các biện pháp tu từ lớp 6

Lý thuyết

Biện pháp

Bạn đang xem: các biện pháp tu từ lớp 6

Khái niệm

Phân loại

Tác dụng

So sánh

Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm mang đến sự diễn đạt

Có nhị loại:

+ So sánh ngang bằng: A=B

+ So sánh ko ngang bằng: A>B; A<B

+ Gợi hình, giúp mang đến việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể sinh động

+ Biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc sắc

Nhân hóa

Là gọi hoặc mô tả loài vật, cây trồng, vật vật… bởi vì những kể từ ngữ vốn liếng được dùng làm gọi hoặc mô tả con cái người; thực hiện mang đến trái đất loại vật, cây trồng, dụng cụ trở thành thân thiện với loài người, biểu thị những tâm lý, tình thương của con cái người

Có phụ thân loại:

+ Dùng những kể từ ngữ vốn liếng gọi người nhằm gọi vật.

+ Dùng những kể từ vốn liếng chỉ hoạt động và sinh hoạt, đặc điểm của những người nhằm chỉ hoạt động và sinh hoạt, đặc điểm của vật.

+ Trò chuyện, xưng hô với vật như so với người.

+ Làm mang đến dụng cụ, loài vật, cây trồng, vạn vật thiên nhiên trở thành thân thiện với loài người, canh ty con cái tình nhân và quý trọng vạn vật thiên nhiên, động vật hoang dã rộng lớn.

+ Biểu thị được những tình thương, tâm lý của loài người với những loại vật, vạn vật thiên nhiên.

Ẩn dụ

Là một biện pháp tu từ gọi thương hiệu các sự vật, hoặc hiện tượng này bằng thương hiệu sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nhau có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm

Có 4 loại:

+ Ẩn dụ hình thức: người nói, người viết giấy chuồn một phần ý nghĩa

+ Ẩn dụ cách thức: một vấn đề trải qua nhiều cách, việc ẩn dụ này giúp người diễn đạt fake hàm ý vào câu nói

+ Ẩn dụ phẩm chất: dùng phẩm chất của sự vật hoặc hiện tượng này bằng phẩm chất của sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng

+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: miêu tả tính chất, đặc điểm của sự vật được nhận biết bằng giác quan liêu này tuy nhiên lại được miêu tả bằng từ ngữ sử dụng mang đến giác quan liêu khác

Nhằm tăng mức độ khêu hình và khêu cảm

Hoán dụ

Là gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng bằng thương hiệu của một sự vật, hiện tượng khác; giữa chúng có quan liêu hệ gần gũi với nhau, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm vô diễn đạt

Có 4 kiểu:

+ Lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể

+ Dùng vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

+ Dùng dấu hiệu sự vật để gọi sự vật

+ Dùng những cái cụ thể để nói về cái trừu tượng

Tăng mức độ gọi hình, sexy nóng bỏng mang đến việc thao diễn mô tả sự vật, vụ việc được nói đến việc vô thơ, văn

Điệp ngữ

Lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, thực hiện cảm xúc mạnh

Điệp cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng)

Làm nổi bật ý, thực hiện cảm xúc mạnh

Quảng cáo

Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1: So sánh là gì?

A. Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm mang đến sự diễn đạt

B. Là nhị sự vật, hiện tượng có nhiều nét tương đồng với nhau

C. Hai sự vật, hiện tượng có nhiều nét tương cận với nhau

D. Là đem nhị đối tượng đi ra ví sánh với nhau

Câu 2: Nhân hóa là gì?

A. Gọi thương hiệu sự vật hiện tượng này bằng thương hiệu sự vật khác có nét tương đồng với nhau

B. Gọi hoặc tả con cái vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con cái người; làm mang đến thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với nhân loại, biểu thị những suy nghĩ, tình cảm của con cái người

C. Gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng này, bằng thương hiệu sự vật, hiện tượng khác có nét tương cận

D. Làm sự vật trở nên sống động rộng lớn, khác lạ hơn

Câu 3: Ẩn dụ là gì?

A. Là đối chiếu sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác

B. Gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng này bằng thương hiệu sự vật hiện tượng khác có nét tương cận

C. Là gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó làm tăng sức gợi hình, gợi cảm

D. Không xác định được

Câu 4: Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép ví sánh gồm?

A. Vế A, từ ngữ chỉ phương diện ví sánh

B. Vế B, từ ngữ chỉ phương diện ví sánh

C. Vế A, vế B

D. Vế A, vế B, từ ngữ chỉ phương diện ví sánh (có thể lược bớt)

Câu 5: Hoán dụ là gì?

A. Là gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng thương hiệu, sự vật, hiện tượng khác có quan liêu hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm mang đến sự diễn đạt

B. Là đối chiếu thương hiệu sự vật hiện tượng này với thương hiệu sự vật hiện tượng khác

C. Là gọi thương hiệu sự vật hiện tượng này bằng thương hiệu sự vật hiện tượng khác

D. Cả phụ thân đáp án trên

Câu 6: Sử dụng phép nhân hóa đem lại tác dụng gì mang đến văn bản?

A. Thể hiện tình cảm của người viết vô văn bản

B. Giúp mang đến các đối tượng hiện lên sinh động, có hồn

C. Làm mang đến các đối tượng hiện lên đầy đủ hơn

D. Tất cả các phương án trên

Câu 7: Câu “Vì ích lợi mười năm nom cây/ Vì ích lợi trăm năm trồng người” sử dụng phép hoán dụ nào?

A. Phép hoán dụ lấy bộ phận gọi thương hiệu toàn thể

B. Phép hoán dụ lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

C. Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi thương hiệu cái trừu tượng

D. Phép hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi thương hiệu sự vật

Câu 8: Điệp từ, điệp ngữ là gì?

A. Việc vận dụng sự gần âm, đồng âm để tạo đi ra lối diễn đạt sướng nhộn, hài hước

B. Khi nói hoặc viết, người tớ có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, thực hiện cảm xúc mạnh

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B sai

Câu 9: Xác định kiểu điệp ngữ vô câu sau:

Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu

Cô gáo Thạch Kim Thạch Nhọn

Khăn xanh rớt, khăn xanh rớt phơi bầy đầy lán sớm

Sách giấy mở tung tăng trắng cả rừng chiều

A. Điệp ngữ nối tiếp

B. Điệp cách quãng

C. Điệp ngữ chuyển tiếp

D. Cả A và B

Câu 10: Ẩn dụ có mấy kiểu thường gặp?

A. Ẩn dụ hình thức

B. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

C. Ẩn dụ phẩm chất

D. Cả phụ thân đáp án trên

II. Tự luận

Câu 1: Em hãy mang đến biết tác dụng của biện pháp tu từ ví sánh vô câu thơ sau:

Công phụ vương như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước vô nguồn chảy ra

Câu 2: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Hôm ni trời nắng chang chang

Mèo con cái chuồn học chẳng đem thứ gì

Chỉ đem một chiếc bút chì

Và đem một mẩu bánh mì con cái con

(Mèo con cái chuồn học – Phạn Thị Vàng Anh)

a. Bài thơ bên trên đã nhân hóa con cái vật nào?

b. Con vật đó đã được nhân hóa bằng cách nào?

c. Việc sử dụng biện pháp nhân hóa như vậy có tác dụng gì?

Câu 3: Ẩn dụ vô các câu tại đây thuộc kiểu ẩn dụ nào? Sử dụng ẩn dụ như vậy có tác dụng gì?

a.“Mà mặt mũi nước tôi thì đang được hửng lên cái nắng bốn giờ chiều, cái nắng đậm đà của mùa thu biên giới”

Xem thêm: tiểu sử về bác hồ

(Nguyễn Tuân)

b. “Về thăm hỏi quê Bác làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng

(Về thăm hỏi nhà Bác – Tôn Thị Trí)

c. “Người phụ vương mái tóc bạc

      Đốt lửa mang đến anh nằm

(Đêm ni Bác ko ngủ – Minh Huệ)

Câu 4: Tìm và phân tích biện pháp tu từ hoán dụ vô đọan thơ sau:

Áo nâu cùng với áo xanh

Nông thôn cùng với thị thành đứng lên

Câu 5: Chỉ rõ ràng từng điệp ngữ trong khúc thơ, đoạn văn sau đây và cho thấy tính năng của chính nó.

a.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống đồng,

Lúa nhú trùng trùng sáng sủa cả đống nương.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống vườn,
Dâu xanh rớt lá chất lượng tốt vương vấn tơ tằm.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống váy,
Cá lội phía bên dưới, rau xanh ở phía bên trên.

(Thanh Tịnh)

b. Thoắt cái, lá vàng rơi vô khoảnh xung khắc ngày thu. Thoắt cái, White lộng lẫy một trận mưa tuyết bên trên những cành đục, lê, mận. Thoắt cái, gió máy xuân hây hẩy nồng dịu với những hoa lá rung rinh ơn black color nhung khan hiếm quý.

(Nguyễn Phan Hách)

c. Ở mảnh đất nền ấy, mon giêng, tôi chuồn nhen bến bãi, đục ổ chuột; mon tám nước lên, tôi tấn công giậm, úp cá, đơm tép; mon chín, mon mươi, chuồn móc con cái domain authority bên dưới vệ sông. Tại mảnh đất nền ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua sắm mang đến vài ba cái bánh rợm; tối ở với chú, chú gác chân lên tôi nhưng mà lẩy Kiều dìm thơ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và song khi lại được ngồi thủ thỉ với Cún Con, nói lại những kỉ niệm đẹp tươi thời thơ ấu.

(Theo Nguyễn Khải)

Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm

1 - A

2 - B

3 - C

4 - D

5 - A

6 - B

7 - C

8 - B

9 - A

10 - D

II. Tự luận

Câu 1: 

Em hãy mang đến biết tác dụng của biện pháp tu từ ví sánh vô các câu thơ sau:

a.“Cày đồng đang được buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

b. “Công phụ vương như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước vô nguồn chảy ra

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về biện pháp ví sánh

Lời giải chi tiết:

a. Tác dụng: giúp nhấn mạnh sự vất vả của người dân cày Khi làm nông

b. Tác dụng: giúp nhấn mạnh công huân sinh thành, nuôi dạy, giáo dục và chăm sóc của phụ vương mẹ lớn lao như thế nào.

Câu 2: 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Hôm ni trời nắng chang chang

Mèo con cái chuồn học chẳng đem thứ gì

Chỉ đem một chiếc bút chì

Và đem một mẩu bánh mì con cái con

(Mèo con cái chuồn học – Phạn Thị Vàng Anh)

a. Bài thơ bên trên đã nhân hóa con cái vật nào?

b. Con vật đó đã được nhân hóa bằng cách nào?

c. Việc sử dụng biện pháp nhân hóa như vậy có tác dụng gì?

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về nhân hóa

Lời giải chi tiết:

a. Bài thơ đã nhân hóa chú mèo

b. Chú mèo được nhân hóa bằng cách gán mang đến chú những hoạt động của nhân loại. Chú tớ cũng phải chuồn học và sửa soạn, đem bám theo bút chì, bánh mì giống như như các người dùng nhỏ khác

c. Tác dụng: giúp hình hình họa chú mèo trở nên sinh động, đáng yêu thương rộng lớn, giúp mang đến bài thơ trở nên hấp dẫn và thú vị hơn

Câu 3: 

Ẩn dụ vô các câu tại đây thuộc kiểu ẩn dụ nào? Sử dụng ẩn dụ như vậy có tác dụng gì?

a.“Mà mặt mũi nước tôi thì đang được hửng lên cái nắng bốn giờ chiều, cái nắng đậm đà của mùa thu biên giới”

(Nguyễn Tuân)

b. “Về thăm hỏi quê Bác làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng

(Về thăm hỏi nhà Bác – Tôn Thị Trí)

c. “Người phụ vương mái tóc bạc

      Đốt lửa mang đến anh nằm

(Đêm ni Bác ko ngủ – Minh Huệ)

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về ẩn dụ

Lời giải chi tiết:

a.

- Ẩn dụ vô đoạn thuộc kiểu ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

- Tác dụng: làm mang đến sự vật, sự việc mình nói tới tăng rõ, vì được tiếp nhận bằng cả nhị giác quan

b.

- Ẩn dụ vô đoạn thơ thuộc kiểu ẩn dụ hình thức

- Tác dụng: sử dụng hình hình họa ẩn dụ “lửa hồng” để nói về hoa râm bụt kết hợp sự tương đồng về hình thức là màu đỏ của lửa và màu đỏ cảu hoa râm bụt

c.

- Ẩn dụ vô đoạn thơ thuộc kiểu ẩn dụ phẩm chất

- Tác dụng: giúp thể hiện hình hình họa Bác hiện lên rõ ràng, chân thực; hình hình họa Bác chăm sóc giấc ngủ mang đến các chiến sĩ giống như như người phụ vương ruột đang được chuyên nghiệp sóc mang đến những đứa con cái yêu thương của mình

Câu 4: 

Tìm và phân tích biện pháp tu từ hoán dụ vô đọan thơ sau:

Áo nâu cùng với áo xanh

Nông thôn cùng với thị thành đứng lên

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về biện pháp hoán dụ

Lời giải chi tiết:

- Biện pháp hoán dụ: áo nâu (chỉ người nông dân), áo xanh (chỉ người công nhân), nông thôn (chỉ những người ở nông thôn), thị thành (chỉ những người sống ở thành thị)

=> Các từ bên trên được dùng để biểu thị những đối tượng có mối quan liêu hệ gần gũi với nó

- Tác dụng: Nêu được đặc điểm riêng biệt phổ biến về trang phục của người dân cày, người công nhân nước tớ. Thể hiện sự quan liêu sát, miêu tả cụ thể, gần gũi ý nói: Các tầng lớp, giai cấp đang được cùng nhau đứng lên xây dựng đất nước

Câu 5: 

Chỉ rõ ràng từng điệp ngữ trong khúc thơ, đoạn văn sau đây và cho thấy tính năng của chính nó.

a.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống đồng,

Lúa nhú trùng trùng sáng sủa cả đống nương.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống vườn,
Dâu xanh rớt lá chất lượng tốt vương vấn tơ tằm.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống váy,
Cá lội phía bên dưới, rau xanh ở phía bên trên.

(Thanh Tịnh)

b. Thoắt cái, lá vàng rơi vô khoảnh xung khắc ngày thu. Thoắt cái, White lộng lẫy một trận mưa tuyết bên trên những cành đục, lê, mận. Thoắt cái, gió máy xuân hây hẩy nồng dịu với những hoa lá rung rinh ơn black color nhung khan hiếm quý.

(Nguyễn Phan Hách)

c. Ở mảnh đất nền ấy, mon giêng, tôi chuồn nhen bến bãi, đục ổ chuột; mon tám nước lên, tôi tấn công giậm, úp cá, đơm tép; mon chín, mon mươi, chuồn móc con cái domain authority bên dưới vệ sông. Tại mảnh đất nền ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua sắm mang đến vài ba cái bánh rợm; tối ở với chú, chú gác chân lên tôi nhưng mà lẩy Kiều dìm thơ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và song khi lại được ngồi thủ thỉ với Cún Con, nói lại những kỉ niệm đẹp tươi thời thơ ấu.

(Theo Nguyễn Khải)

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về điệp ngữ

Lời giải chi tiết:

Điệp ngữ trong đoạn thơ, đoạn văn và tính năng của nó:

Xem thêm: một điện trở có các vòng màu theo thứ tự nâu xám vàng xanh lục chỉ số đúng của điện trở là

a) Mồ hôi nhưng mà đổ… (Nhấn mạnh độ quý hiếm to tát rộng lớn của những giọt các giọt mồ hôi – mức độ làm việc của loài người.)

b) Thoắt cái… (Gợi xúc cảm đột ngột, tưởng ngàng; nhấn mạnh vấn đề sự thay cho thay đổi cực kỳ nhanh chóng của thời hạn.)

c) Ở mảnh đất nền ấy… (Nhấn mạnh địa điểm – điểm ra mắt những kỉ niệm đẹp nhất của thời thơ ấu; sexy nóng bỏng xúc mến thương, khăng khít.)