cách dùng mệnh đề quan hệ

Mệnh đề mối liên hệ (Relative clause) là một trong bộ phận cần thiết nhập cấu tạo câu, thông thường bắt gặp trong số kỳ ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc ganh đua Toeic, IELTS. Tuy nhiên, mệnh đề mối liên hệ là gì? Cách rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ như vậy nào? Hãy nằm trong giờ đồng hồ Anh tiếp xúc Langmaster dò xét hiểu ngay lập tức tiếp sau đây.

1. Định nghĩa mệnh đề mối liên hệ (Relative clause)

Mệnh đề quan tiền hệ (Relative clause) là mệnh đề phụ dùng để làm nối với mệnh đề chủ yếu trải qua những đại kể từ mối liên hệ, trạng kể từ mối liên hệ. Mệnh đề mối liên hệ thường đứng sau những đại kể từ, danh kể từ nhằm mục tiêu vấp ngã nghĩa và lý giải rõ ràng rộng lớn mang lại danh kể từ, đại kể từ bại. 

Bạn đang xem: cách dùng mệnh đề quan hệ

Trong 1 câu, mái ấm ngữ (S) và tân ngữ (O) được xem là những đại kể từ hoặc danh kể từ, bởi vậy mệnh đề mối liên hệ tiếp tục đứng sau mái ấm ngữ hoặc tân ngữ.

 • Cấu trúc câu với mệnh đề mối liên hệ đứng sau mái ấm ngữ:

S + (Đại kể từ mối liên hệ + S + V + O) + V + O

S + (Đại kể từ quan tiền hệ/Tính kể từ mối liên hệ + V + O) + V + O

Ví dụ: The man who is working ví hard is my quấn (Người nam nhi người nhưng mà đang được thao tác rất siêng năng đơn thuần sếp của tôi).

=> Cụm: “who is working ví hard” là mệnh đề mối liên hệ, vấp ngã nghĩa mang lại mái ấm ngữ “the man”, nhằm người phát âm rất có thể hiểu người nam nhi này đó là người này và ra làm sao.

 • Cấu trúc câu với mệnh đề mối liên hệ đứng sau tân ngữ:

S + V + O + (Đại kể từ mối liên hệ + S + V + O)

S + V + O + (Đại kể từ mối liên hệ + V + O)

Ví dụ: I really lượt thích the dress which my friend gave mạ for my 18th birthday. (Tôi thực sự rất rất quí cái váy nhưng mà chúng ta tôi tặng tôi nhập sinh nhật năm 18 tuổi hạc.)

=> Cụm: “which my friend gave mạ for my 18th birthday” là mệnh đề mối liên hệ, vấp ngã nghĩa mang lại tân ngữ “the dress”, nhằm người phát âm rất có thể hiểu này đó là cái váy đó.

null

Định nghĩa mệnh đề quan tiền hệ

Xem thêm:

 • SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

 • CÁCH NHẬN BIẾT DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

2. Các loại kể từ người sử dụng nhập mệnh đề quan tiền hệ

Thực tế, nhập mệnh đề mối liên hệ thông thường người sử dụng nhị loại kể từ đó là đại kể từ mối liên hệ và trạng kể từ mối liên hệ. Đó là những kể từ nào? Cùng Langmaster tò mò cụ thể bên dưới đây:

2.1. Các loại đại kể từ quan tiền hệ

- Who: Thường dùng thực hiện mái ấm ngữ, tân ngữ hoặc rất có thể thay cho thế cho những danh kể từ chỉ người.
Cấu trúc: …. N (person) + Who + V + O

Ví dụ: The person I admire most in life is my father, who has done ví many great things for our family. (Người tôi ngưỡng mộ nhất nhập cuộc sống thường ngày là tía của tôi, người nhưng mà đã trải thật nhiều điều vĩ đại vì thế mái ấm gia đình công ty chúng tôi.)

- Whom: Thường dùng nhằm thực hiện tân ngữ hoặc thay cho thế cho những danh kể từ chỉ người.

Cấu trúc: …. N (person) + Whom + V + O

Ví dụ: Do you know the teacher whom was the homeroom of my class for 3 years in high school? (Bạn sở hữu biết gia sư người nhưng mà là mái ấm nhiệm của lớp tôi nhập trong cả 3 năm cung cấp 3?)

- Which: Thường dùng nhằm thực hiện mái ấm ngữ, tân ngữ, dùng để làm thay cho thế cho những danh kể từ chỉ vật.

Cấu trúc: ….N (thing) + Which + V + O

       hoặc ….N (thing) + Which + S + V

Ví dụ: I really lượt thích Vietnam which has a lot of delicious, cheap street food. (Tôi thực sự rất rất quí VN kiểu nhưng mà sở hữu thật nhiều thức ăn mặt phố ngon, rẻ rúng.)

- That: Thường dùng để làm mái ấm ngữ, tân ngữ để thay thế cho tất cả danh kể từ chỉ người và danh kể từ chỉ vật (who, whom,which). Tuy nhiên, that sẽ không còn người sử dụng trong số mệnh đề mối liên hệ ko xác lập hoặc những giới kể từ.

Ngoài đi ra, that còn hay được sử dụng trong số tình huống sau: Lúc chuồn sau là những mẫu mã đối chiếu nhất; Lúc chuồn sau những kể từ như: only, the last, the first; Lúc những danh kể từ chuồn trước bao hàm toàn bộ cơ thể cả vật. Hoặc dùng Lúc chuồn sau những đại kể từ cô động, đại kể từ phủ toan như: nobody, anyone, no one, anything, something,...

Ví dụ: He was talking about the movie that he went to tướng see last night. (Anh tớ đang được nói tới tập phim kiểu nhưng mà anh tớ đã từng đi coi nhập tối ngày hôm qua.)

- Whose: Dùng nhằm chỉ sự chiếm hữu của những người và vật.

Cấu trúc: …. N (person, thing) + Whose + N + V

Ví dụ: Mr. Roborts, whose son received a full scholarship to tướng Harvard University, is a very kind man. (Ông Roborts người dân có nam nhi cảm nhận được học tập bổng toàn phần của ĐH Harvard là kẻ rất rất phúc hậu.)

null

Các loại đại kể từ quan tiền hệ

2.2. Các loại trạng kể từ quan tiền hệ

Ngoài những đại kể từ mối liên hệ thì nhập mệnh đề mối liên hệ còn tồn tại những trạng kể từ mối liên hệ. Cụ thể:

- Why: Thường dùng cho những mệnh đề chỉ nguyên do, dùng thay cho mang lại for that reason hoặc for the reason. 

Cấu trúc: …..N (reason) + Why + S + V …

Ví dụ: I don’t know the reason. You didn’t go to tướng school for that reason.

-> I don’t know the reason why you didn’t go to tướng school.

- Where: Dùng để thay thế thế kể từ chỉ xứ sở, người sử dụng thay cho mang lại there.

Cấu trúc: ….N (place) + Where + S + V (Where = ON / IN / AT + Which)

Ví dụ: The khách sạn wasn’t very clean. We stayed at that khách sạn.

-> The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.

-> The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean. 

-> The khách sạn which we stayed at wasn’t very clean. 

- When: Dùng thay cho thế cho những kể từ chỉ thời hạn, thay cho mang lại when.

Cấu trúc: ….N (time) + When + S + V … (When = ON / IN / AT + Which)

Ví dụ: Do you still remember the day? We first met on that day.

-> Do you still remember the day when we first met?

-> Do you still remember the day on which we first met?

-> Do you still remember the day which we first met on?

null

Các loại trạng kể từ quan tiền hệ

Xem thêm:

=> MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ MỆNH ĐỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH!

=> Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập nhập giờ đồng hồ Anh

3. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề mối liên hệ được tạo thành nhị loại đó là mệnh đề xác lập và mệnh đề ko xác lập. Cùng dò xét hiểu cụ thể ngay lập tức tiếp sau đây.

null

Các loại mệnh đề quan tiền hệ

3.1. Mệnh đề mối liên hệ xác định

Mệnh đề mối liên hệ xác lập là mệnh đề thông thường dùng để làm xác lập danh kể từ đứng trước nó, đưa về ý nghĩa sâu sắc mang lại câu. Nếu thiếu thốn nó thì câu sẽ không còn đem đầy đủ nghĩa. Các đại kể từ mối liên hệ được dùng nhập câu mệnh đề xác lập.

Ví dụ:

- Do you know the name of the knitter who helped mạ pick up the shirt yesterday? (Bạn sở hữu biết thương hiệu của những người nam nhi, người nhưng mà đã hỗ trợ tôi nhặt cái áo ngày ngày hôm qua không?)

- The woman you met yesterday is the homeroom teacher of my class. (Người phụ nữ giới người nhưng mà chúng ta bắt gặp ngày hôm qua là nghề giáo mái ấm nhiệm của lớp tôi.)

3.2. Mệnh đề mối liên hệ ko xác định

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập là mệnh đề dùng nhằm mục tiêu hỗ trợ tăng vấn đề về người, vật. Không sở hữu nó thì câu vẫn đem không thiếu thốn nghĩa.

Ví dụ:

- Ms. Lan, who taught mạ dance, is getting married next month. (Cô Lan, người nhưng mà dạy dỗ tôi múa sẵn sàng kết duyên nhập mon sau.)

- The movie, which I saw yesterday, is very good. (Bộ phim, kiểu nhưng mà tôi tiếp tục coi ngày ngày hôm qua, rất rất hoặc.)

4. Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

Trong những câu mệnh đề mối liên hệ, mặc dù văn trình bày hoặc văn ghi chép thì chúng ta cũng rất có thể rút gọn gàng câu. Dưới đó là cơ hội rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ đơn giản và giản dị nhằm chúng ta tìm hiểu thêm.

Xem thêm: tính tỷ lệ phần trăm

null

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

4.1 Nếu đại kể từ mối liên hệ vào vai trò là tân ngữ

Đối với những mệnh đề mối liên hệ vào vai trò là tân ngữ nhập câu thì tiếp tục lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ, nếu như sở hữu giới từ xưa đại kể từ mối liên hệ thì hòn đảo giới kể từ đi ra cuối mệnh đề.

Ví dụ:

- It is the best movie that my friend has ever seen -> It is the best movie my friend has ever seen.

Trong mệnh đề này, that vào vai trò là tân ngữ của have seen, vì vậy rất có thể lược quăng quật that.

- I saw the boy whom my parents talked to tướng yesterday -> I saw the boy my parents talked to tướng yesterday.

Đối với mệnh đề này, whom cũng vào vai trò thực hiện tân ngữ của talk to tướng nên rất có thể lược quăng quật whom.

4.2 Nếu đại kể từ mối liên hệ vào vai trò là mái ấm ngữ

a.  Rút gọn gàng bằng phương pháp người sử dụng V-ing

Đối với tình huống này, nếu như mệnh đề mối liên hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì dùng V-ing.

Ví dụ: 

 • The man who is standing over there is my father. -> The man standing over there is my father.
 • The couple who live next door to tướng mạ are professors. -> The couple living next door to tướng mạ are professors.

b. Rút gọn gàng bằng phương pháp người sử dụng V3/ed

Nếu mệnh đề mối liên hệ là mệnh đề thụ động thì rút trở nên cụm quá khứ phân kể từ (V3/ed). 

Ví dụ:

 • The instructions that are given on the front page are very important. -> The instructions given on the front page are very important.
 • The book which was bought by my mother is interesting.-> The book bought by my mother is interesting.

c. Rút gọn gàng bằng phương pháp người sử dụng to tướng Verb

Mệnh đề mối liên hệ được rút trở nên cụm động kể từ nguyên vẹn kiểu (To-infinitive) Lúc trước đại kể từ mối liên hệ sở hữu những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc mẫu mã đối chiếu số 1. 

Ví dụ:

- John was the last person that got the news. -> John was the last person to tướng get the news.

- He was the best player that we admire. -> He was the best player to tướng be admired.

- He was the second man who was killed in this way. -> He was the second man to tướng be killed in this way.

TÌM HIỂU THÊM:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc nói riêng cho tất cả những người chuồn làm

5. Video chỉ dẫn cách dùng mệnh đề quan hệ

Ngoài những kỹ năng phía trên, hãy nhờ rằng truy vấn kênh Youtube của Langmaster nhằm update những đoạn phim chỉ dẫn cách dùng mệnh đề quan hệ cụ thể nhất nhé:

9 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

6. Bài tập luyện mệnh đề mối liên hệ sở hữu đáp án

Mệnh đề mối liên hệ là cấu tạo rất dễ khiến lầm lẫn so với chúng ta học viên, SV. Vì thế, ngoài ra nội dung phía trên thì hãy nhờ rằng rèn luyện vày những bài xích tập luyện mệnh đề mối liên hệ tiếp sau đây nhé.

null

 Bài tập luyện mệnh đề mối liên hệ sở hữu đáp án

6.1. Bài tập 

Bài 1: Chọn đáp án đích nhất

1. Mr.Linh, …….. is living behind my house, is a teacher.

A. that           B. who            C. whom             D. what

2. His phone …….. was my friend’s got broken.

A. which           B. whom            C. who             D. that

3. The man …….. I wanted to tướng see my parents.

A. which           B. where             C. whom      D. who

4. Her grandfather, …….. is 75, often takes exercise.

A. what             B. who                 C. where          D. which

5. The man …….. came here yesterday is my teacher. 

A. who              B. that                 C. whom            D. what

Bài 2: Viết lại câu sao mang lại nghĩa ko đổi

1. The man is his father. You met him last week.

➔ ……………………………………………………..

2. I have a sister. Her sister’s name is Lan.

➔  ……………………………………………………..

3. Show mạ the new shirt. You bought them last week.

➔  ……………………………………………………..

4. Linh likes the xanh rớt T-shirt. My sister is wearing it.

➔ ……………………………………………………..

5. That is a company. It produces telephones.

➔  ……………………………………………………..

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

1. The film who my brother watched yesterday was interesting.

2. I lượt thích that shirt whom is really beautiful.

3. The only house to tướng be paint last week was Lan’s.

4. Do you get on with the person which lives behind?

5. A dictionary is a book whom gives him the meaning of words.

6.2. Đáp án

Bài 1: 1- B, 2 - D, 3 - C, 4 - B, 5 - A

Bài 2:

1. The man whom you met last week is his father.

2. I have a sister whose name is Lan.

3. Show mạ the new shirt which you bought last week.

4. Linh likes the xanh rớt T-shirt which my sister is wearing.

5. That is a company which produces telephones.

Bài 3:

1. Who -> Which

2. Whom -> Which

3. To be paint -> To be painted

Xem thêm: trường đại học khoa học huế

4. Which -> Who

5. Whom -> Which

Phía bên trên là toàn cỗ về cấu tạo mệnh đề mối liên hệ (relative clause) để chúng ta tìm hiểu thêm. Hy vọng tiếp tục khiến cho bạn nâng lên kĩ năng giờ đồng hồ Anh của tớ. Hình như, hãy nhờ rằng truy vấn Website của giờ đồng hồ Anh tiếp xúc Langmaster thông thường xuyên nhằm update những bài học kinh nghiệm về cấu tạo, kể từ vựng thường ngày nhé.