cách viết lại câu trong tiếng anh

Vì sao nên ghi chép lại câu vô giờ đồng hồ Anh? Có những cấu tạo ghi chép lại câu nào? Ms Hoa TOEIC tiếp tục tiết lộ cho mình 30+ cấu tạo ghi chép lại câu nhằm bạn cũng có thể thoải mái tự tin tiếp xúc nhưng mà không trở nên nhàm ngán nhé!

Trong quy trình tiếp xúc bởi vì giờ đồng hồ Anh, Khi nên nói tới một chủ thể hoặc vấn đáp thắc mắc nào là cơ, các bạn bắt gặp nên yếu tố là chỉ người sử dụng hoặc nhắc cút nói lại một cấu tạo câu độc nhất tạo cho cuộc trao thay đổi trở thành ráo mát và nhàm ngán. Vì vậy, vô nội dung bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ hỗ trợ chúng ta tổ hợp những cấu tạo ghi chép lại câu vô giờ đồng hồ Anh nhằm bạn cũng có thể tiếp xúc hấp dẫn rộng lớn nhé!

Bạn đang xem: cách viết lại câu trong tiếng anh

Cấu trúc ghi chép lại câu vô giờ đồng hồ Anh - Ms Hoa TOEIC

1. Vì sao nên ghi chép lại câu vô giờ đồng hồ Anh?

Ngoài việc thực hiện bài bác tập dượt ghi chép lại câu của đề bài bác thì tất cả chúng ta còn người sử dụng những cấu tạo ghi chép lại câu trong những tình huống bên dưới đây:

- Khi ham muốn câu vấn đáp và không trở nên nói lại thắc mắc nhằm trở thành hoặc hơn thế.

- Sử dụng cấu tạo linh động rộng lớn và giới hạn cảm hứng nhàm ngán vô mẩu chuyện.

- Chuyển kể từ dạng lời nói dữ thế chủ động quý phái câu tiêu cực.

- Chuyển câu trần thuật kể từ câu thẳng quý phái câu con gián tiếp.

- Sử dụng trong mỗi tình huống về câu hòn đảo ngữ vô giờ đồng hồ Anh.

2. Những cấu tạo ghi chép lại câu vô giờ đồng hồ Anh

Dưới phía trên Ms Hoa TOEIC tiếp tục reviews cho tới chúng ta những cấu tạo ghi chép lại câu nhưng mà không trở nên thay cho thay đổi nghĩa vô giờ đồng hồ Anh. Cùng bám theo chân cô Hoa và ghi nhớ khắc ghi nhé nhé!

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 1

Viết lại câu dùng những kể từ và cụm kể từ chỉ nguyên vẹn nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due vĩ đại, As a result of + Noun/ V-ing

Eg:

- Because it's stormy right now, we can't go vĩ đại work. ==> Vì giờ đây đang sẵn có bão nên công ty chúng tôi ko thể đi làm việc được

- Because of the storm, we couldn't go vĩ đại work. ==> Vì bão nên công ty chúng tôi ko thể cút làm

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 2

Chuyển thay đổi câu với những kể từ và cụm kể từ chỉ sự trái khoáy ngược (mặc dù).

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Eg:

- Although I was very tired, I continued vĩ đại study. ==> Mặc cho dù rất rất mệt nhọc tuy nhiên tôi vẫn nối tiếp học tập.

- Despite being tired, I continued vĩ đại study. ==> Mặc cho dù mệt rũ rời, tôi vẫn nối tiếp học tập.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 3

Cách ghi chép lại câu vô giờ đồng hồ Anh dùng cấu trúc ví that và such that (quá … cho tới nổi mà) và cút với tính từ/danh từ.

S + be/ V + ví + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Eg:

- This film is ví boring that no one wants vĩ đại see it. ==> Phim này ngán quá chả ai ham muốn xem

↔ It is such a boring film that no one wants vĩ đại see it. ==> Đó là 1 trong những tập phim nhàm ngán nhưng mà không một ai ham muốn coi nó.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 4

Cấu trúc too to (không thể) được sử dụng thay cho thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + vĩ đại V

⇔ not + Adj. + enough + vĩ đại V

Eg:

- Minh is too fat vĩ đại wear that dress. ==> Minh quá Khủng nhằm đem cái váy cơ.

↔ Minh is not thin enough vĩ đại wear that dress. ==> Minh ko đầy đủ gầy gò nhằm đem cái váy cơ.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 5

Cấu trúc ví that và such that (quá .. cho tới mức) được dùng để thay thế thế với cấu tạo too vĩ đại (quá … mà đến mức ko thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + vĩ đại V

Eg:

- These shoes are ví small that she can't wear it. ==> Những song giầy này quá nhỏ cho tới nỗi cô ấy ko thể đem nó.

↔ These shoes are too small for her vĩ đại wear. ==> Những song giầy này quá nhỏ nhằm cô ấy đem.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 6

Cách ghi chép lại câu với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + vĩ đại V

Eg:

- To live in the countryside alone could be hard for him. ==> Sống ở vùng quê 1 mình hoàn toàn có thể trở ngại cho tới anh ấy.

↔ He finds it hard vĩ đại live alone in the countryside. ==> Anh ấy thấy khó khăn sinh sống 1 mình ở vùng quê.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 7

Viết lại những câu ĐK tương tự vô giờ đồng hồ Anh

Câu gốc Câu ghi chép lại Ví dụ
mệnh đề 1 + ví + mệnh đề 2  If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 

- Jack didn't bring a raincoat ví he got wet. ==> Jack ko đem bám theo áo tơi nên anh ấy bị ướt

↔ If Jack had brought his raincoat, he wouldn't have got wet. ==> Nếu Jack vẫn đem bám theo áo tơi của anh ý ấy thì anh ấy vẫn không trở nên đầm đìa.

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

- She can't go out because she has no money. ==> Cô ấy ko thể ra phía bên ngoài vì thế cô ấy không tồn tại chi phí.

↔ If she has money, she can go out ==> Nếu cô ấy với chi phí, cô ấy hoàn toàn có thể ra phía bên ngoài.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 8

Chuyển thay đổi cấu trúc câu If not quý phái unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được thay cho thay đổi so với loại câu ĐK, chúng ta chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ ấn định hoặc nghi ngại vấn của chính nó.

Eg:

- If it doesn't rain, we can go camping. ==> Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cút cắm trại.

↔ Unless it rains, we can go camping. ==> Trừ Khi trời mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cút cắm trại.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 9

Viết lại câu kể từ thì thời điểm hiện tại hoàn thiện đem quý phái thì quá khứ đơn (dùng công ty ngữ fake ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + [thời gian] + since + S + V2/-ed + …

Eg:

- Minh and Trang have been married for 2 years. ==> Minh và Trang kết duyên được 2 năm

↔ It’s been 2 years since Minh and Trang were married. ==> Đã hai năm kể từ lúc Minh và Trang kết duyên.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 10

Chuyển thay đổi kiểu câu điều ước

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai Wish + someone + would + bare infinitive - He won’t come back here. ==> Ạnh ấy sẽ không còn quay về phía trên.
↔ I wish he would come back here. ==> Tôi ước anh ấy tiếp tục quay trở lại phía trên.
Câu ước ở hiện tại tại Wish + someone + V2/-ed

I don’t have lots of money. ==> tôi không tồn tại nhiều chi phí.

↔ I wish I could have lots of money. ==> Tôi ước tôi với thiệt nhiều chi phí.

Câu ước ở quá khứ Wish + someone + had + V3/-ed

- I didn't say that I love her. ==> Tôi ko bảo rằng tôi yêu thương cô ấy.

↔ I wish I had said that I loved her. ==> Tôi ước tôi vẫn bảo rằng tôi yêu thương cô ấy.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 11

Chuyển thay đổi câu với thì thời điểm hiện tại trả thành ở thể phủ ấn định quý phái thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time hoặc cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Eg:

- I haven't met Marry since we left school. ==> Tôi đang không bắt gặp Marry kể từ lúc công ty chúng tôi rời ngôi trường.

↔ The last time I met Mary was when we left school. ==> Lần sau cùng tôi bắt gặp Mary là lúc công ty chúng tôi tan học tập.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 12

Chuyển câu kể từ thì quá khứ đơn quý phái thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Eg:

- Jack started playing guitar since he was five. ==> Jack chính thức nghịch ngợm guitar kể từ Khi anh ấy lên năm.

↔ Jack has been playing guitar since he was five. ==> Jack vẫn nghịch ngợm guitar kể từ Khi anh ấy lên năm.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 13

Viết lại câu với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời hạn nhằm làm cái gi đó)

S + V + … + [thời gian]

⇔ It takes/took + someone + [thời gian] + vĩ đại V

Eg:

- Trang walks vĩ đại school in 10 minutes. ==> Trang đi dạo cho tới ngôi trường vô 10 phút.

↔ It takes Trang 10 minutes vĩ đại walk vĩ đại school. ==> Trang thất lạc 10 phút đi dạo cho tới ngôi trường.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 14

Chuyển thay đổi dùng cấu tạo it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Eg:

- Hai didn’t go trang chính until he finished all the tasks. ==> Hải đang không về mái ấm cho tới Khi anh ấy hoàn thiện toàn bộ những việc làm.

↔ It was not until Hai finished all the tasks that he went trang chính. ==> Mãi cho tới Khi Hải thực hiện xong xuôi việc mới nhất Chịu về mái ấm.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 15

Các dạng cấu tạo ghi chép lại câu của cấu trúc ví sánh vô giờ đồng hồ Anh.

Chuyển thay đổi kiểu câu đối chiếu rộng lớn trở nên đối chiếu nhất và ngược lại

Eg:

- In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. ==> Theo tôi, VN là giang sơn rất đẹp nhất

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than vãn Vietnam. ==> Theo tôi, không tồn tại điểm nào là không giống bên trên trái khoáy khu đất hoàn toàn có thể đẹp lung linh hơn VN.

Chuyển thay đổi kiểu câu đối chiếu bởi vì trở nên đối chiếu rộng lớn và ngược lại

Eg:

- My cake isn’t as big as her cake. ==> Bánh của tôi ko vĩ đại bởi vì bánh của cô ý ấy

↔ Her cake is bigger than vãn my cake. ==> Bánh của cô ý ấy to thêm bánh của tôi

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 16

Chuyển cấu tạo started/began quý phái thì thời điểm hiện tại trả thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Eg:

- He began vĩ đại learn English 3 years ago. ==> Anh ấy chính thức học tập giờ đồng hồ Anh 3 năm trước đó.

↔ He has learned/ has been learning English for 3 years. ==> Anh ấy vẫn học/ vẫn học tập giờ đồng hồ Anh được 3 năm.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 17

Cách ghi chép lại câu với cấu tạo This is the first time vô giờ đồng hồ Anh.

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Eg:

- This is my first time I have listened vĩ đại this tuy vậy. ==> Đây là chuyến trước tiên tôi nghe bài bác hát này.

↔ I have never listened this tuy vậy before. ==> Tôi ko lúc nào nghe bài bác hát này trước đó.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Eg:

- You‘d better go vĩ đại bed. ==> quý khách hàng nên cút ngủ.

↔ It‘s (high/about) time you went vĩ đại bed. ==> Đã cho tới giờ các bạn cút ngủ.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 19

Các dạng ghi chép lại câu ý kiến đề xuất tương đương vô giờ đồng hồ Anh: cấu tạo suggest that, let’s,…

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Eg:

- “Why don't we go out for a walk?” said the boy. ==> “Tại sao tất cả chúng ta ko ra phía bên ngoài cút dạo?” cậu bé xíu trình bày.

↔ The boy suggested going out for a walk. ==> Chàng trai ý kiến đề xuất ra phía bên ngoài cút dạo

Let’s have some rest! ==> Hãy nghỉ dưỡng một chút!

↔ What about having some rest? ==> Còn việc nghỉ dưỡng thì sao?

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 20

Câu tường thuật dạng câu bị động

Câu công ty động  Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V

- They say that she drinks a lot of wine. ==> Họ bảo rằng cô ấy húp thật nhiều rượu.

↔ It is said that she drinks a lot of wine.

S + be said vĩ đại + V hoặc vĩ đại have V3/-ed

- They say that he drinks a lot of wine. ==> Họ bảo rằng anh ấy húp thật nhiều rượu.

↔ She is said vĩ đại drink a lot of wine. ==> Cô được nghĩ rằng húp thật nhiều rượu

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 21

Sử dụng cấu tạo hardly when và no sooner than vãn vô giờ đồng hồ Anh

Xem thêm: tiếng hát giữa rừng pác bó

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than vãn + S + V3/-ed

Eg:

As soon as I go trang chính, she showed up. ==> Ngay sau khoản thời gian tôi về mái ấm, cô ấy xuất hiện tại.

↔ Hardly had I gone trang chính when she showed up. ==> Tôi vừa vặn về cho tới mái ấm thì cô ấy xuất hiện tại.

↔ No sooner had I gone trang chính than vãn she showed up. ==> Tôi vừa vặn về cho tới mái ấm thì cô ấy vẫn xuất hiện tại.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 22

Sử dụng cấu tạo Supposed vĩ đại V

It’s one’s duty vĩ đại bởi something

⇔ S + be + supposed vĩ đại bởi something

Eg:

- It’s your duty vĩ đại protect Hoa. ==> Đó là trọng trách của người tiêu dùng nhằm bảo đảm an toàn Hoa.

↔ You are supposed vĩ đại protect Hoa. ==> quý khách hàng nên bảo đảm an toàn Hoa

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 23

Dùng cấu tạo prefer và would rather

S +  prefer + doing st vĩ đại doing st

⇔ S + would rather + bởi st than vãn bởi st

Eg:

- I prefer staying at trang chính vĩ đại hanging out with her. ==> Tôi quí ở trong nhà rộng lớn đi dạo với cô ấy.

↔ I would rather stay at trang chính than vãn hầm out with her. ==> Tôi thà ở trong nhà rộng lớn là đi dạo với cô ấy.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 24

Dùng cấu trúc would prefer và would rather

S + would prefer + sb + vĩ đại V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Eg:

- I would prefer she not vĩ đại stay up late. ==> Tôi ham muốn cô ấy ko thức khuya.

↔ I would rather she not stayed up late. ==> Tôi ham muốn cô ấy ko thức khuya.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 25

Cấu trúc ví that/ in order that (trong tình huống công ty kể từ ở hai câu là không giống nhau)

S + V + ví that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + vĩ đại infinitive

Eg:

- My mom turned off the TV ví that we could sleep. ==> Mẹ tôi tắt TV nhằm công ty chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ.

↔ My mom turned off the TV for us vĩ đại sleep. ==> Mẹ tôi tắt TV cho tới công ty chúng tôi ngủ.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Eg:

- It’s not worth getting upset about that. ==> Không xứng đáng nhằm buồn về điều này.

↔ There’s no point in getting upset about that. ==> There’s no point in getting upset about that.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 27

Dùng cấu tạo cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Eg:

- He runs quickly. ==> anh ấy chạy thời gian nhanh thật!

↔ How quickly he runs! ==> Anh ấy chạy thời gian nhanh quá!

S + be + adj 

⇔ What + a/an + adj + N

Eg:

- The girl is ví beautiful. ==> Cô gái thiệt xinh rất đẹp.

↔ What a beautiful girl! ==> Thật là 1 trong những cô nàng xinh rất đẹp.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 28

Cấu trúc it is necessary that

Need vĩ đại V
⇔ vĩ đại be necessary (for sb) + vĩ đại V

Eg:

- You don’t need vĩ đại come here. ==> quý khách hàng không cần thiết phải cho tới phía trên.

↔ It’s not necessary for you vĩ đại come here. ==> quý khách hàng ko quan trọng nên cho tới phía trên.

Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Eg:

- She doesn't love you anymore. ==> Cô ấy không hề yêu thương các bạn nữa.

↔ No longer does she love you. ==> Cô ấy không hề yêu thương các bạn nữa.

↔ She no more love you. ==> Cô ấy không hề yêu thương các bạn nữa.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 29

Dùng cấu tạo used vĩ đại tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed vĩ đại + V-ing/N

⇔ S + be used vĩ đại + V-ing/N

Eg:

- My sister was accustomed vĩ đại sleeping late. ==> Em gái tôi vẫn thân quen với việc ngủ muộn.

↔ My sister was used vĩ đại sleeping late. ==> Em gái tôi vẫn thân quen với việc ngủ muộn.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 30

Dùng vĩ đại infinitive để thay thế thế cho tới cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + vĩ đại V

Eg:

- He studies hard because he wants vĩ đại pass the exam. ==> Anh ấy học tập cần cù vì thế anh ấy ham muốn vượt lên kỳ ganh đua.

↔ He studies hard vĩ đại pass the exam. ==> Anh ấy học tập cần cù nhằm vượt lên kỳ ganh đua.

Bài luyện tập tập

Exercise 1: Viết lại những câu sau.

1. The project was ví complex that we had vĩ đại hire an additional consultant. (such)

à ____________________________________________________________________ .

2. He has worked in this industry for over 30 years. (It has been)

à ____________________________________________________________________ .

3. They didn’t continue with the work until they got their full pay. (It was not until)

à ____________________________________________________________________ .

4. He started working as an executive officer 5 years ago. (Have/has been)

à ____________________________________________________________________ .

5. They didn’t watch the weather forecast ví they didn’t bring their umbrellas. (If)

à ____________________________________________________________________ .

6. You’d better bởi your assignment now or you won’t be able vĩ đại submit it on time. (It’s high time)

à ____________________________________________________________________ .

7. He completed the department’s budget report in a week. (It took)

à ____________________________________________________________________ .

8. Even though he didn’t finish school, he still managed vĩ đại climb up vĩ đại the executive position. (Despite)

à ____________________________________________________________________ .

9. She was too inexperienced vĩ đại complete the entire assignment.

à She is not ____________________________________________________________________ .

10. He subscribed as a premium thành viên because he wanted vĩ đại be entitled vĩ đại the fitness’s superb service. (S + V vĩ đại V)

à ____________________________________________________________________ .

Exercise 2: Bài tập dượt ghi chép lại câu không thay đổi nghĩa.

1. You need vĩ đại register first before you can use the ứng dụng. (necessary)

2. He is ví resourceful. (how)

3. It’s not worth driving all the way there just vĩ đại buy a limited stamp collection. (no point)

4. I would prefer you not vĩ đại forget our appointment with the client. (would rather)

5. Hardly had she gone trang chính when she heard the news of the accident. (No sooner)

6. People say that these programs can be very informative. (It is said that)

7. How about going vĩ đại HR vĩ đại ask about the new incentive policy? (How about)

8. If the students are not under the supervision of a teacher, they are not allowed vĩ đại bởi these kinds of experiment. (unless)

Đáp án

Exercise 1:

1. It was such a complex project that we had vĩ đại hire an additional consultant. 

2. It has been over 30 years since he worked in this industry. 

3. It was not until they got their full pay that they continue with the work. 

4. He has been working as an executive officer for 5 years.

5. If they had watched the weather forecast, they would have brought their umbrellas.

6. It's high time you did your assignment now or you won't be able vĩ đại submit it on time.

7. It took him a week vĩ đại complete the deparment's budget report. 

8. Despite not finishing school, he still managed vĩ đại climb up vĩ đại the executive position. 

9. She is not experienced enough vĩ đại complete the entire assignment. 

10. He subscribed as a premium thành viên vĩ đại be entitled vĩ đại the fitness's superb service. 

Exercise 2:

1. It's necessary for you vĩ đại register first before you can use the app.

2. How resourceful he is!

3. There is now point in driving all the way just vĩ đại buy a limited stamp collection. 

4. I would rather you didn't forget our appointment with the client.

5. No sooner had she gone trang chính than vãn she heard the news of the accident.

6. It is said that these programs can be very informative. 

7. How about going vĩ đại HR vĩ đại ask about the new incentive policy?

8. Unless the students are under the supervision of a teacher, they are not allowed vĩ đại bởi these kinds of experiment.


Trên đó là vớ tần tật 30+ cấu trúc ghi chép lại câu, chúng ta nhớ rằng note lại và bám theo dõi Website ms Hoa TOEIC và để được update những kỹ năng và kiến thức mới nhất nhé!

Ngoài đi ra, nếu như mình thích luyện ganh đua TOEIC và được tư vấn suốt thời gian học tập không tính tiền hao hao khóa huấn luyện và đào tạo phù phù hợp với năng lượng hao hao tiềm năng của bạn dạng thân thích, hãy ĐK khuông sau đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Tại Ms Hoa TOEIC, những các bạn sẽ được tư vấn suốt thời gian học tập phù phù hợp với năng lượng hao hao tiềm năng của tôi nhằm hoàn toàn có thể lựa lựa chọn khóa huấn luyện và đào tạo phù phù hợp với bạn dạng thân thích.

Ngoài đi ra, sứ fake của Ms Hoa cũng chính là những tinh nhanh và với bề dày tay nghề và được minh chứng bởi vì sản phẩm ganh đua của những học tập viên.

Đặc biệt, với cách thức học tập độc quyền RIPL canh ty học tập viên đoạt được giờ đồng hồ Anh dễ dàng và đơn giản qua chuyện những giờ học tập tràn trề hứng thú, được thực hành thực tế ngôn từ liên tiếp nằm trong khối hệ thống kỹ năng và kiến thức sàng lọc.

Và nhiều tư liệu độc quyền và hữu ích đang được hóng đón các bạn tìm hiểu nhằm trở nên kỹ năng và kiến thức của chủ yếu các bạn đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT

Xem thêm: 2009 là bao nhiêu tuổi

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0, 1, 2, 3 TRONG TIẾNG ANH - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

PHRASAL VERBS VÀ NHỮNG CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM