cao đẳng y tế bình thuận

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy dỗ những nghề ngỗng nằm trong nghành Y tế ở 03 cung cấp chuyên môn cao đẳng, trung cung cấp, sơ cung cấp và tổ chức triển khai những khóa tu dưỡng nghề ngỗng thời gian ngắn cho tất cả những người học tập mong muốn.

Bạn đang xem: cao đẳng y tế bình thuận

– Quản lý và chỉ dẫn sinh hoạt của hắn tế học tập lối theo dõi quy lăm le của những cung cấp sở hữu thẩm quyền.

Xem thêm: diện tích việt nam đứng thứ mấy thế giới

Xem thêm: sông nào dài nhất thế giới

– Chủ trì, phối phù hợp với Phòng Đào tạo nên tư vấn tổ chức thực hiện những sinh hoạt mối liên hệ với những phòng mạch nhằm HSSV nằm trong khoa quản lý và vận hành lên đường thực luyện, thực tiễn.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lương Nguyên Ân Trưởng khoa 
2 Trần Trương Bích Huyền Phó Trưởng khoa
3 Võ Thị Bích Thảo Phó Trưởng khoa 
4 Trần Thị Hữu An Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
5 Võ Huyền Diễm Tú Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
6 Phan Đình Thông Giáo viên 
7 Nguyễn Phạm Thùy Dương Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết 
8 Nguyễn Thị Tiên Bác sỹ (Hạng III) 
9 Nguyễn Thị Xuân Liểu Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết 
10 Bùi Thị Minh Thư Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
11 Trần Đình Khoa Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
12 Nguyễn Thị Sáu Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
13 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
14 Đặng Thị Hằng Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết 
15 Trần Thị Hoài Thanh Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
16 Bùi Nguyễn Cảnh Hưng Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
17 Phạm Thị Anh Thư Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
18 Nguyễn Thị Xuân Nhi Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
19 Vũ Việt Bách Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
20 Vòng Giồng Lầm Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
21 Dương Thị Thọ Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết 
22 Đinh Thị Lệ Châu Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
23 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
24 Nguyễn Thị Hoàng Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết 
25 Tô Thị Hoa Dược sỹ đại học
26 Văn Tấn Thịnh Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết
27 Trần Thị Thanh Nga Nhân viên Y tế
28 Đặng Thị Xuân Diệu Cán sự
29 Trần Thị Thanh Thảo Chuyên Viên