bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

Bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 là những động kể từ không tuân theo một quy tắc chắc chắn nào là vô ngữ pháp giờ anh và ko dùng đuôi ED đàng sau những động kể từ này.

Động kể từ bất quy tắc lớp 8 được biên soạn rất rất khoa học tập, phù phù hợp với từng đối tượng người dùng học viên sở hữu học tập lực kể từ khoảng, khá cho tới xuất sắc được phân thành 5 cột. Cột trước tiên là số trật tự, cột loại nhị là động kể từ ở dạng vẹn toàn thể, cột loại tía là động kể từ bất quy tắc ở dạng vượt lên trước khứ, cột loại tư là động kể từ ở thì triển khai xong và cột ở đầu cuối là nghĩa của kể từ. Qua tê liệt hùn học viên gia tăng, nắm rõ vững chắc kỹ năng và kiến thức nền tảng, áp dụng với những bài xích tập dượt cơ bản; học viên sở hữu học tập lực khá, xuất sắc nâng lên trí tuệ và kĩ năng giải đề với những bài xích tập dượt áp dụng nâng lên nhằm học tập đảm bảo chất lượng giờ Anh. Dường như chúng ta coi tăng bài xích tập dượt giờ Anh về đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất, bài xích tập dượt về câu ĐK vô giờ Anh.

Bạn đang xem: bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

Động kể từ bất quy tắc là gì

Đúng như tên thường gọi của chính nó, một động kể từ ko tuân theo đòi quy tắc thường thì Lúc trả thanh lịch dạng vượt lên trước khứ hoặc vượt lên trước khứ phân kể từ được gọi là động kể từ bất quy tắc.

Ví dụ: begin sở hữu dạng vượt lên trước khứ là began và dạng phân kể từ là begun.

100 Động kể từ bất quy tắc vô giờ Anh lớp 8

TTInfinitivePastPastParticipleMeaning
1be (am,is,are)was, werebeenthì, là, ở
2becomeBecamebecometrở nên
3beginBeganbegunbắt đầu
4blowBlewblownthổi
5breakBrokebrokenbể, thực hiện vỡ
6bringBroughtbroughtmang
7buildBuiltbuiltxây dựng
8burstBurstburstnổ, nổ tung
9buyBoughtboughtmua
10canCouldcó thể
11catchCaughtcaughtchụp, bắt
12chooseChosechosenlựa chọn
13comecamecomeđến
14costcostcosttrị giá
15cutcutcutcắt
16dodiddonelàm
17drawdrewdrawnvẽ
18drinkdrankdrunkuống
19drivedrovedrivenlái xe
20eatateeatenăn
21fallfellfallenrơi, té, ngã
22feedfedfedcho ăn, nuôi
23feelfeltfeltcảm thấy
24fightfoughtfoughtchiến đấu
25findfoundfoundtìm thấy
26flyflewflownbay
27forgetforgotforgottenquên
28forgiveforgaveforgiventha thứ
29freezefrozefrozenđông lại, ướp
30getgotgotten

có được, trở nên

31givegavegivencho, biếu, tặng
32gowentgoneđi
33growgrewgrownmọc, rộng lớn lên
34hanghunghangtreo
35havehadhad
36hearheardheardnghe, nghe thấy
37hidehidhiddenche vệt, ẩn nấp
38hithithitđánh, va, va
39holdheldheldcầm, tổ chức
40hurthurthurtlàm nhức, đau
41keepkeptkeptgiữ, lưu giữ gìn
42knowknewknownbiết
43laylaidlaidđặt, đẻ (trứng)
44leadledled

dẫn dắt, lãnh đạo

45leanleantleant

nghiêng, dựa vào

46learnlearntlearnthọc
47leaveleftleftrời lên đường, nhằm lại
48lendlentlentcho mượn
49letletletđể cho
50lielaidlainnằm
51lightlightedlitthắp sáng
52loselostlostđánh mất mặt, lạc
53makemademadelàm, chế tạo
54maymight

được quy tắc, sở hữu lẽ

55meetmetmetgặp
56musthad tophải
57paypaidpaidtrả tiền
58putputputđặt, để
59readreadreadđọc
60rideroderiddencưỡi, lên đường (xe)
61ringrangrungrung, reo
62riseroserisendâng lên
63runranrunchạy
64Saysaidsaidnói
65Seesawseennhìn thấy, thấy
66Sellsoldsoldbán
67sendsentsentgởi
68Setsetsetđặt, để
69shakeshookshakenrung, lắc
70shallshouldsẽ, nên
71shineshoneshonechiếu sáng
72shootshotshotbắn, giảm sút (bóng)
73showshowedshownchỉ, cho tới xem
74Shutshutshutđóng lại
75Singsangsunghát
76Sinksanksunkchìm xuống
77Sitsatsatngồi
78sleepsleptsleptngủ
79smellsmeltsmeltngửi
80speakspokespokennói
81spendspentspenttiêu, xài, trải qua
82splitsplitsplitchẻ, nứt
83spreadspreadspreadtrải đi ra, lan đi
84standstoodstoodđúng
85stealstolestolenđánh cắp
86strikestrokestrickenđánh, đình công
87sweepsweptsweptquét
88swimswamswumbơi
89taketooktakencầm lấy
90teachtaughttaughtdạy
91teartoretornxé rách
92telltoldtoldkể lại, nói
93thinkthoughtthoughtnghĩ, suy nghĩ
94throwthrewthrownném, quăng
95understandunderstoodunderstoodhiểu
96wakewokewakenthức dậy
97wearworewornmặc, đem, đội
98willwouldsẽ
99winwonwonthắng cuộc
100writewrotewrittenviết

Khi nào là người sử dụng động kể từ bất quy tắc vô câu

Đông kể từ bất quy tắc thông thường sẽ tiến hành vận dụng Lúc một trong số tình huống tiếp sau đây xẩy ra :

Động kể từ bất quy tắc được sử dụng trong số thì như thì vượt lên trước khứ đơn,vượt lên trước khứ triển khai xong, thời điểm hiện tại triển khai xong,.

Động kể từ bất quy tắc dùng làm trình diễn miêu tả một hoặc hàng loạt hành vi vẫn xẩy ra vô vượt lên trước khứ, sở hữu thời hạn ví dụ xẩy ra hành vi, vụ việc tê liệt hoặc hành vi xẩy ra vô vượt lên trước khứ và vẫn còn đấy đang được kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại và xẩy ra vô sau này, vô một vài tình huống ko cần thiết xác lập thời hạn ví dụ.

Động kể từ bất quy tắc dùng nhằm trình diễn miêu tả một hoặc nhiều hành vi liên tiếp xẩy ra đúng đắn ở đâu, thời hạn nào là nhằm mục đích thông tin vụ việc, hoặc dùng động kể từ bất quy tắc Lúc ham muốn đặt điều một thắc mắc nhằm dò xét tìm kiếm bất kì một vấn đề nào là.

Bài tập dượt động kể từ bất quy tắc lớp 8

Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc theo đòi vượt lên trước khứ đơn

a. The film ………………… (begin) late.

b. I ………………… (choose) noodle for lunch.

c. He ………………… (keep) his promise.

d. The children ………………… (sleep) on the sofa.

đ. We ………………… (lend) Lisa $50.

e. He ………………… (tell) us that he lived in Shanghai.

ê. At the age of 25, he ………………… (become) a designer.

g.They ………………… (swim) 650 meters.

h. I ………………… (give) my friend a CD for Christmas.

i. They ………………… (speak) Japanese to tướng the waiter.

Xem khêu ý đáp án

a. began

b. chose

c. kept

d. slept

Bài 2: Chia động kể từ vô ngoặc theo đòi vượt lên trước khứ phân từ

1. Why has she ………………… (leave) already?

2. Had you ………………… (hear) of this band before you came here?

3. I’ve ………………… (give) some money to tướng Anne.

4. She’s ………………… (bring) a cake to tướng the tiệc nhỏ, we ate it all.

5. It had ………………… (become) very cold, sánh we went inside.

6. Don’t worry, we haven’t ………………… (forget) about the tiệc nhỏ.

7. The birds have ………………… (fly) south for the winter.

8. I have ………………… (be) sick all day.

9. They have ………………… (begin) painting the living room.

10. I have ………………… (keep) this secret for ages.

Xem khêu ý đáp án

1. left

2. heard

3. given

4. brought

5. become

6. forgotten

7. flown

Bài 3: Change verb into the past simple

1.I (read) _____ three books last week

2. They (speak) _______ French to tướng the waitress.

3. He (understand) _______ during the class, but now he doesn't understand.

4. He (forget) ______ to tướng buy some milk.

5. I (give) ______ my mother a CD for Christmas.

6. He (tell) _____ bu that he lived in Toronto.

7. The film (begin) ______ late.

8. We (fly) ______ to tướng Da Nang.

9. They (drive) _____ to tướng Beijing.

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 toán 5

10. He (teach) ______ English at the University.

Bài 4: Change verbs into past participle

1. We've already (have) ____lunch.

2. This was the first time she had (do) _____ her homework.

3. He has never (drive) _______ a motorbike before.

4. By the time we arrived, the children had (eat) ______ all the chocolate.

5. Are you okay? I've (feel) ______ better.

6. I'd (lend) _____ my umbrella to tướng John, sánh I got wet.

7. It had (become) ______ very cold, sánh we went inside.

8. Have you (choose) ______ your university yet?

9. Why has John (leave) _____ already?

10. She has (know) ______ about this problem for three months.

Bài 5. Change verbs into the correct form

1. Have you already (read) ______ today's newspaper?

2. He has (lose) _____ his wallet again.

3. They (speak) ______ French to tướng the waitress.

4. They (swim) _____ 500m.

5. I have (write) _______ three essays this week.

6. She (drink) _____ too much coffee yesterday.

7. The children (sleep) ______ in the xế hộp.

8. I (send) ______ you an tin nhắn earlier.

9. She had (wear) _____ her xanh rờn dress many times.

10. Why have you (stand) ______ up - are we leaving?

Exercise 6 Give the correct size of verb

1. Yesterday, I (go) ………. to tướng the restaurant with a client.

2. We (drive) ……….around the parking lot for đôi mươi minutes to tướng find a parking space.

3. When he (arrive) ……….at the restaurant, the place (be) ……….full.

4. The waitress (ask) ……….us if we (have) ……….reservations.

5. I (say) ……….that he would come.

6. The waiter (tell) ……….us to tướng come back in to tướng hours.

7. My client and I slowly (walk) ……….back to tướng the xế hộp.

8. We (stop) ………. at the grocery store and (buy) ……….some cakes.

9. My sister (get) ……….married last month.

10. Daisy (come) ……….to tướng her grandparents’ house 3 days ago.

11. My computer (be) ……….broken yesterday.

12. He (buy) ……….bu a big teddy bear on my birthday last week.

13. My friend (give) ……….bu a bar of chocolate when I (be) ……….at school yesterday.

14. My children (not do) ……….their homework last night.

15. You (live) ……….here five years ago?

16. They (watch) ……….TV late at night yesterday.

17. (Be) ……….your friend at your house last weekend?

18. They (not be) ……….excited about the film last night.

19. Where (spend/you) ……….your last holiday?

20. I (visit) ……….lots of interesting places. I (be) ……….with two friends of mine.

Exercise 7: Read the sentences and fill in the blanks with the correct forms of the verbs

1. My parents _____________ trang chính very late last Friday. (come)

2. My friends _____________ a wonderful present for my birthday. (give)

3. She _____________ very surprised when she _____________ that man there. (be/ see)

4. The boys _____________ ten minutes ago. (meet)

5. Somebody _____________ my money! (steal)

6. I _____________ my homework and then I _____________ all the books into my book. (do/ put)

7. Daisy _____________ (bring) some chocolates to tướng the birthday tiệc nhỏ.

8. I _____________ (hear) a new tuy nhiên on the radio. I loved it! It _____________ (be) sánh cool.

9. Peter _____________ (understand) everything the teacher _____________ (say) in Maths.

Xem thêm: phân tích bài thơ ông đồ

10. My mother _____________ (forget) to tướng buy some milk.

11. The children _____________ (sleep) in the xế hộp. They _____________ (be) sánh tired.

12. We _____________ (leave) at 7 a.m this morning before the kids _____________ (wake up).