baoh2 có kết tủa không

Phản ứng AlCl3 + Ba(OH)2 đưa đến BaCl2 và kết tủa Al(OH)3 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác tập dượt sở hữu tương quan về Ba(OH)2 sở hữu câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaCl2

Quảng cáo

Bạn đang xem: baoh2 có kết tủa không

1. Phương trình phản xạ AlCl3 thuộc tính với Ba(OH)2

2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 2Al(OH)3

2. Hiện tượng của phản xạ AlCl3 thuộc tính với Ba(OH)2

- Chất kết tủa keo dán giấy Trắng xuất hiện tại, kết tủa này đó là Al(OH)3.

- Tuy nhiên nếu như Ba(OH)2 dư thì kết tủa tiếp tục tan.

3. Cách tổ chức phản xạ AlCl3 thuộc tính với Ba(OH)2 tạo nên kết tủa

- Nhỏ kể từ từ hỗn hợp AlCl3 nhập ống thử sở hữu chứa chấp lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2.

4. Cách ghi chép phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ AlCl3 thuộc tính với Ba(OH)2

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 2Al(OH)3

Bước 2: Viết phương trình ion không hề thiếu vì như thế cách: gửi những hóa học vừa vặn dễ dàng tan, vừa vặn năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu đuối, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm vẹn toàn bên dưới dạng phân tử:

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion không hề thiếu bằng phương pháp lược loại bỏ những ion như là nhau ở cả nhị vế:

5. Mở rộng lớn đặc điểm hoá học tập của muối

5.1. Tác dụng với kim loại

Dung dịch muối bột hoàn toàn có thể thuộc tính với sắt kẽm kim loại tạo nên trở nên muối bột mới mẻ và sắt kẽm kim loại mới mẻ.

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Ba(OH)2 + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + BaCl2 | Ba(OH)2 đi ra BaCl2 | AlCl3 đi ra Al(OH)3

5.2. Tác dụng với axit

Muối hoàn toàn có thể thuộc tính được với axit tạo nên trở nên muối bột mới mẻ và axit mới mẻ.

Ví dụ:

AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

5.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Hai hỗn hợp muối bột hoàn toàn có thể thuộc tính cùng nhau tạo nên trở nên nhị muối bột mới mẻ.

Ví dụ:

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4

5.4. Tác dụng với hỗn hợp bazơ

Dung dịch muối bột hoàn toàn có thể thuộc tính với hỗn hợp bazơ tạo nên trở nên muối bột mới mẻ và bazơ mới mẻ.

Ví dụ:

K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

5.5. Phản ứng phân bỏ muối

Nhiều muối bột bị phân bỏ ở nhiệt độ chừng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Ví dụ:

2KClO3 t02KCl + 3O2 ↑

CaCO3 t0CaO + CO2

2KMnO4 t0 K2MnO4 + MnO2 + O2

6. Phản ứng trao thay đổi nhập dung dịch

6.1. Định nghĩa: Phản ứng trao thay đổi là phản xạ chất hóa học, nhập cơ nhị ăn ý hóa học nhập cuộc phản xạ trao thay đổi cùng nhau những bộ phận kết cấu của bọn chúng sẽ tạo đi ra những ăn ý hóa học mới mẻ.

6.2. Điều khiếu nại xẩy ra phản xạ trao đổi

Phản ứng trao thay đổi nhập hỗn hợp của những hóa học chỉ xẩy ra nếu như thành phầm tạo nên trở nên sở hữu hóa học ko tan hoặc hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu đuối.

Ví dụ:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

K2SO4 + NaOH: Phản ứng ko xẩy ra.

Chú thích: Phản ứng dung hòa cũng nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và luôn luôn xẩy ra.

Ví dụ:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

7. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Cho hỗn hợp axit sunfuric loãng thuộc tính với muối bột natri sunfit, sau phản xạ nhận được hóa học khí nào?

A. H2

B. CO2

C. SO2

D. NO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

Vậy khí nhận được là: SO2

Câu 2: Cho 300 ml KOH 2M nhập hỗn hợp CuCl2 dư, sau phản xạ nhận được lượng hóa học kết tủa là

A. 26,7 gam

B. 27,6 gam

C. 28,8 gam

D. 29,4 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số mol của KOH là: nKOH = 0,3.2 = 0,6 mol

Phương trình phản ứng:

Theo phương trình phản xạ tớ có: = 0,3 mol

Khối lượng của Cu(OH)2 là: = 0,3.98 = 29,4 gam.

Câu 3: Cho 90 gam hỗn hợp Ba(OH)2 5,7% nhập hỗn hợp K2CO3 dư, sau phản xạ nhận được m gam BaCO3. Giá trị của m là

A. 4,89 gam

B. 5,91 gam

C. 6,19 gam

D. 5,45 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Khối lượng của Ba(OH)2 sở hữu nhập hỗn hợp là:

mBa(OH)2=C%.mdd100%=5,7%.90100% = 5,13 gam

Số mol của Ba(OH)2 là: nBa(OH)2=5,13171 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng:

Xem thêm: vectơ pháp tuyến của diện tích s là vectơ

K2CO3+BaOH22KOH+BaCO3 0,03 0,03 (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ có: nBaCO3 = 0,03 mol

Khối lượng của BaCO3 là: m = 0,03.197 = 5,91 gam.

Câu 4: Cho hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, tớ để ý được hiện tượng lạ là

A. Có khí bay ra

B. Xuất hiện tại kết tủa màu sắc trắng

C. Xuất hiện tại kết tủa xanh rớt lam

D. Xuất hiện tại kết tủa red color nâu

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Cho hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, xẩy ra phản xạ hóa học:

Quan sát hiện tượng lạ thấy xuất hiện tại kết tủa red color nâu là: Fe(OH)3

Câu 5: Cho 35 gam CaCO3 nhập hỗn hợp HCl dư, kết đôn đốc phản xạ nhận được từng nào lít khí CO2 ở đktc?

A. 7,84 lít

B. 6,72 lít

C. 5,56 lít

D. 4,90 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Số mol của CaCO3 là: nCaCO3=35100 = 0,35 mol

Phương trình phản ứng:

CaCO3+2HClCaCl2+CO2+H2O0,35 0,35 (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ có: nCO2 = 0,35 mol

Thể tích khí CO2 ở đktc là: VCO2 = 0,35.22,4 = 7,84 lít.

Câu 6: Cho 12,8 gam bột Cu thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian phản xạ trọn vẹn nhận được hóa học rắn sở hữu lượng là

A. 41,8 gam

B. 42,5 gam

C. 43,2 gam

D. 44.6 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Số mol của Cu là: nCu = 0,2 mol

Phương trình phản ứng:

Cu+2AgNO3Cu+2Ag0,2 0,4 (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ có: nAg = 0,4.108 = 43,2 gam.

Câu 7: Cho phương trình phản ứng:

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + Y + H2O

Vậy Y là

A. CO

B. H2

C. Cl2

D. CO2

Hướng dìm giải:

Đáp án D

Phương trình phản ứng:

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 ↑ + H2O

Câu 8: Nhiệt phân trọn vẹn 73,5 gam KClO3 sau phản xạ thấy bay đi ra V lít khí oxi ở đktc. Giá trị của V là

A. 22,04 lít

B. 19,69 lít

C. 21,04 lít

D. đôi mươi,16 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số mol của KClO3 là: nKClO3=73,5122,5 = 0,6 mol

Phương trình phản ứng:

2KClO3to2KCl+3O20,6 0,9 (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ có: nO2 = 0,9 mol

Vậy thể tích của O2 là: V = 0,9.22,4 = đôi mươi,16 lít.

Câu 9: Cho phương trình phản xạ sau: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

Tích những thông số thăng bằng (là những số vẹn toàn, tối giản) nhập phương trình phản xạ bên trên là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản ứng:

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

Tích những thông số thăng bằng (là những số vẹn toàn, tối giản) nhập phương trình phản xạ bên trên là: 1.1.1.1 = 1

Câu 10: Nung m gam muối bột MgCO3 nhận được magie oxit và khí CO2 sở hữu tổng lượng là 16,8 gam. Giá trị của m là

A. 16,8 gam

B. 17,6 gam

C. 18,6 gam

D. 19,4 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản ứng:

MgCO3 toMgO + CO2

Áp dụng toan luật bảo toàn lượng tớ có:

mMgCO3=mMgO+mCO2 = 16,8 gam

Vậy m = 16,8 gam

Xem thêm: công thức phương trình tiếp tuyến

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + SO2 → H2O + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2SO3 → Ba(HSO4)2
 • Ba(OH)2 + N2O5 → Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + 4NO2 → Ba(NO3)2 + 2H2O + Ba(NO2)2
 • Ba(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + BaHPO4
 • Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + H2S → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ba(HS)2
 • Ba(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + K2CO3 → 2KOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → 2H2O + 2NH3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + NaHCO3 → H2O + NaOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + NH4HCO3 → 2H2O + NH3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → H2O + 2BaCO3
 • 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2
 • 3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 ↓ + 3BaSO4
 • Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2
 • Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Cu(OH)2
 • Ba(OH)2 + MgSO4 → Mg(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2
 • Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2
 • Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2
 • Ba(OH)2 + ZnCl2 → BaCl2 + Zn(OH)2
 • Ba(OH)2 + ZnSO4 → Zn(OH)2 + BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3BaSO4
 • 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3Ba(NO3)2
 • 4Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → 3H2 + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + Al2O3 → H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + CrSO4 → Cr(OH)2 ↓ + BaSO4
 • 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2
 • Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Cs2SO4 → 2CsOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2KHSO4 → 2H2O + K2SO4 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Ba(HSO4)2 → 2H2O + 2BaSO4
 • Ba(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + CaSO4 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Na2SO3 → 2NaOH + BaSO3
 • Ba(OH)2 + K2SO3 → 2KOH + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO3 → 2H2O + Na2SO3 + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2KHSO3 → 2H2O + K2SO3 + BaSO3
 • Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → H2O + 2NH3 ↑ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2H2O + 2NH3
 • Ba(OH)2 + 2NH4NO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ba(OH)2 + (NH2)2CO → 2NH3 ↑ + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NH4ClO3 → 2H2O + 2NH3 ↑ + Ba(ClO3)2
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O
 • Ba(OH)2 + NH4HSO4 → 2H2O + NH3 ↑ + BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + 2Na3PO4 → 6NaOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2K3PO4 → 6KOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2NaH2PO4 → 2NaOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2KH2PO4 → 2KOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca(OH)2 + 4H2O + Ba3(PO4)2
 • 6Ba(OH)2 + 3Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 12H2O + 2Ba3(PO4)2
 • Ba(OH)2 + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + K2Cr2O7 → H2O + 2KOH + 2BaCrO4
 • Ba(OH)2 + K2CrO4 → 2KOH + BaCrO4
 • 3Ba(OH)2 + XeO3 → 3H2O + Ba3XeO6
 • Ba(OH)2 + 2CH3CH(NH3Cl)COOH → (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOH → 2H2O + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOC2H5 → 2C2H5OH + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + H2O2 → 2H2O + BaO2
 • Ba(OH)2 + Ba(HS)2 → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + Fe(CO)5 → BaCO3 ↓ + H2Fe(CO)4
 • 6Ba(OH)2 + 6I2 → 6H2O + Ba(IO3)2 + 5BaI2
 • 2Ba(OH)2 + KAl(SO4)2 → Al(OH)3 + KOH + 2BaSO4
 • Phản ứng nhiệt độ phân: Ba(OH)2 → BaO + H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-bari-ba.jsp