cách tính phần trăm khối lượng

Tải về bạn dạng PDF

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: cách tính phần trăm khối lượng

Phần trăm lượng cho biết thêm tỷ trọng xác suất của từng thành phần nhập thích hợp Hóa chất.[1] Muốn lần xác suất lượng, tao phải ghi nhận lượng mol của những thành phần nhập thích hợp hóa học theo dõi gam/mol hoặc số gam của những hóa học tạo ra trở thành hỗn hợp.[2] Phần trăm lượng được xem vày một công thức đơn giản và giản dị, này đó là lấy lượng của thành phần (hay hóa học tan) phân chia mang lại lượng của thích hợp hóa học (hay dung dịch).

 1. 1

  Xác tấp tểnh phương trình tính xác suất lượng nhập láo lếu thích hợp. Công thức cơ bạn dạng tính xác suất lượng nhập láo lếu thích hợp là: xác suất lượng = (khối lượng chất/khối lượng láo lếu hợp) x 100. Sau nằm trong các bạn cần nhân với 100 nhằm thể hiện tại độ quý hiếm xác suất.[3]

  • Viết phương trình Lúc chính thức giải bài xích toán: phần trăm lượng = (khối lượng chất/khối lượng láo lếu hợp)x 100.
  • Khối lượng hóa học sẽ tiến hành mang lại nhập đề bài xích. Nếu đề bài xích ko hỗ trợ thì các bạn xem thêm phần tiếp sau đây về phong thái lần xác suất lượng lúc không biết lượng.
  • Khối lượng láo lếu thích hợp vày tổng lượng những hóa học tạo ra láo lếu thích hợp hoặc hỗn hợp tê liệt.
 2. 2

  Tính lượng láo lếu thích hợp. Khi các bạn biết lượng của những thành phần hoặc thích hợp hóa học, tao chỉ việc nằm trong bọn chúng lại để sở hữu lượng láo lếu thích hợp hoặc hỗn hợp sau cuối. Đây đó là khuôn số nhập công thức tính xác suất lượng.[4]

  • Ví dụ 1: Tính xác suất lượng của 5g natri hiđroxit Lúc hòa tan với 100g nước?
   • Khối lượng láo lếu thích hợp là tổng lượng của natri hiđroxit và nước: 100g + 5g. Vậy lượng láo lếu thích hợp là 105g.
  • Ví dụ 2: Tính lượng của natri clorua và nước cần thiết dùng để làm tạo ra trở thành 175g hỗn hợp đem độ đậm đặc 15%?
   • Trong ví dụ này, các bạn hiểu rằng lượng láo lếu thích hợp và xác suất lượng, đề bài xích đòi hỏi lần lượng hóa học tan thêm vô. Khối lượng láo lếu thích hợp là 175 g.
 3. 3

  Xác tấp tểnh lượng hóa học cần thiết lần xác suất lượng. Khi đề bài xích đòi hỏi lần "phần trăm khối lượng" của một hóa học, tức thị các bạn cần lần lượng của hóa học tê liệt theo dõi tỷ trọng xác suất với tổng lượng của toàn bộ những bộ phận. Viết đi ra lượng của hóa học cần thiết lần xác suất lượng. Đây đó là tử số nhập công thức tính xác suất lượng.[5]

  • Ví dụ 1: Khối lượng natri hiđroxit (chất cần thiết lần xác suất khối lượng) là 5g.
  • Ví dụ 2: Trong ví dụ này, lượng hóa học cần thiết lần xác suất lượng không biết, và các bạn đang di chuyển lần nó.
 4. 4

  Thay những biến đổi số nhập phương trình tính xác suất lượng. Sau Lúc xác lập giá tốt trị của từng biến đổi số, các bạn chỉ việc thay cho chúng nó vào phương trình.

  • Ví dụ 1: xác suất lượng = (khối lượng chất/khối lượng láo lếu hợp) x 100 = (5 g/105 g) x 100.
  • Ví dụ 2: Chúng tao cần thiết fake vế phương trình xác suất lượng nhằm tính lượng hóa học ko biết: lượng hóa học = (phần trăm khối lượng*khối lượng láo lếu hợp)/100 = (15*175)/100.
 5. 5

  Tính xác suất lượng. Bây giờ phương trình đã và đang được điền lênh láng, các bạn chỉ việc tính xác suất lượng. Lấy lượng hóa học phân chia mang lại lượng láo lếu thích hợp, rồi nhân với 100. Đây đó là xác suất lượng của hóa học tê liệt nhập láo lếu thích hợp.

  • Ví dụ 1: (5/105) x 100 = 0,04761 x 100 = 4,761%. Do tê liệt xác suất lượng của 5g natri hiđroxit được hòa tan nhập 100g nước là 4,761%.
  • Ví dụ 2: Phương trình sau khoản thời gian fake vế nhằm tính lượng hóa học là (phần trăm khối lượng*khối lượng láo lếu hợp)/100: (15*175)/100 = (2625)/100 = 26,25 gam natri clorua.
   • Khối lượng nước thêm vô là lượng láo lếu thích hợp trừ cút lượng chất: 175 – 26,25 = 148,75 gam nước.

  Quảng cáo

 1. 1

  Xác tấp tểnh phương trình tính xác suất lượng nhập thích hợp hóa học. Công thức cơ bạn dạng tính xác suất lượng nhập thích hợp hóa học là: xác suất lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100. Khối lượng mol thành phần là lượng của một mol thành phần trong lúc lượng phân tử là lượng của một mol thích hợp hóa học.[6] Sau nằm trong các bạn cần nhân với 100 để sở hữu độ quý hiếm xác suất.[7]

  • Viết phương trình Lúc chính thức giải bài xích toán: phần trăm lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100.
  • Đơn vị của nhì độ quý hiếm bên trên là gam bên trên mol (g/mol).
  • Khi đề bài xích ko mang lại lượng, chúng ta có thể dùng lượng mol nhằm tính xác suất lượng của thành phần.
  • Ví dụ 1: Tính xác suất lượng của hiđro nhập một phân tử nước.
  • Ví dụ 2: Tính xác suất lượng của cacbon nhập một phân tử glucozơ.
 2. 2

  Xem thêm: thực vật cần gì để sống

  Viết công thức hóa học. Nếu đề bài xích ko mang lại công thức chất hóa học của từng thích hợp hóa học, bạn phải ghi chép bọn chúng đi ra. Nếu đề bài xích mang lại công thức chất hóa học thì các bạn bỏ lỡ công đoạn này và fake cho tới bước "Tìm lượng của từng vẹn toàn tố".

  • Ví dụ 1: Viết công thức chất hóa học của nước, H2O.
  • Ví dụ 2: Viết công thức chất hóa học của glucozơ, C6H12O6.
 3. 3

  Tìm lượng của từng thành phần nhập thích hợp hóa học. Tra trọng lượng phân tử của từng thành phần nhập công thức chất hóa học bên trên bảng tuần trả. Khối lượng thành phần thông thường được ghi chép bên dưới ký hiệu chất hóa học. Viết đi ra lượng của từng thành phần nhập thích hợp hóa học.[8]

  • Ví dụ 1: Chúng tao tra được vẹn toàn tử khối của oxi là 15,9994; và vẹn toàn tử khối của hiđro là 1 trong,0079.[9]
  • Ví dụ 2: Chúng tao tra được vẹn toàn tử khối của cacbon là 12,0107; oxi là 15,9994; và hiđro là 1 trong,0079.
 4. 4

  Nhân vẹn toàn tử khối với tỷ số mol. Xác tấp tểnh số mol (tỷ số mol) của từng thành phần nhập thích hợp Hóa chất. Tỷ số mol được xem vày số lượng nhỏ bên dưới nhập công thức chất hóa học của thích hợp hóa học. Nhân vẹn toàn tử khối của từng thành phần với tỷ số mol.[10]

  • Ví dụ 1: Hiđro đem chỉ số bên dưới là nhì trong lúc oxi đem chỉ số bên dưới là 1 trong. Vì vậy, nhân lượng phân tử của hiđro với 2, 1,00794 X 2 = 2,01588; và lượng phân tử của oxi là 15,9994 (nhân với một).
  • Ví dụ 2: Cacbon đem chỉ số bên dưới là 6, hiđro là 12, và oxi là 6. Nhân vẹn toàn tử khối của từng thành phần với chỉ số bên dưới tao được:
   • Cacbon (12,0107*6) = 72,0642
   • Hiđro (1,00794*12) = 12,09528
   • Oxi (15,9994*6) = 95,9964
 5. 5

  Tính lượng tổng của thích hợp hóa học. Cộng lượng của toàn bộ thành phần nhập thích hợp hóa học. quý khách hàng rất có thể tính lượng tổng của thích hợp hóa học trải qua những lượng được xem theo dõi tỷ số mol. Con số này được xem là khuôn số nhập phương trình xác suất lượng.[11]

  • Ví dụ 1: Cộng 2,01588 g/mol (khối lượng của nhì mol vẹn toàn tử hiđro) với 15,9994 g/mol (khối lượng của một mol vẹn toàn tử oxi) tao được 18,01528 g/mol.
  • Ví dụ 2: Cộng toàn bộ lượng với nhau: cacbon + hiđro + oxi = 72,0642 + 12,09528 + 95,9964 = 180,156 g/mol.
 6. 6

  Xác tấp tểnh lượng thành phần cần thiết tính xác suất lượng. Khi đề bài xích đòi hỏi lần "phần trăm khối lượng", tức thị các bạn cần lần lượng của một thành phần rõ ràng nhập thích hợp hóa học theo dõi tỷ trọng xác suất với tổng lượng của toàn bộ những thành phần. Xác tấp tểnh và ghi chép đi ra lượng của thành phần tê liệt. Khối lượng này là lượng được xem theo dõi tỷ số mol. Số này đó là tử số nhập phương trình xác suất lượng.[12]

  • Ví dụ 1: Khối lượng của hiđro nhập thích hợp hóa học là 2,01588 g/mol (khối lượng của nhì mol vẹn toàn tử hiđro).
  • Ví dụ 2: Khối lượng của cacbon nhập thích hợp hóa học là 72,0642 g/mol (khối lượng của sáu mol vẹn toàn tử cacbon).
 7. 7

  Thay những biến đổi số nhập phương trình xác suất lượng. Sau Lúc xác lập giá tốt trị của từng biến đổi số, các bạn chỉ việc thay cho chúng nó vào phương trình được xác lập nhập những bước đầu tiên: xác suất lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100.

  • Ví dụ 1: xác suất lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100 = (2,1588/18,1528) x 100.
  • Ví dụ 2: xác suất lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100 = (72,0642/180,156) x 100.
 8. 8

  Tính xác suất lượng. Bây giờ phương trình đã và đang được điền lênh láng, các bạn chỉ việc tính xác suất lượng. Lấy lượng của thành phần phân chia mang lại tổng lượng thích hợp hóa học, rồi nhân với 100. Đây đó là xác suất lượng của thành phần nhập thích hợp hóa học.

  Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 4 môn toán

  • Ví dụ 1: xác suất lượng = (2,01588/18,01528) x 100 = 0,11189 x 100 = 11,18%. Vì vậy, xác suất lượng của vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử nước là 11,18%.
  • Ví dụ 2: xác suất lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100 = (72,0642/180,156) x 100 = 0,4000 x 100 = 40,00%. Vì vậy, xác suất lượng của vẹn toàn tử cacbon nhập phân tử glucozơ là 40,00%.

  Quảng cáo

Về bài xích wikiHow này

Trang này đã và đang được hiểu 255.044 phiên.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?