cách vẽ biểu đồ miền

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ miền

- Khả năng thể hiện tại : Biểu đồ vật miền còn được gọi là biểu đồ vật diện. Loại biểu đồ vật này thể hiện tại được cả tổ chức cơ cấu và hành động trở nên tân tiến của những đối tượng người tiêu dùng. Toàn cỗ biểu đồ vật là 1 trong những hình chữ nhật (hoặc hình vuông), vô này được tạo thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu đồ vật miền: hầu hết năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu đồ vật miền thông thường gặp gỡ : Biểu đồ vật miền ông xã tiếp nối đuôi nhau, miền ông xã kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu đồ vật miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thiết kế hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác ấn định tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phù hợp độ cao (trục tung) = 2/3 chiều nhiều năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) cần cơ hội đều nhau (0, 10, đôi mươi,... 100 hoặc 0, đôi mươi, 40,...,100).

- Năm thứ nhất và năm ở đầu cuối đó là trục tung phía hai bên.

- Trường thích hợp bạn dạng đồ vật bao gồm nhiều miền ông xã lên nhau, tao vẽ tuần tự động từng miền theo đòi trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết Note sao mang đến tăng thêm ý nghĩa nhất mặt khác cũng cần tính cho tới tính trực quan liêu và tính mĩ thuật của biểu đồ vật.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện tại đơn vị chức năng của biểu đồ vật, chiều rộng lớn của biểu đồ vật thông thường thể hiện tại thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở thân thiết của miền (không như thể cơ hội ghi như biểu đồ vật đường).

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ vật.

* Lưu ý :

- Biểu đồ vật miền vẽ theo đòi độ quý hiếm vô cùng thể hiện tại hành động, nên dựng nhị trục - một trục thể văn minh lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này rất rất ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng chuẩn.

- Trường thích hợp đòi hỏi thể hiện tại tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu,... rất cần phải xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách phán xét biểu đồ vật miền

- Nhận xét cộng đồng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, reviews Xu thế cộng đồng của số liệu.

- Nhận xét sản phẩm ngang trước: Theo thời hạn nhân tố a tăng hoặc tách, tăng tách thế nào, tăng tách bao nhiêu? Sau tê liệt cho tới nhân tố b tăng hoặc tách,… nhân tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét sản phẩm dọc: Yếu tố này xếp thứ hạng nhất, nhì, tía và với thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu đồ vật miền

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu thốn số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Chưa tạo nên hình chữ nhật đặc thù, thiếu thốn đơn vị chức năng.

+ Viết chú thích vô biểu đồ vật, ko lấp giàn giụa hình chữ nhật.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu đồ vật hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập luyện minh họa về biểu đồ vật miền

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm nhâm thìn (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất nhằm thể hiện tại sự chuyển dời tổ chức cơ cấu diện tích S lúa phân theo đòi mùa vụ ở việt nam, quy trình tiến độ 2005 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, diện tích S lúa phân theo đòi mùa vụ ở việt nam với sự chuyển dời.

- Năm năm nhâm thìn, lúa sầm uất xuân lúc lắc tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu sầm uất (36,0%) và lúc lắc tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa với sự thay cho đổi:

+ Lúa sầm uất xuân tách nhẹ nhõm (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm bợ (2005 - 2010 và 2013 - năm nhâm thìn tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu sầm uất tăng liên tiếp qua quýt trong thời điểm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa tách liên tiếp qua quýt trong thời điểm và tách 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu sầm uất tăng là vì việc tăng cường rạm canh, tăng vụ và có tương đối nhiều như thể mới nhất đi vào demo nghiệm mang đến năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa sầm uất xuân tách là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa color không giống mang đến năng suất cao hơn), tác động của những nhân tố ngẫu nhiên (nguồn nước, những nhân tố nhiệt độ,…).

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

Xem thêm: nam was so rude to them last night. now he feels regretful

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu lượng vận gửi phân theo đòi loại sản phẩm & hàng hóa ở việt nam, quy trình tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu đồ vật đang được vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại sản phẩm = Khối lượng loại sản phẩm / Tổng số sản phẩm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận gửi phân theo đòi loại sản phẩm hoá với sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu; tách tỉ trọng sản phẩm nhập vào.

+ Tỉ trọng sản phẩm xuất khẩu tăng nhẹ nhõm (0,3%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng sản phẩm nhập vào tách liên tiếp qua quýt trong thời điểm và tách 3,8%.

+ Tỉ trọng sản phẩm trong nước tăng nhẹ nhõm (3,5%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận gửi phân theo đòi loại sản phẩm & hàng hóa đều tăng thêm liên tục: sản phẩm xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, sản phẩm nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và sản phẩm trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất (234,0%), tiếp cho tới là sản phẩm xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là sản phẩm nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do phát hành nội địa trở nên tân tiến và quyết sách tăng cường xuất khẩu nên tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu tăng nhanh chóng.

- Tuy vẫn lúc lắc tỉ trọng lớn số 1 nhưng tại lượng sản phẩm nhập vào tăng chậm rãi rộng lớn đối với nhị loại sản phẩm bên trên nền tỉ trọng tách ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn sản phẩm nhập vào, dữ thế chủ động phát hành những món đồ nội địa và tăng cường xuất khẩu, hội nhập nền kinh tê liệt điểm và bên trên trái đất.

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh phân theo đòi trở nên thị và vùng quê ở việt nam, quy trình tiến độ 2010 - 2018?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng số lượng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng số lượng dân sinh x 100%.

- gí dụng công thức, tao tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở nên thị và vùng quê với sự thay cho thay đổi theo đòi trong thời điểm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở nên thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở nên thị gia tăng 6176,4 ngàn người; số lượng dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn số lượng dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở nên thị và vùng quê với sự gửi dịch:

+ Dân trở nên thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê tách liên tiếp và sụt giảm 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư việt nam tăng là vì quy tế bào số lượng dân sinh việt nam rộng lớn, số người vô giới hạn tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê di trú vô những điểm trở nên thị mò mẫm việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như Hà Thành, TP. Xì Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn thế nữa dân trở nên thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê tách là vì dân vùng quê tăng chậm rãi rộng lớn dân trở nên thị và 1 phần rộng lớn dân vùng quê dịch rời vô trở nên thị.

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết hùn tập luyện khả năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ vật cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ vật lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ vật phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã với lời nói giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đòi cấu hình rời khỏi đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.