bộ sách giáo khoa lớp 5

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 ( Năm Học 2023 - 2024 ) là cuốn sách chủ yếu khóa sử dụng cho tới học viên và nghề giáo lớp 5 được biên soạn và xuất bạn dạng tự group người sáng tác Nhà xuất bạn dạng Giáo dục đào tạo VN. Sở Sách Giáo Khoa Lớp 5 ( Năm Học 2023 - 2024 ) đang rất được cung cấp hạn chế giá chỉ bên trên Nhà sách Quảng Lợi. Hiệu sách, cửa hàng sách, siêu thị, đại lý , Trường học tập, bố mẹ học viên mong muốn mua sắm sách mừng lòng contact Nhà sách Quảng Lợi số điện thoại thông minh : 0938.246.605 - 0926.609.609 sẽ được tư vấn và làm giá tốt nhất có thể !

Bộ sách giáo khoa lớp 5 năm học tập 2023 -2024  : 

STT Tên sách Đơn vị tính Đơn giá
1 Tiếng Việt 5 luyện 1 Bản 15,000
2 Tiếng Việt 5 luyện 2 Bản 14,000
3 Toán 5 Bản 13,000
4 Khoa học tập 5 Bản 13,000
5 Lịch Sử và Địa lí 5 Bản 11,000
6 Âm nhạc 5 Bản 5,000
7 Đạo đức 5 Bản 4,000
8 Kĩ Thuật 5 Bản 5,000
9 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1 Bản 11,700
10 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 2 Bản 9,600
11 Vở bài bác luyện Toán  5 luyện 1 Bản 11,100
12 Vở bài bác luyện Toán  5 luyện 2 Bản 13,200
13 Vở bài bác luyện Khoa học tập 5 Bản 10,800
14 Vở bài bác luyện Lịch Sử 5 Bản 6,300
15 Vở bài bác luyện Đạo Đức 5 Bản 4,800
16 Bài luyện Toán 5 Bản 14,700
17 Thực hành kỹ thiệt 5 Bản 6,000
18 Vở bài bác luyện Địa Lí 5 Bản 6,000
19 Vở chép nhạc Bản 6,000
20 Hướng dẫn học tập Tin học tập lớp 5 (SHS) Bản 36,000
21 Hướng dẫn học tập Tin học tập lớp 5 (SBT) Bản 25,000
22 Tiếng Anh 5 luyện 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ) Bản 48,000
23 Tiếng Anh 5 luyện 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ) Bản 48,000
24 Tiếng Anh 5 - SBT (Kèm bám theo thẻ)  Bản 45,000
25 Cùng em học tập Toán 5 luyện 1 Bản 21,000
26 Cùng em học tập Toán 5 luyện 2 Bản 21,000
27 Cùng em học tập Tiếng Việt 5 luyện 1 Bản 21,000
28 Cùng em học tập Tiếng Việt 5 luyện 2 Bản 21,000
29 Học thẩm mỹ 5 bám theo triết lý PTNL Bản 25,000
TỔNG CỘNG 491,200

Có thể mua sắm thêm  : 

Bạn đang xem: bộ sách giáo khoa lớp 5

Xem thêm: cách viết nghị luận xã hội

1 Luyện luyện thực hiện văn 5 Bản 27.500 
2 Thực hành thẩm mỹ 5 luyện 1 (Theo triết lý PTNL) Bản 17.000 
3 Thực hành thẩm mỹ 5 luyện 2 (Theo triết lý PTNL) Bản 17.000 
4 Thực hành kĩ năng sinh sống 5 Bản 25.000 
5 Thực hành và trở nên tân tiến năng lượng Toán 5 luyện 1 Bản 34.000 
6 Thực hành và trở nên tân tiến năng lượng Toán 5 luyện 2 Bản 35.000 

Bộ vật dụng : 

1 Đồng hồ nước học viên tè học Bộ 28.000 
2 Bộ vật dụng phân số hình học tập 5 Bộ 25.000 
3 Bộ quy mô thi công ghép nghệ thuật lớp 5  Bộ 68.000 
4 Bộ công cụ vật tư Cắt vá thêu lớp 5 Bộ 79.800 
5 Bộ láp ráp mạch năng lượng điện giản dị lớp 5 Bộ 66.000