cao đẳng sư phạm bà rịa vũng tàu

Tên trường TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Loại hình hạ tầng khoan tạo Trường cao đẳng sư phạm
Loại trường Công lập
Cơ quan lại quản lý và vận hành trực tiếp UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu
Ký hiệu C52
Tên giờ đồng hồ Anh Ba Ria - Vung Tau Teacher Training College
Website http://www.cdspbrvt.edu.vn/
Tỉnh, trở nên phố Bà Rịa - Vũng Tàu
Được kiểm quyết định vị tổ chức triển khai kiểm quyết định unique giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cung cấp giấy tờ ghi nhận kiểm quyết định hóa học lượng 21/03/2022
- Ngày hết hạn sử dung độ quý hiếm của giấy tờ ghi nhận kiểm quyết định hóa học lượng 21/03/2027