các huyện của tỉnh thanh hóa

Đơn vị hành chủ yếu nước ta lúc bấy giờ được phân thành 3 cấp cho (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách những thị xã nằm trong cấp cho thứ hai. Hiện nay Tỉnh Thanh Hóa đem 27 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho Huyện, vô tê liệt có 2 TP.HCM nằm trong tỉnh, 2 thị xã và 23 thị xã.


1. Danh sách những thị xã của Thanh Hóa

Danh sách những đơn vị chức năng cấp cho thị xã ở Tỉnh Thanh Hóa được phân theo dõi group (thành phố nằm trong tỉnh, thị xã, huyện), ở từng group trật tự được bố trí theo dõi bảng vần âm kể từ a-z.

Bạn đang xem: các huyện của tỉnh thanh hóa

STT Danh mục ĐVHC cấp cho Huyện tỉnh Thanh Hóa
1 Thành phố Sầm Sơn
2 Thành phố Thanh Hóa
3 Thị xã Bỉm Sơn
4 Thị xã Nghi Sơn
5 Huyện dựa Thước
6 Huyện Cẩm Thủy
7 Huyện Đông Sơn
8 Huyện Hà Trung
9 Huyện Hậu Lộc
10 Huyện Hoằng Hóa
11 Huyện Lang Chánh
12 Huyện Mường Lát
13 Huyện Nga Sơn
14 Huyện Ngọc Lặc
15 Huyện Như Thanh
16 Huyện Như Xuân
17 Huyện Nông Cống
18 Huyện Quan Hóa
19 Huyện Quan Sơn
20 Huyện Quảng Xương
21 Huyện Thạch Thành
22 Huyện Thiệu Hóa
23 Huyện Thọ Xuân
24 Huyện Thường Xuân
25 Huyện Triệu Sơn
26 Huyện Vĩnh Lộc
27 Huyện Yên Định

2. Thanh Hóa đem từng nào đơn vị chức năng cấp cho huyện?

  • Thanh Hóa đem 2 TP.HCM nằm trong tỉnh
  • Thanh Hóa đem 2 thị xã
  • Thanh Hóa đem 23 huyện

Danh sách những đơn vị chức năng cấp cho thị xã của Thanh Hóa mời mọc chúng ta xem xét lại phần trên!

Xem thêm: cách chèn file pdf vào excel


3. Đơn vị cấp cho thị xã trung tâm của Thanh Hóa là gì?

Trung tâm của Thanh Hóa là Thành phố Thanh Hóa (tỉnh lỵ).

LƯU Ý: Nội dung nội dung bài viết bên trên trên đây chỉ mang ý nghĩa xem thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người sử dụng không giống nhau tuy nhiên nội dung nội dung bài viết bên trên rất có thể tiếp tục không thể thích hợp tự sự thay cho thay đổi của quyết sách pháp lý. Mọi vướng mắc, canh ty ý xin xỏ mừng lòng phản hồi bên trên trang Liên hệ của Website hoặc qua chuyện email: [email protected]