bài tập câu gián tiếp

Với một số trong những người học tập, ngữ pháp về dạng câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh có lẽ rằng khá phiền hà và khó khăn lưu giữ. Tuy nhiên, chúng ta trọn vẹn rất có thể đoạt được và áp dụng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này hiệu suất cao nếu như thông thường xuyên thực hiện những dạng bài xích tập dượt tương quan. Bài viết lách sau tiếp tục tổ hợp những bài tập dượt câu thẳng loại gián tiếp bạn rất có thể xem thêm.

Bạn đang xem: bài tập câu gián tiếp

1. Khái niệm câu thẳng, loại gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

1.1 Câu trần thuật thẳng (Direct speech)

Là kiểu câu thuật lại đúng đắn những gì người rằng mong muốn truyền đạt, thông thường là câu trích dẫn được bịa đặt nhập vệt ngoặc kép. 

Ví dụ: 

 • Mai asked: “Can you just ignore it?” (Mai hỏi: “Cậu rất có thể cứ khoác kệ chuồn được không?”)
 • Nam said: “I don’t want to tướng drink it!” (Nam nói: “Mình không thích nốc tính năng này đâu!”)

1.2 Câu trần thuật loại gián tiếp (Indirect speech)

Là kiểu câu dùng để làm thuật lại tiếng của những người nào là cơ một cơ hội loại gián tiếp, ko trích dẫn hắn nguyên vẹn, ko kèm cặp vệt ngoặc kép.

Ví dụ:

 • Mai asked if I could just ignore it. (Mai chất vấn liệu rằng tôi rất có thể kệ việc này chuồn được ko.)
 • Nam said that he didn’t want to tướng drink it. (Nam bảo rằng cậu ấy ko hề mong muốn nốc nó.) 

Xem thêm: 

=> TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

=> ​​SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

2. Cách fake câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, nhằm fake kể từ câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp, bạn phải tuân theo 4 bước sau đây:

2.1 Xác quyết định động kể từ trần thuật phù hợp

Bước trước tiên là lựa chọn động kể từ trần thuật quí phù hợp với mục tiêu truyền đạt của những người rằng (trần thuật, đòi hỏi, chất vấn,...). Một số động kể từ trần thuật thường trông thấy là: said, told, asked, denied, promised, suggested. 

Ví dụ:

Linh told me that she had bought a new phone. (Linh rằng với tôi là cô ấy tiếp tục mua sắm một dế yêu mới mẻ.)

2.2 Lùi thì của động kể từ ở mệnh đề được tường thuật

Khi fake câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp, tất cả chúng ta cần thiết hiểu rằng người rằng chỉ đang được kể lại tiếng rằng của một người nhập quá khứ. Do cơ, nhập câu loại gián tiếp, động kể từ nhập mệnh đề được trần thuật rất cần phải lùi lại 1 thì đối với thời khắc rằng. Cụ thể:

  • Thì lúc này đơn → Thì quá khứ đơn (Ví dụ: Buy → Bought)
 • Thì lúc này tiếp tục → Thì quá khứ tiếp diễn 

(Ví dụ: is/ are talking → was/ were talking)

 • Thì lúc này hoàn thành xong → Thì quá khứ trả thành 

(Ví dụ: has/ have studied → had studied)

 • Thì lúc này hoàn thành xong tiếp tục → Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

(Ví dụ: has/ have been learning → had been learning)

  • Thì quá khứ đơn → Thì quá khứ trả thành (Ví dụ: sold → had sold)
 • Thì quá khứ tiếp tục → Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn 

(Ví dụ: was/ were talking → had been talking)

 • Will → Would
 • Can → Could
 • Must/ Have to tướng → Had to
 • May → Might

Lưu ý một số trong những tình huống KHÔNG lùi thì động kể từ nhập mệnh đề trần thuật sau:

 • Đề cập cho tới một chân lý, thực sự hiển nhiên
 • Câu ĐK loại 2, 3
 • Câu thẳng có could, should, would, might, ought to
 • Trong câu với năm xác lập. 

2.3 Đổi những đại kể từ, tân ngữ

Khi quy đổi kể từ câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp, bạn phải Note thay cho thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu, tân ngữ nhập mệnh đề được trần thuật cho tới thích hợp.

Chủ ngữ:

 • I → He/ She
 • You → I/ We/ They
 • We → We/ They

Tân ngữ:

 • Me → Him/ Her
 • You → Me/ Us/ Them
 • Us → Us/ Them

Đại kể từ sở hữu

 • My → His/ Her
 • Your → My/ Our/ Their
 • Our → Our/ Their

Đại kể từ sở hữu

 • Mine → His/ Hers
 • Yours → Mine/ Ours/ Theirs
 • Ours → Ours/ Theirs

Ví dụ:

“Are they your friends?” Jane asked. → Jane asked má if they were my friends. (Jane chất vấn tôi liệu bọn họ liệu có phải là các bạn của tôi hay là không.)

2.4 Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ thời hạn, địa điểm

Khi fake kể từ câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh, các bạn còn cần thiết thay đổi cả một số trong những kể từ chỉ thời hạn, xứ sở sau đây:

 • Here → There
 • Now → Then
 • Today → That day
 • Yesterday → The previous day hoặc the day before
 • Tomorrow → The following day hoặc the next day
 • Ago → Before
 • Last → The previous
 • Next → The following
 • This → That
 • These → Those

Ví dụ:

“I went to tướng visit my daughter last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone to tướng visit her daughter the week before

Xem thêm:

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

null

3. Các dạng câu trần thuật thông thường gặp

3.1 Câu trần thuật

Là dạng câu được dùng để làm thuật lại những vụ việc, mô tả hoặc đánh giá vụ việc, tình trạng, đặc thù. 

Cấu trúc:

S + say(s)/ said + (that) + S + V

Ví dụ:

Susan said, “I have a new boyfriend.” 

→ Susan said (that) she had a new boyfriend. (Susan bảo rằng cô ấy tiếp tục với các bạn trai mới mẻ.)

3.2 Câu hỏi

 • Câu chất vấn yes/ no: 

S + asked/ wanted to tướng know/ wondered + if/ whether + S + V

Ví dụ:

Jack asked me: “Will you go out tonight? → Jack asked má if I would go out that night.” (Jack chất vấn tôi liệu tối hôm cơ tôi với ra đi ngoài hay là không.)

 • Wh-question:

S + asked/ wondered/ wanted to tướng know + Wh-question + S + V

Ví dụ:

My mom asked: “Why did you điện thoại tư vấn her?” 

→ My mom wanted to tướng know why I had called her. (Mẹ mong muốn biết sao tôi lại gọi cho tới cô ấy.)

3.3 Câu mệnh lệnh

Cấu trúc:

S + asked/ told/ requested/ demanded/ required/ order + O + (not) + to tướng V

Ví dụ:

“Turn off your phone! It is too noisy” – she said. 

=> She told má to tướng turn off my phone because it was too noisy.

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

4. Tổng ăn ý bài xích tập dượt câu thẳng loại gián tiếp với đáp án

Bài tập dượt 1. Chuyển câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp

1. "Where is my umbrella?" Linda asked.

→ Linda asked _________________________________

2. “Open the door,” Anne said.

→ Anne told us _________________________________

3. “Will you come to tướng my party?” Sam said to tướng them.

→ Sam invited them _____________________________

4. "Where have you been?" Sunny asked her daughter.

→ Sunny asked her daughter ______________________

5. “I don’t lượt thích this red carpet,” she said.

→ She told má __________________________________

6. Naomi said: “Keiko can’t help you tomorrow.”

→ Naomi said ___________________________________

7. "How tự you know that?" Kai asked má.

→ Kai wanted to tướng know ____________________________

8. “I want a new jacket for my birthday,” she said.

→ She said that _________________________________

9. “Don’t forget to tướng turn on the light.” Jimmy said.

→ Jimmy reminded má ___________________________

10. “I should go trang chủ to tướng cook a meal.” Lan said.

→ Lan told má __________________________________

11. “Stand up, Dan!” the teacher said.

→ The teacher asked Dan _________________________

12. "Are you going to tướng the cinema?" Namjoon asked má.

→ Namjoon wanted to tướng know _______________________

13. Daniel asked: “Where are you going on your vacation this month?

→ Daniel asked má ______________________________

14. “Are you serious?” he asked Tom.

→ He asked Tom ________________________________

15. “Can I meet you at home?” He asked Anna.

→ He asked Anna _______________________________

Đáp án:

1. Linda asked má where her umbrella was.

2. Anne told us to tướng open the door.

3. Sam invited them to tướng come to tướng her buổi tiệc nhỏ. 

4. Sunny asked her daughter where she had been.

5. She told má she didn't lượt thích that red carpet.

6. Naomi said Keiko couldn't help má the next day. 

7. Kai wanted to tướng know how I knew that.

8. She said that she wanted a new jacket for her birthday.

9. Jimmy reminded má to tướng turn on the light.

10. Lan told má she should go trang chủ to tướng cook a meal.

11. The teacher asked Dan to tướng stand up.

12. Namjoon wanted to tướng know if I was going to tướng the cinema. 

13. Danieal asked má where I was going on my vacation that month.

14. He asked Tom if he was serious.

15. He asked Anna if he could meet má at trang chủ.

Bài tập dượt 2: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Sara said she was leaving for LA _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The professor asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that London _________ more lively than thở Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was worried about the exam. Her mom advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no to tướng worry                 

D. not to tướng worry

5. He wanted to tướng know where Minh _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. Cindy asked má if I _________.

A. had seen that cat

B. saw that cat

C. has seen that cat

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

D. see that cat

7. Emma asked him _________ .

A. what time does the meeting end          

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

8. He _________ má there’s been an accident on Tran Phu Street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

9. Sandy asked where_________.

A. her book is

B. her book were

C. her book had been

D. her book had been being

10. Luca wonders _________ doing well at school.

A. whether his sisters are                          

B. if his sisters was

C. his sisters were                                     

D. his sisters are if

11. David asked Jimin why _________ the film the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked má if I _________ speak Korean.

A. could

B. can

C.will

D. was

13. She wanted to tướng know what they _________.

A.doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. Jenny asked her son where the cat_________.

A. was

B. are

C. have been

D. has been

15. Mimi wanted to tướng know if she _________.

A. was going to tướng the cinema

B. went to tướng the cinema

C. goes to tướng the cinema

D. had gone to tướng the cinema

Đáp án:

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. D

9. B

10. B

11. D

12. A

13. B

14. A

15. A

Bài tập dượt 3: Chọn câu vấn đáp trúng.

1. “How are you?” Kathy asked.

A. Kathy asked má how are you. 

B. Kathy asked má how I am

C. Kathy asked má how was I. 

D. Kathy asked má how I was.

2. Joe asked her: “Where are you going?”

A. Joe asked her where was she going.

B. Joe asked her where she was going.

C. Joe asked her where is she going.

D. Joe asked her where she is going.

3. “Sit down,” said the teacher to tướng the child.

A. The teacher told the child to tướng sit down.

B. The teacher said the child to tướng sit down.

C. The teacher told the child sit down.

D. The teacher told to tướng the child to tướng sit down.

4. “I didn’t meet Kai last week”, he said.

A. He said he didn’t meet Kai the week before.

B. He said he hasn’t met Kai last week.

C. He said he hadn’t met Kai last week.

D. He said he hadn’t met Kai the week before.

5. “We are ready to tướng start a new program”, they said to tướng má.

A. They told má they are ready to tướng start a new program.

B. They told má they will ready to tướng start a new program.

C. They told má we were ready to tướng start a new program.

D. They told má they were ready to tướng start a new program.

6. “I have finished the project”, Nana said to tướng má.

A. Nana told má she has finished the project.

B. Nana told má she finished the project.

C. Nana told má she had finished the project.

D. Nana told má she has been finished the project.

7. “Please bring má some tomato soup,” he said to tướng the waitress.

A. He asked the waitress bring him some tomato soup.

B. He asked the waitress to tướng bring her some tomato soup.

C. He asked the waitress to tướng bring him some tomato soup.

D. He asked the waitress bring her some tomato soup.

8 “Don’t move!”, she said to tướng má.

A. She told má don’t move. 

B. She told to tướng má not to tướng move.

C. She told má not to tướng move. 

D. She said to tướng má don’t move.

9. “I wrote a letter yesterday”, she said.

A. She told má she had written a letter the day before.

B. She said to tướng má I wrote a letter the day before.

C. She told má she had written a letter yesterday.

D. She told má she wrote a letter yesterday.

10 “Could you lend má some money?”, San asked má.

A. San asked má can you lend him some money.

B. San asked má could you lend him some money.

C. San asked má if I can lend him some money.

D. San asked má if I could lend him some money.

Đáp án

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

6. C

7. C

8. C

9. A

10. D

Bài viết lách bên trên tiếp tục tổ hợp lại những kỹ năng và kiến thức hữu ích xoay xung quanh điểm ngữ pháp câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh. Các bạn cũng có thể xem thêm và hoàn thành xong các bài xích tập dượt câu thẳng, loại gián tiếp ở bên trên nhằm nắm rõ được toàn cỗ cấu hình nhé! 

Xem thêm: my father still hasn't really recovered from the death of my mother