các trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay

Câu hỏi:

02/08/2021 42,424

A. triệu tập ở miền núi. 

Bạn đang xem: các trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay

B. phân phụ vương không được đều. 

Đáp án chủ yếu xác

D. có tổ chức cơ cấu ngành tiến bộ. 

Chọn B

Các trung tâm công nghiệp ở VN lúc bấy giờ phân bổ không được đều, triệu tập tối đa ở ĐBSH và vùng phụ cận, Nam Sở tạo hình một dải công nghiệp và Duyên hải miền Trung với một trong những trung tâm công nghiêp. Còn Tây Bắc, Tây Nguyên công nghiệp tầm thường cải cách và phát triển nên chưa xuất hiện những trung tâm công nghiệp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước tớ nằm trong vùng nội chí tuyến nên có

A. mưa nhiều, nhiệt độ rộng lớn. 

B. đa dạng những loại tài nguyên.

C. cân đối sự phản xạ dương.

D. khí hậu phân trở nên nhị mùa. 

Câu 2:

Ý nghĩa đa số của việc cải cách và phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A. giới hạn suy hạn chế mối cung cấp lợi, dẫn đến nguyên vật liệu chế biến

B. thêm phần chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, tôn tạo môi trường

C. tạo ra nhiều sản phẩm & hàng hóa, thay cho thay đổi kinh tế tài chính vùng quê ven biển

D. đẩy mạnh những ưu thế ngẫu nhiên, xử lý tăng việc làm

Câu 3:

Ý nghĩa đa số của những cảng nước thâm thúy ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. thêm phần vô việc chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành.

B. xúc tiến chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính.

Xem thêm: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

C. tạo ra việc thực hiện, thay cho thay đổi diện mạo vùng ven bờ biển.

D. tăng vận đem, nền móng tạo ra quần thể công nghiệp.

Câu 4:

Nhận toan nào là tại đây không đúng với khoáng sản phượt của nước ta?

A. Cơ sở quan trọng tạo rời khỏi sự hấp dẫn du lịch. 

B. Phong phú đa dạng với nhiều di sản thế giới.

C. Chỉ tập trung  vùng ven biển  các đảo lớn.

D. Yếu tố  bản để hình thành các điểm du lịch. 

Câu 5:

Cho biểu thiết bị vê một trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm của VN năm 2010 và 2018

(Số liệu bám theo Niêm giám tổng hợp nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu thiết bị thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A. Quy tế bào sản lượng một trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

B. Thay thay đổi tổ chức cơ cấu một trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

C. Giá trị sản lượng một trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

D. Tốc chừng phát triển một trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

Câu 6:

Nơi nào là tại đây thuận tiện nhằm nuôi thủy sản nước lợ?

A. Sông suối.

B. Ô trũng ở đồng vì như thế.

C. Kênh rạch.

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ sang thu

D. Đầm phá huỷ.