cách sử dụng thì hiện tại đơn

Thì Hiện bên trên đơn (Simple Present Tense) là 1 trong nhập các thì giờ Anh - Chủ điểm ngữ pháp căn bản thứ nhất tuy nhiên bất kể người học tập giờ Anh nào thì cũng đều cần “nằm lòng” trước khi tham gia học những mảng kỹ năng không ngừng mở rộng và nâng cao rộng lớn.

Trong nội dung bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ share một cách chi tiết để giúp đỡ chúng ta nắm rõ thì Hiện bên trên đơn - Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu nhận thấy ra sao, gần giống chung chúng ta cũng có thể thâm thúy chuỗi kỹ năng bài học kinh nghiệm dễ dàng và đơn giản rộng lớn. Dường như, những ví dụ phân tách rõ ràng và bài bác luyện tập luyện nâng lên sẽ hỗ trợ chúng ta càng tóm chắc chắn hơn về thì Hiện bên trên đơn này. Vậy tất cả chúng ta nằm trong bắt nhập bài học kinh nghiệm tức thì nhé!

Bạn đang xem: cách sử dụng thì hiện tại đơn

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì lúc này đơn (Simple Present tense) là thì dùng làm diễn tả một hành vi mang ý nghĩa thông thường xuyên (regular action), bám theo thói quen thuộc (habitual action) hoặc hành vi lặp chuồn tái diễn đem tính quy luật, hoặc biểu diễn tả thực lý và sự thiệt phân biệt.

Ví dụ:

  ➢ I walk to tướng school every day. (Tôi đi dạo đi học hằng ngày).

  ➢ He often plays soccer. (Anh ấy thông thường xuyên đùa bóng đá).

>> Hãy coi hình ảnh dưới trên đây nhằm hiểu rộng lớn về thì này nhé:

Thì lúc này đơn - simple present tense

Ví dụ về thì hiện bên trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Cấu trúc, công thức của thì lúc này đơn

Thể

Động kể từ “to be”

Động kể từ “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Chú ý:

 • I + am
 • He, She, It  + is
 • You, We, They  + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học viên.)

E.g.2: They are teachers. (Họ đều là nhà giáo.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là u tôi.)

Chú ý:

 • I, You, We, They  +  V (nguyên thể)
 • He, She, It  + V (s/es)

E.g.1:  He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn chuồn bơi lội nhập ban đêm.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m.  (Mei thông thường chuồn ngủ nhập khi 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần Cửa Hàng chúng tôi thông thường chuồn thăm hỏi ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy ko cần là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (ng. thể)

Chú ý:

 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

E.g: He doesn't work in a cửa hàng. (Anh tớ ko thao tác ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu căn vặn ngắn)

Q: Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

     No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g:  Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

 • Wh- questions (Câu căn vặn đem kể từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is  (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn ở đâu thế?).

Yes – No question (Câu căn vặn ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

      No, S + don’t/ doesn’t.

E.g:  Do you play tennis?

Yes, I tự. / No, I don’t.

 • Wh- questions (Câu căn vặn đem kể từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where tự you come from? (Bạn tới từ đâu?)

b) What tự you do? (Cậu thực hiện nghề ngỗng gì  vậy?)

LƯU Ý KHÁC

Khi phân chia động kể từ ở thì này, so với thứ bực nhất (I), loại nhì (you) và loại 3 số nhiều (they) thì động kể từ ko cần phân chia, dùng động kể từ nguyên vẹn thể không tồn tại “to” như ở ví dụ nêu bên trên. Đối với thứ bực 3 số không nhiều (he, she, it), cần phân chia động kể từ bằng phương pháp tăng đuôi đem "s/es" tùy theo tình huống. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách tăng s/es sau động từ:

– Thêm s nhập ở phía đằng sau đa số những động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es nhập những động kể từ kết cổ động vì như thế ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và tăng ies vào sau cùng những động kể từ kết cổ động vì như thế một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: Cách phân phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng mang lại toàn bộ những kể từ, với những kể từ loại không giống nhau)

* Chú ý: cơ hội phân phát âm phụ âm cuối này cần phụ thuộc vào phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không hề phụ thuộc vào cơ hội viết lách (spelling).

/s/: Khi kể từ đem âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: Khi kể từ đem âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: Khi kể từ đem âm cuối là những phụ âm còn sót lại hoặc nguyên vẹn âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì lúc này đơn biểu diễn mô tả một thói quen thuộc hoặc hành vi ra mắt thông thường xuyên, lặp chuồn lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o'clock.

Tôi thông thường xuyên tỉnh giấc nhập khi 6h sáng sủa.

➨ Ta thấy việc thức dậy khi 6h sáng sủa là hành vi lặp chuồn tái diễn thông thường xuyên => dùng thì lúc này đơn. Vì căn nhà ngữ là “I” nên động kể từ “get up” ở dạng nguyên vẹn thể.

- July is always on time.

July luôn luôn trực tiếp trúng giờ.

Thì lúc này đơn - Diễn mô tả một hành vi ra mắt lặp chuồn lặp lại

I brush my teeth every day

>>> TÌM HIỂU NGAY: Thì lúc này tiếp diễn - Công thức, cách sử dụng và bài bác luyện đem đáp án

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

Là những sự vật, hiện tượng lạ phân biệt nhập cuộc sống thường ngày không tồn tại gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời.

➨ Việc trái ngược khu đất luôn luôn xoay quanh mặt mày trời là sự việc thiệt phân biệt => người sử dụng lúc này đơn.

Thì lúc này đơn - biểu diễn mô tả thực sự, chật lý xẩy ra hiển nhiên

The earth moves around the Sun.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật kỹ năng về câu hòn đảo ngữ nhập giờ Anh

➣ Diễn mô tả vụ việc xẩy ra nhập tương lai

Cách này thông thường vận dụng nhằm nói tới thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc plan, chương trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh chứa chấp cánh khi 7 giờ sáng sủa ni.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu phát xuất khi 8 giờ sáng sủa mai.

➨ Mặc mặc dù máy cất cánh ko cho tới hoặc tàu ko phát xuất tuy nhiên vì như thế đó là chương trình đã có sẵn trước nên tiếp tục dùng thì lúc này đơn.

Xem thêm: ngữ pháp tiếng anh cơ bản

Thì lúc này đơn - biểu diễn mô tả vụ việc xẩy ra nhập tương lai

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng nhập câu ĐK loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua chuyện chuồn, tất cả chúng ta rất có thể tennis.

Thì lúc này đơn - If my headache disappears, we can play tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì lúc này đơn nhập một số trong những cấu trúc khác nhập giờ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi tiếp tục đợi cho tới khi anh ấy cho tới.

- They will go to tướng the beach only when it is sunny.

Họ tiếp tục chuồn biển cả chỉ khi trời nắng nóng.

Thì lúc này đơn dùng nhập một số trong những cấu tạo không giống nhập giờ Anh

They will go to tướng the beach only when it is sunny.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật ngữ pháp ẵm hoàn hảo 990 điểm TOEIC

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này đơn: khi nhập câu đem những trạng kể từ chỉ tần suất: 

➢  Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

 • We sometimes go to tướng the beach. (Thỉnh phảng phất Cửa Hàng chúng tôi chuồn biển cả.)
 • I always drink lots of water. (Tôi thông thường hoặc nạp thêm nước.)

➢  Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, hàng tuần, từng tháng, từng năm).

     Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, mỗi tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

 • They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình từng tối.)
 • I play football weekly. (Tôi đùa đá bóng sản phẩm tuần.)

➢  Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ tía lần/ tứ chuyến ……..từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

 • He goes to tướng the cinema three times a month. (Anh ấy chuồn coi phim 3 chuyến từng tháng.)
 • I go swimming once a week. (Tôi chuồn bơi lội hàng tuần một chuyến.)

Chúng tớ nằm trong ôn lại kỹ năng về thì lúc này đơn qua chuyện đoạn Clip này nhé!

Bạn rất có thể học tập và Download vừa đủ kỹ năng về thì lúc này đơn cũng như bài bác tập dưới trên đây nhé!

Nếu mình muốn nhận tư vấn tham gia những khóa huấn luyện và đào tạo của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp giảng dạy dỗ và giáo trình tự động biên soạn chuẩn chỉnh bám theo format đề đua, phù phù hợp với từng trình độ chuyên môn của Học viên.

Bạn Hãy ĐK tức thì Tại Đây nhé!


 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

 1.     I (be) ________ at school at the weekend.
 2.     She (not study) ________ on Friday.
 3.     My students (be not) ________ hard working.
 4.     He (have) ________ a new haircut today.
 5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
 6.     She (live) ________ in a house?
 7.     Where your children (be) ________?
 8.     My sister (work) ________ in a ngân hàng.
 9.     Dog (like) ________ meat.
10.    She (live)________ in Florida. 
11.    It (rain)________ almost every day in Manchester. 
12.    We (fly)________ to tướng Spain every summer. 
13.    My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 
14.    The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 
15.    John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 
16.    Jo is ví smart that she (pass)________ every exam without even trying. 
17.    My life (be) ví boring. I just (watch)________ TV every night. 
18.    My best friend (write)________ to tướng u every week. 
19.    You (speak) ________ English?
 20.   She (not live) ________ in Hai Phong đô thị.

Bài luyện 2: Sử dụng những động kể từ mang lại tiếp sau đây nhằm điền nhập vị trí trống không phù hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s)  - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don't often ...... ............ ... coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... at 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... many accidents.

5. My parents .. .. . ................. in a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ the Atlantic and Pacific Oceans.

Bài luyện 3: Sử dụng những động kể từ sau nhằm hoàn thiện câu.

believe       eat       flow      go      grow      make       rise       tell       translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... in Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... in the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... honey.

5. Vegetarians ...... meat.

6. An atheist ....... in God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. from one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... the t ruth.

9. The River Amazon ....................................... into the Atlantic Ocean.

Bài luyện 4: Chia động kể từ mang lại đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I've got a xế hộp, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. 'Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?' - 'From Cuba.'

5. 'What . ............. .... (you / do)?' - I'm an electrician.'

6. lt .................................................................... .................... (take) u an hour to tướng get to tướng work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn't very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài luyện 5: Đặt thắc mắc tuy nhiên các bạn sẽ căn vặn Lisa về bạn dạng thân thiện và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want to tướng know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want to tướng know. Ask Lisa.

......... ...................... your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to tướng know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa's brother works. You want to tướng know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to tướng the cinema a lot. You want to tướng know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don't know where Lisa's grandparents live. You want to tướng know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài luyện 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits to tướng work? => Do they wear suits to tướng work?

 1. she / not / sleep late at the weekends =>________
 2. we / not / believe the Prime Minister =>________
 3. you / understand the question? =>________
 4. they / not / work late on Fridays  =>________
 5. David / want some coffee? =>________
 6. she / have three daughters =>________
 7. when / she / go to tướng her Chinese class? =>________
 8. why / I / have to tướng clean up? =>_______

Bài luyện 7: Hoàn trở nên đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) Do you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United người yêu thích. (1)……………………………… (I / go) to tướng all their games. 
Nick usually (2) ................................................. (come) with u. 
And (3) ............................................... (we / travel) to tướng away games, too. 
Why (4) ............................................. (you / not / come) to tướng a match some time? 
Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to tướng u — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it ví seriously? 
Tom: It's a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. 
Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to tướng buy the tickets and pay for the travel? 
Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. 
But (10) (that / not / matter) to tướng u. 
(11) ............................ (I / not / want) to tướng tự anything else. 
(12) .......................... (that / annoy) you? 
Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) u. 
I just (14) (find) it a bit sad.


6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am 2. does not study

3. are not 

4. has 5. have
6. lives 7. Where are your children? 8. works 9. likes 10. lives
11. rains 12. fly 13. flies 14. closes 15. tries - tự not think
16. passes 17. is - watch 18. writes 19. Do you speak English? 20. does not live

Bài 2

1. speaks 2. drink 3. opens 4. causes 5. live 6. take 7. connects

Bài 3

1. goes 2. doesn’t grow 3. rises 4. make 5. don't eat
6. doesn't believe 7. translates 8. don't tell 8. don't tell  

Bài  4:

1. doesn't drink 2. do the banks close 3. don't use 4. does Ricardo come
5. do you do 6. takes ... does it take 7. does this word mean 8. doesn't do

Bài 5

1. How often tự you  play tennis 4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis? 5. How often tự you go to tướng the cinema?
3. Which newspaper tự you read? 6. Where tự your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends. 5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister.   6. She has three daughters.
3. Do you understand the question? 7. When does she go to tướng her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays. 8. Why tự I have to tướng clean up?

Bài luyện 7

1. I go 8. does it cost
2. comes 9. I don’t know
3. we travel 10. that doesn’t matter
4. don’t you come 11. I don’t want
5. doesn’t make 12. Does that annoy
6. tự you take 13. it doesn’t annoy
7. I love 14. find

➤  LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đó là toàn cỗ cụ thể bài học kinh nghiệm về thì lúc này đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu nhận thấy và bài bác luyện tập luyện, nhằm mục đích chung chúng ta hiểu thiệt rõ rệt kỹ năng về thì cơ bạn dạng này gần giống rất có thể vận dụng chủ yếu xác trong tiếp xúc. Các các bạn hãy nhớ là học tập tăng những bài học kinh nghiệm về những thì giờ Anh không giống bên trên site anhngumshoa.com nhé! 

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Xem thêm: thơ cô giáo của em

Nếu đem bất kể vướng mắc hoặc trở ngại này nhập tiếp thu kiến thức, chúng ta chớ ngần lo ngại comment bên dưới nội dung bài viết sẽ được chỉ dẫn và trả lời nha!

Chúc toàn bộ chúng ta học tập thiệt đảm bảo chất lượng và học tập tăng kỹ năng tiếp sau đây nhé!

 • Tân ngữ là gì? cơ hội dùng tân ngữ nhập giờ Anh
 • Thì lúc này trả thành - Công thức, những người sử dụng, tín hiệu nhận thấy và bài bác tập

MS HOA TOEIC