bị động hiện tại tiếp diễn

Trong giờ Anh, câu tiêu cực là cấu hình câu nối liền với 12 thì căn bạn dạng. Hôm ni, ELSA Speak tiếp tục khiến cho bạn ôn tập luyện phần kiến thức và kỹ năng câu bị động hiện tại tiếp diễn tất nhiên bài xích tập luyện áp dụng cụ thể.

Thể tiêu cực (Passive voice) là gì?

Thể bị động là thể dùng làm nhấn mạnh vấn đề đối tượng người sử dụng chịu đựng tác dụng vì thế hành vi. 

Bạn đang xem: bị động hiện tại tiếp diễn

Kiểm tra vạc âm với bài xích tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

Công thức cộng đồng của thể tiêu cực là:

S + to tướng be + V3/ed

Ví dụ:

  • English is learned by us every day. (Tiếng Anh được Cửa Hàng chúng tôi học tập từng ngày)
  • The football match is being watched by Jack. (Trận đấu đá bóng đang rất được coi vì thế Jack)
Thể tiêu cực là thể dùng làm nhấn mạnh vấn đề đối tượng người sử dụng chịu đựng tác dụng vì thế hành động

Công thức và cách sử dụng bị động hiện tại tiếp diễn

1. Công thức bị động hiện tại tiếp diễn

Thể Câu mái ấm động Câu bị động
Khẳng địnhS + am/is/are + V-ing + OS + am/is/are + being + V3 + (by O)
Ví dụMy mother is making tea.

Mẹ tôi đang được trộn trà.

Tea is being made by my mother.

Trà đang rất được u tôi trộn.

Phủ địnhS + am/is/are + not + V-ing + OS + am/is/are + not + being + V3 + (by O)
Ví dụMy mother is not making tea.

Mẹ tôi ko trộn trà.

Tea is not being made by my mother.

Trà ko cần vì thế u tôi trộn.

Nghi vấnAm/Is/Are + S + V-ing + O?Am/Is/Are + S + being + V3 + (by O)?
Ví dụIs your mother making tea?

Mẹ chúng ta đang được trộn trà cần không?

Is tea being made by your mother?

→ Trà được trộn vì thế u chúng ta cần không?

2. Cách sử dụng bị động hiện tại tiếp diễn

Trong giờ Anh, câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại tiếp nối thông thường được dùng nhập 2 ngôi trường hợp:

1. Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề đối tượng người sử dụng chịu đựng tác dụng vì thế hành vi chứ không hành vi hoặc mái ấm ngữ.

Ví dụ:

Chủ động Bị động
Jack is repairing a xế hộp. (Jack đang được sửa con xe dù tô)

Nhấn mạnh đơn vị phát sinh hành vi là “Jack”

A xế hộp is being repaired by Jack. (Một con xe đang rất được sửa vì thế Jack)

→ Nhấn mạnh đối tượng người sử dụng phải chịu là “ A car”

2. Khi mong muốn đơn vị phát sinh hành vi nhập câu ko rõ ràng là ai, ko cần thiết hoặc không thích trình bày.

Ví dụ: 

Chủ độngBị động
Hackers are taking our company’s important data. (Tin tặc đang được lấy mất mặt tài liệu cần thiết của doanh nghiệp lớn Cửa Hàng chúng tôi.)

→ Đối tượng lấy cắp tài liệu và được xác lập là tin tưởng tặc.

Our company’s important data is being taken. (Dữ liệu cần thiết của doanh nghiệp lớn Cửa Hàng chúng tôi hiện nay đang bị lấy mất mặt.)

→ Vẫn ko xác lập được ai đó đã lấy cắp tài liệu của doanh nghiệp lớn. 

>> cũng có thể chúng ta quan tiền tâm: Câu tiêu cực thời điểm hiện tại đơn

Bài tập luyện bị động hiện tại tiếp diễn [có đáp án]

Bài 1 Chọn đáp án đúng

1. The novel __________ by Hoa.A. was reading

B. is reading

C. was read

D. is read

2. The classroom __________ by the students now.
A. is cleaned

B. is clean

C. clean

D. is being cleaned

3. The traffic lights _________ off every night, they work all day and night.A. aren’t turned

B. aren’t turning

C. isn’t turned

D. isn’t turning

4. Newspapers __________ much by the old at this time.
A. is being read

B. is reading

C. are being read

D. reading

5. That girl _________ her silk skirt by hand now because she is afraid of tearing it.A. is washed

B. was wash

C. are washing

D. is washing

6. My sister ______ cakes at the moment in the kitchen.A. bakes

B. is baking

C. is bake

D. bake

7. ________ Unit 2 __________ by all students at the moment?A. Are/being learned

B. Is/being learn

C. Is/being learned

D. Are/being learn

Xem thêm: ngữ pháp tiếng anh cơ bản

8. _____ classrooms always _________ by on-duty people?A. Is/swept

B. Are/sweeping

C. Is/sweeping

D. Are/swept

9. The wool scarf  _________ by her mother.A. is being knitted

B. knitted

C. is knitting

D. knit

10. The ring _________ by Lyly.A. is being worn

B. is wearing

C. wore

D. wearing

Bài tập luyện bị động hiện tại tiếp diễn

Bài 2: Chuyển trở thành câu tiêu cực tiếp diễn

1. The boy is singing a new tuy nhiên.

→ _______________________________

2. Mr. Jack and his daughter are flying a kite at this time.

→ _______________________________

3. My son is making a snowman.

→ _______________________________

4. The waiter is serving three dinners at this time.

→ _______________________________

5. My brother is reading a novel now.

→ _______________________________

6. We are selling paintings now.

→ _______________________________

7. The cát is drinking some milk.

→ _______________________________

8. My father is washing the xế hộp.

→ _______________________________

9. Santa Claus is carrying a big bag of presents on his back.

→ _______________________________

10. John is throwing the ball into the basket.

→ _______________________________

Đáp án: 

Bài 1: 

1. B2. D3. A4. C5. D
6. B7. C8. D9. A10. A

Bài 2: 

1. A new tuy nhiên is being sung by the boy.

2. A kite is being flown by Mr. Jack and his daughter at this time.

3. A snowman is being made by my son.

4. Three dinners are being served by the waiter at this time.

5. A novel is being read by my brother now.

6. Paintings are being sold by us now.

7. Some milk is being drunk by the cát.

8. The xế hộp is being washed by my father.

9. A big bag of presents is being carried by Santa Claus on his back.

10. The ball is being thrown by John into the basket.

Xem thêm: 100 bài xích tập luyện câu bị động

Xem thêm: tiền không phải là tất cả

Qua nội dung bài viết này, kỳ vọng rằng các bạn sẽ nắm rõ rộng lớn phần kiến thức và kỹ năng bị động thì thời điểm hiện tại tiếp nối trong giờ Anh. Để thạo rộng lớn, bạn phải tập luyện bằng phương pháp thực hiện bài xích tập luyện và dùng thông thường xuyên nhập tiếp xúc.

Đăng ký ứng dụng ELSA Speak học tập giờ ANh dễ dàng dàng

Ngoài đi ra, chúng ta hãy nhờ rằng học tập giờ Anh tiếp xúc nằm trong ELSA Speak thường ngày nhằm vạc âm chuẩn chỉnh quốc tế nhé. Công nghệ A.I. của ELSA Speak tiếp tục khiến cho bạn vạc hiện nay lỗi sai vạc âm và chỉ dẫn cơ hội bịa lưỡi, nhả tương đối sao mang đến chính nhất. 

Hơn 192 chủ thể, +7.000 bài học kinh nghiệm có lợi bên trên ELSA Speak đang được hóng chúng ta mày mò. Vậy thì còn chần chừ gì tuy nhiên ko ĐK ELSA Pro nhằm thưởng thức ngay lập tức hôm nay!