các bước lập bản vẽ chi tiết theo trình tự nào

 • Câu hỏi:

  Các bước nhằm lập phiên bản vẽ cụ thể theo đòi trình tự động này trong những trình tự động sau đây?

  • A. Vẽ lù mù – Ghi phần chữ  – Thầy trí những hình trình diễn và khuông thương hiệu – Tô đậm
  • B. Bố trí những hình trình diễn và khuông thương hiệu – Vẽ lù mù –  Ghi phần chữ – Tô đậm
  • C. Vẽ lù mù – Thầy trí những hình trình diễn và khuông thương hiệu – Ghi phần chữ – Tô đậm
  • D. Bố trí những hình trình diễn và khuông tên  – Vẽ lù mù –  Tô đậm – Ghi phần chữ

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: các bước lập bản vẽ chi tiết theo trình tự nào

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 8814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

Môn học: Công nghệ

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ sang thu

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Các bước nhằm lập phiên bản vẽ cụ thể theo đòi trình tự động này trong những trình tự động sau đây?
 • Trong những hình tiếp sau đây, hình này ghi độ dài rộng đúng? 
 • Trong khuông thương hiệu ghi độ dài rộng này đúng?
 • Khi thiết kế hình chiếu trục đo người tớ lựa chọn phương chiếu l như vậy nào?
 • Cho vật thể như hình tiếp sau đây. Hãy xác đánh giá chiếu cạnh trúng của vật thể trong những hình sau: