câu hỏi về bác hồ

70 Câu chất vấn trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem: câu hỏi về bác hồ


1. Các địa điểm sau, địa điểm này chỉ đích thị Quê hương thơm Bác Hồ ?
a.Kim liên, Nam đàn, Nghệ An..
b.Làng Sen, Nam đàn, Nghệ An.
c. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An. 
d. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh.

2. 

Địa danh quê nước ngoài Bác Hồ? 
a. Kim Liên 
b. Hoàng Trù 
c.Làng Sen 
d.Nam Đàn 3. Năm 1901, Ông Nguyễn Sinh Sắc trả bà xã và nhì con cái nhập Huế với mục tiêu gì? 
a. Lo cho những con cái ăn học 
b. Lo cuộc sống thường ngày gia đình 
c.Làm quan tiền nhập triều đình 
d.Lo cho chính bản thân học tập nhằm thi đua phó bảng 4. Từ nhỏ Xì Gòn đã nhận được thấy Điểm lưu ý gì của triều đình căn nhà Nguyễn? 
a. Ươn nhát, nhu nhược 
b.Phản bội 
c.Cấu kết với thực dân Pháp 
d.Cả 3 phương án trên 5. Đức tính này của thân phụ tác động rộng lớn cho tới chí phía cách mệnh của Bác Hồ? 
a. Cần cù vượt lên trước khó 
b. Yêu quê hương 
c. Yêu nước, thương dân 
d. Cả 3 phương án trên 6. bộ phận mái ấm gia đình Bác Hồ? 
a. Nông dân 
b. Công nhân 
c. Trí thức, căn nhà giáo 
d. Nhà nho yêu thương nước 7. Đặc điểm truyền thống lịch sử của quê nhà Bác Hồ ? 
a. Yêu nước, căm phẫn giặc Kiên cường kháng giặc nước ngoài xâm, 
b. lòng tin quốc tế cao cả 
c. Căm thù hằn giặc, khinh thường ghét bỏ vua quan tiền căn nhà Nguyễn ươn hèn 
d.Cả 3 phương án trên 8. Đặc điểm truyền thống lịch sử mái ấm gia đình Bác Hồ?
a. Yêu nước, thương dân, căm phẫn giặc 
b.Dòng dõi quý tộc, nho gia
c.Nhà nho, yêu thương nước 
d.Cả 3 phương án trên9. Thân khuôn Bác Hồ thực hiện nghề nghiệp gì nhằm nuôi mái ấm gia đình trong năm ở Huế?
a. Nghề nông 
b.Dạy học 
c.Nội trợ 
d.Dệt cửi 10. Thân sinh của Bác Hồ tổn thất bên trên đâu?
a. Nghệ An 
b. Huế 
c.Hà Nội 
d.Đồng tháp 11. Thân sinh Bác Hồ Vào Đồng Tháp năm 1911 với mục tiêu gì? 
A. Hoạt động cơ hội mạng
b.Hoạt động nhập trào lưu cứu vãn nước
c.Làm nghề nghiệp dạy dỗ học tập, chữa trị căn bệnh cứu vãn người 
d. Cả 3 phương án trên 12. Bác hồ nước lớn mạnh nhập yếu tố hoàn cảnh việt nam thế nào? 
a. Phong trào kháng Pháp nổi dậy xung khắc nơi 
b.Khó khăn nhất nhập lịch sử 
c.Triều đình Nguyễn thống trị phiên bản thủ phản động 
d.Cả 3 phương án trên 13. Yếu tố này tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định việc tạo hình tư tưởng Xì Gòn ? 
a.Giá trị truyền thống lịch sử dân tộc 
b.Tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại
c.Chủ nghĩa Mác – Lênin 
d.Phẩm hóa học cá thể Hồ Chí Minh 14. Thời kỳ sinh hoạt này của Bác Hồ tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định vạch tuyến phố cách mệnh Việt Nam?
a. 
Trước 1911 
b.1911 – 1920 
c.1921 – 1930 
d.1930 – 1941 
e.1941 – 1969 15. Đảng tớ đưa ra quyết định lấy tư tưởng Xì Gòn thực hiện mục tiêu mang đến hành vi năm nào? 
a.1930 
b.1945 
d. 1954 
e.1991 16. Những năm dạt dẹo lần đàng cứu vãn nước, Bác Hồ tiếp tục nên rời xa Tổ quốc từng nào năm? 
a. 30 năm
b.40 năm 
c.50 năm
d.60 năm 17. Những năm dạt dẹo lần đàng cứu vãn nước, Bác Hồ từng cho tới từng nào vương quốc bên trên thế giới? 
a. 20 
b. 21 
c.30 
d.40 18. Những năm dạt dẹo lần đàng cứu vãn nước, Bác Hồ tiếp tục xa xăm quê từng nào năm? 
A. 30 
b. 35 
c. 40
d.50 

19. Vì sao những trào lưu cứu vãn nước nước Việt Nam thời điểm cuối thế kỷ 19, vào đầu thế kỷ trăng tròn đều thất bại? 
a. Chưa kêu gọi được sức khỏe toàn dân 
b. Chưa sở hữu đàng lối đúng 
c.CNĐQ đang trở thành khối hệ thống thế giới 
d.Cả a,b,c 

20. Hạn chế của những trào lưu cứu vãn nước thời điểm cuối thế kỷ 19 vào đầu thế kỷ trăng tròn ? 
a.Chưa tụ hợp sức khỏe toàn dân 
b. Khủng hoảng đàng lối 
c. Mang nặng trĩu tư tưởng tôn quân 
d. Cả 3phương án 

21. Khi nhập cuộc trào lưu kháng thuế ở Huế, Bác đang khiến gì ?
a. Công nhân 
b. Dệt cửi 
c. Học sinh 
d.Thày giáo 22. Năm 1910, Bác nhập phan Thiết với dự định gì? 
a.Đi thực hiện Cách mạng
b.Tránh sự xịn tía của Mật thám
c.Tìm đàng nhập Sài Gòn
d. Tìm đàng cứu vãn nước 23. Năm 1911, Bác quý phái Pháp với dự định gì? 
a. Tìm đàng cứu vãn nước 
b. Xem bọn họ thực hiện thế này nhằm về chung đồng bào 
c.Bôn thân phụ quốc tế d.Hoạt động cơ hội mạng24. Trong thời kỳ dạt dẹo cứu vãn nước, Bác trải đời qua loa những nghề nghiệp nào?
A. Phụ nhà bếp, ghi chép câu đối
b.Cào tuyết, thông dịch
c. Rửa hình ảnh Làm báo 
d.Cả 3 phương án 25. Bác từng hành nghề nghiệp ghi chép câu đối ở đâu? 
a.Pháp
b.Anh 
c.Mỹ 
d. Trung quốc 26. Bác Hồ từng thực hiện nghề nghiệp thông dịch ở đâu?
a.
Nga 
b.Pháp
c. Anh 
d.Trung Quốc 

27. “Mong manh áo vải vóc hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phới những lối mòn” Câu thơ này của người sáng tác nào? 
a. Tố Hữu 
b. Chế Lan Viên 
c. Cù Huy Cận 
d. ngôi trường Chinh 28. Gốc sở hữu vững vàng cây mới mẻ bền/ Xây lầu thắng lợi bên trên nền nhân dân” Nền quần chúng. # ở phía trên bám theo Bác hàm ý gì? 
a.Ý chí và nghị lực của dân
b.Sức lực và của nả của dân 
c.Tinh thần cấu kết của dân 
d.Cả 3 phương án trên 

30. Gốc sở hữu vững vàng cây mới mẻ bền/ Xây lầu thắng lợi bên trên nền nhân dân” Lầu thắng lợi ở phía trên hàm ý gì? 
a. Hệ tư tưởng 
b.Nền văn hóa 
c.Đảng, việt nam, chủ yếu Phủ
d.Kiến trúc thượng tầng

Xem thêm: nói về sở thích bằng tiếng anh

31. Hôn ni châu chấu đá voi/ Ngày mai voi sẽ ảnh hưởng lòi ruột đi ra. Qua câu thơ, Bác mong muốn rằng ý này bên dưới đây? 
a.Sức mạnh mẽ của đàn châu chấu
b.Sức mạnh của việc đồng tâm hiệp lực
c.Sức mạnh mẽ của liên minh giai cấp 
d.Cả 3 phương án trên 32. Theo Nguyễn Ái Quốc, trào lưu cứu vãn nước của dân tớ mong muốn giành được thắng lợi nên làm những gì ? 
a. Đi lần một tuyến phố mới mẻ. 
b. Đi bám theo tuyến phố những bậc chi phí bối 
c. Cầu viện quốc tế. 
d. Cả 3 phương án trên 33. Khi ở nội địa, trí tuệ của Bác Hồ về tuyến phố cách mệnh nước Việt Nam như vậy nào? 
a. Chưa trí tuệ được Điểm lưu ý của thời đại. 
b. Thấy rõ rệt tuyến phố của những bậc thân phụ anh là ko thành phẩm. 
c. Phải rời khỏi quốc tế lần một tuyến phố khác 
d. Cả 3 phương án trên 34. Tư tưởng Xì Gòn tạo hình kể từ xuất xứ này sau đây?
a.Giá trị truyền thống lịch sử dân tộc bản địa Việt Nam 
b.Phong trào người công nhân thế giới 
c.Phong trào hóa giải dân tộc bản địa nằm trong địa 
d. Cả a,b,c 35. Tư tưởng Xì Gòn tạo hình kể từ xuất xứ này sau đây? 
a.Chủ nghĩa Mác – Lê nin
b.Cách mạng mon chục Nga
c.Cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ 
d.Cả a,b,c 36. Tư tưởng Xì Gòn tạo hình kể từ xuất xứ này sau đây?
a.Tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại
b.Tư tưởng cách mệnh Mỹ
c.Tư tưởng cách mệnh pháp 
d.Cả 3 phương án bên trên. 37. Tư tưởng Xì Gòn tạo hình kể từ xuất xứ này sau đây? 
a.Phẩm hóa học cá thể Hồ Chí Minh 
b.Phẩm hóa học của những vị Giêsu, Các Mác, tôn Dật Tiên, Khổng Tử …
c.Phẩm hóa học những bậc cách mệnh chi phí bối 
d.Cả a,b,c 38. Giá trị truyền thống lịch sử dân tộc bản địa Việt Nam?
a.Truyền thống yêu thương nước Việt Nam 
b.Truyền thống đoàn kết 
c.Đức tính chuyên cần, lanh lợi, sáng sủa tạo 
d.Cả 3 phương án trên 39. Giá trị truyền thống lịch sử dân tộc bản địa Việt Nam? 
a.Lòng kể từ bi, có nhân, cứu vãn gian khổ cứu vãn nạn
b.Lòng rộng lượng phỏng lượng 
c.Tinh thần quốc tế nằm trong sản cao cả 
d.Cả 3 phương án trên40. Lần đầu xúc tiếp với căn nhà nghĩa Mác – Lê nin Xì Gòn tâm đầu ý hợp nhất điều gì? 
a.Con đàng cứu vãn nước, hóa giải dân tộc bản địa bản thân. 
b. Con đàng cứu vãn nước, hóa giải dân tộc bản địa nằm trong địa 
c. Phải tuân bám theo căn nhà trương của Quốc tế nằm trong sản. 
d. Cả 3 phương án trên 41. Truyền thống văn hóa truyền thống Việt Nam? 
aYêu nước 
b.Tinh thần quốc tế vô sản 
c. lòng kể từ bi chưng ái 
d.Cả 3 phương án trên 42. Giá trị văn hóa truyền thống phương đông đúc được Bác tiếp nhận nhằm tạo hình tư tưởng của mình? 
a.Truyền thống cấu kết dân tộc bản địa Việt Nam 
b.Những mặt mày tích đặc biệt của tư tưởng nho giáo 
c. Yêu nước thương dân 
d. Tinh thần yêu thương nước Việt Nam 43. Giá trị văn hóa truyền thống phương tây được Bác tiếp nhận nhằm tạo hình tư tưởng của mình? 
a.Tư tưởng cách mệnh tư sản Anh, Pháp, Mỹ 
b.Tư tưởng căn nhà nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn
c.Tư tưởng cấu kết dân tộc bản địa Việt Nam 
d. Cả 3 phương án trên 44. Nguồn gốc tạo hình tư tưởng Hồ Chí Minh?
a.Tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại 
b. Chủ nghĩa Mác – Lê nin 
c. Chủ nghĩa yêu thương nước Việt Nam 
d. Cả 3 phương án trên 45. Bắt đầu thời kỳ này, ở Bác tạo hình tư tưởng yêu thương nước ? 
a. Trước năm 1911 ->( Trang 7 slide bài bác giảng loại 4)
b.1911 cho tới 1920 
c.1921 cho tới 1930 
d.Cả 3 phương án trên 46. Cách nhập thời kỳ này, ở Bác tạo hình chí phía cơ hội mạng? 
a.1980 – 1911 
b.1911 – 1920 
c.1920 – 1930 -> ( Thầy thực hiện câu này )
d.1930 – 1945 47. Giai đoạn này, ở Bác chính thức đánh giá tuyến phố cách mệnh Việt Nam? 
a.1911 – 1920 
b.1921 – 1930 
c.1930 – 1945 -> ( Bài giảng : slide 7, loại 37 )
d.Cả 3 phương án trên 48. “Nước nga sở hữu chuyện kỳ lạ đời/ Biến người quân lính trở thành người tự động do” Chuyện quái dị bám theo Bác ở đó là gì? 
a. Cách mạng mon 10 Nga.
b. Nhà nước công nông thứ nhất nhập lịch sử 
c. Liên Xô tiến công thắng 14 nước đế quốc 
d. Cả 3 phương án trên49. Bác Hồ tâm đầu ý hợp nhất ở Lênin ở điều gì?
a. Lênin tiếp tục hóa giải mang đến dân tộc bản địa mình
b. Lê nin là kẻ thày của cách mệnh vô sản thế giới 
c. Lê nin gây dựng quốc tế nằm trong sản
d. Cả 3 phương án bên trên. 50. “…Phải coi mang đến rộng lớn, suy mang đến kỹ/ Kiên quyết, không ngừng nghỉ thế tấn công/ Lạc nước, nhì xe cộ đành quăng quật phí/ Gặp thời, một chất lượng tốt cũng trở thành công…”Ý nhập bài bác thơ bên trên của Bác rằng gì ?
a. Chiến lược, phương án cơ hội mạng 
b. Thế giới quan tiền của những người cơ hội mạng 
c. Chiến thuật tiến công cờ 
d. Cả 3 phương án 51. Tháng 2/1930, Bác căn nhà trì Hội nghị thống nhất những tổ chức triển khai nằm trong sản nội địa nhằm xây dựng tổ chức triển khai chủ yếu trị nào? 
a.Đảng nằm trong sản Việt Nam 
b.Đảng nằm trong sản Đông dương 
c.A Nam nằm trong sản Đảng 
d.Đông dương nằm trong sản Đảng52. Thắng lợi thứ nhất của tư tưởng Xì Gòn thể hiện nay ở sự khiếu nại này sau đây?
a.Hội nghị TW8 khoá I (5/1941), 
b. Lập đi ra Mặt trận Việt Minh, 
c. Cách mạng Tháng 8 thành công xuất sắc.
d. Cả 3 phương án 53. Tại phương Tây, dân tộc bản địa xuất hiện nay Lúc nào?
a. Khi xã hội tiếp tục phân phân thành những giai cấp cho.
b. Khi xã hội phong loài kiến xuất hiện nay.
c. Khi căn nhà nghĩa tư phiên bản được xác lập. 
d. Không xác lập được rõ nét. 54. Tại phương Đông, dân tộc bản địa xuất hiện nay Lúc nào? 
a. Xã hội phân phân thành những giai cấp cho. 
b. Xã hội phong loài kiến xuất hiện nay. -> ( Slide bài bác giảng, trang 13, loại 27 )
c. Trước căn nhà nghĩa tư bản 
d. Không xác lập được rõ nét. 55. Vấn đề dân tộc bản địa nằm trong địa xuất hiện nay Lúc nào? 
a.Khi CNTB gửi kể từ tự tại tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh quý phái độc quyền 
b.Khi CNTB chính thức tạo hình. -> ( Bài giảng Slide 13, loại 19 )
c. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga. 
d. Không xác lập được rõ nét. 56. Bác Hồ chỉ rằng cho tới yếu tố dân tộc bản địa gì?
a.Dân tộc rằng chung 
b.Dân tộc tư phiên bản căn nhà nghĩa 
c.Dân tộc nằm trong địa -> ( Slide bài bác giảng, trang 13, loại 4,5 kể từ bên dưới lên )
d.Cả 3 phương án trên57. Thực hóa học yếu tố dân tộc bản địa nhập tư tưởng Xì Gòn ?
a. Đấu giành hóa giải dân tộc bản địa, 
b. Giành song lập dân tộc bản địa. 
c. Thành lập Nhà nước dân tộc bản địa song lập.
d. Cả 3 phương án -> ( Slide bài bác giảng, trang 13, loại 1,2,3 kể từ bên dưới lên )58. “Trên đời ngàn vạn điều đắng cay, đắng cay chi vì thế tổn thất tự động do” Câu thơ này Bác mong muốn rằng vấn đề nào?
a.Độc lập, tự tại là quyền linh nghiệm, bất khả xâm phạm
b.Độc lập, tự tại là quyền của những dân tộc bản địa.
c. Quyền tự động quyết của những dân tộc bản địa. 
d. Cả 3 phương án 59. Trong “Chánh cương vắn tắt của Đảng” và Lời lôi kéo sau khoản thời gian xây dựng Đảng CSVN (1930) tiếp tục xác lập tiềm năng chủ yếu trị của Đảng là gì?
a. Đánh sập đế quốc 
b. Đánh sập phong loài kiến.
c. Làm cùng nước Nam trọn vẹn song lập.
d. Cả 3 phương án trên 60. Tại sao thời buổi này thuyết lí, căn nhà nghĩa lắm,Bác lại lựa chọn căn nhà nghĩa Lênin? 
a. Chủ nghĩa chân chủ yếu nhất.
b. Chủ nghĩa chắc hẳn rằng nhất.
c. Chủ nghĩa cơ hội mệnh nhất. 
d. Cả 3 phương án 61. Theo Bác, lực lượng của cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa bao hàm xã hội nào? 
A.Toàn dân tộc bản địa. 
b.Liên minh công – Nông 
c.Giai cấp cho vô sản toàn thế giới 
d.Cả 3 phương án 62. Theo Bác, cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa nên tiến hành vì thế tuyến phố nào? 
a. Bạo lực. 
b. Cải cơ hội từng phần. 
c. Đấu giành chủ yếu trị 
d. Cả 3 phương án trên 63. Theo Bác, ai là căn nhà của cách mệnh hóa giải dân tộc ? a.Công – Nông 
b.Giai cấp cho công nhân 
c.Toàn dân Việt Nam 
d.Cả 3 phương án64. Hồ Chí Minh đến với căn nhà nghĩa xã hội vì thế nguyên nhân gì?
a. Kinh tế 
b. Yêu nước và khát vọng hóa giải dân tộc bản địa. c. Đạo đức, văn hóa 
d. Cả 3 phương án 65. Theo Bác, quân địch man rợ của căn nhà nghĩa xã hội là gì? 
A.Giặc nước ngoài xâm
b.Chủ nghĩa tư bản 
c.Chủ nghĩa đế quốc 
d.Chủ nghĩa cá nhân66. Theo Bác, ai thực hiện căn nhà cơ chế xã hội căn nhà nghĩa? 
a. Nhân dân
b. Người lao động 
c. Đảng, việt nam, chủ yếu phủ 
d. Cả 3 phương án 67. Theo Bác, nền tài chính xã hội căn nhà nghĩa là 1 trong nền tài chính như vậy nào? 
A.Hiện đại 
b.Phát triển cao 
c.Dân thực hiện chủ 
d.Cả 3 phương án 67. Bác nêu Điểm lưu ý lớn số 1 của thời kỳ tăng trưởng căn nhà nghĩa xã hội ở việt nam là ? 
a. Không qua loa tư phiên bản, tiến bộ trực tiếp lên CNXH 
b. Nông nghiệp
c. Nghèo nàn lạc hậu 
d. Cả 3 phương án 68. Theo Bác, trọng trách cơ phiên bản của việt nam Lúc phi vào thời kỳ quá nhiều lên CNXH là gì?
a. Xây dựng hạ tầng vật hóa học của CNXH
b. Xây dựng nền tài chính mới mẻ XHCN 
c. Kết ăn ý tôn tạo với thi công nhưng mà thi công lá căn nhà yếu 
d. Cả 3 phương án 69. “Dân tớ nên nằm trong sử ta 
Cho tường gốc tích nước căn nhà Việt Nam”Câu thơ bên trên của Bác hàm ý gì?
a. Khuyên dân nên học tập sử dân tộc 
b. Khuyên nên dân biết kiêu hãnh dân tộc 
c. Xác lăm le nhiệm vụ của dân với nước 
d. Cả 3 phương án trên 70. Theo Bác, căn nhà nghĩa xã hội quần chúng. # là gì?
a. Đem tài dân, mức độ dân, của dân thực hiện lợi mang đến dân 
b. Kết ăn ý tối nhiều nội lực 
c. Tranh thủ tối nhiều nước ngoài lực 
d. Kết ăn ý nội lực với nước ngoài lực