các đông từ theo sau là v ing và to v

Động kể từ V-ing và To-V là cặp động kể từ thông thường gặp gỡ vô đề đua giờ Anh. Để thực hiện được bài xích luyện chứa chấp 2 dạng động kể từ này các bạn phải ghi nhận về kiểu cách người sử dụng, những tình huống quan trọng đặc biệt và động kể từ kèm theo của bọn chúng. Bài ghi chép này tiếp tục khiến cho bạn biết TẤT TẦN TẬT VỀ ĐỘNG TỪ “V-ING” VÀ “TO-V”. Cùng xem thêm sau đây nhé!

Động kể từ V-ing còn được gọi là thời điểm hiện tại phân kể từ hoặc danh động kể từ, được xây dựng bằng phương pháp tăng ”-ing” vào sau cùng động kể từ.

Ví dụ:

 • My job is interesting. (Công việc của tôi thiệt thú vị.)
 • I am traveling. (Tôi đang di chuyển du ngoạn.)

Động kể từ To-V còn được gọi là động kể từ vẹn toàn thể đem “to”, được xây dựng bằng phương pháp tăng ”to-” vô trước động kể từ.

Ví dụ:

 • She chose lớn buy a red dress. (Cô ấy đang được tìm mua 1 dòng sản phẩm váy red color.).
 • She seems lớn be very tired. (Cô ấy dường như đặc biệt mệt mỏi.)

II. Danh động kể từ V-ing

Động kể từ V-ING
Động kể từ V-ING

2.1 Cách dùng động kể từ V-ing

 • V-ing là căn nhà ngữ của câu. Ví dụ: “Swimming is her favorite sport.” (Bơi lội là môn thể thao yêu thương quí của cô ấy ấy.)
 • V-ing là vấp ngã ngữ của động kể từ. Ví dụ: “I enjoy swimming.” (Tôi quí lượn lờ bơi lội.)
 • V-ing là vấp ngã ngữ. Ví dụ: “He is good at swimming.” (Anh tớ chất lượng tốt lượn lờ bơi lội.)
 • V-ing đứng sau giới kể từ. Ví dụ: “I will go swimming after dinner.” (Tôi tiếp tục lên đường lượn lờ bơi lội sau bữa tối.)
 •  V-ing sau đó 1 vài ba động kể từ. Ví dụ: “She suggested going lớn the picnic.” (Cô ấy khuyến nghị lên đường dã nước ngoài.)

2.2 Một số cách sử dụng quan trọng đặc biệt của V-ing

2.2.1 Các động kể từ theo dõi sau là V-ing

Anticipate: tham ô giaAvoid: tránhDelay: trì hoãnPostpone: trì hoãn
Quit: bỏAdmit: chấp nhậnDiscuss: thảo luậnMention: đề cập
Suggest: khêu gợi ýUrge: thúc giục giụcKeep: giữUrge: thúc giục giục
Continue: tiếp tụcInvolve : liên quanEnjoy: thíchPractice: thực hành
Dislike: ko thíchMind: quan liêu tâmTolerate: mang lại phépLove: yêu
Hate: ghétResend: gửi lạiUnderstand: hiểuResist: chống cự
Recall: nhắc nhởConsider: cân nặng nhắcDeny: kể từ chốiImagine: tưởng tượng
Finish: kết thúcResist: kháng cựKeep: giữResent: bực bội

2.2.2 Sau Verb + giới từ

apologize lớn sb for + V-ing: van nài lỗi ai vì thế (điều gì)

accuse sb of + V-ing: kết tội ai về (việc thực hiện gì)

insist on + V-ing: nhấn mạnh vấn đề về (việc thực hiện gì)

feel lượt thích + V-ing: cảm nhận thấy như (muốn thực hiện gì)

congratulate sb on + V-ing: chúc mừng ai vì thế (điều gì)

suspect sb of + V-ing: nghi ngại ai về (việc thực hiện gì)

look forward lớn + V-ing: mong đợi (việc thực hiện gì)

dream of + V-ing: mong ước (việc thực hiện gì)

succeed in + V-ing: thành công xuất sắc vô (việc thực hiện gì)

object lớn + V-ing: phản đối (việc thực hiện gì)

approve/ disapprove of…+ V-ing: chấp thuận/ ko đồng ý (việc thực hiện gì)

2.2.3 Các cụm kể từ theo dõi sau là V-ing

It’s no use / It’s no good: không tồn tại thuận tiện gì/không tốt

There’s no point (in): không tồn tại chân thành và ý nghĩa gì (để)

It’s (not) worth: ko xứng đáng (để)

Have difficulty (in): gặp gỡ trở ngại (trong)

It’s a waste of time/ money: là 1 trong sự tiêu tốn lãng phí thời gian/tiền bạc

Spend/ waste time/money: chi tốn/lãng phí thời gian/tiền bạc

Be/ get used to: quen thuộc với (việc thực hiện gì)

Be/ get accustomed to: quen thuộc với (việc thực hiện gì)

Do/ Would you mind … ?Bạn đem phiền (để làm cái gi không)

Be busy: dành hết thời gian (với việc gì)

What about … ? How about …?: Làm sao với (điều gì)

Go …(go shopping, go swimming…): lên đường (đi sắm sửa, lên đường tập bơi lội…)

2.2.4 Sau When/ If

– Nếu dữ thế chủ động thì người sử dụng V-ing:

Sau “When” hoặc ‘If”, nếu như câu Tức là người thưa dữ thế chủ động tiến hành hành vi thì tiếp tục dùng V-ing. Ví dụ:

 • When + V-ing: “When swimming, be sure lớn use sunscreen.” (Khi lượn lờ bơi lội, hãy chắc chắn là dùng kem chống nắng và nóng.)
 • If + V-ing: “If swimming, I will bring a towel.” (Nếu lượn lờ bơi lội, tôi tiếp tục đem theo dõi khăn tắm.)

– Nếu thụ động thì người sử dụng V-ed:

Nếu câu Tức là người thưa thụ động tiến hành hành vi, thì tiếp tục dùng dạng vượt lên khứ của động kể từ (V-ed). Ví dụ:

 • When + V-ed: “When invited, she always attends the buổi tiệc nhỏ.” (Khi được chào, cô ấy luôn luôn tham gia tiệc.)
 • If + V-ed: “If invited, I will attend the buổi tiệc nhỏ.” (Nếu được chào, tôi tiếp tục tham gia tiệc.)

dang-ki-test-ieltss

III.  Động kể từ vẹn toàn thể To-V

Động kể từ To-V
Động kể từ To-V

3.1 Verb + To-V

Bear: Chịu đựng đựngBegin: bắt đầuChoose: lựa chọnPromise: hứa
Decide: quyết địnhExpect: khao khát đợiWish: ướcRefuse: kể từ chối
Learn: học tập hỏiHesitate: vì thế dựIntend: dự địnhPrepare: chuẩn chỉnh bị
Manage: trở nên côngNeglect: thờ ơPropose: đề xuấtOffer: đề nghị
Pretend: fake vờSeem: nhịn nhường nhưSwear: thềWant: muốn
Attempt: nỗ lựcDetermine: quyết địnhAgree: đồng ýPlan: tiếp hoạch

Ví dụ:

 • I asked the librarian lớn help bu find the book. (Tôi căn vặn thủ thư sẽ giúp đỡ tôi dò xét sách.)
 • She begged her parents lớn let her go lớn the concert. (Cô ấy van nài lỗi phụ thân u làm cho cô ấy tiếp cận buổi hòa nhạc.)
 • They decided lớn buy a new house(Họ ra quyết định mua sắm một mái ấm mới nhất.)

3.2 Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + To-V

Những động kể từ dùng vô tình huống này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want lớn know, wonder…

Ví dụ:

 • I want lớn go swimming. (Tôi mong muốn lên đường lượn lờ bơi lội.)
 • She hopes lớn succeed in the exam. (Cô ấy kỳ vọng thành công xuất sắc vô bài xích đua.)
 • He tried lớn fix the broken lamp. (Anh tớ nỗ lực sửa đèn lỗi.)
 • I need lớn finish my homework. (Tôi cần thiết hoàn thành xong bài xích luyện về căn nhà.)
 • She likes lớn dance. (Cô ấy quí khiến cho.)
 • He hates lớn wake up early. (Anh tớ ghét bỏ thức dậy sớm.)

3.3 Verb + Object + lớn V

Advise: khuyênAsk: hỏiEncourage: động viênForbid/ ban: cấm
Permit: mang lại phépRemind: nhắc nhởAllow: mang lại phépExpect: khao khát đợi
Invite: mờiNeed: cầnOrder: đi ra lệnhPersuade: thuyết phục
Request: yêu thương cầuWant: muốnWish: ướcInstruct: phía dẫn
Mean: nghĩa làForce: xay buộcTeach: dạyTempt: xúi giục
Warn: báo trướcUrge: thúc giục giụcTell: bảoRecommend: khuyên
Require: yêu sách hỏiImplore: yêu thương cầuHire: thuêDirect: phía dẫn
Desire: ao ướcDare: dámConvince: thuyết phụcCompel: bắt buộc
Beg: cầu xin xinAppoint: vấp ngã nhiệmChoose: lựa chọnCharge: giao phó nhiệm vụ
Invite: mờiChallenge: thách thứcCause: tạo nên raTrain: khoan tạo

Ví dụ:

 • The doctor advised bu lớn get more rest. (Bác sĩ khuyên răn tôi nên nghỉ dưỡng nhiều hơn thế.)
 • The teacher allowed the students lớn leave early. (Giáo viên được cho phép học viên tách sớm.)
 • My parents always encourage bu lớn try new things. (Cha u tôi luôn luôn khuyến nghị tôi demo những điều mới nhất.)
 • The sign forbids anyone lớn park here. (Biển báo cấm ai đỗ xe pháo ở phía trên.)
 • The waiter ordered the customers lớn leave the restaurant. (Người đáp ứng đòi hỏi người tiêu dùng tách ngoài nhà hàng quán ăn.)
 • She persuaded her friends lớn go lớn the movie with her. (Cô ấy thuyết phục bằng hữu lên đường coi phim nằm trong cô ấy.)

IV. Các động kể từ theo dõi sau là V-ing và To-V

Động kể từ V-ING và TO-V
Động kể từ V-ING và TO-V

4.1 Stop

Stop + V-ing: giới hạn làm cái gi (dừng hẳn)

Stop + lớn V: tạm dừng nhằm thao tác gì

Ví dụ: 

 • I stopped lớn get gas. (Tôi tạm dừng nhằm sụp đổ xăng.)
 • She stopped lớn ask for directions. (Cô ấy tạm dừng nhằm căn vặn phía lên đường.)

4.2 Remember/ Forget/ Regret

Remember/ forget/ regret lớn V: nhớ/ quên/ tiếc tiếp tục nên làm cái gi (ở thời điểm hiện tại – tương lai)

Remember/ forget/ regret V-ing: nhớ/ quên/ tiếc đã từng gì (ở vượt lên khứ)

Ví dụ: 

 • She will never forget meeting the her idol. (Cô ấy ko lúc nào quên chuyến gặp gỡ thần tượng).
 • She regrets leaving school early. (Cô ấy tiếc nuối vì thế đang được quăng quật học tập sớm).

4.3 Try

Try + V-ing: demo thực hiện gì

Xem thêm: các câu ca dao tục ngữ

Try + To-V: nỗ lực thực hiện gì

Ví dụ:

 • I try lớn eat healthy. (Tôi nỗ lực ăn kiêng khem.)
 • I’m trying painting as a new hobby. (Tôi đang được demo vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ thực hiện một sở trường mới nhất.)

4.4 Like

Like + V-ing: quí làm cái gi vì thế nó thú vị, hoặc, hấp dẫn, thực hiện nhằm thông thường thức.

Like + To-V: thao tác bại vì thế nó là chất lượng tốt và cần thiết thiết

Ví dụ:

 • I lượt thích walking on the beach. (Tôi quí lên đường đi dạo bên trên bãi tắm biển.)
 • I want lớn have this job. I lượt thích lớn work hard.

4.5 Prefer

Prefer V-ing lớn V-ing: quí làm cái gi rộng lớn tăng thực hiện gì

Prefer + lớn V + rather than thở (V): quí làm cái gi rộng lớn tăng thực hiện gì

Ví dụ:

 • I prefer driving lớn traveling by plane.
 • I prefer lớn drive rather than thở travel by fly

4.6 Mean

Mean lớn V: Có dự định làm cái gi.

Mean V-ing: Có tức thị gì.

Ví dụ: 

 • He doesn’t mean lớn prevent bu from doing that. (Anh ấy không tồn tại ý ngăn chặn tôi thao tác bại.)
 • This sign means not going left. (Biển báo này còn có ý tức thị ko được rẽ trái ngược.)

4.7 Need

Need lớn V: cần thiết thực hiện gì

Need V-ing: rất cần phải thực hiện gì 

Ví dụ:

 • I need lớn go lớn the khách sạn tomorrow. (Tôi cần dùng hotel vào trong ngày mai.)
 • Your hair needs cutting. (= your hair needs lớn be cut) (Tôi rất cần phải hạn chế tóc.)

4.8 Used to/ Get used to

Used lớn V: đang được từng/thường làm cái gi vô vượt lên khứ (bây giờ ko thực hiện nữa)

Be/Get used lớn V-ing: quen thuộc với việc gì (ở hiện tại tại)

Ví dụ: 

 • I used lớn play soccer when I was younger, but now I don’t have time. (Tôi từng nghịch tặc đá bóng Khi tôi còn trẻ con rộng lớn, tuy nhiên lúc này tôi không hề thời hạn.)
 • I’m used lớn waking up early because I have lớn go lớn work. (Tôi quen thuộc với việc thức dậy sớm vì thế tôi nên đi làm việc.)

4.9 Advise/ Allow/ Permit/ Recommend

Advise/allow/permit/recommend + Object + lớn V: khuyên/cho phép/ đề xuất ai làm cái gi.

Advise/allow/permit/recommend + V-ing: khuyên/cho phép tắc, đề xuất làm cái gi.

Ví dụ: 

 • He allowed us lớn go lớn the bathroom. (Anh ấy đang được được cho phép công ty chúng tôi lên đường dọn dẹp.)
 • My parents don’t allow bu lớn stay out late. (Bố u tôi ko được cho phép tôi lên đường muộn.)

4.10 See/ Hear/ Smell/ Feel/ Notice/ Watch

See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V-ing: cấu hình này được dùng Khi người thưa chỉ tận mắt chứng kiến một phần của hành vi.

See /hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V: cấu hình này được dùng Khi người thưa tận mắt chứng kiến toàn cỗ hành vi.

Ví dụ: 

 • I see the mèo jumping on the couch. (Tôi thấy mèo nhảy lên ghế.)
 • I see the mèo eating its food. (Tôi thấy mèo đang được ăn đồ ăn của tớ.)

Xem thêm: NGỮ PHÁP IELTS

V. Cách phân biệt V-ing và To-V Khi thực hiện bài xích thi

– Dùng V-ing với hành vi ra mắt vô thời hạn kéo dãn, To-V với hành vi ra mắt vô thời hạn cụt.

Ví dụ:

 • I began driving a xế hộp 9 years ago .
 • She began lớn feel happy and fun.

– Không người sử dụng V-ing vô câu Thì tiếp diễn 

Ví dụ:

 • I’m beginning lớn learn swimming.
 • I was starting lớn leave school for trang chính.

– Dùng To-V so với những động kể từ chỉ tâm trí, hiểu biết 

Các động kể từ chỉ tâm trí, nắm vững như: think, understand, remember, forget, realize, recognize, appreciate, comprehend, know, …

Ví dụ:

 • I begin lớn forget him
 • I start lớn remember about this event

– Không dùng  V-ing với những kể từ chỉ tình yêu, cảm xúc

 • Những kể từ chỉ tình yêu, xúc cảm gồm những: love, hate, miss, admire, respect, adore,…
 • Những kể từ chỉ cảm xúc gồm những: feel, hear, see, smell, taste…

– Sau động kể từ khuyết thiếu (MODAL VERBS) + động kể từ vẹn toàn mẫu

 • Các Modal Verbs gồm: can, could, may, might, must, shall, should, will, would.
 • Nếu động kể từ đứng sau ra mắt sau động kể từ đứng trước; thì động kể từ đứng sau phân chia là “To-V”
 • Nếu động kể từ đứng sau ra mắt trước động kể từ đứng trước; thì động kể từ đứng sau phân chia là “V-ing”

VI. Bài luyện áp dụng V-ing và To-V

Bài luyện động kể từ V_ING và TO_V
Bài luyện động kể từ V_ING và TO_V

Đây là một số trong những ví dụ về bài xích luyện điền đáp án vô dù rỗng tuếch với “V-ing” và “to-V”:

 1. I’m _____ (swim) in the pool.
 2. She enjoys _____ (watch) movies.
 3. They are _____ (eat) dinner now.
 4. He needs _____ (buy) a new xế hộp.
 5. I want _____ (read) a good book.
 6. She loves _____ (write) poetry.
 7. He is _____ (run) in the park.

Đáp án

 1. I’m swimming in the pool.
 2. She enjoys watching movies.
 3. They are eating dinner now.
 4. He needs lớn buy a new xế hộp.
 5. I want lớn read a good book.
 6. She loves writing poetry.
 7. He is running in the park.

Trên đó là vớ tần tật về động kể từ V-ing và To-V. Hy vọng những share này tiếp tục khiến cho bạn bổ sung cập nhật tăng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ Anh về chủ thể tương quan cho tới V-ing và To-V nhằm hoàn toàn có thể thoải mái tự tin hoàn thành xong dạng bài xích luyện này.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Xem thêm: tính tỷ lệ phần trăm

Nhanh tay follow fanpage facebook WISE ENGLISH, Group Cộng Đồng Nâng Band WISE ENGLISH và kênh Youtube của WISE ENGLISH nhằm update tăng nhiều tư liệu IELTS và kiến thức và kỹ năng giờ Anh hoặc, có lợi thường ngày nhé!

Xem thêm: 10 Trung Tâm Luyện Thi IELTS TP Đà Nẵng Tốt Nhất Không Thể Bỏ Qua.

"Hãy lượt thích và share nếu như thấy nội dung bài viết hữu ích. Sự cỗ vũ của các bạn sẽ gom công ty chúng tôi đạt thêm động lực tạo ra nhiều kiến thức và kỹ năng độ quý hiếm hơn"