bắc trung bộ gồm những tỉnh nào

Cho tôi căn vặn Bắc Trung Sở bao gồm những tỉnh nào? Có nút lộc ít nhất là bao nhiêu? Câu căn vặn kể từ chị Q.L (Đồng Nai).

Bắc Trung Sở bao gồm những tỉnh nào?

Bắc Trung Sở là một trong điểm địa lý bên trên miền Trung nước ta, vào vai trò là địa điểm trả tiếp thân mật Bắc Sở với Duyên hải Nam Trung Sở.

Vùng Bắc Trung Sở bao gồm 06 tỉnh sau đây: Thanh Hóa, Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Bạn đang xem: bắc trung bộ gồm những tỉnh nào

(Nguồn: Bài 23 SGK Địa lý lớp 9).

Bắc Trung Sở bao gồm những tỉnh nào? Có nút lộc ít nhất là bao nhiêu?

Bắc Trung Sở bao gồm những tỉnh nào? Có nút lộc ít nhất là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Mức lộc ít nhất bên trên Bắc Trung Sở là bao nhiêu?

Theo khoản 1 Điều 91 Sở luật Lao động 2019 thì rất có thể hiểu nút lộc ít nhất vùng là nút lộc thấp nhất được trả cho những người làm việc khi thực hiện việc làm giản đơn nhất nhập ĐK làm việc thông thường nhằm mục đích đảm bảo nút sinh sống ít nhất của những người làm việc và mái ấm gia đình chúng ta, phù phù hợp với ĐK cách tân và phát triển tài chính - xã hội.

Căn cứ theo gót quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 3 Nghị lăm le 38/2022/NĐ-CP quy lăm le về nút lộc ít nhất như sau:

Vùng

Mức lộc ít nhất tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lộc ít nhất giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng 1

4.680.000

22.500

Vùng 2

4.160.000

20.000

Vùng 3

3.640.000

17.500

Vùng 4

3.250.000

15.600

Danh mục địa phận vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 được quy lăm le bên trên Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị lăm le 38/2022/NĐ-CP. Theo cơ, nút lộc ít nhất vùng bên trên những tỉnh, TP.HCM nằm trong Vùng Bắc Trung Sở như sau:

(1) Tỉnh Thanh Hóa

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn

- Thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn

- Các thị xã Đông Sơn, Quảng Xương

III

3.640.000

17.500

- Các thị xã vịn Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định

IV

3.250.000

15.600

(2) Tỉnh Nghệ An

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Thành phố Vinh

- Thị xã Cửa Lò

- Các thị xã Nghi Lộc, Hưng Nguyên

II

4.160.000

20.000

- Các thị xã Quận Hoàng Mai - Hà Nội, Thái Hòa

- Các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn

III

3.640.000

17.500

- Các thị xã Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Tương Dương

IV

3.250.000

15.600

(3) Tỉnh Hà Tĩnh

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Thành phố Hà Tĩnh

- Thị xã Kỳ Anh

III

Xem thêm: thế giới quan là gì

3.640.000

17.500

- Thị xã Hồng Lĩnh

- Các thị xã Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

IV

3.250.000

15.600

(4) Tỉnh Quảng Bình

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Thành phố Đồng Hới

II

4.160.000

20.000

- Thị xã Ba Đồn

- Các thị xã Lệ Thủy, Quảng Ninh, Thầy Trạch, Quảng Trạch

III

3.640.000

17.500

- Các thị xã Minh Hóa, Tuyên Hóa

IV

3.250.000

15.600

(5) Tỉnh Quảng Trị

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Thành phố Đông Hà

III

3.640.000

17.500

- Thị xã Quảng Trị

- Các thị xã Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh

IV

3.250.000

15.600

(6) Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Thành phố Huế

II

4.160.000

20.000

- Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà

- Các thị xã Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang

III

3.640.000

17.500

- Các thị xã A Lưới, Nam Đông

IV

3.250.000

15.600

Trả lộc cho những người làm việc thấp rộng lớn nút lộc ít nhất vùng bị trừng trị gì?

Căn cứ Điều 90 Sở luật Lao động 2019 quy lăm le như sau:

Tiền lương
1. Tiền lộc là số chi phí nhưng mà người tiêu dùng làm việc trả cho những người làm việc theo gót thỏa thuận hợp tác nhằm tiến hành việc làm, bao hàm nút lộc theo gót việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp cho lộc và những khoản bổ sung cập nhật không giống.
2. Mức lộc theo gót việc làm hoặc chức vụ ko được thấp rộng lớn nút lộc ít nhất.
3. Người dùng làm việc cần đảm bảo trả lộc đồng đẳng, ko phân biệt nam nữ so với người làm việc thực hiện việc làm có mức giá trị như nhau.

Theo cơ, người tiêu dùng làm việc trả lộc cho những người làm việc theo gót thỏa thuận hợp tác nhằm tiến hành việc làm, bao hàm nút lộc theo gót việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp cho lộc và những khoản bổ sung cập nhật không giống và đáp ứng ko được thấp rộng lớn nút lộc ít nhất.

Căn cứ khoản 3, khoản 5 Điều 17 Nghị lăm le 12/2022/NĐ-CP quy lăm le về xử trừng trị hành chủ yếu so với hành động vi phạm quy lăm le về chi phí lộc, ví dụ như sau:

Vi phạm quy lăm le về chi phí lương
...
3. Phạt chi phí so với người tiêu dùng làm việc khi với hành động trả lộc cho những người làm việc thấp rộng lớn nút lộc ít nhất vì thế nhà nước quy lăm le theo gót những nút sau đây:
a) Từ đôi mươi.000.000 đồng cho tới 30.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 01 người cho tới 10 người lao động;
b) Từ 30.000.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 11 người cho tới 50 người lao động;
c) Từ 50.000.000 đồng cho tới 75.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 51 người làm việc trở lên trên.
...
5. Biện pháp xử lý hậu quả
a) Buộc người tiêu dùng làm việc trả đầy đủ chi phí lộc cùng theo với khoản chi phí lãi của số chi phí lộc chậm chạp trả, trả thiếu thốn cho những người làm việc tính theo gót nút lãi vay chi phí gửi ko kỳ hạn tối đa của những ngân hàng thương nghiệp sơn hà công phụ thân bên trên thời gian xử trừng trị so với hành động vi phạm quy lăm le bên trên khoản 2, khoản 3 Điều này;
b) Buộc người tiêu dùng làm việc trả đầy đủ khoản chi phí tương tự với nút đóng góp bảo đảm xã hội đề xuất, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp cùng theo với khoản chi phí lãi của số chi phí cơ tính theo gót nút lãi vay chi phí gửi ko kỳ hạn tối đa của những ngân hàng thương nghiệp sơn hà công phụ thân bên trên thời gian xử trừng trị cho những người làm việc so với hành động vi phạm quy lăm le bên trên khoản 4 Vấn đề này.

Lưu ý: Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị lăm le 12/2022/NĐ-CP thì nút trừng trị chi phí bên trên chỉ vận dụng so với cá thể, tình huống là tổ chức triển khai thì vận dụng nút trừng trị tiếp tục gấp hai.

Như vậy tình huống doanh nghiệp với hành động trả lộc cho những người làm việc thấp rộng lớn nút lộc ít nhất vì thế nhà nước quy lăm le theo gót những nút sau đây:

- Từ 40.000.000 đồng cho tới 60.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 01 người cho tới 10 người lao động;

- Từ 60.000.000 đồng cho tới 100.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 11 người cho tới 50 người lao động;

Xem thêm: thi thử mô phỏng lái xe

- Từ 100.000.000 đồng cho tới 150.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 51 người làm việc trở lên trên.

Ngoài rời khỏi thì doanh nghiệp còn cần trả đầy đủ chi phí lộc cùng theo với khoản chi phí lãi của số chi phí lộc chậm chạp trả, trả thiếu thốn cho những người làm việc tính theo gót nút lãi vay chi phí gửi ko kỳ hạn tối đa của những ngân hàng thương nghiệp sơn hà công phụ thân bên trên thời gian xử trừng trị.

Phan Thị Huyền Trân