ thay đổi Lúc fake lịch sự điều rằng loại gián tiếp như would, could, might, should, ought to.

  4. Chuyển thay đổi trạng kể từ thời hạn và điểm chốn

  Trong tình huống động kể từ trần thuật ở thì vượt lên trước khứ thì Lúc fake lịch sự cấu hình câu trần thuật nhập Tiếng Anh, những trạng kể từ chỉ thời hạn, xứ sở và đại kể từ hướng đẫn tiếp tục thay cho thay đổi như sau:

  - Today → that day.

  - Tonight → that night.

  - Tomorrow → the next day/ the following day.

  - Yesterday → the day before/ the previous day.

  - Ago → before.

  - Now → then.

  - Next/ on Saturday → the next/ following Saturday.

  - Last Saturday → the previous Saturday/ the Saturday before.

  - The day after tomorrow → in two day’s time/ two days later.

  - This → that.

  - These → those.

  - This/ that → the.

  - Here → there. 

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: “I’m leaving here tomorrow,” said Jane.
  • Câu tường thuật: Jane said (that) she was leaving there the next day.

  null

  ĐĂNG KÝ NGAY:

  • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

  G. Bài tập dượt những cấu hình câu trần thuật sở hữu đáp án

  1. Bài tập

  Bài tập dượt 1: Chuyển những câu sau về những cấu hình câu trần thuật nhập Tiếng Anh:

  1. “If the weather is fine, I will go to tát the beach with my friends,” she said.

  .......................................................................................................................................

  2. “What would you vì thế if you had one day off ?” I asked her.

  .......................................................................................................................................

  3. “I would have come to tát see you if I had known your address, Harry,” Tom said.

  .......................................................................................................................................

  4. “I’m sure he will help you if you ask him.” she told bủ.

  .......................................................................................................................................

  5. “If today were Monday, we would go to tát school,” my friend said to tát bủ.

  .......................................................................................................................................

  6. She said to tát bủ, “If I were you, I wouldn’t tell her my address.”

  .......................................................................................................................................

  7. “There would not be enough seats if a lot of guests came,” they said.

  .......................................................................................................................................

  8. “You will be surprised if you meet her,” Ann said to tát Clara.

  .......................................................................................................................................

  9. The boy said: “I won’t be strong if I don’t play soccer everyday.”

  .......................................................................................................................................

  10. “What would you vì thế if you saw a spider?” Nam asked Chi.

  .......................................................................................................................................

  Bài tập dượt 2: Chuyển những câu sau về những cấu hình câu trần thuật đặc trưng nhập Tiếng Anh:

  1. "If I have time, I will visit you tomorrow," she said.

  2. "Would you lượt thích to tát join us for dinner?" they asked.

  3. "Be careful! The road is slippery," the sign said.

  4. "Please, lend bủ some money," he said.

  5. "You did a great job on the presentation," the manager praised.

  6. "Let bủ help you with your luggage," he offered.

  7. "I broke the vase," she admitted.

  8. "Let's go to tát the movies tonight," he suggested.

  9. "You broke the window," she accused.

  10. "Don't forget to tát Call bủ later," he reminded bủ.

  2. Đáp án

  Bài tập dượt 1:

  1. She said that if the weather was fine, she would go to tát the beach with her friends.

  2. I asked her what she would vì thế if she had one day off.

  3. Tom said that he would have come to tát see bủ if he had known Harry's address.

  4. She told bủ that she was sure he would help bủ if I asked him.

  5. My friend said to tát bủ that if today were Monday, they would go to tát school.

  6. She said to tát bủ that if she were bủ, she wouldn't tell her address to tát her.

  7. They said that there would not be enough seats if a lot of guests came.

  8. Ann said to tát Clara that she would be surprised if she met her.

  9. The boy said that he wouldn't be strong if he didn't play soccer every day.

  10. Nam asked Chi what she would vì thế if she saw a spider.

  Bài tập dượt 2:

  1. She said that if she had time, she would visit bủ the next day.

  2. They invited bủ to tát join them for dinner.

  3. The sign warned that the road was slippery.

  4. He begged bủ to tát lend him some money.

  5. The manager praised bủ for doing a great job on the presentation.

  6. He offered to tát help bủ with my luggage.

  7. She admitted breaking the vase.

  8. He suggested going to tát the movies that night.

  Xem thêm: công thức tính diện tích các hình

  9. She accused bủ of breaking the window.

  10. He reminded bủ to tát Call him later.

  Kết luận

  Trên đấy là 3 dạng cấu hình câu trần thuật thường bắt gặp nhất. Trong tiếp xúc Tiếng Anh, chắc hẳn rằng các bạn sẽ thông thường xuyên dùng bọn chúng. Vậy nên, hãy ghi nhớ thông thường xuyên thực hiện bài bác tập dượt thường ngày nhằm gia tăng và trau dồi kỹ năng của tớ nhé. Trong khi, hãy nhờ rằng ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ đồng hồ Anh không tính phí tại đây nhằm hiểu rằng kỹ năng của tớ nhé. Langmaster chúc chúng ta trở thành công!