cách vẽ biểu đồ cột

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ cột

- Khả năng thể hiện: Biểu trang bị cột là biểu trang bị thể hiện nay được quy tế bào, con số, sản lượng, lượng của những đối tượng người dùng Khi đề bài bác thông thường đòi hỏi thể hiện nay tình hình trở nên tân tiến, đối chiếu tương qua quýt những đại lượng,…

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tình hình, đối chiếu, sản lượng, quy tế bào.

+ Mốc thời gian: thông thường >= 4 năm (cột ghép =< 3 năm) và một năm cho những đối tượng người dùng (các vùng kinh tế tài chính, tỉnh, group thành phầm,…).

+ Đơn vị thông thường là: người/kg, triệu tấn, triệu ha, USD/người, người/km2,…

- Một số dạng biểu trang bị cột thông thường gặp: cột đơn, cột ck, cột ghép (nhóm) và biểu trang bị thanh ngang.

2. Cách vẽ biểu trang bị cột

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Quan sát BSL nhằm mò mẫm độ quý hiếm nhỏ nhất, lớn số 1 nhằm kiến tạo hệ trục tọa phỏng.

- Xác ấn định tỉ lệ thành phần, phạm vi mẫu giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng hợp lý độ cao trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung cần cơ hội đều nhau.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Cột thứ nhất cần cơ hội trục tung khoảng tầm 0,5-1,0 centimet (trừ biểu trang bị lượng mưa).

- Độ rộng lớn những cột cần đều nhau.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Viết số liệu bên trên đỉnh cột, vô cột (nếu là cột chồng).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu trang bị.

* Lưu ý:

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng mực (nếu những vị trí thì đều nhau).

- Không người sử dụng những đường nét đứt nhằm nối thanh lịch trục tung tạo ra rườm rà soát, cột sẽ ảnh hưởng hạn chế.

- Trong một số trong những tình huống đặc trưng rất có thể vẽ khoảng cách những cột đều nhau nhằm đáp ứng tính trực quan lại và tính thẩm mĩ của biểu trang bị.

3. Cách phán xét biểu trang bị cột

* Trường phù hợp cột đơn (chỉ mang 1 yếu ớt tố)

Bước 1: Xem xét năm đầu và năm cuối của bảng số liệu nhằm vấn đáp thắc mắc tăng hoặc giảm? tăng hạn chế bao nhiêu?

Bước 2: Xem số liệu ở khoảng tầm vô nhằm vấn đáp tiếp là tăng (hay giảm) liên tiếp hay là không liên tục? (lưu ý năm này ko liên tục).

Bước 3: Nếu liên tiếp thì cho biết thêm tiến độ này thời gian nhanh, tiến độ này lừ đừ. Nếu ko liên tiếp thì năm này không thể liên tiếp.

Kết luận và lý giải qua quýt về Xu thế của đối tượng người dùng.

* Trường phù hợp cột song, thân phụ (ghép nhóm)… (hai nhân tố trở lên)

- Nhận xét Xu thế cộng đồng.

- Nhận xét từng nhân tố một, tựa như tình huống 1 nhân tố (cột đơn).

- Kết luận (có thể đối chiếu, mò mẫm nhân tố tương quan thân thích nhị cột).

- Có một vài ba lý giải và Tóm lại.

* Trường phù hợp cột là những vùng, những nước,…

- Nhận xét cộng đồng nhất về bảng số liệu.

- Sắp xếp theo đuổi chi tiêu chí: Cao nhất, loại nhì,… thấp nhất (cần chi tiết).

- So sánh thân thích dòng sản phẩm tối đa và dòng sản phẩm thấp nhất, thân thích đồng bởi vì với đồng bởi vì, thân thích miền núi với miền núi,…

- Kết luận và lý giải.

* Trường phù hợp cột là lượng mưa (biểu trang bị khí hậu)

- Nhận xét cộng đồng về tổng lượng mưa và reviews tổng lượng mưa.

- Sự phân mùa của biến chuyển trình mưa (mùa mưa, mùa thô từ thời điểm tháng này cho tới mon nào? Tổng lượng mưa trong đợt mưa/khô).

- Tháng mưa tối đa, lượng mưa từng nào milimet và mon thô nhất, mưa bao nhiêu?

- So sánh mon mưa tối đa và mon mưa tối thiểu (có thể đem nhị mon mưa nhiều và nhị mon mưa ít).

- Đánh giá bán biểu trang bị thể hiện nay địa điểm vị trí nằm trong miền Khi hậu nào? (căn cứ vô mùa mưa luyện trung; mon mưa nhiều hoặc trang trải, mon mưa ít; phối hợp cùng với sự biến chuyển thiên sức nóng phỏng nhằm xác xác định trí).

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Khi vẽ biểu trang bị cột

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột, thiếu thốn đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người dùng tuy nhiên đem kí hiệu không giống nhau.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu trang bị hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác luyện minh họa về biểu trang bị cột

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017 (Đơn vị: Tỉ USD)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện nay tình hình nợ quốc tế của một số trong những vương quốc Mĩ Latinh, năm 2017.

b) Nhận xét và lý giải.

ướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

TÌNH HÌNH NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

Xem thêm: từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, những vương quốc chống Mĩ Latinh nợ quốc tế không ít.

- Bra-xin đem nợ quốc tế lớn số 1 (543 tỉ USD), tiếp cho tới là Mê-hi-cô (441.6 tỉ USD), Ac-hen-ti-na, Vê-nê-xu-ê-la,… và Ha-mai-ca nợ quốc tế thấp nhất (14.7 tỉ USD).

- Chênh chéo thân thích vương quốc nợ quốc tế tối đa và tối thiểu là 36,9 lần; thân thích nước tối đa và nhiều thứ hai là một trong những,2 chuyến.

* Giải thích

- Các vương quốc nằm trong chống Mĩ Latinh là những nước đang được trở nên tân tiến nên nợ quốc tế nhiều nhằm trở nên tân tiến kinh tế tài chính, hội nhập quốc tế.

- Các nước rộng lớn đem nợ quốc tế to hơn những vương quốc đem diện tích S, dân sinh thấp vì thế nhu yếu về trở nên tân tiến nền kinh tế tài chính, những ngân sách xã hội - môi trường xung quanh,… to hơn thật nhiều. Trong khi còn vì thế quyết sách của từng vương quốc, mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên nội địa.

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2012 - năm trước (Đơn vị: Nghìn m3)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện nay sản lượng mộc khai quật của toàn nước và một số trong những vùng ở việt nam, tiến độ 2012 - năm trước.

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG, GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, sản lượng mộc ở việt nam và một số trong những vùng tương đối cao. Cả nước (7701 ngàn m3), Trung du và miền núi Bắc Sở (1731 ngàn m3) và Tây Nguyên (447 ngàn 3).

- Sản lượng mộc toàn nước càng ngày càng tăng và gia tăng 2450 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Trung du và miền núi Bắc Sở tăng liên tiếp và gia tăng 688 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Tây Nguyên hạn chế liên tiếp và hạn chế 173 ngàn m3.

- Sản lượng mộc toàn nước đem vận tốc tăng sớm nhất (146,7%), Trung du và miền núi Bắc Sở (143,3%) và Tây Nguyên muộn nhất (72,1%).

* Giải thích

- Cả nước tăng là vì việt nam lên kế hoạch, tăng mạnh công tác làm việc trồng rừng nên sản lượng mộc khai quật kể từ những rừng tạo ra càng ngày càng rộng lớn, nhất là những tỉnh nằm trong vùng Trung du và miền núi Bắc Sở (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang,…) tăng nhanh trồng tăng nhiều rừng.

- Tây Nguyên đem sản lượng mộc hạn chế đa phần vì thế vùng Tây Nguyên trước đó khai quật mộc ngẫu nhiên, diện tích S rừng trồng nhỏ và rừng ngẫu nhiên hạn chế nhiều.

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện nay sức nóng phỏng và lượng mưa tầm những mon ở TP. hà Nội, năm 2019?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, sức nóng phỏng và lượng mưa đem sự phân hóa không đồng đều theo đuổi thời hạn.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt phỏng trung bình: 23,5oC.

+ Tháng đem sức nóng phỏng lớn số 1 là mon VII: 28,9oC.

+ Tháng đem sức nóng phỏng nhỏ nhất là mon I: 16,4oC.

+ Biên phỏng sức nóng năm: 12,5oC.

- Lượng mưa

+ Lượng mưa tầm năm: 1779mm.

+ Lượng mưa lớn số 1 vô mon VIII: 335mm.

+ Lượng mưa nhỏ nhất vô mon I: 23mm.

+ Sự phân mùa: Mùa mưa từ thời điểm tháng V cho tới mon X (1517mm - 85,3%), mùa thô từ thời điểm tháng XI cho tới mon IV năm tiếp theo (262mm). Lượng mưa mùa mưa vội vàng 5,7 chuyến lượng mưa mùa mưa.

- Kết luận: Nước tớ đem nền sức nóng phỏng cao xung quanh năm và lượng mưa đem sự phân mùa vô năm ⇒ nước ta ở trọng vùng nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió rét.

* Giải thích

- Nước tớ đem nền sức nóng cao xung quanh năm và lượng mưa rộng lớn là vì việt nam ở trong vùng nội chí tuyến buôn bán cầu Bắc, mỗi năm sẽ có được lượng sự phản xạ rộng lớn, cán cân nặng sự phản xạ luôn luôn dương. Đồng thời, việt nam tiếp giáp với đại dương Đông nên đem nền sức nóng độ ẩm đầy đủ, lượng mưa rộng lớn.

- Nền sức nóng phỏng mon I mon là vì việt nam Chịu đựng tác động của gió rét Đông Bắc, nhất là vùng Đông Bắc, Đồng bởi vì Bắc Sở thực hiện mang lại nền sức nóng hạ mon vô những mon XII, I và mon II.

- Lượng mưa đem sự phân mùa vô năm vì thế biến chuyển trình mưa Chịu đựng tác động thâm thúy của cơ chế mùa của nhiệt độ. Hằng năm, việt nam Chịu đựng tác động của nhị luồng gió rét điển hình nổi bật là gió rét ngày đông (khô, giá buốt đầu mùa đông; giá buốt, độ ẩm cuối mùa đông) và gió rét mùa hè (nóng, độ ẩm, mưa nhiều).

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết hùn tập luyện khả năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã đem điều giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đuổi cấu tạo đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.