cách dùng đại từ quan hệ

Relative pronouns vô giờ đồng hồ Anh được gọi là đại kể từ quan liêu hệ. Đây là 1 trong những loại kể từ cần thiết được dùng nhiều vô cả văn thưa và văn viết lách. Để biết phương pháp dùng đúng đắn nhất, nằm trong Langmaster cho tới ngay lập tức với nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Khái niệm đại kể từ mối liên hệ (Relative pronouns)

Đại kể từ mối liên hệ (Relative pronouns) là 1 trong những vô các đại kể từ phổ biến được dùng ở vô câu, đứng sau căn nhà ngữ. Chúng với công dụng thay cho thế một đại kể từ đứng trước nó nhằm nối câu ban sơ với 1 mệnh đề mối liên hệ. Lúc ê, đại kể từ vừa vặn là đại kể từ quan liêu hệ, vừa vặn với công dụng của một liên kể từ.

Bạn đang xem: cách dùng đại từ quan hệ

Những công dụng chủ yếu của đại kể từ mối liên hệ vô giờ đồng hồ Anh là:

 • Liên kết mệnh đề gốc với 1 mệnh đề mối liên hệ.
 • Bổ nghĩa mang đến mệnh đề ngay lập tức sau nó.
 • Thay thế mang đến đại kể từ nhân xưng, danh kể từ đứng trước nó.

Ví dụ:

 • The day when we first met was sunny and warm.

(Ngày Shop chúng tôi gặp gỡ nhau lần thứ nhất là 1 trong những ngày nóng ran áp)

-> When ở phía trên vào vai trò là 1 trong những đại kể từ mối liên hệ. When xẻ ngữ mang đến “first met”, là trạng kể từ chỉ thời hạn thay cho thế mang đến phen trước tiên gặp gỡ ở câu loại nhất.

 • The man who gives má a thẻ is a teacher.

(Người con trai fake mang đến tôi tấm thiệp ấy đó là một thầy giáo)

-> Who ở phía trên vào vai trò một đại kể từ mối liên hệ. Who thay thế mang đến the men ở câu loại nhị, nhằm nó ko cần thiết nhắc về người con trai ê nữa.

2. Cấu trúc và cách dùng đại từ quan hệ

Trong giờ đồng hồ Anh có khá nhiều đại kể từ mối liên hệ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng ta chỉ quan hoài cho tới những đại kể từ cần thiết và được sử dụng nhiều. Cùng xem thêm một trong những đại kể từ tiếp sau đây.

2.1. Who

Who là một Relative pronouns chỉ người thông dụng nhất vô giờ đồng hồ Anh. Nó chỉ đứng sau chi phí ngữ nhằm xẻ nghĩa mang đến đại kể từ thực hiện căn nhà ngữ vô câu.

Ví dụ:

 • The man who is sitting by the siêu xe is my father.

(Người con trai đang được đứng cạnh chiếc xe là tía của tôi)

 • That is the boy who helped má to tướng find my house.

(Đó là chàng trai đã hỗ trợ tôi tìm kiếm ra tòa nhà của mình)

null

Cách người sử dụng đại kể từ quan liêu hệ

2.2. Whom

Tương tự động như who, whom cũng là 1 trong những đại kể từ quan liêu hệ chỉ người. Tuy nhiên, này lại thay cho thế mang đến đại kể từ chỉ người thực hiện tân ngữ. Theo sau whom chính là 1 trong những động kể từ.

Ví dụ:

 • The woman whom you saw yesterday is my girlfriend.

(Người phụ phái nữ ngày qua các bạn nhận ra đó là bạn nữ của tôi)

 • The man whom we are looking for is Tam.

(Người con trai ngày qua tất cả chúng ta nhận ra đó là Tâm)

2.3. Whose

Whose cũng là 1 trong những đại kể từ mối liên hệ chỉ người. Nó được sử dụng thay cho thế mang đến những đại kể từ chiếm hữu ở vô câu. Đằng sau whose chính là 1 trong những danh kể từ.

Ví dụ:

 • The man whose bicycle you borrowed yesterday is my uncle.

(Người con trai các bạn mượn xe pháo của ông ấy ngày qua đó là chú của tôi)

 • Jisoo found a mèo whose leg was broken.

(Jisoo nhìn thấy một chú mèo và chân của chính nó đã trở nên gãy)

2.4. Which

Which đại kể từ mối liên hệ chỉ vật thông thường gặp gỡ nhất. 

 • Trong câu, nó thông thường thực hiện căn nhà ngữ hoặc thực hiện tân ngữ mang đến động kể từ đàng sau.

Ví dụ: This is the book which I lượt thích best.

(Đó là cuốn sách tuy nhiên tôi quí nhất)

 • Nếu which đóng tầm quan trọng một tân ngữ, vô câu tao rất có thể lược vứt luôn luôn.

Ví dụ: The dress (which) she bought yesterday is very beautiful.

(Chiếc váy cô ấy mua sắm ngày qua cực kỳ đẹp)

2.5. That

That là 1 trong những đại kể từ có một không hai rất có thể thay cho thế được toàn bộ cơ thể lộn vật. Nó cũng rất có thể thay cho thế cho những đại kể từ mối liên hệ không giống nhau who, whom, which, whose. Tuy nhiên, that chỉ được dùng vô mệnh đề xác lập.

Ví dụ:

 • My mother is the person that I love most.

(Mẹ của tôi đó là người tuy nhiên tôi yêu thương nhất)

 • I can see the boy and his dog that are running in the park.

(Tôi rất có thể nhận ra chàng trai và con cái chó của anh ý ấy đang hoạt động vô công viên)

Các chúng ta có thể coi tăng những loại đại kể từ không giống vô giờ đồng hồ Anh nhé:

=> CHI TIẾT VỀ ĐẠI TỪ PHẢN THÂN (REFLEXIVE PRONOUNS)

=> ĐẠI TỪ NGHI VẤN (INTERROGATIVE PRONOUNS): CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

3. Cấu trúc và cách sử dụng trạng kể từ quan liêu hệ

3.1. When

When (= on,at,in which) là trạng kể từ mối liên hệ chỉ thời hạn, đứng sau chi phí ngữ chỉ thời hạn, người sử dụng thay cho mang đến at, on, in + which, then

Ví dụ:

 • May Day is the day when people hold a meeting. (Hôm ni là ngày tuy nhiên người xem tổ chức triển khai một buổi họp.)
 • I’ll never forget the day when I met her. (Tôi sẽ không còn lúc nào quên ngày tuy nhiên tôi gặp gỡ cô ấy)
 • That was the time when he managed the company. (Đây là thời hạn tuy nhiên anh đang được quản lý và vận hành công ty)

3.2. Where

Where (= on,at,in which) là trạng kể từ mối liên hệ chỉ điểm trốn, thay cho mang đến at, on, in + which; there

Ví dụ:

 • That is the house where we used to tướng live. (Đó là căn nhà, điểm tuy nhiên tôi từng sống)
 • Do you know the country where I was born? (Bạn với biết non sông điểm tuy nhiên tôi được sinh đi ra không?)
 • Hanoi is the place where I lượt thích to tướng come. (Hà Nội là điểm tuy nhiên tôi ham muốn đến)

3.3. Why

Why là trạng kể từ mối liên hệ chỉ lí vì thế, đứng sau chi phí ngữ “the reason”, người sử dụng thay cho mang đến “for the reason”

Ví dụ:

 • Please tell má the reason why you are so sánh sad. (Hãy thưa mang đến anh nguyên nhân khiến cho em buồn)
 • He told má the reason why he had been absent from class the day before. (Cậu ấy đang được thưa mang đến tớ nguyên nhân vì sao câu ấy lên đường muộn vô hôm trước)

4. Các loại mệnh đề quan liêu hệ: với phụ vương loại mệnh đề quan liêu hệ

4.1. Mệnh đề mối liên hệ xác lập ( restrictive relative clause)

Mệnh đề mối liên hệ xác lập ( restrictive relative clause) dùng làm xẻ nghĩa mang đến danh kể từ đứng trước, là phần cần thiết của câu, nếu như loại bỏ đi mệnh đề chủ yếu sẽ ko rõ ràng nghĩa.

Ví dụ:

 • The girl who is wearing the xanh rớt dress is my sister. (Cô gái đang diện váy xanh rớt dương là em gái tớ)
 • The book which I borrowed from you is very interesting.(Cuốn sách tuy nhiên tớ đang được mượn cậu khá là thú vị)

4.2. Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập (non- restrictive relative clause )

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập (non- restrictive relative clause ) dùng làm xẻ nghĩa mang đến danh kể từ đứng trước, là phần phân tích và lý giải thêm, nếu vứt đi mệnh đề chính vẫn tồn tại nguyên vẹn nghĩa.

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập thông thường được ngăn với mệnh đề chủ yếu vì như thế những vệt phẩy. Danh kể từ đứng trước thông thường là tên gọi riêng biệt hoặc trước những danh kể từ thông thường với những kể từ như: this, that, these, those, my, his her…đứng trước.

Lưu ý: Không được sử dụng that vô mệnh đề ko xác lập.

Ví dụ:

 • My father, who is 50 years old, is a doctor. (Bố của tôi, người tuy nhiên 50 tuổi tác thìa là bác bỏ sỹ)
 • This girl, whom you met yesterday, is my daughter.(Cô nhỏ nhắn này tuy nhiên các bạn gặp gỡ ngày qua đó là em gái của tớ)

4.3. Mệnh đề mối liên hệ tiếp nối nhau.

Mệnh đề mối liên hệ tiếp nối nhau dùng làm phân tích và lý giải cả một câu, tình huống này chỉ người sử dụng đại kể từ mối liên hệ which và người sử dụng vệt phẩy nhằm tách nhị mệnh đề. Mệnh đề này luôn luôn đứng ở cuối câu.

Ví dụ:

 • He admires Mr Brown, which surprises má. (Anh ấy ngưỡng mộ ông Brown, ê là vấn đề thực hiện tôi khá bất ngờ)
 • Mary tore Tom’s letter, which made him sad. (Mary đang được xé lá thư của Tom, vấn đề đó thực hiện câu ấy cực kỳ buồn)

5. Lược vứt đại kể từ quan liêu hệ

Trong một mệnh đề xác lập, tất cả chúng ta rất có thể rút gọn gàng đại kể từ quan liêu hệ nhằm câu cụt gọn gàng, dễ nắm bắt. Dưới đó là một trong những vấn đề các bạn nên biết Lúc thực hiện:

5.1. Khái niệm

Lược vứt đại kể từ mối liên hệ là hành vi vứt luôn luôn đại kể từ mối liên hệ vô câu lên đường. Khi tổn thất lên đường đại kể từ mối liên hệ, câu vẫn bất biến về nghĩa hoặc sai ngữ pháp.

Tuy nhiên, việc làm lược vứt là ko yêu cầu. Chúng tao không nhất thiết phải vứt đại kể từ quan liêu hệ lên đường, vì như thế với nó thì câu vẫn tạo được nghĩa ban sơ. Việc lược vứt đại kể từ mối liên hệ chỉ hỗ trợ cho câu văn cụt gọn gàng rộng lớn và thông thường được sử dụng vô tiếp xúc từng ngày.

5.2. Cách lược vứt đại kể từ mối liên hệ vô câu

 • Khi những đại kể từ mối liên hệ vào vai trò tân ngữ vô câu, tao rất có thể lược loại bỏ đi những đại kể từ này.

Ví dụ: The professor, (whom) I respect, recently received an award.

(Người GS tuy nhiên tôi kính trọng mới đây có được một giải thưởng)

-> cũng có thể lược vứt đại kể từ whom. Bởi vô câu, whom thay thế cho tất cả những người GS là tân ngữ vô câu. Vậy nên tao rất có thể bỏ lỡ nó.

 • Khi những đại kể từ mối liên hệ thực hiện căn nhà ngữ, bám theo sau nó là 1 trong những động kể từ tobe. Sau này đó là những cụm giới kể từ, cụm tính kể từ, quá khứ phân kể từ, lúc này phân kể từ dạng tiếp tục thì tao rất có thể lược vứt đại kể từ và cả động kể từ tobe ngay lập tức sau nó.

Ví dụ: The man who is interested in my siêu xe will telephone later.

(Người con trai tuy nhiên quan hoài cho tới con xe của tôi tiếp tục gọi năng lượng điện lại sau.)

-> Đại kể từ who làm căn nhà ngữ, đàng sau nó là 1 trong những cụm tính kể từ nên tao rất có thể lược vứt luôn who is.

 • Những mệnh đề ko xác lập, tao ko thể lược vứt đại kể từ.

Ví dụ: Chinh, who is working with má, is doing the Đài Loan Trung Quốc marathon this year.

(Chinh, người thao tác nằm trong tôi, đang được nhập cuộc cuộc ganh đua chạy lâu năm Trung Quốc)

null

Cách lược vứt đại kể từ mối liên hệ vô câu

6. Một số Note Lúc dùng đại kể từ mối liên hệ vô giờ đồng hồ Anh

 • Chúng tao được sử dụng vệt phẩy vô câu chứa chấp những đại kể từ mối liên hệ Lúc trước nó là tên gọi người, thương hiệu riêng biệt.
 • Không người sử dụng vệt phẩy Lúc dùng đại kể từ mối liên hệ “that”.
 • Bắt buộc nên dùng đại kể từ mối liên hệ that khi danh kể từ tuy nhiên nó thay cho thế là đại kể từ biến động chỉ vật hoặc bao gồm 2 danh kể từ trở lên trên vô ê vừa vặn với người vừa vặn với vật.

Ví dụ: I saw a girl and her dog that were familiar when I went to tướng the park yesterday.

(Tôi đang được gặp gỡ một cô nàng và con cái chó của cô ấy ấy cực kỳ không xa lạ Lúc tôi cho tới khu vui chơi công viên vào trong ngày hôm qua)

Xem tăng lý thuyết về mệnh đề mối liên hệ bên trên đây:

=> MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

7. Video trình làng về những đại kể từ mối liên hệ vô giờ đồng hồ Anh

9 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản - Cách người sử dụng THIS, THAT, THESE, THOSE kể từ A cho tới Z [Langmaster]

Xem tăng nội dung bài viết về động từ:

=> TRANSITIVE VERB - NGOẠI ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

=> NỘI ĐỘNG TỪ (INTRANSITIVE VERB): CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

8. Bài tập luyện và đáp án

Để gia tăng lý thuyết đang được học tập ngày thời điểm hôm nay, nằm trong Langmaster thực hành những bài tập luyện đại kể từ quan liêu hệ tiếp sau đây.

8.1. Bài tập

Bài tập luyện 1: Chọn đáp án chính nhất nhằm hoàn thành xong những câu bên dưới đây

1. Lan is talking about the author________book being one of the best-sellers this year.

A. which

B. whose

C. that

D. who

2. His brother bought all the books__________are needed for the next exam.

A. that

B. what

C. those

D. who

3. The children,__________parents are famous professors, are taught well.

A. that

B. whom

C. whose

D. their

4. Do you know the man________we met at the các buổi party last night?

A. which

B. whose

C. who

D. whom

5. The exercises which they are doing________very easy.

A. is

B. has been

C. are

D. was

6. The woman_______next to tướng him kept talking during the film, _______really annoyed him.

A. having sat / that

B. sitting / which

C. to tướng sit / what

D. sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person________foot on the moon?

Xem thêm: hiếu thứ hai chiều cao

A. set

B. setting

C. to tướng set

D. who was set

8. This is the thành phố in________my family and I have lived for over trăng tròn years.

A. which

B. that

C. whom

D. where

9. My mother,________everyone admires, is a famous actor.

A. where

B. whom

C. which

D. whose

10. The new building__________is in front of my house fell down.

A. of which

B. which

C. whose

D. whom

11. They need a teacher__________native language is English.

A. who

B whose

C. whom

D. that

12. I bought a dress________is very nice.

A. who

B. whose

C. whom

D. that

l3. The man,________was sitting in the meeting hall, didn't seem friendly to tướng us at all.

A. who

B. whom

C. where

D. when

14. The boy with__________I have been working with is very friendly.

A. who

B that

C. which

D. whom

16. We'll come in June__________the schools are on holiday.

A. that

B. where

C. which

D. when

null

Bài tập luyện và đáp án về đại kể từ quan liêu hệ

Bài tập luyện 2: Điền đại kể từ thích hợp vô câu bên dưới đây

1. I talked to tướng the boy _______ siêu xe had broken down in front of the school.

2. Lam, _______ is a xe taxi driver, lives on the corner.

3. I live in a house in Ha Noi, _______ is in Viet Nam.

4. This is the girl _______ comes from Đài Loan Trung Quốc.

5. That's John, the boy _______ has just arrived at the airport.

6. Thank you very much for his e-mail, _______ was very interesting.

7. The woman, _______ mother is a professor, forgot her umbrella.

8. The children _______ shouted in the street are not from our school.

9. The siêu xe, _______ driver is an old man, is from Ireland.

10. What did you vì thế with the money _______ your father lent you?

Bài tập luyện 3: Viết lại câu dùng đại kể từ quan liêu hệ

1. She worked for a woman. The woman used to tướng be an athlete.

_______________________________________________________________

2. We called a lawyer. The lawyer lived nearby.

_______________________________________________________________

3. She sent an gmail to tướng her brother. Her brother lives in Viet Nam.

_______________________________________________________________

4. They liked the waitress. The waitress was very friendly.

_______________________________________________________________

5. I broke the computer. The computer belonged to tướng my mother.

_______________________________________________________________

6. She dropped a glass. The glass was new.

_______________________________________________________________

7. I love books. The books have happy endings.

_______________________________________________________________

8. They live in a small thành phố. The thành phố is in the north of Đài Loan Trung Quốc.

_______________________________________________________________

9. The woman is in the yard. The man is wearing a xanh rớt jumper.

_______________________________________________________________

10. My mother works in a ngân hàng. My mother is from India.

_______________________________________________________________

8.2. Đáp án

Bài tập luyện 1:

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

6 - B; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - D; 13 - A; 14 - D; 15 - D;

Bài tập luyện 2:

1. whose

2. who

3. which

4. who

5. who

6. which

7. whose

8. who

9. whose

10. which

Bài tập luyện 3:

1. She worked for a woman who / that used to tướng be an athlete.

2. We called a lawyer who / that lived nearby.

3. She sent an gmail to tướng her brother who / that lives in Viet Nam.

4. They liked the waitress who / that was very friendly.

5. I broke the computer which / that belonged to tướng my mother.

6. She dropped a glass which / that was new.

7. I love books which / that have happy endings.

8. They live in a small thành phố which / that is in the north of Đài Loan Trung Quốc.

Xem thêm: cách tính điểm trung bình học kỳ 1

9. The woman who / that is wearing a xanh rớt jumper is in the yard.

10. My mother, who / that is from Đài Loan Trung Quốc, works in a ngân hàng.

Vậy là bên trên phía trên, Langmaster đã nằm trong các bạn thăm dò hiểu về Relative pronouns – một kỹ năng cần thiết vô ngữ pháp. Để hiểu và áp dụng nó chất lượng rộng lớn, các bạn hãy thực hành thực tế thực hiện tăng nhiều bài xích tập luyện. Xem tăng những kể từ vựng, ngữ pháp cần thiết không giống tại đây. Chúc chúng ta học tập tốt!