biển cấm đi ngược chiều

Cho tôi căn vặn Biển báo cấm chuồn trái chiều là biển lớn báo gì? (Câu căn vặn của chị ý Trang - Đà Nẵng)

Biển báo cấm có công dụng gì?

Căn cứ theo đuổi quy lăm le bên trên Điều 25 QCVN 41:2019/BGTVT , biển lớn báo cấm được dùng làm biểu thị những điều cấm. Theo cơ, người nhập cuộc giao thông vận tải nên chấp hành những điều cấm nhưng mà biển lớn đang được báo.

Biển báo cấm chuồn trái chiều là biển lớn báo gì?

Bạn đang xem: biển cấm đi ngược chiều

Biển báo cấm chuồn trái chiều là biển lớn báo gì? (Hình kể từ Internet)

Biển báo cấm được đặt tại địa điểm này theo hướng đi?

Theo quy lăm le bên trên Điều 30 QCVN 41:2019/BGTVT, biển lớn báo cấm được đặt tại điểm đàng phó nhau hoặc trước một địa điểm bên trên đàng cần thiết cấm.

Biển đem hiệu lực hiện hành chính thức từ vựng trí đặt điều biển lớn trở chuồn. Nếu vì thế nguyên do này cơ, biển lớn đặt điều tách rời địa điểm lăm le cấm thì phải để biển lớn phụ số S.502 để chứng thực khoảng cách kể từ sau biển lớn cấm cho tới địa điểm biển lớn chính thức đem hiệu lực hiện hành.

Trường phù hợp. cần thiết nhằm chứng thực phía ứng dụng của biển lớn và chỉ địa điểm chính thức hoặc địa điểm kết đôn đốc hiệu lực hiện hành của biển lớn phải để biển lớn phụ số S.503 "Hướng ứng dụng của biển".

*Chú thích:

- Biển số S.502: Khoảng cơ hội cho tới đối tượng người tiêu dùng báo hiệu.

- Biển số S.503 (a,b,c,d,e,f): Hướng ứng dụng của biển lớn.

Tên và chân thành và ý nghĩa những biển lớn báo cấm được quy lăm le như vậy nào?

Theo quy lăm le Điều 26 QCVN 41:2019/BGTVT, thương hiệu và chân thành và ý nghĩa những biển báo cấm được quy lăm le như sau:

Tên

Ý nghĩa tên

Biển số Phường.101

Đường cấm

Biển số Phường.102

Cấm chuồn ngược chiều

Biển số Phường.103a

Cấm xe pháo dù tô

Biển số Phường.103 (b,c)

Cấm xe pháo xe hơi rẽ trái; Cấm xe pháo ôtô rẽ phải

Biển số Phường.104

Cấm xe pháo máy

Biển số Phường.105

Cấm xe pháo xe hơi và xe pháo máy

Biển số Phường.106 (a,b)

Cấm xe pháo xe hơi tải

Biển số Phường.106c

Cấm những xe pháo chở mặt hàng nguy hiểm hiểm

Biển số Phường.107

Cấm xe pháo xe hơi khách hàng và xe pháo xe hơi tải

Biển số Phường.107a

Cấm xe pháo xe hơi khách

Biển số Phường.107b

Cấm xe pháo xe hơi taxi

Biển số Phường.108

Cấm xe pháo kéo rơ-moóc

Biển số Phường.108a

Cấm xe pháo sơ-mi rơ-moóc

Biển số Phường.109

Cấm máy kéo

Biển số Phường.110a

Cấm xe pháo đạp

Biển số Phường.110b

Cấm xe đạp điện thồ

Biển số Phường.111a

Cấm xe pháo gắn máy

Biển số Phường.111 (b) hoặc (c)

Cấm xe pháo phụ vương bánh loại đem mô tơ (xe lam, xích lô máy)

Biển số Phường.111d

Cấm xe pháo phụ vương bánh loại không tồn tại mô tơ (xích lô)

Biển số Phường.112

Cấm người chuồn bộ

Biển số Phường.113

Cấm xe pháo người kéo, đẩy

Biển số Phường.114

Cấm xe pháo thú vật kéo

Biển số Phường.115

Hạn chế trọng chuyên chở toàn cỗ xe pháo mang lại phép

Biển số Phường.116

Hạn chế trọng tải trục xe pháo (trục đơn)

Biển số Phường.117

Hạn chế chiều cao

Biển số Phường.118

Xem thêm: sơ đồ tư duy toán

Hạn chế chiều ngang xe

Biển số Phường.119

Hạn chế chiều nhiều năm xe

Biển số Phường.120

Hạn chế chiều nhiều năm xe pháo cơ giới kéo theo đuổi rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ moóc

Biển số Phường.121

Cự ly ít nhất đằm thắm nhị xe

Biển số Phường.123 (a,b)

Cấm rẽ trái; Cấm rẽ phải

Biển số Phường.124 (a,b)

Cấm xoay đầu xe; Cấm xe hơi xoay đầu xe

Biển số Phường.124 (c,d)

Cấm rẽ trái khoáy và xoay đầu xe; Cấm rẽ nên và xoay đầu xe

Biển số Phường.124(e,f)

Cấm xe hơi rẽ trái khoáy và xoay đầu xe; Cấm xe hơi rẽ nên và xoay đầu xe

Biển số Phường.125

Cấm vượt

Biển số Phường.126

Cấm xe pháo xe hơi chuyên chở vượt

Biển số Phường.127

Tốc chừng tối nhiều mang lại phép

Biển số Phường.127a

Tốc chừng tối nhiều được cho phép về ban đêm

Biển số Phường.127b

Biển ghép vận tốc tối nhiều được cho phép bên trên từng làn đường

Biển số Phường.127c

Biển ghép vận tốc tối nhiều được cho phép theo đuổi phương tiện đi lại, bên trên từng làn đường

Biển số DP.127

Biển không còn vận tốc tối nhiều được cho phép trên biển khơi ghép

Biển số Phường.128

Cấm dùng còi

Biển số Phường.129

Kiểm tra

Biển số Phường.130

Cấm ngừng xe pháo và đỗ xe

Biển số Phường.131 (a,b,c)

Cấm đỗ xe

Biển số Phường.132

Nhường đàng mang lại xe pháo cơ giới chuồn trái chiều qua quýt đàng hẹp

Biển số DP.133

Hết cấm vượt

Biển số DP.134

Hết vận tốc tối nhiều mang lại phép

Biển số DP.135

Hết toàn bộ những mệnh lệnh cấm

Biển số Phường.136

Cấm chuồn thẳng

Biển số Phường.137

Cấm rẽ trái khoáy, rẽ phải

Biển số Phường.138

Cấm chuồn trực tiếp, rẽ trái

Biển số Phường.139

Cấm chuồn trực tiếp, rẽ phải

Biển số Phường.140

Cấm xe pháo công nông và những loại xe pháo tương tự

Biển báo cấm chuồn trái chiều là biển lớn báo gì?

Căn cứ theo đuổi Phụ lục B QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo cấm chuồn ngược chiều là biển lớn số Phường.102.

- Dùng nhằm báo đàng cấm những loại xe pháo (cơ giới và thô sơ) chuồn vô theo hướng đặt điều biển lớn, trừ những xe pháo được ưu tiên theo đuổi quy lăm le. Người đi dạo được luật lệ chuồn bên trên vỉa hè hoặc lề đàng.

- Chiều chuồn ngược lại với chiều đặt điều biển lớn Phường.102 là lối chuồn thuận chiều, những loại xe pháo được luật lệ chuồn vì thế phải để biển lớn hướng dẫn số I.407a hoặc đặt điều biển lớn R302 a, hoặc R302 b ở đầu dải phân cách).

*Chú thích:

Xem thêm: viết lại câu tiếng anh

- Biển hướng dẫn số I.407a: Đường một chiều.

- Biển R302(a, b, c): Hướng nên chuồn vòng chướng ngại vật vật.

Trân trọng!