bài tập câu hỏi đuôi

Câu chất vấn đuôi là 1 trong những trong mỗi điểm ngữ pháp đặc biệt hoặc rất có thể áp dụng vô ielts speaking hỗ trợ cho sỹ tử nâng cao ngữ điệu đương nhiên rộng lớn. Đây là dạng ngữ pháp ko khó khăn tuy nhiên nhiều người lại rất đơn giản lầm lẫn.

Chính vì vậy, thời điểm hôm nay IELTS Fighter tiếp tục tổ hợp một nội dung bài viết về vớ tần tật những điều cần phải biết về thắc mắc đuôi: cách sử dụng và phân biệt những loại thắc mắc đuôi, na ná cách sử dụng Tag Question vô IELTS, kỳ vọng những chúng ta có thể vận dụng Tag Question vô phần tranh tài speaking của tớ một cơ hội hiệu suất cao nhất nhé.

Bạn đang xem: bài tập câu hỏi đuôi

Trước khi tham gia học thắc mắc đuôi, bạn phải dò thám hiểu cụ thể về những thì nên nếu như ko lưu giữ không còn, hãy click links này nằm trong luyện nhé: Các thì vô giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản – Tổng thích hợp công thức và bài xích tập dượt sở hữu đáp án

I. CÂU HỎI ĐUÔI LÀ GÌ?

Câu chất vấn đuôi - tag question là 1 trong những thắc mắc ngắn ngủn, được thêm thắt kèm cặp sau câu tường thuật nhằm tất cả chúng ta rất có thể chất vấn lại vấn đề. Đây là dạng thắc mắc dạng Yes/No Question.

Ex: They are student, aren’t they.

Câu trả lời: Yes, they are.

Hoặc He isn't a doctor, is he?

No, he is.

Và các bạn thông thường bắt gặp cơ hội vấn đáp sở hữu hoặc ko nhằm nhấn mạnh vấn đề lại vấn đề hoặc chưng quăng quật nó.

II. CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI

1. Nguyên tắc hình thành

1.1. Nguyên tắc chung

- Sử dụng trợ động kể từ tương tự như ở mệnh đề chủ yếu nhằm thực hiện phần đuôi thắc mắc.

- Nếu không tồn tại trợ động kể từ thì người sử dụng bởi, does, did để thay thế thế.

- Nếu mệnh đề chủ yếu ở thể xác minh thì phần đuôi ở thể phủ tấp tểnh và ngược lại.

- Thời của động kể từ ở đuôi cần theo đuổi thời của động kể từ ở mệnh đề chủ yếu.

- Chủ ngữ của mệnh đề chủ yếu và của phần song là như là nhau.

- Đại kể từ ở trong phần đuôi luôn luôn cần nhằm ở dạng công ty ngữ .

- Phần đuôi nếu như ở dạng phủ tấp tểnh thì thông thường được rút gọn gàng (n’t). Nếu ko rút gọn gàng thì cần theo đuổi loại tự: trợ động kể từ + S + not?

Ví dụ:

She is beautiful, isn’t she? (Cô ấy không đảm bảo lắm nhỉ?)

2. Cấu trúc

2.1. Hiện bên trên đơn

Động kể từ “to be”:

- S + am/is/are + O, isn’t/ aren’t + S?

Ví dụ 1: I am late, aren’t I? (Tôi cho tới trễ cần không?)

Ví dụ 2: He is not nice, isn’t he ? ( Anh ấy ko chất lượng tốt cần không?)

Động kể từ thường:

- S + V + O, don’t/doesn’t + S?

Ex: Tom likes football, doesn’t he (Tom quí soccer, cần không?)

Ex: Tom doesn’t lượt thích football, does he? ( Tom ko quí soccer, cần không?)

2.2. Thì lúc này tiếp diễn

- S + am/is/are + V_ing, isn’t/ aren’t + S?

- S + am/is/are + not + V_ing, am/is/are + S?

Ex: It is raining, isn’t it? (Trời đang được mưa cần không?)

Ex: It isn’t raining, is it?

2.3. Thì lúc này trả thành

- S + have/has + V3/ed, haven’t/ hasn’t + S?

- S + have/has + not + V3/ed, have/has + S?

Ex:Tom has gone out, hasn’t he? (Tom vừa vặn chạy ra phía bên ngoài cần không?)

Ex:Tom hasn’t gone out, has he?

2.4. Thì vượt lên khứ đơn

Động kể từ “to be”

- S + was/were + O, wasn’t/weren’t + S?

- S + was/were + not + O, was/were + S?

Ex:They were late, weren’t they? (Họ cho tới trễ cần không?)

Ex: They weren’t late, were they?

Động kể từ thường

- S + V2/ed + O, didn’t + S?

- S + didn’t + V + O, did + S?

Ex: She had to tát leave early, didn’t she? (Cô ấy cần rời sớm cần không?)

Ex: She didn’t have to tát leave early, did she?

2.5. Thì sau này đơn

- S + will + V_inf, won’t + S? S + will + not + V_inf, will + S?

Ex: You’ll be back soon, won’t you? (Có cần các bạn sẽ trở về sớm?)

Ex: You won’t be back soon, will you?

2.6. Động kể từ khuyết thiếu (modal verbs)

- S + modal verbs + V_inf, modal verbs + not + S?

- S + modal verbs + not + V_inf, modal verbs + S?

Ex: The children can swim, can’t they? (Bọn trẻ con sở hữu bơi lội được không?)

Ex: The children can’t swim, can they?

Chú ý: Trong thắc mắc đuôi tất cả chúng ta luôn luôn trực tiếp người sử dụng những đại kể từ công ty ngữ (I, he, it, they,..) để tại vị thắc mắc. Nếu là thắc mắc đuôi phủ tấp tểnh tất cả chúng ta người sử dụng kiểu dáng tỉnh lượt thân ái “not” với “to be” hoặc với trợ động kể từ (isn’t, don’t, doesn’t, haven’t, didn’t, can’t, won’t,…)

Ví dụ: Tom was at home page, wasn’t he? Không nói: Wasn’t Tom? hoặc was not Tom?

III. CÂU HỎI ĐUÔI ĐẶC BIỆT CẦN CHÚ Ý

- Câu reviews người sử dụng “I am”, thắc mắc đuôi là “aren’t I”

Ví dụ: I am a student, aren’t I?

- Câu reviews người sử dụng Let’s, thắc mắc đuôi là “Shall we”

Ví dụ: Let’s go for a picnic, shall we?

- Chủ ngữ là những đại kể từ cô động “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” thắc mắc đuôi là “they”

Ví dụ: Somebody wanted a drink, didn’t they?

Nobody phoned, did they?

- Chủ ngữ là “nothing” thì thắc mắc đuôi người sử dụng “it”. Và Nothing là công ty ngữ tức là mệnh đề reviews đang được ở dạng phủ tấp tểnh, thắc mắc đuôi tiếp tục ở dạng xác minh.

Ví dụ: Nothing can happen, can it?

- Trong câu sở hữu những trạng kể từ phủ tấp tểnh và buôn bán phủ tấp tểnh như: never, seldom, hardly, scarely, little… thì câu này được coi như thể câu phủ tấp tểnh – phần chất vấn đuôi tiếp tục ở dạng khẳng định

Ví dụ: He seldom drinks wine, does he?

- Câu đầu sở hữu It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề thực hiện thắc mắc đuôi

Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you ?

- Chủ kể từ là mệnh đề danh kể từ, người sử dụng “it” vô thắc mắc đuôi

Ví dụ: What you have said is wrong, isn’t it ?

Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ?

- Sau câu khẩu lệnh cơ hội (Do…/Don’t bởi v.v… ), thắc mắc đuôi thông thường là … will you?:

Ví dụ: Open the door, will you?

Don’t be late, will you?

- Câu đầu là I WISH, người sử dụng MAY vô thắc mắc đuôi

Ví dụ: I wish to tát study English, may I ?

- Chủ kể từ là ONE, người sử dụng you hoặc one vô thắc mắc đuôi

Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?

- Câu đầu sở hữu MUST, must sở hữu rất nhiều cách thức người sử dụng do đó tùy từng cách sử dụng nhưng mà sẽ có được thắc mắc đuôi không giống nhau

Must chỉ sự cần thiết thiết: => người sử dụng needn’t

Ví dụ: They must study hard, needn’t they?

Must chỉ sự cấm đoán: => người sử dụng must Ex: You mustn’t come late, must you ? Must chỉ sự Dự kiến ở hiện nay tại: => nhờ vào động kể từ theo đuổi sau must

Ex: He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh tao ắt hẳn là 1 trong những học viên đặc biệt mưu trí, cần ko ?)

Must chỉ sự Dự kiến ở vượt lên khứ ( vô công thức must +have+ p.p) : => người sử dụng [ ] là have/has Ex: You must have stolen my xe đạp, haven’t you? ( các bạn cứng cáp hẵn là vẫn lấy cắp xe cộ của tôi, cần không?)

- Câu cảm thán, lấy danh kể từ vô câu thay đổi trở nên đại kể từ, [ ] người sử dụng is, am, are

Ví dụ: What a beautiful dress, isn’t it?

How intelligent you are, aren’t you?

- Câu đầu sở hữu I + những động kể từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ, lấy mệnh đề phụ thực hiện thắc mắc đuôi.

Ví dụ: I think he will come here, won’t he?

I don’t believe Mary can bởi it, can she?

( chú ý MĐ chủ yếu sở hữu not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)

- Cùng kiểu này tuy nhiên nếu như công ty kể từ ko cần là I thì lại người sử dụng mệnh đề đầu thực hiện thắc mắc đuôi.

Ví dụ: She thinks he will come, doesn’t she?

USED TO:

- Used to: từng (diễn miêu tả thói quen thuộc, hành vi thông thường lập cút lập lại vô vượt lên khứ).

- Trường thích hợp này, tao cứ việc coi USED TO là 1 trong những động kể từ phân chia ở thì vượt lên khứ. Do bại liệt, thắc mắc đuôi ứng chỉ việc mượn trợ động kể từ DID

Ví dụ: She used to tát live here, didn’t she?

Had better:

“Had better” thông thường được viết lách ngắn ngủn gọn gàng trở nên ‘D BETTER, nên dễ dàng khiến cho tao lúng túng khi phải tạo lập thắc mắc đuôi ứng. Khi thấy ‘D BETTER, chỉ việc mượn trợ động kể từ HAD nhằm lập thắc mắc đuôi.

Ví dụ: He’d better stay, hadn’t he?

WOULD RATHER

Would rather thông thường được viết lách gọn gàng là ‘D RATHER nên cũng dễ gây nên lúng túng cho mình. Chỉ cần thiết mượn trợ động kể từ WOULD cho tới tình huống này nhằm lập thắc mắc đuôi.

Ví dụ: You’d rather go, wouldn’t you?

IV. CÁCH SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐUÔI

1. Xác tấp tểnh lại thông tin

Mục đích: Với cách dùng này, tao đơn giản chỉ để ý hỏi để đợi người nghe đồng tình với ý kiến của mình. Khi ấy tao sẽ xuống giọng ở cuối câu. Với kiểu câu này, tao trả lời theo đuổi dạng câu của mệnh đề.

Ví dụ 1:

Jenny is beautiful, isn’t she? (Jenny đẹp gái nhỉ?)

Trả lời: YES => Yes, it it. (Ừ, nó đẹp thật.)

NO => No, it isn’t. (Không, nó ko đẹp.)

Ví dụ 2:

Dad doesn’t come home page, does he? (Bố ko về mái ấm nhỉ?)

Trả lời: YES => Yes, he does. (Có, bố có về.)

NO => No, he doens’t. Không, bố ko về.)

2. Dùng nhằm lấy thông tin

Khi sử dụng ý hỏi đuôi nhằm mục đích nghi vấn vấn. Nghĩa là muốn yêu thương ước người nghe trả lời ý hỏi của tao thì tao phải lên giọng ở cuối câu.

Cách trả lời ý hỏi đuôi mục đích này cũng rất đơn giản, tương tự với câu nghi vấn vấn thông thường, tao sẽ trả lời YES/NO:

Ví dụ 1:

You wen’t go to tát market yesterday, didn’t you? (Hôm qua loa cậu ko cút chợ à?)

Xem thêm: tóm tắt những đứa con trong gia đình

Trả lời: NO => No, I did not go to tát market yesterday. (Không, trong ngày hôm qua tôi ko cút chợ.)

YES => Yes, I went to tát go to tát market yesterday. (Có, trong ngày hôm qua tôi có cút chợ chứ.)

Ví dụ 2:

You have two children,don’t you? (Bạn có 2 đứa trẻ đúng chứ?)

Trả lời: NO => No, I haven’t two children. (Không, tôi ko có.)

YES => Yes, I have two children. (Đúng, tôi có nhị đứa.)

V. MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÀI TẬP CÂU HỎI ĐUÔI

1. Chủ ngữ

- Nếu công ty ngữ là đại kể từ, thì tất cả chúng ta tái diễn đại từ

Ví dụ: She had a great time, didn’t she?

- Nếu công ty ngữ là danh kể từ, tao người sử dụng đại kể từ ứng thay cho thế

Ví dụ: The girls wanted to tát go to tát cinema, didn’t they?

- Với everything, nothing, anything, something, tất cả chúng ta người sử dụng đại kể từ it cho tới thắc mắc đuôi

Ví dụ: Everything is good, isn’t it?

- Nếu công ty ngữ là đại kể từ cô động chỉ người như nobody, somebody, everybody, no one, someone hoặc everyone, tất cả chúng ta người sử dụng they vô thắc mắc đuôi

Ví dụ:

Nobody asked for má, did they?

Someone lives here, bởi they?

2. Động từ

2.1. Có trợ động kể từ (do, does, did, have, has)

Nếu vô mệnh đề chủ yếu sở hữu trợ động kể từ, tao dùng nó ở dạng phủ tấp tểnh muốn tạo trở nên thắc mắc đuôi

Ví dụ:

You've got a siêu xe, haven't you?

I don't need to tát finish this today, bởi I?

James is working on that, isn't he?

Your parents have retired, haven't they?

The phone didn't ring, did it?

Your mum hadn't met him before, had she?

2.2. Không sở hữu trợ động từ

Trong tình huống mệnh đề chủ yếu không tồn tại trợ động kể từ, và động kể từ chủ yếu của chính nó ở thì lúc này đơn hoặc vượt lên khứ đơn, tao dùng don’t, doesn’t , didn’t hoặc haven’t cho tới thắc mắc đuôi tuỳ theo đuổi thì vô mệnh đề chính

Ví dụ:

Jenni eats cheese, doesn't she?

I said that already, didn't I?

They play football on Sundays, don't they?

2.3 Động kể từ đó là động kể từ tobe

Nếu động kể từ vô mệnh đề đó là tobe như is, am, are (hiện bên trên đơn) và was, were (quá khứ đơn) thì tao người sử dụng động kể từ tobe bại liệt ở thể ngược lại vô thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

The bus stop's over there, isn't it?

None of those customers were happy, were they?

2.4 Có modal verb

Nếu động kể từ vô mệnh đề đó là modal verb, tất cả chúng ta dùng modal verb bại liệt ở thể ngược lại vô thắc mắc đuôi

Ví dụ:

They could hear má, couldn't they?

You won't tell anyone, will you?

3. Các tình huống quánh biệt

- Ta người sử dụng thắc mắc đuôi ở thể xác minh sau đó 1 mệnh đề chủ yếu sở hữu những kể từ phủ tấp tểnh như never, hardly, nobody

Ví dụ:

Nobody lives in this house, bởi they?

You’ve never liked má, have you?

He never goes out with his dog, does he?

- Với used to tát vô mệnh đề chủ yếu, tao người sử dụng “didn’t” vô thắc mắc đuôi

Ví dụ:

You used to tát work here, didn’t you?

He used to tát have long hair, didn’t he?

- Trong những câu cầu khiến cho, tất cả chúng ta hay được dùng will vô thắc mắc đuôi tuy nhiên tất cả chúng ta cũng rất có thể dùng would, could, can và won’t.

Ví dụ:

Turn the TV down, will you?

Don’t shout, will you? I can hear you perfectly well.

Come here a minute, can you?

Open the window, would you?

- Nếu mệnh đề chủ yếu dùng “let’s”, tao dùng “shall” we cho tới mệnh đề sau

Ví dụ: Let's take the next bus, shall we?

- Nếu vô mệnh đề chủ yếu sở hữu dùng “am”, thắc mắc đuôi dạng xác minh được xem là am I , tuy nhiên dạng phủ tấp tểnh được xem là aren’t I

Ví dụ:

I am late, aren't I?

I'm in charge of the food, aren't I?

I'm never on time, am I?

I'm going to tát get an gmail with the details, aren't I?

5. Ngữ điệu vô thắc mắc đuôi

- Nếu tất cả chúng ta ko biết câu vấn đáp và ko chắc chắn rằng, lên giọng ở thắc mắc đuôi

Ví dụ: You don’t know where the quấn is, bởi you?

- Nếu tất cả chúng ta biết câu vấn đáp và chất vấn chỉ nhằm xác nhận vấn đề, tất cả chúng ta xuống giọng ở thắc mắc đuôi

Ví dụ: That film was fantastic, wasn’t it?

VI. ỨNG DỤNG TAG QUESTION TRONG BÀI THI IELTS

Câu chất vấn đuôi - tag question thông thường được phần mềm vô bài xích thi đua speaking của ielts khiến cho bài xích phát biểu sống động rộng lớn.

Ví dụ như:

Topic: Animals Part 1:

Do you lượt thích animals?

I would say I don’t hate them. I am not very much of an animal lover but I love them if they exist and I am able to tát see them. But, owning an animal is not easy, isn’t it ? . Because it takes much time and money.

Are people in your country fond of animals?

Yes, they are. People in my country love animals. You could find a dog or a cow being owned by a family. And it is not for any monetary reasons but because they lượt thích being around them and caring for them. Animals bởi bring a certain extent of happiness and togetherness in a family, don’t they? .So having some animals is popular in my country.

Xem thêm thắt những công ty điểm ngữ pháp cần thiết khác:

Mệnh đề mối liên hệ - Relative clause: Các loại mệnh đề, bài xích tập dượt ví dụ chi tiết

PASSIVE VOICE (Câu bị động) - Cấu trúc theo đuổi những thì, bài xích tập dượt chi tiết

VI. BÀI TẬP CÂU HỎI ĐUÔI

Một số bài xích tập dượt nhằm chúng ta nằm trong thực hành thực tế nhé. 

1. She’s from a small town in Đài Loan Trung Quốc, ....  ?

2. He's still sleeping, ....  ?

3. We’re late again, .... ?

4. I’m not the person with the tickets,  .... ?

5. You bởi go to tát school, .... ?

6. The weather is really bad today,  ....  ?

7. Let's go for a walk, .... ?

8. They aren’t in Mumbai at the moment, ....  ?

9. We won't be late,  .... ?

10. John’s a very good student,  ....  ?

11. Nobody called, .... ?

12. She doesn’t work in a khách sạn,  ....  ?

13. They will wash the siêu xe, .... ?

14. We live in a tiny flat, ....  ?

15. We must lock the doors,  .... ?

16. David and Julie don’t take Chinese classes,  ....  ?

17. I often come home page late,  ....  ?

18. I'm right, .... ?

19. She doesn’t cook very often,  ....  ?

20. So you bought a siêu xe, .... ?


Answers:

1.  isn’t she

2. isn't he

3. aren’t we

4. am I

5. don't you?

6.  isn’t it

7. shall we

8. are they

9. will we

10. isn’t he

11. did they

12. does she

13. won't they

14. don’t we

15. mustn't we

16. bởi they

17. don’t I

18. aren't I?

Xem thêm: ca(hco3)2 ra caco3

19. does she

20. didn't you

Các các bạn nằm trong thực hành thực tế và vận dụng nhé.