cách dùng much và many

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ bảy, 6/6/2015, 10:44 (GMT+7)

Đều đem nghĩa "nhiều", cả thân phụ kể từ bên trên với những cơ hội dùng không giống nhau phù phù hợp với từng văn cảnh.

Bạn đang xem: cách dùng much và many

"Much", "many", và "a lot of" đều là những kể từ chỉ con số nhiều. Ví dụ: "I have a lot of friends " với nghĩa "tôi có không ít chúng ta bè".

  • "much" chuồn với danh kể từ ko kiểm đếm được (money, bread, water...)
  • "many" với danh kể từ kiểm đếm được (students, desks, windows...)
  • "a lot", "lots of", "a lot of" hoàn toàn có thể chuồn đối với tất cả nhị loại danh kể từ bên trên.
  • Không người sử dụng "a lot", "lots of", "a lot of" vô thắc mắc và câu phủ ấn định.
How much money have you got? I haven't got much money.
I have got a lot.
I have got a lot of money.
How many students are in the classroom? There aren't many.
There are a lot.
There are a lot of/lots of students.

Ngoài đi ra, "a lot", "a lot of", "lots of" thông thường được sử dụng vô văn trình bày na ná vô văn ghi chép ko sang trọng. Khi ghi chép văn sang trọng hoặc trong số thực trạng cần thiết sự trang nghiêm, nên người sử dụng "many" và "much".

Luyện tập:

Điền kể từ "much", "many" và "a lot", "a lot of", "lots" vô địa điểm trống  quí hợp:

1. We have _______________ oranges.

2. We don't have ___________ bananas, and we don't have ___________ fruit juice.

3. Do you have any cereal? Sure, there's _________ in the kitchen.

4. How _____________ is this? It's ten dollars.

5. How _________________ vì thế you want? Six, please.

6. He's very busy; he has ________________ work lớn vì thế.

Xem thêm: điểm chuẩn học viện ngân hàng 2022

7. David has ___________ rice, but Tyler doesn't have ____________.

8. London has _____________ beautiful buildings.

9. They eat _________________ apples.

10. I wrote _________________ poems.

11. I have got _____________________ money.

12. I visited _____________________ European cities.

13. Do you lượt thích soccer? Yes, _________________.

14. Were there ________guests in the wedding? Yes, there were. __________

Xem thêm: she gets fat. she feels tired

15. Leila is popular. She's got _____________ friends. Nancy does not have_________.

16. She hasn't got _________________ patience.

Trung tâm Anh ngữ AMA