biến thái là sự thay đổi

Câu hỏi:

03/08/2019 42,008

A. Sự thay cho thay đổi đột ngột về hình dáng,  cấu tạo ra và kể từ từ về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau khoản thời gian sinh đi ra hoặc nở đi ra kể từ trứng

Bạn đang xem: biến thái là sự thay đổi

B. Sự thay cho đổi từ kể từ về hình dáng,  cấu tạo ra và đột ngột về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau khoản thời gian sinh đi ra hoặc nở đi ra kể từ trứng

C. Sự thay cho đổi đột ngột về hình dáng,  cấu tạo ra và tâm sinh lý của động vật hoang dã sau khoản thời gian sinh đi ra hoặc nở đi ra kể từ trứng

Đáp án chủ yếu xác

D. Sự thay cho đổi từ kể từ về hình dáng,  cấu tạo ra và về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau khoản thời gian sinh đi ra hoặc nở đi ra kể từ trứng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những loại sau:

⦁ Cá chép

⦁ Gà

⦁ Thỏ

⦁ Khỉ

⦁ Bọ ngựa

⦁ Cào Cào

⦁ Bọ rùa

⦁ Ruồi

⦁ Muỗi

Có từng nào loại phát triển và cải tiến và phát triển qua loa trở thành thái trả toàn?

A. 3        

B. 5        

C. 6         

D. 7

Câu 2:

Kiểu cải tiến và phát triển của động vật hoang dã qua loa trở thành thái trọn vẹn là loại cải tiến và phát triển mà còn phải non có?

A. Đặc điểm hình dáng sinh lý đặc biệt không giống với con cái trưởng thành

B. Đặc điểm hình dáng cấu tạo ra tương tự động với con cái cứng cáp,  nhưng không giống về sinh lý

C. Đặc điểm hình dáng cấu tạo ra và tâm sinh lý tương tự động với con cái trưởng thành

D. Đặc điểm hình dáng cấu tạo ra và tâm sinh lý tương tự với con cái trưởng thành

Xem thêm: giờ cao điểm dùng điện trong ngày là

Câu 3:

Cho những loại sau:

(1) Cá chép

(2) Gà

(3) Ruồi

(4) Tôm

(5) Khi

(6) Bọ ngựa

(7) Cào Cào

(8) Ếch

(9) Cua

(10) Muỗi

Những loại phát triển và cải tiến và phát triển qua loa trở thành thái ko trọn vẹn là

A. (1), (4), (6), (9) và (10)

B. (1), (4), (7), (9) và (10)

C. (1), (3), (6), (9) và (10)

D. (4), (6), (7), (9) và (10)

Câu 4:

Sinh trưởng của khung người động vật hoang dã là quy trình tăng độ cao thấp của?

A. Các hệ phòng ban nhập cơ thể

B. Cơ thể tự tăng độ cao thấp và con số tế bào

C. Các tế bào nhập cơ thể

D. Các phòng ban nhập cơ thể

Câu 5:

Sinh trưởng và cải tiến và phát triển của động vật hoang dã qua loa trở thành thái ko trọn vẹn là ngôi trường hợp?

A. Ấu trùng cải tiến và phát triển hoàn thiện,  qua rất nhiều lần đổi khác con nhộng trở thành con cái trưởng thành

B. u trùng cải tiến và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua rất nhiều lần đổi khác con nhộng trở thành con cái trưởng thành

C. u trùng cải tiến và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua một phen lột xác con nhộng trở thành con cái trưởng thành

Xem thêm: vật lý 9 bài 3

D. u trùng cải tiến và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua rất nhiều lần lột xác con nhộng trở thành con cái trưởng thành