bộ phận cơ thể tiếng anh

Bài học tập kể từ vựng tiếp sau đây được sẵn sàng bởi

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Sở phận Cơ thể người Phần 1

Sau lúc học xong xuôi những kể từ vựng vô bài học kinh nghiệm này

Bạn đang xem: bộ phận cơ thể tiếng anh

Kiểm tra coi các bạn vẫn ghi nhớ được từng nào từ với công tác học tập và ôn kể từ vựng của LeeRit ⟶

 • eye

  /aɪ/

  mắt

 • nose

  /nəʊz/

  mũi

 • mouth

  /maʊθ/

  miệng

 • hair

  /heər/

  tóc

 • ear

  /ɪər/

  tai

 • hand

  /hænd/

  bàn tay

 • shoulder

  /ˈʃəʊldər/

  vai

 • arm

  /ɑːm/

  cánh tay

 • neck

  /nek/

  cổ

 • stomach

  /ˈstʌmək/

  bụng

 • leg

  /leɡ/

  Xem thêm: 2009 là bao nhiêu tuổi

  chân

 • foot

  /fʊt/

  bàn chân

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Sở phận Cơ thể người Phần 2

 • forehead

  /ˈfɔːrhed/

  trán

 • eyebrow

  lông mày

 • tooth

  /tuːθ/

  răng

 • cheek

  /tʃiːk/

 • chin

  /tʃɪn/

  cằm

 • finger

  /ˈfɪŋɡər/

  ngón tay

 • elbow

  /ˈelbəʊ/

  khuỷu tay

 • chest

  /tʃest/

  ngực

 • ankle

  /ˈæŋkl/

  Xem thêm: tìm điểm khác nhau giữa 2 bức tranh

  cổ chân

 • knee

  /niː/

  đầu gối