cách tìm mẫu số chung

Tải về phiên bản PDF

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: cách tìm mẫu số chung

Để nằm trong hoặc trừ những phân số đem khuôn số không giống nhau, trước tiên các bạn cần tìm hiểu đi ra khuôn số công cộng nhỏ nhất đằm thắm bọn chúng. Đó đó là bội số công cộng nhỏ nhất của từng mẫu số ban sơ vô phương trình, hoặc đó là số nguyên vẹn nhỏ nhất hoàn toàn có thể phân chia cho từng khuôn số.[1] Xác ấn định được khuôn số công cộng nhỏ nhất được chấp nhận các bạn quy đổi những khuôn số sang trọng nằm trong một số trong những như thể nhau nhằm bạn cũng có thể nằm trong và trừ bọn chúng.

 1. Lên list một vài ba bội số cho từng khuôn số vô phương trình. Mỗi list nên bao hàm những tích tuy nhiên khuôn số được nhân với cùng một, 2, 3, 4, v.v.

  • Ví dụ: 50% + 1/3 + 1/5
  • Các bội số của 2: 2 * 1 = 2; 2 * 2 = 4; 2 * 3 = 6; 2 * 4 = 8; 2 * 5 = 10; 2 * 6 = 12; 2 * 7 = 14; v.v.
  • Các bội số của 3: 3 * 1 = 3; 3 * 2 = 6; 3 *3 = 9; 3 * 4 = 12; 3 * 5 = 15; 3 * 6 = 18; 3 * 7 = 21; v.v.
  • Các bội số của 5: 5 * 1 = 5; 5 * 2 = 10; 5 * 3 = 15; 5 * 4 = 20; 5 * 5 = 25; 5 * 6 = 30; 5 * 7 = 35; v.v.
 2. Nhìn qua chuyện từng list và ghi lại ngẫu nhiên bội số này đem công cộng đằm thắm toàn bộ những khuôn số ban sơ. Sau Lúc xác lập được những bội số công cộng, tìm hiểu khuôn số nhỏ nhất.

  • Lưu ý rằng nếu khách hàng vẫn không tìm kiếm đi ra được khuôn số công cộng, bạn cũng có thể cần nối tiếp ghi chép tăng những bội số cho đến khi chúng ta bắt gặp được bội số công cộng.
  • Phương pháp này dễ dàng dùng rộng lớn Lúc khuôn số là những số nhỏ.
  • Trong ví dụ này, những khuôn số chỉ mất công cộng một bội là 30: 2 * 15 = 30; 3 * 10 = 30; 5 * 6 = 30
  • Vậy khuôn số công cộng nhỏ nhất = 30
 3. Để thay đổi từng phân số vô phương trình sao cho tới độ quý hiếm phân số ko thay đổi, các bạn sẽ rất cần được nhân tử số và khuôn số với và một quá số tuy nhiên các bạn tiếp tục dùng nhằm nhân khuôn số ứng Lúc tìm hiểu khuôn số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: (15/15) * (1/2); (10/10) * (1/3); (6/6) * (1/5)
  • Phương trình mới: 15/30 + 10/30 + 6/30
 4. Sau Lúc tìm ra khuôn số công cộng nhỏ nhất và thay cho thay đổi những phân số ứng, bạn cũng có thể giải vấn đề tuy nhiên không tồn tại chút trở ngại này. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở bước sau cuối.

  • Ví dụ: 15/30 + 10/30 + 6/30 = 31/30 = 1 1/30

  Quảng cáo

 1. Thừa số của một số trong những là toàn bộ những số nguyên vẹn tuy nhiên số cơ phân chia không còn cho tới.[4] Số 6 đem tứ quá số: 6, 3, 2, và 1. Số này cũng có thể có một quá số là 1 trong những chính vì 1 nhân với số nào thì cũng vì thế chủ yếu số cơ.

  • Ví dụ: 3/8 + 5/12.
  • Các quá số của 8: 1, 2, 4, và 8
  • Các quá số của 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
 2. Sau Lúc liệt kê toàn bộ những quá số của từng mẫu số, các bạn hãy khoanh tròn trặn toàn bộ những quá số công cộng. Thừa số công cộng lớn số 1 là quá số sẽ tiến hành dùng nhằm giải vấn đề.

  • Trong ví dụ này, 8 và 12 đem những quá số công cộng là 1 trong những, 2, và 4.
  • Thừa số công cộng lớn số 1 là 4.
 3. Để dùng quá số công cộng lớn số 1 giải vấn đề, trước tiên các bạn cần nhân nhị khuôn số cùng nhau.

  • Trong ví dụ này: 8 * 12 = 96
 4. Sau Lúc tìm ra tích của nhị khuôn số, phân chia tích cơ cho tới quá số công cộng lớn số 1 ở bước trước cơ. Số này đó là khuôn số công cộng nhỏ nhất của doanh nghiệp.

  • Ví dụ: 96 / 4 = 24
 5. Để tìm hiểu đi ra quá số tuy nhiên nhân với nó những khuôn số đều cân nhau, hãy phân chia khuôn số công cộng nhỏ nhất tuy nhiên các bạn tiếp tục tìm ra cho tới khuôn số ban sơ. Nhân tử số và khuôn số của từng phân số với số này. Các khuôn số giờ tiếp tục vì thế với khuôn số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 24 / 8 = 3; 24 / 12 = 2
  • (3/3) * (3/8) = 9/24; (2/2) * (5/12) = 10/24
  • 9/24 + 10/24
 6. Với khuôn số công cộng nhỏ nhất tìm ra, bạn cũng có thể nằm trong và trừ những phân số vô phương trình tuy nhiên ko bắt gặp trở ngại này. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở thành quả sau cuối, nếu như hoàn toàn có thể .

  • Ví dụ: 9/24 + 10/24 = 19/24

  Quảng cáo

  Xem thêm: điểm chuẩn tài nguyên môi trường 2021

 1. Phân tích từng mẫu số kết quả những quá số nhân tố. Số nhân tố là số ko thể phân chia không còn cho tới số này không giống ngoài 1 và chủ yếu nó. [6]

  • Ví dụ: 1/4 + 1/5 + 1/12
  • Phân tích 4 trở nên số nguyên vẹn tố: 2 * 2
  • Phân tích 5 trở nên số nguyên vẹn tố: 5
  • Phân tích 12 trở nên số nguyên vẹn tố: 2 * 2 * 3
 2. Tính tổng số phiên tuy nhiên từng số nhân tố xuất hiện tại trong những tích số.

  • Ví dụ: Có 2 số 2 vô 4; không tồn tại số 2 này vô 5; 2 số 2 vô 12
  • Không đem số 3 này vô 4 và 5; một số trong những 3 vô 12
  • Không đem số 5 này vô 4 và 12; một số trong những 5 vô 5
 3. Xác ấn định số phiên tuy nhiên từng số nhân tố xuất hiện tại tối đa và ghi lại số cơ.

  • Ví dụ: Số phiên xuất hiện tại tối đa của 2 là hai; của 3 là một; của 5 là một
 4. Chỉ được ghi chép số phiên bọn chúng xuất hiện tại tối đa, chứ không hề cần toàn bộ số phiên bọn chúng xuất hiện tại trong những khuôn số.

  • Ví dụ: 2, 2, 3, 5
 5. Nhân những số nhân tố tuy nhiên tất cả chúng ta ghi chép vô bước bên trên lại cùng nhau. Tích số chiếm được đó là khuôn số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 2 * 2 * 3 * 5 = 60
  • Mẫu số công cộng nhỏ nhất = 60
 6. Để tìm hiểu đi ra quá số tuy nhiên nhân với nó những khuôn số đều cân nhau, hãy phân chia khuôn số công cộng nhỏ nhất tuy nhiên các bạn tiếp tục tìm ra cho tới khuôn số ban sơ. Nhân tử số và khuôn số của từng phân số với số này. Các khuôn số giờ tiếp tục vì thế với khuôn số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 60/4 = 15; 60/5 = 12; 60/12 = 5
  • 15 * (1/4) = 15/60; 12 * (1/5) = 12/60; 5 * (1/12) = 5/60
  • 15/60 + 12/60 + 5/60
 7. Với khuôn số công cộng nhỏ nhất tìm ra, bạn cũng có thể nằm trong và trừ những phân số như thông thường. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở thành quả sau cuối, nếu như hoàn toàn có thể.

  • Ví dụ: 15/60 + 12/60 + 5/60 = 32/60 = 8/15

  Quảng cáo

 1. Biến thay đổi những láo số trở nên những phân số ko chủ yếu tắc bằng phương pháp nhân số nguyên vẹn với khuôn số và nằm trong tử số vô tích. Biến thay đổi số nguyên vẹn trở nên phân số ko chủ yếu tắc bằng phương pháp bịa đặt số nguyên vẹn cơ đứng bên trên khuôn số là "1".

  • Ví dụ: 8 + 2 1/4 + 2/3
  • 8 = 8/1
  • 2 1/4; 2 * 4 + 1 = 8 + 1 = 9; 9/4
  • Phương trình ghi chép lại: 8/1 + 9/4 + 2/3
 2. Sử dụng bất kể cách thức này bên trên trên đây nhằm tìm hiểu khuôn số công cộng nhỏ nhất. Lưu ý rằng, vô ví dụ này Shop chúng tôi tiếp tục dùng cách thức “liệt kê những bội số”, vô cơ một list những bội số của từng mẫu số sẽ tiến hành liệt kê đi ra và khuôn số công cộng nhỏ nhất được xác lập kể từ những list này.

  • Lưu ý các bạn không nhất thiết phải liệt kê bội số cho tới 1 vì thế bất kể số này nhân với 1 cũng vì thế chủ yếu nó; hoặc rằng cách tiếp, từng số đều là bội của 1.
  • Ví dụ: 4 * 1 = 4; 4 * 2 = 8; 4 * 3 = 12; 4 * 4 = 16; v.v.
  • 3 * 1 = 3; 3 * 2 = 6; 3 * 3 = 9; 3 * 4 = 12; v.v.
  • Mẫu số công cộng nhỏ nhất = 12
 3. Không được nhân bản thân khuôn số, các bạn cần nhân toàn cỗ phân số với một số trong những quan trọng nhằm thay đổi khuôn số ban sơ trở nên khuôn số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: (12/12) * (8/1) = 96/12; (3/3) * (9/4) = 27/12; (4/4) * (2/3) = 8/12
  • 96/12 + 27/12 + 8/12
 4. Với khuôn số công cộng nhỏ nhất tìm ra và phương trình ban sơ được chuyển đổi trở nên dạng khuôn số công cộng nhỏ nhất, bạn cũng có thể nằm trong và trừ những phân số tuy nhiên không tồn tại trở ngại này. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở thành quả sau cuối, nếu như hoàn toàn có thể.

  Xem thêm: where is my umbrella she asked

  • Ví dụ: 96/12 + 27/12 + 8/12 = 131/12 = 10 11/12

  Quảng cáo

Những loại các bạn cần

 • Bút chì
 • Giấy
 • Máy tính (tùy chọn)
 • Thước kẻ

Về bài xích wikiHow này

Trang này đang được hiểu 212.623 phiên.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích cho tới bạn?