bài tập a an the

Mạo kể từ là kể từ loại khá không xa lạ với những ai đó đã và đang được học tập giờ Anh. Chúng rất có thể được phát hiện ở ngẫu nhiên chỗ nào, kể từ giờ Anh tiếp xúc cho tới văn ghi chép. quý khách tiếp tục thực sự bắt cứng cáp được cơ hội dùng của mạo kể từ chưa? Nếu ko thì nên thực hành thực tế tức thì những bài tập luyện mạo kể từ a/an/the đem đáp án cụ thể nhé!

bài tập luyện mạo kể từ a/an/the

Có thể chúng ta tiếp tục biết, mạo kể từ là kể từ đứng trước danh kể từ và kể từ cơ tao rất có thể biết danh kể từ ấy nhắc tới đối tượng người tiêu dùng xác lập hay là không xác lập.

Bạn đang xem: bài tập a an the

Có 2 loại mạo kể từ thông dụng nhất cơ là: Mạo kể từ xác lập (the) và mạo kể từ cô động (a, an).

Mạo kể từ xác lập The

The đứng trước danh kể từ xác lập, đem Điểm sáng ví dụ, được nhắc trước này mà từ đầu đến chân thưa và người nghe đều đã biết.

Các tình huống dùng và ko dùng The:

Trường hợp ý dùng TheTrường hợp ý ko dùng The
Khi vật thể được xem như là độc nhất.

Trước danh kể từ nhưng mà được nhắc trước cơ.

Trước danh kể từ nhưng mà được xác lập bởi vì cụm kể từ hoặc mệnh đề.

Trước danh kể từ chỉ vật riêng lẻ.

Trước đối chiếu rộng lớn nhất, trước first (thứ nhất), second (thứ hai), only (duy nhất), …

Trước danh kể từ số không nhiều đại diện mang lại group hoặc loại động vật hoang dã.

Trước tính kể từ nhằm mục đích thay mặt đại diện cho 1 group người.

Trước danh kể từ số không nhiều người sử dụng trước động kể từ số không nhiều. Đại kể từ thay cho thế là He/She/It.

Trước danh kể từ riêng biệt chỉ biển khơi, sông, quần hòn đảo, mặt hàng núi, tên thường gọi số nhiều của những nước, rơi mạc, biển khơi.

Trước bọn họ của một mái ấm gia đình (mang tức thị cả mái ấm gia đình, số nhiều).

Trước thương hiệu vương quốc, thương hiệu lục địa, thương hiệu núi, thương hiệu hồ nước, thương hiệu lối.

Trước danh kể từ ko kiểm điểm được hoặc danh kể từ số nhiều bám theo nghĩa công cộng, không chỉ có một tình huống nào là.

E.g: I lượt thích noodles. (Tôi mến phở).

Trước chiếm hữu tính kể từ hoặc danh kể từ chiếm hữu cơ hội.

Trước tên thường gọi những bữa tiệc.

Trước những tước đoạt hiệu.

Trước man: The manman

Trước: spring (mùa xuân), autumn (mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm sau), from beginning đồ sộ kết thúc (từ đầu cho tới cuối), from left đồ sộ right (từ trái ngược qua loa phải).

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì lúc này đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Mạo kể từ cô động A/An

Mạo kể từ cô động là mạo kể từ luôn luôn đứng trước danh kể từ kiểm điểm được số không nhiều, ko được nhắc từ xưa hoặc người sử dụng vô câu mang tính chất bao quát.

Các tình huống dùng mạo kể từ cô động a/an và ko được sử dụng:

Trường hợp ý dùng ATrường hợp ý dùng AnTrường hợp ý ko dùng A, An
Trước những danh kể từ chính thức bởi vì phụ âm hoặc một vẹn toàn âm đem âm là phụ âm: e year (một năm), a house (một căn nhà), a uniform (một cỗ đồng phục), …

Đứng trước một danh kể từ chính thức bởi vì “uni” và “eu”: a university (một ngôi trường đại học), a eulogy (lời ca ngợi), a union (một tổ chức), …

Dùng với những đơn vị chức năng phân số: ¼ = a forth, ⅙ = a sixth, …

Trước “half” – “một nửa” khi nó bám theo sau đó 1 đơn vị chức năng vẹn toàn vẹn: a kilo and a half.

Dùng trước những trở thành ngữ chỉ giá thành, vận tốc, tỉ lệ: $20 a box, 30 km a hour, …

Trước những số kiểm điểm chắc chắn thông thường là hàng trăm, mặt hàng trăm: a/one thousand, a/one million, …

Trước những danh kể từ chính thức bởi vì những vẹn toàn âm “a, e, i, o”: an táo (một trái ngược táo), an orange (một trái ngược cam).

Trước một trong những kể từ chính thức bởi vì “u”: an umbrella (một kiểu mẫu ô).
Trước một trong những kể từ chính thức bởi vì “h” câm: an hour (một giờ).

Trước danh kể từ số nhiều.

Trước danh kể từ ko kiểm điểm được.

Trước tên thường gọi những bữa tiệc, trừ khi đem tính kể từ kèm theo.

Xem thêm:

Phân biệt danh kể từ kiểm điểm được và ko kiểm điểm được vô tiếng Anh

Bài tập luyện về Danh kể từ kiểm điểm được và Danh từ ko kiểm điểm được vô tiếng Anh

Tổng hợp ý Bài tập luyện danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều vô tiếng Anh

Bài tập luyện mạo kể từ a/an/the

bài tập luyện mạo kể từ a/an/the

Bài tập

Bài 1: Điền mạo kể từ tương thích vô vị trí trống rỗng.

 1. I am studying in  ………… university in Sài Gòn City.
 2. Miss Lin speaks ………… Chinese.
 3. I borrowed ………… pen from your pile of pencils and pens.
 4. Eli likes đồ sộ play ………… football.
 5. I bought ………… umbrella đồ sộ go out in the rain.
 6. I lived on ………… Main Street when I first came đồ sộ town.
 7. Albany is the capital of ………… Thành Phố New York State.
 8. My husband’s family speaks ………… Polish.
 9. ………… táo a day keeps your enemy away.
 10. Our neighbors have ………… mèo and ………… dog.

Bài 2: Điền vô vị trí trống rỗng mạo kể từ tương thích.

 1. There is  ………… umbrella under my bed.
 2. He is not ………… honorable man.
 3. Aladdin had ………… wonderful lamp.
 4. He returned after ………… hour.
 5. You are ………… fool đồ sộ say that.
 6. French is ………… easy language.
 7. Mumbai is ………… very dear place đồ sộ live in
 8. She is ………… untidy girl.
 9. I bought ………… horse, ………… ox, and ………… buffalo.
 10. Man, thou art ………… wonderful animal.

Bài 3: Chọn đáp án đích thị.

1. Jane is making _____ cake for her birthday.

a. a          b. an          c. the

2. Jennifer tasted _____ birthday cake her mother had made.

a. a          b. an          c. the

3. The children have _____ new teacher called Mr. Green.

a. a          b. an          c. the

4. All pupils must obey _____ rules.

a. a          b. an          c. the

5. Dad turned on _____ radio đồ sộ listen đồ sộ _____ news.

a. a          b. an          c. the

6. Alex is in Boston studying for _____ MBA.

a. a          b. an          c. the

7. The teacher read _____ interesting article from the newspaper.

a. a          b. an          c. the

8. There was _____ huge crowd of people outside the church.

a. a          b. an          c. the

9. Julie talked for _____ hour about her school project.

a. a          b. an          c. the

10. _____ European expert was invited đồ sộ speak đồ sộ the committee.

a. a          b. an          c. the

Xem thêm: Bài tập luyện thể bị động

Bài 4: Điền mạo kể từ tương thích hoặc nhằm trống rỗng.

1. Your soup is so sánh good. ______ meat is pretty tender.

2. Are you interested in ______ science or ______ music?

3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful.

4. Do you know any of ______ people who live across ______ road?

5. After ______ work the quấn usually invites his staff đồ sộ ______ pub.

6. When mom was ill ______ lot of her friends came đồ sộ ______ hospital đồ sộ visit her.

7. Many people hate ______ violence, but they lượt thích đồ sộ watch it in ______ movies.

8. Have you ever visited ______ Madame Tussaud’s in London?

9. ______ life would be difficult without ______ useful machines and gadgets we have

today.

10. I’m on ______ night duty this week.

11. I know someone who wrote ______ book about ______ American presidents.

12. ______ World War II ended in 1945.

13. ______ fumes of cars and factories are ______ primary reasons for ______ air pollution.

14. He was ______ unsuccessful musician when he came đồ sộ this town.

15. Don’t stay in that khách sạn. ______ beds there are very uncomfortable.

16. The xế hộp sped away at ______ hundred km ______ hour.

17. John doesn’t usually go đồ sộ ______ church on ______ Sundays.

Xem thêm: toán lớp 2 kết nối tri thức

18. He was sent đồ sộ ______ prison for ______ murder.

19. At ______ beginning of his speech he spoke about ______ tourism in general.

20. We usually go by ______ train, but today we’re taking  ______ bus.

Xem thêm: Bài tập luyện về Danh kể từ kiểm điểm được và Danh kể từ ko kiểm điểm được

Bài 5: Điền mạo kể từ tương thích vô vị trí trống rỗng.

1. _____ Sword Lake is the most interesting place I want đồ sộ run rẩy.

2. I’ve been living in _____ London for six years.

3. _____ Danube runs through many European cities.

4. Wild horses live in _____ Gobi Desert.

5. _____ Pacific Ocean has many different types of fish.

6. I love swimming in _____ Mediterranean.

7. We spent our holiday on the shore of _____ Lake Windermere.

8. _____ Nile is a very beautiful river.

9. She stayed in _____ Belgrade for several weeks.

10. Her husband comes from _____ California.

11. They studied the geology of _____ Sahara Desert.

12. They crossed _____ Black Sea by boat.

13. He has always wanted đồ sộ visit _____ Rome.

14. She lived in _____ Asia for several years.

15. _____ Tuscany has many beautiful cities.

16. I spent a year traveling around _____ Europe.

17. Her village is near _____ Lake Titicaca.

18. Would you lượt thích đồ sộ visit _____ South America?

19. They live near _____ Thames.

20. I think _____ Cornwall is a very beautiful part of England.

Bài 6: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có).

1. I have never read the more interesting book than thở before.

2. Oanh had a hour đồ sộ bởi her homework yesterday.

3. According đồ sộ a weather forecast, it is going đồ sộ rain this week.

4. Kim didn’t lot of money đồ sộ buy a new house for her parents.

5. They can’t clean polluted rivers overnight.

Đáp án

Bài 1:

 1. a
 2. no article needed
 3. a
 4. no article needed
 5. an
 6. no article needed
 7. no article needed
 8. no article needed
 9. an
 10. a/a

Bài 2:

 1. an
 2. an
 3. a
 4. an
 5. a
 6. a
 7. a
 8. an
 9. a/an/a
 10. a

Bài 3:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. C
 6. B
 7. B
 8. A
 9. B
 10. A

Bài 4:

1. The

2. – / –

3. the

4. the /the

5. –

6. a / the

7. – / –

8. –

9. – / the

10. –

11. –

12. –

13. The / The / –

14. an

15. The

16. a

17. – / –

18. – / –

19. the / –

20. – / the

Bài 5:

1. –

2. –

3. The

4. the

5. the

6. the

7. –

8. The

9. –

10. –

11. the

12. the

13. –

14. –

15. –

16. –

17. –

18. –

19. the

20. –

Bài 6:

 1. the → a
 2. a → an (danh kể từ kiểm điểm được số không nhiều, một vẹn toàn âm đem h là âm câm)
 3. a → the (đã xác định)
 4. lot of → a lot of/lots of (thiếu mạo kể từ a)
 5. thiếu the (polluted rivers đang được xác định)

Xem thêm:

Cách phân biệt Others, Other, Another đơn giản nhất chúng ta nên biết

Xem thêm: đảo nằm ở phía bắc của nhật bản là

Cấu trúc A lot of – Phân biệt A lot of/Lots of/Plenty of, Large amount of, A great giảm giá of, Much, Many

Cách người sử dụng Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,…

Hy vọng với nội dung bài viết về bài tập luyện mạo kể từ a/an/the đem đáp án cụ thể trên phía trên tiếp tục giúp đỡ bạn ôn tập luyện lại về mạo kể từ. IELTS Vietop chúc chúng ta thành công xuất sắc bên trên tuyến đường đoạt được giờ Anh của tôi.