c3h4 + agno3 + nh3

C3H4 AgNO3

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả ghi chép và thăng bằng đúng mực phản xạ Lúc sục khí propin nhập hỗn hợp lếu láo thích hợp AgNO3/NH3. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc lý thuyết bài xích tập luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung phương trình sau đây.

Bạn đang xem: c3h4 + agno3 + nh3

1. Phương trình phản xạ C3H4 tính năng với AgNO3

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

 CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3

2. Tiến hành phản xạ Propin tính năng với AgNO3

Sục khí propin nhập hỗn hợp lếu láo thích hợp AgNO3/NH3

Hiện tượng nhận ra phản ứng

Xuất hiện nay kết tủa color vàng

Phản ứng bên trên gọi là phản xạ thế vì thế ion kim loại

Đây là phản xạ nhận ra ank – 1 – in

3. Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Để phân biệt ank-1-in và anken, tớ hoàn toàn có thể dùng

A. hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaOH.

C. hỗn hợp AgNO3 nhập NH3

D. hỗn hợp HBr

Xem đáp án

Đáp án C

Để nhận ra ank-1-in và anken tớ dùng hỗn hợp AgNO3/NH3.

Chỉ sở hữu Ank-1-in phản xạ sẽ khởi tạo kết tủa gold color.

CnH2n-2 + xAgNO3 + xNH3 → CnH2n-2-xAgx↓vàng + xNH4NO3. (x là số vẹn toàn tử H bị thay cho thế vì thế vẹn toàn tử Ag)

Cụ thể nếu như Ank-1-in ở đấy là Axetilen thì tớ sở hữu phương trình phản xạ chất hóa học sau:

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg ≡ CAg↓vàng + 2NH4NO3

Câu 2. Cho axetilen phản xạ với hỗn hợp brom dư chiếm được thành phầm là

A. CH2­Br – CH2Br.

B. CHBr2 – CHBr2.

C. CHBr = CHBr.

D. CH2Br – CHBr2.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CH≡CH + 2Br2 → CHBr2 – CHBr2

Câu 3. Cho propin qua chuyện nước sở hữu HgSO4 ở 80oC dẫn đến thành phầm là

A. CH3–C(OH)=CH2.

B. CH3–C(=O)–CH3.

C. CH3–CH2–CHO.

D. Sản phẩm không giống.

Câu 4. Sục khí X nhập lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, kết giục phản xạ chiếm được kết tủa gold color nhạt nhẽo. Khí X là

A. etilen.

B. andehit propionic.

C. propin.

D. metan.

Xem đáp án

Đáp án C

Xem thêm: mô tả nào dưới đây về hàm là sai

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH3↓vàng nhạt nhẽo + NH4NO3

Vậy A là propin

Câu 5. Nhận xét này sau đấy là đúng?

A. Tất cả những ankin đều nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp brom

B. Tất cả những ankin sở hữu link tía ở đầu mạch đều phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 theo dõi tỉ trọng 1 : 1 về số mol.

C. Các ankin sở hữu link tía đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Phản ứng đặc thù của Ankin là phản xạ thế

Câu 6. Dãy này tại đây đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc?

A. Axetilen, metanal, mantozơ.

B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.

D. Metanol, metyl fomat, glucozơ

Xem đáp án

Đáp án B

A. Loại vì như thế metanal ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc

B. Đúng Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

COOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

9C6H5CHO + 2AgNO3 + 7NH3 + 3H2O → 9C6H5COONH4 + 2Ag

C. Loại Saccarozơ ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc

D. Loại vì như thế Metanol ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Câu 7. Cho những phán xét sau:

(1) Glucozơ và mantozơ đều phải sở hữu phản xạ tráng bạc.

(2) Rượu etylic và phenol đều tính năng với hỗn hợp NaOH.

(3) Axit fomic nhập cuộc phản xạ tráng bạc

(4) Liên kết hiđro là vẹn toàn nhân chủ yếu khiến cho etanol sở hữu sức nóng phỏng sôi cao hơn nữa của đimetyl ete.

(5) Nhiệt phỏng sôi của axit fomic cao hơn nữa sức nóng phỏng sôi của axit axetic.

(6)  Axit fomic tính năng với Cu(OH)2/NaOH, đun giá dẫn đến Cu2O, còn axit axetic không tồn tại phản xạ này.

Các phán xét chính là:

A. (2), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (6)

Xem đáp án

Đáp án D

(1), (3), (4), (6) chính.

(2) sai vì như thế rượu etylic ko tính năng với NaOH.

Xem thêm: việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông hồng chủ yếu nhằm

(5) sai vì như thế Nhiệt phỏng sôi của axit fomic thấp rộng lớn sức nóng phỏng sôi của axit axetic.

--------------------------------

Trên phía trên VnDoc.com vừa vặn ra mắt cho tới chúng ta C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3, nội dung bài viết tiếp tục độc giả ghi chép và thăng bằng đúng mực phản xạ Lúc sục khí propin nhập hỗn hợp lếu láo thích hợp AgNO3/NH3. Mong rằng qua chuyện nội dung bài viết này những bạn cũng có thể học hành chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập lớp 11. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm tăng kỹ năng tư liệu Trắc nghiệm chất hóa học 11, phương trình phản xạ chất hóa học...