bán anh em xa mua láng giềng gần

Tiếng Việt[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

IPA theo đòi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːn˧˥ ajŋ˧˧ ɛm˧˧ saː˧˧ mwaː˧˧ laːŋ˧˥ zə̤ŋ˨˩ ɣə̤n˨˩ɓa̰ːŋ˩˧ an˧˥ ɛm˧˥ saː˧˥ muə˧˥ la̰ːŋ˩˧ jəŋ˧˧ ɣəŋ˧˧ɓaːŋ˧˥ an˧˧ ɛm˧˧ saː˧˧ muə˧˧ laːŋ˧˥ jəŋ˨˩ ɣəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːn˩˩ ajŋ˧˥ ɛm˧˥ saː˧˥ muə˧˥ laːŋ˩˩ ɟəŋ˧˧ ɣən˧˧ɓa̰ːn˩˧ ajŋ˧˥˧ ɛm˧˥˧ saː˧˥˧ muə˧˥˧ la̰ːŋ˩˧ ɟəŋ˧˧ ɣən˧˧

Tục ngữ[sửa]

bán anh em xa mua láng giềng gần

Xem thêm: tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng

Bạn đang xem: bán anh em xa mua láng giềng gần

  1. (nghĩa bóng) Cần xây đắp quan hệ xử thế chất lượng tốt rất đẹp với láng giềng láng giềng, bởi bằng hữu chúng ta sản phẩm cho dù thân thuộc quí tuy nhiên không ở gần nên không tồn tại ĐK trợ giúp bởi vì láng giềng láng giềng.
    • 2012, La Hoàn, Những láng giềng tọc mạch thân thuộc Thủ đô, VietNamNet:

      Các cụ tao vẫn bảo “bán anh em xa mua láng giềng gần”, với láng giềng thân thuộc thiết trái ngược cực kỳ quý. Tuy nhiên, thân thuộc thiết rất nhiều khi cũng đem về phiền hà, nhất là ở môi trường thiên nhiên khu đô thị, căn nhà cơ hội căn nhà duy nhất bức vách.

Tham khảo[sửa]

  • Nguyễn Như Ý (1999) Đại tự vị giờ đồng hồ Việt, Hà Nội: NXB Văn hóa Thông tin