câu phủ định tiếng anh

Câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh
Câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh – Negative sentences

Câu phủ định là một trong trong mỗi loại câu được dùng nhiều nhập văn thưa hao hao văn ghi chép. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng muốn tạo câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh, chỉ việc thêm thắt chữ “not” vào sau cùng động kể từ tobe hoặc trợ động kể từ. Đây là cơ hội hiểu sai lầm đáng tiếc và tiếp tục dễ dàng dẫn cho tới việc dùng câu phủ ấn định ko đa dạng chủng loại, dễ dàng lặp kể từ và ko đạt hiệu suất cao tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. FLYER tiếp tục đã cho thấy những vấn đề cần lưu giữ về câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh nhé.

1. Khái niệm và tín hiệu phân biệt câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh

Trước không còn, tao cần thiết phát hiện câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh tức là gì?

Bạn đang xem: câu phủ định tiếng anh

Câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh (Negative sentences) là loại câu được dùng để làm thể hiện chủ ý về một điều gì này là sai hay là không đích với thực sự của chính nó hoặc thể hiện nay sự khước từ của những người nói/ người ghi chép. Hay rất có thể hiểu cơ bạn dạng nhất, câu phủ ấn định là câu ám chỉ sự “không”. Thông thông thường, câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh được tạo nên trở thành bằng phương pháp cho thêm nữa kể từ “not” nhập vào một câu xác định.

Ví dụ:

 • He does not want to tướng go shopping.   

Anh ấy không thích lên đường sắm sửa.

 • There are not many apples in this summer 

 Không với rất nhiều táo tròn trặn ngày hè này.

Như vậy, nhập nhì ví dụ vừa phải rồi, nhập câu phủ ấn định đều phải có chữ “not”. Đây là một trong trong mỗi tín hiệu cơ bạn dạng nhằm phân biệt câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh. Dường như, với những loại câu coi như câu xác định (vì không tồn tại kể từ “not”) tuy nhiên thực tiễn lại đem nghĩa phủ ấn định. 

Ví dụ:

 • I hardly eat outside.  

Tôi khan hiếm khi ăn ở ngoài.

Bản thân thiện câu ví dụ này đem nghĩa phủ ấn định là vì kể từ phủ ấn định “hardly”. Như vậy, câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh rất có thể phân biệt qua loa những cấu tạo phủ ấn định của câu hoặc kể từ phủ ấn định với nhập câu.

2. Cách tạo nên trở thành câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh

Thực tế nhập giờ đồng hồ Anh, câu phủ ấn định được dẫn đến bằng phương pháp thay đổi cấu tạo của câu xác định trở thành cấu tạo của câu phủ ấn định. cũng có thể phân loại trở thành những cơ hội cơ bạn dạng sau:

– Thêm kể từ “not” vào sau cùng động kể từ to tướng be hoặc sau trợ động kể từ hoặc sau động kể từ khuyết thiếu

Ví dụ:

 • She is not watching TV at home page, she is nhảy with him.  

Cô ấy ko đang được coi phim ở trong nhà, cô ấy đang được nhảy với anh ấy.

– Sử dụng những kể từ phủ ấn định dùng để làm chỉ danh từ: “no”, “no one”, “nobody”, “none”, “nothing”, “neither”,…

Ví dụ:

 • Nobody helped her as they thought she was a lier.

Không một ai giúp sức cô ấy vì như thế bọn họ suy nghĩ cô là người lừa bịp.

– Sử dụng những chi phí tố (de-, un-, dis-) hoặc hậu tố (-less) cho tới một trong những kể từ giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

 • That food was unhealthy = That food was not healthy.

Món ăn bại liệt không tốt cho tới mức độ khỏe

– Sử dụng những trạng kể từ phủ định: hardly, rarely, seldom, little,…

Ví dụ:

 • They seldom go to tướng school by bus.

Họ khan hiếm khi tới trường vày xe cộ buýt.

– Sử dụng cấu tạo phủ định: too…to

Ví dụ:

 • This soup is too hot to tướng eat fast this summer.

Món súp này vượt lên trên lạnh lẽo cho tới nỗi ko thể ăn nhập ngày hè này.

3. Tổng ăn ý toàn cỗ cấu tạo câu phủ ấn định trong giờ đồng hồ Anh

3.1. Câu phủ ấn định nhập một trong những thì của giờ đồng hồ Anh

Thì lúc này đơn: 

S + do/does + not + V-inf + O

*Lưu ý: Do not/ Does not còn rất có thể được ghi chép là don’t/ doesn’t.

Ví dụ:

 • I don’t lượt thích watching TV all the weekend. 

Tôi ko mến coi TV toàn bộ những ngày vào buổi tối cuối tuần.

Thì lúc này tiếp diễn

S + am/is/are + not + V-ing + O

*Lưu ý: Is not/ are not còn rất có thể được ghi chép là isn’t / aren’t.

Ví dụ:

 • He is not driving at the moment.

Anh ấy ko đang được tài xế nhập thời điểm đó.

Thì lúc này trả thành

S + have/has+ not+ PII + O

*Lưu ý: have not/ has not còn rất có thể được ghi chép là haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

 • They have not finished their homework yet.

Họ ko hoàn thành xong bài bác tập dượt về mái ấm của mình.

Thì vượt lên trên khứ đơn

S + did + not + V-inf + O

Ví dụ:

 • Tom didn’t stay at home page last night.

Đêm qua loa, Tom ko ở trong nhà.

Thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

S + was/were + not + V-ing + O

Ví dụ:

 • They weren’t eating dinner when I came their house.

Họ ko đang được bữa ăn khi tôi ghé thăm mái ấm của mình. 

Thì vượt lên trên khứ trả thành

S + had+ not+ PII + O

Ví dụ:

 • Jane had not been to tướng London before 2020.

Jane trước đó chưa từng lên đường Luân Đôn trước năm 2020.

Thì sau này đơn

S + will + not + V-inf + O

Ví dụ:

 • I won’t use that xế hộp anymore.

 Tôi sẽ không còn dùng cái xe hơi bại liệt phen này nữa.

Thì sau này gần

S + am/is/are + not + going to tướng V-inf + O

Ví dụ:

 • She is not going to tướng buy that xe đạp next weekend.

Cô ấy không thích mua sắm cái xe đạp điện ấy nhập vào buổi tối cuối tuần sau nữa.

Bên bên trên là ví dụ về câu phủ ấn định nhập một trong những những thì của giờ đồng hồ Anh. Các thì còn sót lại cũng đều có cấu tạo tương tự động chúng ta nhé.

Để nắm rõ cơ hội phân tách động kể từ trong số thì bên trên, chúng ta hãy tham khảo thêm thắt những nội dung bài viết bên dưới đây:

 • Tổng ăn ý cơ hội phân tách động kể từ nhập Tiếng Anh đoạt được từng dạng bài bác tập
 • Động kể từ nguyên vẹn thể (Infinitives) là gì?
 • Quá khứ phân từ: Khái niệm, cách sử dụng ĐẦY ĐỦ nhất

3.2. Câu phủ ấn định với động kể từ khuyết thiếu

Câu phủ định nhập tiếng Anh
Động kể từ khuyết thiếu hụt nhập giờ đồng hồ Anh

Các động kể từ khuyết thiếu hụt nhập giờ đồng hồ Anh gồm những: can, could, would, may, might, have to tướng, ought to tướng, need… và được gọi cộng đồng nhập giờ đồng hồ Anh là Modal Verbs.

Câu phủ ấn định với những động kể từ khuyết thiếu hụt với cấu tạo như sau:

S + modal verbs + not + Vo + O

Ngoài đi ra, một trong những động kể từ khuyết thiếu hụt rất có thể ghi chép tắt như sau: cannot, can’t, couldn’t, don’t/doesn’t have to tướng, needn’t,…

Ví dụ:

 • I can’t drive a xe đạp.

Tôi ko thể lái được xe đạp điện.

 • She needn’t go to tướng school on time because of her broken legs.

Cô ấy ko cần dùng ngôi trường đích giờ vì như thế chân cô ấy bị đau

 • You mustn’t be late for class.

Em ko được tới trường muộn.

3.3. Câu khẩu lệnh với nghĩa phủ định

Để tạo nên trở thành câu phủ ấn định kể từ câu khẩu lệnh, tao thêm thắt “not” sau trợ động kể từ “Do” hoặc sau “Let’s” (nếu câu dùng cấu tạo Let’s)

Ví dụ:

 • Do not run rẩy over this grass = Don’t run rẩy over this grass.

Đừng chạy qua loa đám cỏ này.

 • Let’s not forget to tướng lock the door.

Đừng quên khóa cửa ngõ nhé.

Xem thêm: lớp trưởng tiếng anh là gì

3.4. Câu phủ ấn định với Any, No 

Đặt “any” trước danh kể từ thực hiện vị ngữ tiếp tục nhấn mạnh vấn đề câu phủ ấn định. Cũng rất có thể người sử dụng no + danh kể từ hoặc a single + danh kể từ số không nhiều nhằm nhấn mạnh vấn đề một câu phủ ấn định.

Some nhập câu xác định sẽ tiến hành trả trở thành any/no + danh từ/a single + danh kể từ số không nhiều nhập câu phủ ấn định.

Ví dụ: 

 • I have some pens => I don’t have any pens.

Tôi với cùng một không nhiều cây bút ghi chép => Tôi không tồn tại cái cây bút ghi chép này.

3.5. Câu phủ ấn định tuy nhiên song

Cấu trúc câu phủ ấn định tuy nhiên song dùng để làm nhấn mạnh vấn đề những ý được trả ra:

Câu phủ ấn định, even/still less/much less + danh từ/động từ: ko … và lại càng không

Ví dụ:

 • He don’t like playing guitar, much less piano.

Anh ấy ko mến nghịch ngợm ghi tao, lại càng ko mến nghịch ngợm piano.

3.6. Câu phủ ấn định kết phù hợp với so sánh sánh

Phủ ấn định + đối chiếu rộng lớn (more/ less) = đối chiếu nhất (Mang nghĩa đối chiếu tuyệt đối)

Ví dụ:

 • I couldn’t agree with you more = I absolutely agree with you.

Tôi trọn vẹn đồng ý với cậu.

3.7. Câu phủ ấn định ko người sử dụng thể phủ ấn định của động từ

Có một trong những trạng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh đem nghĩa phủ ấn định. Khi đang được người sử dụng nó thì nhập câu ko nên dùng cấu tạo phủ ấn định của động kể từ nữa.

Chẳng hạn một trong những kể từ như:

 • Hardly, barely, scarcely = almost nothing/ almost not at all = đa số ko.
 • Hardly ever, seldom, rarely = almost never = đa số ko khi nào.
câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh - với động kể từ khuyết thiếu
Câu phủ ấn định giờ đồng hồ Anh với Hardly, barely, scarcely…

Cấu trúc 1: 

S + trạng kể từ phủ ấn định + V

Ví dụ:

 • I hardly ever see him at the church.

Tôi đa số ko khi nào thấy anh ấy ở trong nhà thờ.

Cấu trúc 2:

S + to tướng be + trạng kể từ phủ định + V

Ví dụ:

 • She is rarely late to tướng work.

Cô ấy đa số ko đi làm việc muộn khi nào.

3.8.  Câu phủ ấn định của một trong những động kể từ quánh biệt

Đối với những động kể từ như: think, believe, suppose, imagine + that + mệnh đề. Khi trả quý phái câu phủ ấn định, nên thay đổi trợ động kể từ ở vế đầu về dạng phủ ấn định. Vế sau tiếp tục luôn luôn ở dạng xác định.

Ví dụ:

 • I don’t believe she will come here.

Tôi ko tin tưởng là cô tao sẽ tới phía trên.

Mà ko ghi chép là: I believe she will not come here.

3.9. Câu căn vặn ở dạng phủ ấn định đem chân thành và ý nghĩa nhấn mạnh

Các câu này cho dù là thắc mắc những ko người sử dụng với mục tiêu nhằm căn vặn, tuy nhiên nhằm nhấn mạnh vấn đề ý của những người thưa nên sẽ không còn người sử dụng lốt “?” ở cuối câu.

– Nhấn mạnh sự xác định của những người nói:

Ví dụ:

 • Shouldn ‘t you put on your hat, too!

Thế thì anh cũng group luôn luôn nón nhập đi.

– Dùng nhằm nghiền dương:

Ví dụ:

 • Wouldn’t it be nice if we didn’t have to tướng work on Saturday.

Thật là tuyệt hảo khi tất cả chúng ta ko nên thao tác ngày loại 7.

3.10. Câu phủ ấn định với “Not … at all; at all”

– Not … at all: Chẳng 1 chút nào, thông thường đứng cuối câu phủ ấn định.

Ví dụ:

 • I didn’t understand anything at all.

Tôi chả hiểu gì cả.

– At all: còn được sử dụng nhập thắc mắc, quan trọng đặc biệt với những kể từ như if/ever/any…

Ví dụ:

 • Do you play piano at all?

Anh với nghịch ngợm đàn piano được chứ?

3.11. Câu phủ ấn định với “No matter…”

Cấu trúc:

No matter + who/what/which/where/when/how + S + V (thì hiện nay tại): Dù có… lên đường chăng nữa… thì

*Lưu ý:No matter who = whoever; No matter what = whatever

Ví dụ:

 • No matter how long time passes, I still love him.

Bất kể thời hạn trôi qua loa lâu thế nào, tôi vẫn yêu thương anh ấy.

4. Một số Note về kiểu cách người sử dụng cấu tạo phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh

4.1. Hai phen phủ ấn định = khẳng định 

Nếu nhập một câu với nhì cấu trúc/ từ/ nhân tố phủ ấn định thì câu này sẽ trở nên câu xác định.

Ví dụ:

 • Don’t forget to tướng carry on your hat.

Đừng quên đem nón của chúng ta lên đường nhé. 

Trong ví dụ này, với nhì sự phủ ấn định này là “don’t” và kể từ đem nghĩa phủ ấn định “forget” nên câu còn rất có thể dịch là “Nhớ đem nón của chúng ta lên đường nhé” – Đối nghĩa với quên.

4.2. Các kể từ hạn ấn định người sử dụng nhập câu phủ định

Much – nhiều: người sử dụng cho tới danh kể từ ko kiểm đếm được.

Ví dụ:

 • I don’t have much food to tướng eat.

Tôi không tồn tại nhiều loại nhằm ăn.

Many – nhiều: người sử dụng cho tới danh kể từ kiểm đếm được

Ví dụ:

 • Aries doesn’t bring many books to tướng class.

Aries ko đem nhiều sách đi học.

Any – tuyệt nhiên ko, ko tí nào

Ví dụ:

 • My house doesn’t have any visitors this month.

Tháng này mái ấm tôi không tồn tại vị khách hàng này cho tới thăm hỏi không còn.

A lot of và lots of – nhiều: rất có thể người sử dụng nhập câu phủ ấn định láo nháo xác định.

Ví dụ:

 • Sue doesn’t have lots of/a lot of friends here.

Sue không tồn tại nhiều chúng ta ở phía trên.

5. Mẹo nhằm thành thục cơ hội dùng câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh

Để rất có thể thành thục trong những công việc phát hiện (để hiểu đối phương hoặc người ghi chép đang được nói đến việc ý phủ định) và dùng câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh thì tao cần phải có những kĩ năng quan trọng và với thời hạn tập luyện nhằm thích nghi và thành thục. FLYER tiếp tục khêu ý một trong những cơ hội sau:

– Thứ nhất và cần thiết nhất đó là cầm vững chắc kỹ năng về câu phủ ấn định.

– Hai là lưu ý bổ sung cập nhật vốn liếng kể từ vựng, cụm kể từ hoặc hoặc cấu tạo câu đem nghĩa phủ định; học tập nằm trong và rèn luyện thông thường xuyên nhằm tăng kĩ năng phân biệt.

– Ba là rèn luyện, phần mềm những gì đang được thu nhận về câu phủ ấn định nhập cuộc sống đời thường từng ngày.

– Cách loại 4 này rất có thể được vận dụng khi môi trường xung quanh dùng giờ đồng hồ Anh còn không nhiều tạo nên việc thành thục câu phủ ấn định bắt gặp trở quan ngại. Đó đó là nhập cuộc những kì đua giờ đồng hồ Anh vày từng kì đua, tao với thời cơ ra soát kĩ năng phân biệt của bạn dạng thân thiện và với triết lý học hành, rút tay nghề đúng lúc.

6. Phân biệt câu phủ ấn định và thắc mắc phủ định

câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh và thắc mắc phủ định
Câu phủ ấn định hoặc thắc mắc phủ ấn định giờ đồng hồ Anh?

Câu căn vặn phủ ấn định là thắc mắc với “not” sau trợ động kể từ, ví dụ: Don’t you like…? Hasn’t it….? Cách vấn đáp thắc mắc này cũng tương tự vấn đáp cho tới thắc mắc tương tự động không tồn tại “not”, tức là thắc mắc nghi vấn vấn. 

Do bại liệt, rất có thể thấy rõ rệt thắc mắc phủ ấn định thể hiện nay sự vướng mắc, mong ước được bịa đặt thắc mắc của những người thưa hoặc ghi chép. Trong khi bại liệt, câu phủ ấn định lại thể hiện nay rõ rệt sự phủ ấn định, sự trái ngược ngược về một vấn đề này bại liệt chứ không tồn tại nghi vấn này cả. 

Phân biệt câu phủ ấn định với thắc mắc phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta rất có thể nghe hiểu hoặc phát âm hiểu chất lượng tốt rộng lớn, tưởng tượng được nhanh chóng rộng lớn vấn đề tuy nhiên những câu mang đến thế nào.

Ví dụ:

 • Câu phủ định: I have not been to tướng Paris before. – Tôi trước đó chưa từng lên đường Pa-ri khi nào.
 • Câu căn vặn phủ định: Haven’t you been to tướng Paris before? – Bạn từng lên đường Pa-ri chưa? 

7. Bài tập về câu phủ ấn định nhập giờ đồng hồ Anh

Chọn đáp án đúng

9. Tổng kết

Trên đó là những kỹ năng cơ bạn dạng về câu phủ ấn định. Nhưng việc hiểu và phần mềm nhập vào cuộc sống đời thường hoặc những kì thì lại ko thể coi nhẹ nhàng. Chính chính vì thế, từng người học tập cần thiết phối kết hợp cả cầm ý và dùng, rèn luyện thông thường xuyên muốn tạo trở thành hành động tự nhiên. 

Nếu mình thích demo đua những kì đua giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh Cambridge hoặc nhằm đánh giá năng lượng bạn dạng thân thiện và mò mẫm cơ hội xử lý thì Phòng luyện đua ảo FLYER là một trong lựa lựa chọn ko tồi tàn. Kết cấu của từng bài bác ôn luyện với sự phối kết hợp những trò nghịch ngợm, thách thức, phần thưởng, kể từ bại liệt tạo nên việc học tập và tập luyện không biến thành nhàm ngán vẫn vô cùng hiệu suất cao.

Xem thêm: ngữ pháp tiếng anh cơ bản

Đừng quên nhập cuộc ngay lập tức group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER và để được update những kỹ năng vài ba tư liệu giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất nhé.

>>> Xem thêm

 • Danh sách không thiếu kể từ vựng thông thường bắt gặp nhập bài bác đua Flyers Cambridge
 • 5 tuyệt chiêu nằm trong lòng bảng động kể từ bất quy tắc rất nhanh và dễ!
 • Keen on là gì? Thông thạo vớ tần tật những cấu tạo nhập câu, cách sử dụng và những cụm kể từ đem chân thành và ý nghĩa tương tự